Tänään 22.3. nimipäivää viettävät Vihtori, Viktor ja Viktoria
(SVK:n tiedotteita, tuloksia, raportteja, piirin tiedotteita ym. Päivitetty 10.03. -23 )
Toimikunnat:


KeskustelufoorumiPerhokouluttajien koulutuspäivä 14.2. 2009


Perhokouluttajien koulutus on aloitettu SVK:n toimesta vuoden 2008 lopulla Savon piirissä. Helmikuussa jatkettiin Lounais-Suomen piirissä ja kokoonnuttiin Loma-Säkylään otsikon päivämäärällä. Koulutus on tarkoitus ulottaa kaikki SVK:n piirit kattavaksi ja kuluvan vuoden aikana koulutus polkaistaan henkiin useassa maamme vapaa-ajankalastajapiirissä. Sen tarkoituksena on korvata entinen SUKL:n kouluttajarengas, joka järjestöuudistuksessa v. 2000 hävisi tietymättömiin.

Koulutuksen mahdollisti Lounais-Suomen TE-keskuksen tarkoitukseen myöntämä koulutusmääräraha.
Kouluttajaksi oli SVK:n perhojaoksen puolesta saapunut Pasi Kettunen Joensuun Perhokalastajista. Meitä enemmän tai vähemmän asiasta tietämättömiä - tai tietäviä - oli ilmoittautunut alun perin kahdeksan, joista kaksi jäi saapumatta paikalle. Kun heitä ei tavoitettu koulutuspäivänä puhelimellakaan, päätettiin koulutus viedä läpi saapuneiden kesken. Kuusi koulutuksen aloittamisesta, mutta ennen kaikkea sen jatkosta kiinnostunutta, eri tason osaaja, oli riittävä määrä uusiksi kouluttajiksi ja kun Vetikon Jaana vahvisti porukkaa läsnäolollaan piirin kalatalouskonsulentin roolissa, pääsimme kaikkiaan kahdeksaan läsnäolijaan.

Ei ihan huono saavutus tuo kuusi kouluttajaa, varsinkin kun osallistuminen tulee tietämään tulevaisuudessa perhonsidonnan ja –kalastuksen opastamista piirin seurojen perhokalastuksesta kiinnostuneille nuorille, sekä myös varttuneemmille harrastuksen aloittajille.
Lisäksi koulutukseen osallistuneet ovat valmiita avustamaan piirin tai seurojen kalastusleireillä sekä myös muissa sopivissa, kalastuksellisissa tapahtumissa.
Tarkoitus onkin tulevaisuudessa viedä osallistujien osaamista myös selkeästi erikois- eli perhokalastusseurojen ulkopuolelle ns. yleiskalastusseuroihin, sekä perhonsidonnasta tai –kalastuksesta kiinnostuneille yrityksille tai yhteisöille. Miten sitä tullaan tekemään, jää kouluttajaringin mietittäväksi ja päätettäväksi.
Lisäksi tarkoitus on päästä myös entistä tiiviimpään seurayhteistyöhön, jopa piirin perhoseurojen kesken. Miten se tulee tapahtumaan, ei vielä muutaman tunnin mittaisessa kokoontumisessa lopullisesti selvinnyt, mutta suuntaviivoja sentään jo hahmoteltiin. Ehkäpä mahdollisesti ainakin jonkinlaisena tieto- tai persoonavaihtona.
Toivottavasti seuroissa uskallettaisiin aloittaa voimallinen ideointi, koska nyt idean isä ei enää joudu itse toteuttamaan sitä, vaan voidaan käyttää perhokouluttajia sen toteuttamiseen. Tähän saakka – oman kokemukseni mukaan – uusia ideoita ei ole kovinkaan paljoa ääneen lausuttu, juuri siinä pelossa, että oltaisiin itse jouduttu niiden vetäjiksi tai toteuttajiksi.

Koulutustilaisuus oli mielestäni hyvin organisoitu, kiitos vankan materiaalipaketin sekä kouluttajamme henkilökohtaisen, tukevan tietämyksen. Myös Savon koulutustapahtuman anti oli käytetty erinomaisesti hyväksi, muutenkin kuin koulutusmateriaalin osalta. Omalta osaltani uskonkin, että kun viimeisimpien piirien kouluttajien vastaava tilaisuus järjestetään, kokemusta eri opetus- ja koulutusmenetelmistä on kertynyt mittavat määrät.

Osallistuneille jäi uskoakseni sellainen kuva, että edustamiemme seurojen toimesta aiemmin järjestetyt perhonsidonta tai –kalastuskurssit, joiden vetäjinä ollaan toimittu, ovat olleet suunnilleen koulutuspäivän ohjeistusten mukaisia. Eli perustyötä ollaan seuroissa osattu tehdä, mutta nyt asiaan saatiin lisää varmuutta. Tästä on paljon helpompi jatkaa, koska koulutuksen perusosaaminen oli hallinnassa jo koulutukseen saavuttaessa.
Toki päivän antina oli paljon sellaista uutta materiaalia, joka tulee jatkossa helpottamaan kouluttajien työskentelyä ja tukevoittamaan pohjaa, jolta jatkossa ponnistetaan. Yhtenä päivän annin päätarkoituksena olikin tutustuttaa osallistujat sellaiseen uuteen – osin vielä julkaisemattomaankin - tai uudistettuun koulutusmateriaaliin, joka todella tulee piirien kouluttajien avuksi.
Olkoonpa siis kyseessä kuinka hyvä tai taitava perhonsitoja hyvänsä, sillä ei hirveää merkitystä ole tai ole ollut, koska nyt nimettyjen kouluttajien perhonsidontataidoista sinällään ei ollut edes kysymys. Kysymys oli muusta, paljon laajemmasta opetus- ja koulutuskokonaisuudesta.

”Muistakaa, että hyvän kouluttajan ei missään nimessä tarvitse olla huippusitoja”, korosti Kettunen useampaan otteeseen. Jos joku läsnäolijoista olikin ollut kurssin alussa hieman epävarma omista kouluttajankyvyistään, liittyen juuri omiin sidontataitoihin, sellainen tunne tai epävarmuus omien kykyjen mahdollisesta riittämättömyydestä karisi iltapäivän tuntien aikana pois.

Kouluttajien selkeäksi toimenkuvaksi on ajateltu tietojen ja taitojen viemistä ennen muita piirin yleiskalastusseuroihin, kiinnostuneille yhteisöille, kouluihin sekä muille mahdollisille perhonsidonta tai -kalastusopin tarvitsijoille. Perhokouluttajien toiminta tulee tukemaan nykyisten kalakummien vastaavaa ja asettumaan toivottavasti tulevaisuudessa kummitoiminnan rinnalle samanarvoisena nuorisotyönä tai leiriohjaaja-apuna.
Perhokalastusseuroissa on varmasti samaa tietämystä ja taitoa kuin nyt nimetyillä kouluttajilla, onhan heistäkin jokainen piirin jonkun perhoseuran jäsen. Silti perhoseurojen tietämyksen taso ei sulje pois sitä, etteikö kouluttajia voisi tilata seurojen kerhoillan vetäjäksi.
Kouluttajat luonnollisesti laskuttavat matkakulunsa sekä omista pakeistaan käytettävät sidontatarvikkeet.

Piirin perhokouluttajien vastuuhenkilöksi nimettiin Nikolai Holttinen Saaristomeren Perhokalastajista, mutta hänenkään roolinsa ei kouluttajaringissä nouse kohtuuttomaksi tai liian raskaaksi. Lähinnä hän toimii kouluttajaringin koordinoijana, eli kutsuu porukan tarvittaessa kokoon. Toki hän on myös yksi kouluttajista, eli ”samassa veneessä ollaan”, koko sextetti.
Mitä ei ajanpuutteen takia ehditty sopia koulutuspäivän aikana, jääkin nyt yhteyshenkilömme vastuualueelle. Toivottavasti kouluttajat kutsutaan pikaisesti kokoon sopimaan tulevaisuudesta, mutta ennen kaikkea, koko piirin kattavista yhteisistä pelisäännöistä.
Jos tässä vaikka kävisi niin, että joku/jotkut piirin seurat, tai jokin muu yhteisö olisi kiinnostunut piirin kouluttajien tiedoista sekä taidoista ja jos vaikka jonkun puhelin lähitulevaisuudessa pirahtaisi.

Valitettavasti en ottanut julkaisukelpoisia kuvia tilaisuudesta, osaksi kurssin kiinnostavuuden, mutta myös oman saamattomuuteni takia. Eli tällä kerralla pelkkä tarina, ilman kuvia.

Ilkka Lehtinen
© 2007 Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry