Tänään 24.10. nimipäivää viettävät Asmo ja Rasmus
(SVK:n tiedotteita, tuloksia, raportteja, piirin tiedotteita ym. Päivitetty 23.10. -20 )
Toimikunnat:


Keskustelufoorumi

PIIRI TIEDOTTAA

tiedottaja.jpg - 47279 bytes

Tervehdys syyskokouksia valmisteleviin piireihin


Koronaepidemia vaikuttaa maassamme nyt eri alueisiin eri tavoin ja
viranomaisohjeistukset voivat muuttua nopeastikin. Muistutamme tarkistamaan oman alueenne voimassa olevat koronatilanteeseen liittyvät viranomaisohjeistukset ja -suositukset syyskokouksia valmistellessanne, seuraamaan tilanteen kehittymistä ja noudattamaan ohjeita.

Tuoreimmat tiedot alueiden osalta voi tarkistaa mm. osoitteesta www.avi.fi.ja ajankohtaisimmat päivitykset suoraan esim. osoitteesta
www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset;jsessionid=7A639D651AC5F5C37CA1D2C042CE7892#yleis%C3%B6-voimassaolevat
Lisäksi on syytä olla tietoinen valitun kokouspaikan mahdollisista omista suosituksista ja ohjeista.

Muistutamme lisäksi huolehtimaan seuraavista ohjeista kaikissa piireissä, jotta kokoustaminen olisi epidemiatilanteessakin mahdollisimman turvallista:

* Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.
* Vältetään halauksia, kättelyitä ja poskisuudelmia.
* Pidetään huolta turvaväleistä ja vältetään lähikontakteja.

* Erityisesti kahvituksissa huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä
käsihygieniasta. Kakkukahvituksessa olisi hyvä olla yksi henkilö, joka kakun leikkaa ja annostelee (ei siis jokainen vuorollaan koske kakkulapioon), tai sitten voi tilalle ottaa vaikka yksittäiset leivokset.

* Osallistutaan kokouksiin vain terveinä (ilman flunssaoireita) tai tarvittaessa osallistutaan etäyhteyden avulla.
* Piiri voi alueen epidemiatilanteen mukaan suositella käytettävän
kasvomaskia kokouksen aikana. Maskia voi muutenkin halutessaan käyttää
ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet:
thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

*Onnistuneita syyskokouksia! *

Lisätietoja:
tiedottaja Jaana Vetikko, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 525 7806
toiminnanjohtaja Olli Saari, olli.saari@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 339 4660Jaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajapiireille ja kalastusseuroille
12.10.2020


*Ohjeistusta sääntömääräisten kokouksien järjestämiseen koronapandemian
aikana*

Lokakuun 3. päivä astui voimaan eduskunnan säätämä tilapäinen laki
(677/2020
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677 väliaikaisesta poikkeamisesta mm. yhdistyslaista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Lain tarkoituksena on jatkaa epidemian johdosta keväällä 2020 säädetyn määräaikaisen lain eräiden säännösten voimassaoloa kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestetyssä laissa tarkoitetussa kokouksessa.
Lakiin ei sisälly mahdollisuutta poiketa kokousten pitämisen määräajoista.

Tilapäisen lain 4. pykälä koskee yhdistyslakia, jonka mukaan:

*Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on
enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.*

*Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.*

*Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä
järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika
lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.*

Tiivistettynä:
- Yhdistyksien vuosikokoukset tulee järjestää sääntöjen mukaisessa
aikataulussa.
- Hallituksen päätöksellä on mahdollista helpottaa vuosikokouksiin
osallistumista säännöistä poikkeavin tavoin, kuten
- sallimalla etäosallistuminen
- sallimalla asiamiehen edustaa yhtä tai useampaa kokousedustajaa.
Yhden valtuutetun edustamien jäsenten määrä ei saa kuitenkaan
ylittää kymmenesosaa yhteenlasketusta äänimäärästä.
- Hallitus voi (kokousjärjestelyiden takia) edellyttää
etukäteisilmoittautumista kokoukseen, jolloin se tulee ottaa huomioon myös kokouskutsuajassa, joka lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
- Huom. Yhdistyksen kokousta ei voida korvata etäosallistumisella, vaan se on vaihtoehtoinen osallistumismuoto perinteiseen kokoukseen.
- Laki on voimassa 30.6.2021 saakka.
- Lain yleiset ja pykäläkohtaiset perustelut löytyvät hallituksen
esityksestä HE 117/2020 vp

www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_117+2020.pdf
.
Yhdistyksien toimintakyvyn turvaamiseksi SVK suosittaa, että
- piirien ja seurojen hallitukset hyödyntävät mahdollisuutta poiketa
yhdistyksien kokouskäytänteitä koskevista pykälistä ja
- ainakin sallivat sääntömääräisiin kokouksiin osallistumisen
etäyhteyksin.
- Kokouskutsussa kannattaa edellyttää etukäteisilmoittautumista, jotta etäyhteyksien järjestämiselle ja harjoittelulle (tarvetta kannattaa kysyä osallistujilta) jää aikaa.
- Mikäli yhdistyksen sääntömääräinen kokous on jäänyt pitämättä,
on yhdistyslain 20 §:n mukaan jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä. Mahdollisuuksien mukaan pitämättä jäänyt kokous kannattaa pitää saman vuoden seuraavan kokouksen yhteydessä.
- Vinkkejä yhdistyksien onnistuneen etäkokouksen järjestämiseen löytyy mm. osoitteesta:

www.ok-sivis.fi/kokouskaytannot/kokoukset/etakokous.html

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Olli Saari, olli.saari(a)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 339 4660Jaana Vetikko
tiedottajaSVK:n KILPAILUKALENTERI 2021


Kansalliset kilpailut:

Huom! Vuoden 2020 peruutetut kilpailut siirtyvät suurimmalta osin v. 2021 pidettäviksi.


Helmikuu
Pilkkimaajoukkueiden loppukarsintaa ei järjestetä v. 2021
20.2. ”SM-pilkin esikisa”, Kallavesi, Kuopio

Maaliskuu
6.3. SM-pilkki, Sorsasalo, Kuopio
7.3. SM-kiiskipilkki, Rantasalmi
20.3. SM-mormuskointi, Räyringinjärvi, Veteli
27.3. SM-särkipilkki, Keitele, Viitasaari

Huhtikuu
2.-3.4. MM-morrikarsinta, Keski-Suomi
17.4. SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi (alustava, suullinen pvm)
18.4. SM-lohipilkki, Ahvenlampi, Luosto (alustava, suullinen pvm)

Toukokuu

Kesäkuu
?? Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki
18.-20.6. Viehekalastuksen SM, Puruvesi

Heinäkuu
?? SM-kilpaonki, ajankohta ja paikka vielä auki
3.7. SM-heittouistelu, Oravainen
4.7. SVK:n mestaruusvetouistelu, Oravainen
10.7. SM-soutu-uistelu, Kilpijärvi (P-Savo)

Elokuu
7.8. SM-onki, Kalajärvi, Peräseinäjoki (alustava päivämäärä)
?? Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2, ajankohta ja paikka auki
?? Perhokalastuksen SM-finaali, ajankohta ja paikka vielä auki
14.8. SM-Veneonki, Piipsjärvi, P-Pohjanmaa
?? Nuorten SM-toimintakilpailu, paikka vielä auki

Syyskuu
?? Epävir. MM-tuulastus, ajankohta ja paikka vielä auki
?? SM-tuulastus, ajankohta ja paikka vielä auki
19.9. SM-laituripilkki, Salo
?? Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, ajankohta ja paikka vielä auki
?? SM-kelluntarengas, ajankohta ja paikka vielä auki
?? Perhokalastuksen SM-joukkuekisa, ajankohta ja paikka vielä auki

Lokakuu

Marraskuu
?? SM-perhonsidontakilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki

Joulukuu

Perhokalastuksen SM-karsintakilpailut (alustavat tiedot):

Kansainväliset kilpailut:

?? MM-morri, Viro
?? PM-pilkki, Ruotsi
?? Seurajoukkueiden MM-kilpaonki, Belgia
Toukokuu Mastersien MM-perho, Tsekki
5.-11.7. Naisten MM-perho, Norja
5.-11.7. EM-Perhokalastus, Norja
10.-17.8. MM-Perhokalastus, Kuusamo, Suomi
??. Miesten MM-kilpaonki, Kroatia, tarkempi ajankohta vielä auki
?? EM-kilpaonki, Unkari, tarkempi ajankohta vielä auki
?? Naisten MM-kilpaonki, Ranska, tarkempi ajankohta vielä auki
?? Veteraanien MM-onki, Unkari, tarkempi ajankohta vielä auki
?? Mastersien MM-onki, Unkari, tarkempi ajankohta vielä auki
?? Nuorten MM-onki, Slovenia, tarkempi ajankohta vielä aukiJaana Vetikko
tiedottaja*Suojaa kanssakalastajia ja muita ihmisiä kasvomaskilla, tuet samalla
naisten kilpaonkimaajoukkuetta*


Suomen Vapaa-ajankalastajien naisten kilpaonkimaajoukkue myy kankaisia
kasvomaskeja. Maskeihin on mahdollista painattaa kuvan mukaisen kalakuvan
tilalle seuran/piirin/firman/joukkueen oma logo yksivärisenä. Maskit
myydään 5 kappaleen pakkauksissa.

*Hinnat:*
5 kpl 45 e
20 kpl 150 e
50 kpl 350 e
100 kpl 600 e
Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilaukset: Naisten kilpaonkimaajoukkue, Eija Saarela-Mäkynen,
info@brodeerausta.fi, p. 050 322 3687.

Ohessa kuva maskista sekä maskin materiaalitiedot ja käyttöohjeet.


Jaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajat kannustaa pakkaamaan kalastusvälineet mukaan kotimaan syyslomakohteisiin suunnatessa


*Syksy on vapaa-ajankalastuksen juhla-aikaa. Suomi on täynnä upeita kalastuskohteita ja monien matkailukohteiden läheltä löytyy hyviä ottipaikkoja. Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) kannustaa suomalaisiapakkaamaan kalastusvälineet mukaan kotimaan syyslomakohteisiin suunnatessa. *

Syksyn edetessä ja vesien viipyillen viiletessä kolme tärkeintä
petokalaamme hauki, kuha ja ahven tankkaavat ravintoa tulevaa talvea varten ja ovat erityisen ahneita tarttumaan vieheeseen. Vapaa-ajankalastukselle otollisia vesistöjä löytyy laajasti koko Suomen mitalta aina Saaristomereltä Lappiin ja Itä-Suomen erämaista läntisille merialueille.

Vaikka tänä syksynä ulkomaille matkustaminen jää useimmilta väliin, on mieleenpainuvia elämyksiä mahdollista löytää myös kotimaasta ja ilman ihmisruuhkia. Syyslomaa suunniteltaessa kannattaa pakata virvelit matkaan sekä tutustua SVK:n nettisivuilta löytyviin Laatuapaja-kohteisiin. Vaikka
kalastus ei olisi perheen syysloman ainoa tarkoitus, kalastusretken voi hyvin tehdä vaikkapa yhtenä päivänä.
”Suomen matkailukohteiden lähistöltä löytyy lukemattomia kiinnostavia vesiä myös kalastukseen. Vaarana voi vain olla, että nälkä kasvaa syödessä ja kalavesille suunnataankin useampana päivänä kalastuskärpäsen puraistessa”, sanoo
silmää vinkaten SVK:n toiminnanjohtaja *Olli Saari*.
Laatuapajiin ja muihin kalastuspaikkoihin Suomesta voi tutustua osoitteessa . Syksyn kalastuspaikkoja ovathttp://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalastuspaikat/ target=_blank>www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalastuspaikat
upeat järvemme sekä pitkä rannikko, virtavesissä kalastaminen on sen sijaan lähtökohtaisesti kiellettyä vaelluskalojen kudun turvaamiseksi.

Myös syyslomalaisten on syytä muistaa, että jokaisen 18–64-vuotiaan tulee kalastaakseen suorittaa kalastonhoitomaksu, jos harrastaa muuta kalastusta kuin onkimista, pilkkimistä tai silakan litkaamista. Maksu on henkilökohtainen ja se on maksettava ennen kalastuksen aloittamista. Kalastonhoitomaksu on 45 euroa / kalenterivuosi tai 15 euroa / 7 vuorokautta tai 6 euroa / vuorokausi.
Vuonna 2020 SVK viettää 20-vuotisjuhlaansa. Tavoitteenamme on, että vuonna 2020 koko Suomi kalastaa yhdessä! #suomikalastaa2020
www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi

*Lisätietoja:*toiminnanjohtaja Olli Saari p. 050 339 4660,
olli.saari(a)vapaa-ajankalastaja.fi
tiedottaja Jaana Vetikko p. 050 525 7806,
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.*Jaana Vetikko
tiedottaja
Hei!


Teen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvää harjoitustyötä SVK:n kotisivujen (vapaa-ajankalastaja.fi) käytettävyydestä. Tämä kyselytutkimus on osa harjoitustyötä ja sen tarkoituksena on kerätä tietoa sivuston käyttäjäkokemuksista. Vastausten perusteella pyritään sivustoa
kehittämään käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Kyselyyn vastataan
anonyymisti. Vastausaikaa on 30.9. asti.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 2-5 minuuttia.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä. forms.gle/JHGnZmsqBHyNfwZeA
(osoite alla, jos linkki ei toimi)

Syysterveisin
Milla Velho
Lisätietoja: milla.velho(a)myy.haaga-helia.fi

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuS-ynYsx7Ao8xandvNLSZH_Dn7d26IpAfg7fnIRg70327Q/viewform


Jaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajien syyskuun uutiskirje


. Street fishing -kiertueeseen osallistui 150 joukkuetta.

Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/a/s/43911760-8c9fb1392670a80d5535bfe9de83cfec/722843

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]

Uutiskirje
23.9.2020
Etusivu

Järjestö


Lehti
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359644-156230-43911760

Fisuun uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359651-11931-43911760

Liity jäseneksi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359637-83506-43911760

uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359639-215492-43911760

*Vapaa-ajankalastajat: Kalastusharrastuksen tukemiseen on lisättävä varoja*

Kalatalouden rahanjaossa tärkeimmäksi painopisteeksi on ensi vuodelle asetettava kalastusharrastuksen edistäminen, vaatii koronapandemian syyskuulle siirtämä Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) kevätkokous. Kuluva vuosi on osoittanut, että kalastusharrastuksella on edelleen valtava
vetovoima nyky-yhteiskunnassa, mutta sitä ei voi pitää itsestään
selvyytenä. Kalataloussektorilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus rahoituspohjan vahvistamiseen ohjaamalla kalastuksenharrastajien maksamista kalastonhoitomaksuista isoin osa uusien ja tulevien harrastajien auttamiseen ja neuvomiseen.

Lue lisää julkilausumasta
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359635-90911-43911760

uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359640-565587-43911760

*Vuosivieheen 2021 värityskisa käynnistyy lokakuun alussa*

Oletko mestarivärittäjä tai tiedätkö kokemuksesta pyytävimmät uistimen värit? Nyt on mahdollisuus suunnitella uusi värimaailma Suomen Vapaa-ajankalastajien 2021 vuosivieheeseen. Värityskilpailu on tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Inspiraatiota kilpailutyölle voi hakea omista suosikkivieheistä, luonnon värimaailmasta tai mistä vain, mikä saa värikynän liikkeelle. Kilpailutöitä voidaan tehdä kotona tai koulussa, yksin tai porukalla. Voittajavärityksestä teetetään oikea viehe Laxmanin kisavaapun runkoon. Kilpailu alkaa on 1.10.2020 ja päättyy 31.1.2021.

Lue lisää värityskilpailusta
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359640-565587-43911760

uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359634-94653-43911760

*Kotkaan uusi haukitehdas *

SVK:n Haukitehdas-hankkeen ja paikallisten aktiivien toimesta Kotkan Haukilahtea aletaan kunnostaa haukitehtaaksi eli luontaiseksi hauen lisääntymisalueeksi. Kohde on kasvanut umpeen vuosien aikana, mutta muokkaamalla kasvillisuutta ja veden pintaa voidaan taata hauille hyvät kutumahdollisuudet tulevaisuudessa. Kunnostustyöt aloitetaan syksyn 2020
aikana ja talkoisiin toivotaan osallistujia.

Lue lisää ja tule mukaan
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359634-94653-43911760

uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359646-500206-43911760

*Street fishing -kiertue houkutteli katukalastamaan yli 150 joukkuetta kesän aikana*
Urbaanin kaupunkikalastuksen puolestapuhuja Street fishing -kisakiertue päättyi syyskuussa. Kesän aikana kilpailtiin yhteensä 11 kaupungissa ja kisoihin otti osaa yhteensä 154 joukkuetta. Kiertue osoitti, että rennoille katukalastuskisoille on kysyntää ja kalastusta voi harrastaa mainiosti monissa kaupunkikeskustoissa. Vuoden Katukalastaja 2020 löytyi Turusta,
Team Ässä/ Ilkka Saariranta ja Aleksi Saariranta kovimmalla neljän lajin yhteistuloksella 128,5 cm.

Tutustu tuloksiin
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359646-500206-43911760*Poikkeusajat jatkuvat. Onko koronatilanne kohdallasi?*

A) Lisännyt kalastusharrastusta
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359649-375277-43911760

B) Vähentänyt kalastusharrastusta
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359648-279083-43911760

C) Ei vaikutusta aiempaan
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359647-369802-43911760

[image: Uutiskirjeemme lukijoista 42,6% on 46-60-vuotiaita. 36,8 % on yli
61-vuotiaita, 18,6 % 31-45-vuotiaita ja 2 % alle 30-vuotiaita.]

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö logo]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359650-588058-43911760

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry*

Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933
kotisivut: www.vapaa-ajankalastaja.fi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359650-588058-43911760

[image: Instagram]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359638-503367-43911760

[image: Facebook]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359641-534212-43911760

[image: Youtube]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359643-149723-43911760

[image: Issuu]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359645-76348-43911760

[image: LinkedIn]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359633-305260-43911760

Osoitelähde: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
asiakastietorekisteri.
Tietosuojaseloste
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/5359636-712086-43911760
| Peruuta
tilauksesi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/account/43911760-0a332e2af30026d2216bd818c43f812c-761482/722822

[image: LianaMailer]


Jaana Vetikko
tiedottaja
Tiedote 12.9.2020


*Kansanedustaja Heli Järvinen Vapaa-ajankalastajien varapuheenjohtajaksi*

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) **koronapandemian
syyskuulle siirtämässä* *kevätkokouksessa Helsingissä ja etäyhteyksin
12.9.
valittiin järjestön varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Heli Järvinen. *
Kaakkois-Suomesta kotoisin oleva toimittaja ja viestinnän opettaja (YTM)
Heli Järvinen on Vihreiden toisen kauden kansanedustaja sekä
valtiovarainvaliokunnan ja maatalousjaoston jäsen. Hän toimii myös asunto-
ja ympäristöjaoston puheenjohtajana.

Heli Järvinen on varttunut Puruveden rannalla. Hän tunnustautuu
ulkoilmaihmiseksi, joka on kalastanut monipuolisesti muun muassa heitto- ja
perhokalastaen, lippoamalla, tuulastamalla sekä katiskoilla ja verkoilla.
Norppavesien keskellä asuvana Heli on vuosikaudet aktiivisesti sovitellut
yhteen kalastusta ja norpansuojelua. Ilokseen hän toteaakin
vastakkainasettelun vähentyneen ja yhteistyön lisääntyneen.
”Ilokseni saan työssäni edistää luontoelämää laajasti myös
lainsäädännön ja
budjetin kautta. Uskon työssäni vahvasti yhteistyön ja sovun
rakentamiseen”, Heli kertoo.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puheenjohtajana jatkaa
kansanedustaja *Saara-Sofia Sirén* (kok) sekä toisena varapuheenjohtajana
kansanedustaja *Seppo Eskelinen* (sdp).

*Sami Kainulaisesta Vuoden Vapaa-ajankalastaja*Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestön kilpailutoimikunta valitsi Vuoden Vapaa-ajankalastajaksi
Lahden Onkiteamia edustavan Sami Kainulaisen. Hänen valintaansa vaikuttivat
mm. henkilökohtainen kultamitali viime vuoden SM-pilkissä ja useamman
SM-kilpailun järjestelyvastuu. Lisäksi Sami toimi parin kansainvälisen
kilpailujoukkueen johtajana.
Valinnassa otettiin huomioon erityisesti aktiivinen osallistuminen eri
SM-kalastuskisoihin, osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Olli Saari p. 050 339 4660,
olli.saari(a)apaa-ajankalastaja.fi

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13
vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.*Jaana Vetikko
tiedottajaJulkilausuma 12.9.2020


Vapaa-ajankalastajat:
*Kalastusharrastuksen tukemiseen on lisättävä varoja*

*Kalatalouden rahanjaossa tärkeimmäksi painopisteeksi on ensi vuodelle
asetettava kalastusharrastuksen edistäminen,** vaatii **koronapandemian
syyskuulle siirtämä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK)
kevätkokous. *
Kuluva vuosi on osoittanut, että kalastusharrastuksella on edelleen valtava
vetovoima nyky-yhteiskunnassa, mutta sitä ei voi pitää itsestään
selvyytenä. Kalataloussektorilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus
rahoituspohjan vahvistamiseen ohjaamalla kalastuksenharrastajien maksamista
kalastonhoitomaksuista isoin osa uusien ja tulevien harrastajien
auttamiseen ja neuvomiseen.
Budjettiriihessä käsitellään ensi viikolla valtion vuoden 2021 taloutta.
Kalatalouden edistämisen rahoitus koostuu yksinomaan kalastuksen
harrastajilta kerätyistä kalastonhoitomaksuvaroista. Niiden kertymä on
juuri kivunnut yli 10 miljoonan euron, mikä on kautta aikain ennätys. Nämä
rahat tulevat käyttöön vasta vuonna 2022. Vuonna 2021 on jaossa alle
yhdeksän miljoonaa euroa. On olemassa ilmeinen vaara, ettei tällä rahalla
pystytä riittävästi neuvomaan ja kannustamaan tänä vuonna
kalastonhoitomaksun turvin ensimmäistä kertaa kalastaneita. Jos tässä
epäonnistutaan, tullee harrastajien määrä vähenemään ja samalla
kalastonhoitomaksukertymä putoamaan, toteaa 12.9. Helsingissä ja
etäyhteyksin kokoontunut SVK:n kevätkokous.

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2021 ei kalastusharrastuksen ja
kalastonhoitomaksukertymän kasvattamisen etsikkoaikaa ole tunnistettu.
Vaikka kalatalouden budjetti on neljä (4) prosenttia edellisvuotta
suurempi, on harrastuksen ja harrastajien edistämiseen esitetty
prosentuaalisesti vähiten lisäeuroja. Tämä siksi, että maa- ja
metsätalousministeriö on esittänyt rekisterimenojensa ottamista
kalastusharrastuksen edistämisen osuudesta.
SVK:n kevätkokous vaatii, ettei rekisterirahoja oteta pois
kalastuksenharrastajien neuvontaan tarkoitetuista rahoista. Nyt esitetyn
4 950 000 euron sijaan niihin tulee varata vähintään 5 700 000 euroa, joka
vastaa vuoden 2020 maksajamäärän mukaista rahoituksen minimitarvetta. SVK:n
kevätkokouksen mukaan tämä on sijoitus tulevaan. Samalla sillä vahvistetaan
kalastonhoitomaksukertymän pitämistä vuoden 2020 tasolla myös tulevina
vuosina.
Lisäksi SVK:n kevätkokous toteaa, että kalatalouden vahvistamiseen on
olemassa lisäkeinojakin, kuten mahdollistamalla kalastonhoitomaksun
rinnalla lunastettavia lupia lisävapojen käyttöön. SVK:n selvityksen mukaan
lisävapalupien osto auttaisi myös ratkaisemaan paikallisesti
puutteellisista lupatarjonnoista johtuvia kalastuksen harrastamisen
rajoitteita, jotka osaltaan vähentävät sekä itse harrastamista että sen
synnyttämiä rahavirtoja.

Kalatalouden rahoituksen suuntaamiselta ja lainsäädännöltä on lupa odottaa
nyt ja tulevina vuosina paljon, jotta vapaa-ajankalatalouden
kehittämisstrategiaan kirjattu tahtotila vapaa-ajankalastuksen suosion ja
yhteiskunnallisesti arvostetun luontoharrastuksen asemasta saavutetaan.
Riittävän rahoituksen ohella tulee kaikkien harrastamisen edellytykset
turvata, olipa tarkoitusperä virkistäytyminen tai ruoan hankinta omaan
käyttöön. Kalastajien omaehtoinen saaliskalojen valikointi ei ole
kalakantojen uhka, vaan mahdollisuus yhteensovittaa harrastaminen ja
elinvoimaiset kalakannat.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Olli Saari p. 050 339 4660,
olli.saari(a)vapaa-ajankalastaja.fi

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13
vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.*Jaana Vetikko
tiedottajaTiedote. Julkaistu: 11.09.2020Kalastus kiinnosti tänä kesänä kaikenikäisiä − kalastonhoitomaksujen tuotto jo 10 miljoonaa euroa


*Tänä vuonna lunastettujen kalastonhoitomaksujen tuotto ylitti syyskuun alussa 10 miljoonaa euroa. Metsähallituksen kyselyn mukaan tuoton kasvua selittää sekä kalastajien määrän lisääntyminen että aiemmin kalastaneiden suurempi maksamisaktiivisuus.*

Kalastonhoitomaksuista on kertynyt syyskuun alkuun mennessä tuottoa lähes 20 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Metsähallituksen kyselyyn vastanneista, ensimmäistä kertaa kalastonhoitomaksun maksaneista noin 60 % kertoi kalastaneensa tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Heistä noin puolet
koki lisääntyneen vapaa-ajan vaikuttaneen harrastuksen aloittamiseen.
Poikkeusajan ilmiöt, kuten kesämökin tai veneen hankinta, liittyivät usein ensimmäiseen kalastuskertaan. Noin 20 % kalastonhoitomaksun ensimmäistä kertaa maksaneista vastaajista kertoi kalastaneensa aiempinakin vuosina kalastonhoitomaksua edellyttävillä tavoilla.

Metsähallituksen verkkosivuliikenteen perusteella kiinnostus
kalastonhoitomaksua kohtaan on kasvanut tänä vuonna maksuvelvollisten kaikissa ikäryhmissä. Suhteellisesti eniten kasvua viime vuoteen verrattuna näkyy ikähaarukan ääripäissä eli 55 vuotta täyttäneissä ja 18−25-vuotiaissa.

− Tänä kesänä kalastus on selvästi yhdistänyt suomalaisia. Lapset ovat houkutelleet vanhempia kokeilemaan kalastamista, ja moni on herätellyt vanhan harrastuksen vuosien jälkeen henkiin. Iloksemme viesti kalastonhoitomaksun merkityksestä on tavoittanut myös aiemmin luvatta kalastaneita, sanoo Metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on 18—64-vuotias ja kalastaa muutenkuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. Kalastonhoitomaksun voi ostaa Metsähallituksen verkkokaupasta osoitteesta www.eraluvat.fi
tiedotteet.metsa.fi/go/1296143-1234143-63245037,
Eräluvat-sovelluksella, palvelunumerosta 020 69 2424, R-kioskeista sekä Metsähallituksen luontokeskuksista.

Kalastonhoitomaksut kerää Metsähallitus, joka tilittää varat maa- ja metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset myöntävät varoja kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon, kalastuksenvalvontaan, kalastusharrastuksen edistämiseen, kalatalousalan neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden toimintaan sekä
omistajakorvauksiin.

Lue lisää www.eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

*Metsähallitus toteutti elokuun alussa kyselyn 75 615:lle
kalastonhoitomaksun vuonna 2020 maksaneelle. Kyselyyn vastasi 18 565 henkilöä, joista 1 121 kertoi maksaneensa kalastonhoitomaksun tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kyselyyn vastasi noin 13 % kalastonhoitomaksun elokuun alkuun mennessä maksaneista.*

Lisätietoja:
Kirsi Suojoki, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, kirsi.suojoki(a)metsa.fi,
040 186 5875
Olli Urpanen, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, olli.urpanen(a)metsa.fi,
0206 39 5056

Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus, Eräpalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ryJaana Vetikko
tiedottaja
TOIMINTAKALENTERI 2021


Vuosi on kulunut ja aika valmistella vuoden 2021 toimintakalenteria.
Seurojen hyvää talkoohenkeä tarvitaan taas mainosten hankinnassa.
Mainoksilla ja kilpailuilmoituksilla saamme kalenterin kustannukset
peittoon. Joten aika on taas ryhtyä hommiin mainosten hankinnassa.
Jos vanhoihin mainoksiin tulee muutoksia, tarkistakaa ne mainoksenantajan kanssa, että varmasti tulee oikein. Miten ahkeria olette, sitä
nopeammin saadaan kalenteri painoon.

Lataa tästä kalenterin tiedote pdf-tiedostona.

Lataa tästä kalenterin kilpailuilmoitus pdf-tiedostona.

Lataa tästä kalenterin ilmoitusten koot pdf-tiedostona.

Tiedot voi lähettää osoitteeseen tanhuanpaa.kaija(a)gmail.com tai soittamalla numeroon 050 3566548

Kaija Tanhuanpää
Valistustmk:n puheenjohtaja
TIEDOTE 26.8.2020


*”Olin siinä joentörmällä alasti ja päätin kerran vielä
rämpäyttää”,
virvelöintiä Mannerheimintiellä, iki-ihana tunnelma lapsuuden
mökkijärvellä
– Näin suomalaiset kalastavat*

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö täyttää 20 vuotta ja
juhlavuoden kunniaksi se on kerännyt parhaita paloja suomalaisten
kalastusmuistoista. Kysely kartoitti myös suomalaisten kalastustottumuksia.*

”Tindertreffit johti koskelle, koskireissu perhokalastuksen hurahtamiseen
ja hurahdus lukuisiin mahtaviin kalareissuihin. Nyt monen monta kalareissua
myöhemmin rinkassa mukana kulkee 1-vuotias perhokalastajan alku. Kannatti
swaipata oikealle. ”
Näin kertoo nainen kalastusmuistostaan Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestölle (SVK). 20-vuotisjuhlaansa viettävä järjestö keräsi
kesällä suomalaisten mieleenpainuvimpia kalastusmuistoja.

– Saimme satoja kivoja, hauskoja ja koskettavia kalatarinoita, joita olemme
lukeneet kyyneleet silmissä milloin naurusta, milloin liikutuksesta. Kiitos
kaikille osallistujille, on ollut hienoa huomata, kuinka tärkeä harrastus
kalastus monille on ja kuinka mahtavia muistoja siitä on suomalaisille
jäänyt, iloitsee tiedottaja *Jaana Vetikko*.

*Näin suomalaiset kalastavat*

SVK kartoitti keväällä myös suomalaisten vapaa-ajankalastukseen liittyviä
tapoja ja mielipiteitä. Kyselyyn vastanneista noin joka kolmas on
kalastanut viimeksi yli viisi vuotta sitten. Lähes viidenneksellä oli
edellisestä kerrasta aikaa alle vuosi, ja noin 15 prosentilla alle puoli
vuotta. Suomalaisista 6,5 prosenttia ei ole kalastanut koskaan.
Noin 45 prosenttia vastasi viimeksi olleensa kalassa ystävän tai sukulaisen
kanssa, reilu neljäsosa puolisonsa ja lähes joka viides lapsensa kanssa.
Yksin kertoo kalastaneensa 12 prosenttia.
Kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista haluaisi kalastaa useammin. Noin 60
prosenttia toteaa sen rentouttavan ja lisäävän hyvinvointia. Yli puolet
kalastaa saadakseen pöytään herkullista lähiruokaa. Jopa kolme neljäsosaa
pitää kalastusta koko perheen hyvänä yhdessä tekemisenä.
– Haastammekin kaikki suomalaiset kalastamaan yhdessä ja jakamaan
kalareissujaan sosiaalisessa mediassa teemalla #kaveritkalassa. Kannustamme
myös kaikkia perheitä lähtemään aikaisin aamukalaan, sillä niistä on
monelle lapselle jäänyt rakkaita muistoja. Toivoisimme, että perheet
jakaisivat kokemuksiaan somessa #kello6kala, Vetikko kannustaa.

*Poimintoja suomalaisten mieleenpainuvimmasta kalastusmuistoista:*
*Mannerheimintiellä ei napannut:*
*Hälytyskeskus ilmoitti laitapuolenkulkijan heittelevän virveliä
Mannerheimintiellä. Onneksi vahinkoja ei ollut tapahtunut. Sain hieman
pahapäisen kaverin maijaan kertomalla, että tästä nappaa huonosti, mennään
Toivonkadulle, väsyttelin sieltä eilen parikiloisen hauen. "Kalastaja"
pääsi pahnoille. – Mies*

*Saaliina romanttinen kosinta:*
*Miesystäväni sai minut tykästymään kalastuksen saloihin ja opetti kaiken
heitoista uistinten vaihtoon. Yhtenä kesäiltana kun olimme kalassa meren
rannalla, halusi mieheni tarkistaa siiman virvelistäni. Sen ajan heittelin
hänen virvelillään. Mies ojensi minulle virvelin, joka oli jo heitettynä ja
pyysi testaamaan, että kelaako hyvin. Kelasin, ja kirosin, että taas jäi
joku risu kiinni. Nostin ylös saaliini, joka oli muovipussikäärö, tässä
vaiheessa ajattelin saaneeni jonkun pullopostin meren pohjamudista. Avasin
käärön, jossa oli lappu pussissa: Mennäänkö naimisiin? Ja kun käännyin,
oli
mieheni polvistunut taakseni. Vastasin kyllä. – Nainen*

*Legendaarinen ryöstökalastajamummo:*
*"Päivää Päijänne, tässä on ryöstökalastaja Polvijärveltä", tuumasi
80-vuotias mummoni onkimaan aloittaessa. Legendaarinen lause on jäänyt
elämään ja muistoihin mummon poistuttuakin. – Nainen*

*Sukellusvene vai valas?**Olimme veljeni kanssa Pohjois-Norjassa kalassa.
Pyydystimme parhaillaan syöttikaloja pikku virveleillä isompia saaliita
varten, kun yhtäkkiä veneen vieressä alkoi ISO tumma möhkäle nousta
pintaan. Olin varma, että sieltä nousee sukellusvene, joita olemme muutaman
kerran noilla vesillä nähneet. Heittäydyin veneen pohjalle pitkäkseni ja
ehdin varoittaa veljeäni. Siinä taisi pikkuisen lirahtaa jo housuihin ennen
kuin tajusimme mikä se möykky oli. Sieltä nousi valas veneen viereen noin
10 metrin päähän. Hetki meni ennen kuin sai kameran käyntiin, mutta
kuvaakin lopulta siitä saatiin. – Mies*

*Lämmöllä vaaria kaivaten:*
*Lapsena vaari otti minut kalareissuille kaveriksi, jos lupasin istua
hiljaa veneessä, etteivät kalat säikähdä. Oli ihana istuskella veneessä
vaarin kanssa aurinkoisella järvellä. Kalaa en niin saanut, mutta uitin
käsiä vedessä ja katselin lumpeita. Oli myös ihanaa olla vaarin kanssa
kahdestaan, tärkeitä hetkiä, joita muistelen nyt lämmöllä vaaria kaivaten.
– Nainen*

*Kalamies vuodesta 1952:**Tapahtui n. vuonna 1952. Olin silloin alle
kouluikäinen. Pyysin isää tekemään minulle ongen, että voisin onkia
läheisen rautatiesillan alitse menevästä pikku purosta. Iloni oli suuri,
kun toiveeni toteutui. Siima oli tavallista paksuhkoa pumpulilankaa,
silloin ei nailonsiimaa ollut saatavana ja tuskinpa isä sitä juuri etsikään
ja koho oli vanha pullon korkki ja paino vanha plommi. Koukku kai sentään
oli oikea. Isän ajatus oli luullakseni, että ei sieltä puolikuivasta
purosta kuitenkaan mitään tule, mutta saahan poika onkia. Olipa juhlava
tunne, kun sain pienen ahvenen ja kannoin sitä kotiin ja ylpeänä esittelin
vanhemmilleni. Siitä se alkoi lähes 70 vuotta kestänyt ja edelleen jatkuva
harrastus. – Mies*

*Trombi tyynellä järvellä:**Järvi oli aivan tyyni. Kala ei syönyt vaikka
oli hyvä abborre-paikka. Menimme mökkiin ja joku ääni kuului. Luulin, että
orava oli katolla käpyjen kanssa, mutta sitten kuului kamala ryske ja aukon
reunasta kaatui paljon puita. Trombi. Onneksi emme jääneet rannalle
narraamaan kaloja... – Nainen*

*Merilohesta 50 markkaa/kg:Saimme kerran verkolla Varsinais-Suomessa
(Perniössä) 1980-luvulla eräästä lahden poukamasta 45 mm silmäisellä 14,5
kg perattuna (ei suomustettuna) painavan merilohen. Kala oli jäänyt
hampaistaan kiinni verkkoon ja oli vähällä päästä irti, mutta eräs
kalakaveri hyppäsi matalaan veteen ja kietoi sen paremmin ko. verkkoon ja
nosti veneeseen. Olimme nuoria miehiä ja myimme kalan erääseen ravintolaan
Saloon 50 markan kilohintaan. – Mies*

*Karma rankaisi kehuskelijaa:*
*Paras eli paskin kalamuistoni tapahtui viime talvena, kun minä onnistuin
pilkkimään muovipussillisen ahventa ja mieheni sai vain muutaman hassun
kalan. Kalamestaruushan nousi minulla siinä määrin suoraan hattuun, että
suunnittelin jo kuvaa sosiaaliseen mediaan, jossa miehen muutama kala
laitetaan toiseen keittiön altaaseen ja toiseen altaaseen minun valtava
kalasaaliini tekstillä "ne kalastaa, jotka osaa". No karma rankaisi minua
tästä suunnitelmasta heti rankemman kautta, sillä kalapussissani oli reikä
ja kaikki kalat tippuivat hiljalleen välille matkalla rantaan. Autolle
päästessäni jäljellä oli kaksi kalaa. Voin kertoa, että nykyään
ylivoimaista kalasuoritustani kehuessani saan vastaukseksi "kohta on taas
ahvenet pitkin jäätä". – Nainen*

*Isät tunnustivat kalavaleet:**Kalamuistoja on paljon, sillä isää se on
aina kiinnostanut, ja sitä kautta myös minä ja pikkusiskoni olemme sitä
harrastaneet. Hauskin muisto on varmaankin se, kun oltiin koko perheen
voimin Porvoon saaristossa veneilemässä ja kalastamassa. Sisko, joka oli
silloin noin 7-vuotias, nappasi hauen. Hän oli innoissaan, mutta samaan
aikaan hauki pelotti, joten hän itki kelatessaan haukea rantaan. No, kun
hauki saatiin ylös, otti isä siitä heti kuvan. Tämän oli sitten
lähettänyt
kaverilleen, ja huijasi saaliin olevan hänen! Kaverilta tuli myös haukikuva
takaisin, jonka tämä kaveri oli kuulemma napannut. Illalla, kun isä soitti
kaverilleen, myönsi isä, että hauki oli siskoni nappaama. Isän kaveri
myönsi samalla, että myös "hänen" kalansa oli itseasiassa hänen poikansa
saalis. – Nainen*

*Mahanmuljahdus suoraan huppuun:**Tämä tapahtui joskus 90-luvun lopulla
syksypuolella. Olimme kaverini Pekan kanssa sopineet, että lähdemme illalla
tuulastamaan Puurijärvelle. Silloin siellä sai vielä liikkua ja kalastaa.
Nykyisin luonnonsuojelualuetta. Minä ajelin illalla 50 km Pekan luo, että
pääsemme kalaan. Odotukset isoista kaloista korkealla. Pekan luo päästyäni
aloimme lastata hänen tarvikkeistaan ja talvihaalarit autooni. Vielä ennen
kuin järvelle lähdimme, sanoi Pekka käyvänsä vessassa, kun vatsa hieman
kiertänyt illan aikana. Odottelun jälkeen pääsimme suuntaamaan muutaman
kilometrin matkan järvelle. Varusteet veneeseen ja haalarit päälle. Ilma
oli tosi viileä ja sumuinen. Alkumatkan soudettiin järvelle päin
Kauvatsanjokea pitkin. Järvellä ei pystynyt soutamaan, koska siellä ei
mennyt kuin hieman venettä leveämpää kulku väylää. Minä työnsin veneen
perästä kuusesta kuivatulla seipäällä. Pekka oli veneen keulassa valon
kanssa ja tähyili, näkyisikö iskettävää kalaa. Hieman matkaa mennessämme,
hän huudahti, että työnnä äkkiä tuohon pieneen saarekkeeseen, jossa
sähköpylväs sijaitsee. Nyt mahassa muljahti pahasti. Rantaan päästyämme
Pekka hyppäsi maihin ja tolpan taakse asioilleen. Sitten hän tokaisi "nyt
helpotti". Odotin ja katselin sumuista ilmaa ja samassa Pekka huudahtaa
saaresta: ”Saatana, suoraan huppuun. Heitä puukko sieltä veneestä
tänne.”
Noiden lauseiden jälkeen kaikui pimeässä ja sumuisessa Puurijärven illassa
minun nauruni, jolle ei meinannut tulla loppua. Pekan haalarin huppu jäi
saarelle ja me suuntasimme takaisin lähtörantaan. Tätä kalareissua
muistellessa tulee vieläkin nauru ja hymy naamalle. – Mies*

*Taistelee alasti joentörmällä:*
*Viime kesänä kolusin Suomen itärajan kalastuspaikkoja. Siinä eräänä
iltana
katselin kartasta sopivaa paikkaa iltapistolle. Paikaksi valikoitui
syrjäinen pieni joki. Vettä satoi kaatamalla ja joen rantaan pääsi
ainoastaan melkoisen rämeikön läpi. Joen vesi oli todella kirkasta ja vettä
oli kohtuullisesti. Luottolusikka kiinni siiman päähän ja eka heitto. Pari
kammenpyöritystä ja näin kuinka uistin kiilautui kahden kiven väliin.
Epätoivo jo valtasi mielen, että sinnekö se mun paras uistin jäi. Yritin
siinä vesisateessa nyppiä uistinta irti ylävirrasta, alavirrasta, ei vaan
lähde irti. Noh päätin siinä sitten, että uistin ei sinne jää, ei muuta
kuin vaatteet pois ja kahlaamalla käyn irrottamassa uistimen. Olin siinä
joentörmällä alasti ja päätin kerran vielä rämpäyttää siimaa, josko
lähtisi
irti, lähtihän se. Pari kammen pyöräytystä ja näin kuinka iso jokihauki
iskee kiinni. Ultralight-kalavehkeet olivat aivan kaksin kerroin ja
seuraavaksi sai pelätä kestääkö vapa ja siima. Aikani alasti kalan kanssa
taisteltuani sain ennätyshaukeni rannalle, 98 cm ja 7,8 kg. Hauki nätisti
takaisin jokeen uimaan ja märät vaatteet takaisin päälle, siihen oli hyvä
lopettaa tapahtumarikas iltapisto. Jälkikäteen on naurattanut se, että jos
jollain on ollut riistakamera joen rannalla. On siinä mahtanut olla
eriskummallinen kuvasaldo. – Mies*

*Viimeinen kalastusreissu:*
*Rakkain kalastusmuistoni sijoittuu viime lokakuuhun ja Thaimaan vesille.
Olen aina kalastanut isäni kanssa – lapsuuden kesät olivat täynnä koko
perheen kalareissuja, ja näin vanhemmiten kävimme muutaman kerran kesässä
uistelemassa isän veneellä järvellä tai merellä. Noilla reissuilla puitiin
elämää, maailmaa ja oltiin vain hiljaa. Tämä rakkain kalamuistoni jäi
myös
viimeiseksi kalastusreissuksemme. Elokuussa 2019 isäni sai tietää
sairastavansa parantamatonta syöpää. Toiminnan miehenä hän myi pois rakkaat
veneensä ja kalastustarvikkeensa ja osti itselleen liput Thaimaahan:
kuuluihan lääkärin ennustamista maksimissaan muutamista elinkuukausista
nauttia vielä täysillä. Isä oli reissussa kolme viikkoa, joista yhdeksi
viikoksi pääsin itsekin lentämään Thaikkulaan hänen seurakseen – tästä
kiitos ystävilleni, jotka keräsivät minulle kolehtina lentolippurahat (siis
useita satasia), jotta äkkireissuun pääsin. Thaimaassa kävimme isän kanssa
viimeisen yhteisen kalareissumme. Vuokrasimme kalastusaluksen, sellaisen
suuren puisen, joka kellui eteenpäin hissukseen. Vietimme merellä useita
tunteja: minä veneen kipparin kanssa alkeellisilla vermeillä kalastellen,
isä meri-ilmasta nauttien ja saalistani naureskellen. Tuo reissu on
piirtynyt mieleeni: leppoisa tunnelma, aurinko ja isä huutelemassa niksejä,
kuinka pelkän siimarullan avulla tuli kalastaa. Rakkaita reissuja isän
kanssa on paljon, mutta viimeinen reissu on arvokkain muisto. Sillä
hetkellä ehkä molemmat pystyimme unohtamaan isän sairauden ja hiipuvat
voimat sekä vain nauttimaan yhdessä olosta ja meille rakkaasta, yhteisestä
harrastuksesta. Isä nukkui pois tarkalleen kaksi viikkoa sen jälkeen, kun
olimme palanneet Suomeen. – Nainen*

Tarinat on kerätty sosiaalisen median ja verkkosivujen kautta. Niitä
julkaistaan lisää Suomen Vapaa-ajankalastajien Facebook-sivuilla ja
osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi syksyn ajan.

*Tietoa kyselytutkimuksesta:*
SynoInternational suoritti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
tilaaman kyselytutkimuksen huhti-toukokuussa 2020. Kyselyyn vastasi 1 007
henkilöä, ja vastaajien ikähaarukka oli 18–80 vuotta. Kyselytutkimuksen
tavoitteena oli kartoittaa vapaa-ajankalastukseen liittyviä tapoja,
mielipiteitä ja asenteita.

*Tietoa julkaisijasta:*
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13
vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.

Vuonna 2020 järjestö viettää 20-vuotisjuhlaansa. Juhlavuosi näkyy pitkin
vuotta eri puolella Suomea tapahtumin, tempauksin ja haastein.
Tavoitteenamme on, että vuonna 2020 koko Suomi kalastaa yhdessä!
Lue lisää: www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi/

*Lisätietoja:*

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö,
tiedottaja Jaana Vetikko, p. 050 525 7806,
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi;
juhlakoordinaattori Johanna Antila, p. 050 573 9332;
johanna.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi/ymparisto
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/
www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi
www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/


Jaana Vetikko
tiedottaja
Tervehdys piiri- ja seura-aktiivit!Poikkeuksellinen kevät ja kesä näyttävät saavan peräänsä
poikkeuksellisen syksyn. Olemme päivittäneet SVK:n ohjeistuksen koskien
kalastusharrastustoiminnan järjestämistä vastaamaan tämän hetkisiä
viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Ohessa päivitetyt ohjeet
tiedoksenne ja käyttöönne.

Ohessa on myös pari kuvaa avuksi mm. tapahtumien järjestämisessä huomioon
otettaviin ohjeisiin.

Meiltä saa myös kysyä, jos joku asia mietityttää.

Lataa tästä päivitetty koronaohje.
Lataa tästä ohje turvavälistä.
Lataa tästä ohje käsien desinfioinnista.


Yhteistyöterveisin ja rauhallista mieltä toivottaen

Jaana Vetikko ja Olli Saari


Jaana Vetikko
tiedottajaTiedote 18.8.2020 Kalastonhoitomaksujen tuotto ylitti heinäkuussa vuoden
2019 tuotonKalastonhoitomaksuja lunastettiin tammi-heinäkuun aikana yli 245 000
kappaletta. Tuottoa kertyi heinäkuun loppuun mennessä 9,5 miljoonaa euroa.
Koko vuoden tuotto oli viime vuonna lähes 8,9 miljoonaa euroa.

Kalastonhoitomaksujen menekki on kasvanut edellisvuoteen verrattuna
kuukausittain aina kesäkuun loppuun saakka. Maaliskuun aikana,
poikkeusolojen alettua maksuja lunastettiin yli 50 % edellisvuoden
maaliskuuta enemmän. Vuodeksi ja vuorokaudeksi lunastettujen maksujen
suosio on kasvanut kesän aikana huomattavasti. Elokuun alkupuolella
kalastonhoitomaksuja on myyty edelleen vilkkaasti. Koko vuoden myynnissä
ollaan noin 40 000 kappaletta viime vuoden elokuun alkua edellä.

− On ilahduttavaa, että suomalaiset ovat korona-aikana löytäneet kalavedet
ja kalastuksen. Samalla kun se lähentää meitä luontoon, kasvanut
maksukertymä turvaa ja parantaa kalavesien hoitoa, sanoo Metsähallituksen
erätalousjohtaja Jukka Bisi.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on 18—64-vuotias ja kalastaa muuten
kuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. Kalastonhoitomaksun
voi ostaa Metsähallituksen verkkokaupasta osoitteesta www.eraluvat.fi
tiedotteet.metsa.fi/go/1274706-200382-63245037
Eräluvat-sovelluksella, palvelunumerosta 020 69 2424, R-kioskeista sekä
Metsähallituksen luontokeskuksista.

Kalastonhoitomaksut kerää Metsähallitus, joka tilittää varat maa- ja
metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset
myöntävät varoja kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja
toimeenpanoon, kalastuksenvalvontaan, kalastusharrastuksen edistämiseen,
järjestöille neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden toimintaan sekä
omistajakorvauksiin.

Lue lisää www.eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Lisätietoja:
Kirsi Suojoki, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, kirsi.suojoki@metsa.fi,
040 186 5875
Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus, Eräpalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ryJaana Vetikko
tiedottaja
Auta ympäristöä kalastaessasi – näin suojelet luontoa, kalakantoja ja
vesistöjä

huolehdit kalastaessasi myös lu...

Lue tiedote ePressi.comissa
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275133-1229053-63680351
[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö]Auta ympäristöä
kalastaessasi – näin suojelet luontoa, kalakantoja ja vesistöjä Tiedote.
Julkaistu: 14.08.2020, 09:50
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vastuullisen kalastajan
ympäristöohjeiden avulla huolehdit kalastaessasi myös luonnosta.

Erityisesti vapaa-ajankalastajat hyötyvät jokamiehenoikeuksista onkia ja
pilkkiä vapaasti sekä kulkea, veneillä, uida ja peseytyä vesistöissä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pyrkii vähentämään
tästä
aiheutuvaa häiriötä sekä ranta- ja saaristoluonnon roskaamista ja kulumista.
Tiedottaja *Jaana Vetikko* muistuttaa, että voimme kaikki omalla
toiminnallamme suojella ja parantaa ympäristön tilaa.
– Pääsääntöisesti me suomalaiset olemme vastuullisia kalastajia, mutta
joukkoon mahtuu myös tietämättömyyttä ja piittaamattomuutta. Kalastaessa,
kuten aina luonnossa, on vastattava omasta käytöksestään ja toimittava
kestävästi.

Siimat ja koukut pois luonnosta

Kalastuksesta ei saa aiheutua häiriötä tai haittaa toisille ihmisille,
linnuille tai muille luontokappaleille. Vastuullinen vapaa-ajankalastaja ei
roskaa, ja vie myös muiden jättämät roskat pois luonnosta.
Erityisesti kalastussiimoja ja koukkuja ei saa jättää luontoon. Vetikon
mukaan ne voivat aiheuttaa suurta tuskaa linnuille ja muille pienille
eläimille. Siimat takertuvat herkästi lintujen jalkoihin ja voivat pitkään
jalan ympäri kietoutuneena aiheuttaa kuolion ja linnun hitaan kuoleman.

Siimat eivät myöskään lahoa luonnossa juuri lainkaan. Perinteisen
monofiilisiiman maatuminen kestää arviolta 600 vuotta, monikuitusiiman
sitäkin kauemmin. Vetikko kehottaa katkomaan siimavyyhdit aina lyhyeksi
silpuksi.
– Kaikki ylimääräiset siimanpätkät on helppo kerätä talteen, pätkiä
ne esimerkiksi puukolla tai saksilla lyhyeksi ja heittää ne sitten roskiin.
Siimat voi myös pyöritellä talteen ja hävittää reissun jälkeen
asiaankuuluvasti, esimerkiksi polttamalla.

Anna kutu- ja pesintärauha

Luonnossa tulee kulkea varoen siten, että siitä jää mahdollisimman vähän
jälkiä. Erityisesti kallioiden kasvillisuus, jäkäliköt, dyynialueet ja
märät avosuot kestävät huonosti liikkumisen aiheuttamaa kulutusta.
– Kahlaamista varsinkin pienissä virtavesissä lohikalojen kutuaikaan ja sen
jälkeen, aina poikasten kuoriutumiseen asti seuraavalle keväälle, kannattaa
myös välttää. Soran sekaan asettuneen mädin täytyy saada pysyä aivan
paikallaan siihen asti, kunnes poikanen ui itse soran seasta pois, Vetikko
sanoo.
Veneillessä on hyvä pitää mielessä, että vauhdikas meno ja meteli
saattavat häiritä kaloja, rantakasvillisuutta, lintuja tai muita vesien käyttäjiä.
Lintujen pesimäaikaan on vältettävä niiden häiritsemistä ja esimerkiksi
lintujen pesimäluodoille rantautumista.

Suojele kalavesiä ja -kantoja

SVK:n keväällä teettämän kyselytutkimuksen mukaan noin kolmannes
suomalaisista ei tiedä, että kalastus on osa vesien suojelua. Joka kymmenes
on aiheesta jopa eri mieltä.
– Oikeat valinnat ja toimintatavat ovat tärkeitä: mitä lajeja kalastamme,
missä, mihin aikaan ja millaisilla välineillä. Monikaan ei tule
ajatelleeksi, että kalakantoja voi hoitaa itsekin hyödyntämällä
monipuolisesti luontaisesti lisääntyviä kalakantoja. Esimerkiksi
vähempiarvoisena pidetty särki on maukas ruokakala ja siinä on vesistöjen
rehevöitymistä aiheuttavaa fosforia kahdeksan grammaa per kilo, Vetikko
kertoo.
Vieraasta vesistöstä pyydettyjä syöttejä ei saa käyttää. Vesieliöitä
eipidä siirtää vesistöstä toiseen, ei elävänä eikä kuolleena, ilman
viranomaisen lupaa. Vieraat kannat tai lajit saattavat sekoittaa
alkuperäistä geeniperimää, vahingoittaa alkuperäistä ekosysteemiä tai
levittää vakavia tauteja.
Jos huomaa ympäristössä luonnottomia kalakuolemia, saastumisen merkkejä tai
muita äkillisiä ympäristömuutoksia, niistä on aina ilmoitettava
viranomaisille heti. Havainnot voivat olla ratkaisevia suuremman
ympäristöongelman välttämisessä.

Haukitehtaita ja talkoita

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö tekee käytännön kalavesien
hoitotyötä sekä vaikuttaa ja osallistuu päätöksentekoon ympäristön ja
kalavesien hyväksi. Ympäristötyötä ohjaa kala- ja ympäristötoimikunta,
jonka tehtävänä on tukea vastuullisen, ekologisesti tietoisen
vapaa-ajankalastuskulttuurin edistämistä Suomessa.
Kalatalousasiantuntija *Janne Rautasen *mukaan tällä hetkellä vaikuttamisen
keskiössä ovat kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Ne
määrittelevät, miten kunkin alueen vesiä hoidetaan ja miten niissä
kalastetaan.
Tärkeä osa kalavesistöjen hoitoa ovat elinympäristökunnostukset.
Esimerkiksi Haukitehdas-hankkeensa kautta SVK kunnostaa kosteikkoja hauille
ja ahvenille sopiviksi kutualueiksi.
– Vesistöjen happamoituminen, rehevöityminen ja monet muut ihmisten toimet
ovat vähentäneet haukien kutupaikoiksi sopivia alueita. Kunnostamamme
kosteikot voivat tuottaa suuria määriä poikasia, Rautanen kiittelee.
Hankkeen edistämistä voi tukea liittymällä SVK:n henkilöjäseneksi tai
lahjoittamalla. Kortensa voi kantaa kekoon myös osallistumalla kunnostus-
tai siivoustalkoisiin oman alueen kalavesien hyväksi.

Tietoa kyselytutkimuksesta:

SynoInternational suoritti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
tilaaman kyselytutkimuksen huhti-toukokuussa 2020. Kyselyyn vastasi 1 007
henkilöä, ja vastaajien ikähaarukka oli 18–80 vuotta. Kyselytutkimuksen
tavoitteena oli kartoittaa vapaa-ajankalastukseen liittyviä tapoja,
mielipiteitä ja asenteita.

Tietoa julkaisijasta:

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13 vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.
Vuonna 2020 järjestö viettää 20-vuotisjuhlaansa. Juhlavuosi näkyy pitkin
vuotta eri puolella Suomea tapahtumin, tempauksin ja haastein.
Tavoitteenamme on, että vuonna 2020 koko Suomi kalastaa yhdessä!
Lue lisää: www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275143-383868-63680351

Lisätietoja:

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, tiedottaja Jaana Vetikko, p.
050 525 7806, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi
kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, p. 0400 946 968,
janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi
kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju, p. 045 113 3050,
juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275145-393634-63680351
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275144-723741-63680351

suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275135-272420-63680351
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275141-1164334-63680351
www.fisuun.fi
/suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275147-1154237-63680351
www.ottiopas.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275146-946568-63680351
www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275142-34833-63680351Liitteet

- Kalakantoja voi hoitaa itsekin hyödyntämällä monipuolisesti
luontaisesti lisääntyviä kalakantoja.

suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275132-1026676-63680351

[image: Twitter]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275140-499949-63680351
Facebook]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275139-1136932-63680351
LinkedIn]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275138-702779-63680351
Pinterest]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275137-1120525-63680351
Addthis]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275136-989275-63680351
------------------------------

Mikäli haluat muuttaa tai peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275134-319853-63680351


Tiedotejakelu on ePressi.comin palvelu. Tiedotteet lähetetään ePressi.comin
toimittaja- ja toimitusrekisterille sekä tiedotteen julkaisijan
sidosryhmärekisterille. Rekisteriseloste
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1275148-449290-63680351


Lue viesti selaimessa
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/a/s/63680351/815eb8ec36d85b55801a00b329d68e03/1262263Jaana Vetikko
tiedottajaSeuroille tiedoksi että nyt haetaan kalastusohjaajia.


www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalastusohjaajahaku20

Välittäisittekö tietoa omien seurojenne jäsenistölle.

T. Laura Paniagua-Harjunpää
Tule innostamaan lapsia, nuoria ja perheitä mukaan kalastusharrastukseen!


Kalastusohjaajia haetaan


20-vuotisjuhlavuottaan viettävä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
(SVK) etsii täydennystä koko maan kattavaan kalastusohjaajaverkostoonsa
määräaikaiseen työsuhteeseen seuraaville alueille:
Pohjois-Savo (Kuopio)
Lounais-Suomi (Turku)

Kalastusohjaaja toimii yhteistyössä vapaa-ajankalastajapiirien ja
kalastusseurojen kanssa. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja perheet.
Työ pitää sisällään kalastuksen ohjausta kalakerhoissa ja kouluissa sekä
kalastustapahtumien järjestämistä lapsille, nuorille ja perheille. Työ
soveltuu hyvin innokkaalle kalastuksen harrastajalle myös vaikka päätyön
oheen.

Työntekijältä edellytetään ajokorttia, omaa autoa sekä kykyä toimia
itsenäisesti. Kokemus lasten ja nuorten kanssa toimimisesta, eri
kalastusmuotojen tuntemus sekä kalastusalan tai nuorisopuolen koulutus
lasketaan eduksi, samoin sosiaalisen median käyttämisen taidot.
Ole nopea, sillä paikat täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Vapaamuotoisia hakemuksia otetaan vastaan 14.8.2020 saakka. Sähköiset
hakemukset lähetetään osoitteeseen olli.saari@vapaa-ajankalastaja.fi.

Lisätietoja antavat Pohjois-Savon osalta Janne Tarkiainen (tavoitettavissa
27.7.-7.8.), sekä Lounais-Suomen osalta Janne Antila (tavoitettavissa
27.7.-7.8.), yleisiin kysymyksiin vastaa Olli Saari. Yhteystiedot löytyvät
osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13 vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.
www.vapaa-ajankalastaja.fi www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.ottiopas.fi www.ottiopas.fi
www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat
www.facebook.com/vapaa-ajankalastajat

Ilmoitusta saa jakaa vapaasti.


Jaana Vetikko
tiedottaja


Ravustuskausi alkaa!


Ravustus ja ravuilla herkuttelu kuuluu monen suomalaisen kesään.
Ravustuskausi käynnistyy heinäkuun 21. päivä kello 12 ja jatkuu lokakuun
viimeiseen päivään. Kun huolehtii välineiden desinfioinnista, pyyntiin tarvittavista luvista ja pyydysten oikeasta merkinnästä, saa ravustuksesta kaiken ilon irti vastuullisesti.
Ravustus on jännittävä harrastus. Saaliiksi voi saada sekä kotimaista
jokirapua että pohjoisamerikkalaista alkuperää olevaa täplärapua. Viime
kesän arvioidaan olleen hyvä ravun kasvun kannalta ja kesäkuun aikana
vauhdilla lämmenneet vedet lupailevat hyvää ravustuskauden alkua sekä
keskimääräistä runsaampia rapusaaliita.

Ehkäise rapuruttoa!

Jokirapu on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Jokiravun suurin uhka on rapuruton ja täpläravun leviäminen. Rapuruton leviämisen ehkäisemiseksi
ravustajan tulee aina muistaa desinfioida, kuivata tai pakastaa kaikki
rapujen pyynnissä käytettävät välineet ennen niiden siirtämistä vesistön
eri osien välillä tai toiseen vesistöön. Rapuja saa sumputtaa vain siinä
vesistön osassa, josta ne on pyydetty. Syötit tulisi pyytää samasta
vesistöstä, jossa aiotaan ravustaa. Mikäli syötit ovat muualta, tulee ne
pakastaa ennen käyttöä.

Vastuulliset rapujuhlat

Vastuullinen rapujuhlien järjestäjä huolehtii rapuja keittäessä, että ravut lisätään aina kiehuvaan veteen pieninä erinä. Lisäksi juhlien
järjestäjiä pyydetään huomioimaan vallitseva koronatilanne ja järjestää juhlat
suositusten mukaisesti. Jokirapu on listattu WWF:n kalaoppaaseen
keltaisella ja oppaassa jokiravun ostoa suositellaan harkiten.

Ravustukseen tarvitaan lupa

Ravustukseen tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa ja 18–64 vuotiailla tulee lisäksi olla kalastonhoitomaksu maksettuna. Merrat tulee merkitä
kohoilla, jotka yltävät vähintään 5 senttimetriä veden pinnasta. Lisäksi
merroissa tulee olla ravustajan nimi ja yhteystiedot sekä pyydysmerkki, jos
vesialueen omistaja niin edellyttää. Laittomasta jokiravun pyynnistä
ravustajalle voidaan määrätä jokiravun suojeluarvo maksettavaksi. Jokiravun
suojeluarvo on 50 euroa ravulta.

Lisätietoja:

Rapututkija (FT, dosentti), Japo Jussila, Itä-Suomen yliopisto, puh. 040
5428 982
Kalatalousasiantuntija, Janne Rautanen, Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö, puh. 0400 946 968
Iktyonomi Niina Koivunen, Kalatalouden Keskusliitto, puh. 044 4262 402
Johtava kalatalousasiantuntija, Jorma Kirjavainen, Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, puh.02950 25059
(tavoitettavissa 20.7. alkaen)
Tutkija (FM), Esa Erkamo, Luonnonvarakeskus, puh. 02953 27425Jaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajien kuhareseptitLue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/ a/s/43911760-1fabc6f4c4797e51d699909ae770c4el/672189

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864595-492241-43911760

Ruokaterveiset
4.7.2020
Etusivu
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864595-492241-43911760Järjestö
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864589-321815-43911760

Lehti uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864591-544137-43911760

Fisuun
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864596-350443-43911760

Liity jäseneksi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864585-369631-43911760

uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864586-104679-43911760

Kuha päättää kalalajihaasteen


Kalalajihaasteemme viimeinen laji kuha on monen vapaa-ajankalastajan
suosikkisaalis. Tämä Uudenmaan maakuntakala on useiden lempiraaka-aine myös
keittiössä, eikä suotta. Vaalealihainen, miedon makuinen kala, josta ruodot
on helppo poistaa, on nopea ja vaivaton valmistaa. Perinteeseen luottava
paistaa kuhan pannulla, uunissa tai graavaa sen ruisleivän päälle.
Kaukovivahteita kaipaava hyödyntää kuhaa wokeissa, sushissa tai cevichessä.
Muistathan kuitenkin pakastaa kuhaa ensin 24 tuntia -20 celsiusasteessa,
jos käytät sitä raakana. Kuhan lakisääteinen alamitta on 42 cm, alueellisia
poikkeuksia lukuunottamatta. Isot kuhat kannattaa vapauttaa.

Lue lisää kuhasta
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864583-664639-43911760

Yrttitarhan kuha

Kesän yrttitarha on nyt runsaimmillaan ja sieltä onkin hyvä ammentaa
tuoreita makuja kuhan upeaa makua korostamaan. Tämä yrtein maustettu kuha
valmistuu helposti lounaaksi vaikka grillissä tai iltaherkuksi avotulen
jälkeisellä hiilloksella, samalla kun nautit keskikesän valoisuudesta
pitkälle yöhön.

4 pientä suomustettua nahallista kuhafileetä
2 isoa valkosipulinkynttä
1 dl silputtua persiljaa
1 dl silputtua timjamia
1 dl silputtua basilikaa
1 dl oliiviöljyä
½ dl korppujauhoja
2 rkl pestokastiketta
suolaa

Lado kuhafileet nahkapuoli alaspäin grillivuokaan. Ripottele päälle suolaa
maun mukaan.
Sekoita silputut yrtit, oliiviöljy, korppujauho ja pestokastike tahnaksi.
Murskaa valkosipulinkynnet sekaan. Säädä kuorrutukselle sopiva notkeus
lisäämällä tarvittaessa oliiviöljyä tai korppujauhoja. Levitä kuorrutus
tasaiseksi kerrokseksi kuhafileiden päälle.
Peitä grillivuoka tiukasti foliolla ja laita se grilliritilän päälle
kypsymään noin 20 minuutiksi. Kypsymisaika riippuu hiilloksen
voimakkuudesta.

Lue lisää kuhan käsittelystä
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864582-144712-43911760

Kuha-kasviswokki itämaiseen tapaan

Väitämme, että tästä ei leftoverseja seuraavaan päivään jää.
Kotimainen
kala, tuoreet kotimaiset kasvikset ja itämaiset maut sopivat erinomaisesti
yhteen, muodostaen liiton vailla vertaa. Kalawokkeja on helppo varioida sen
mukaan, mitä kasviksia ja kalaa kulloinkin on saatavilla. Kesällä wokkailut
onnistuvat myös ulkona muurinpohjapannulla. Antakaa myös lasten ideoida oma
kuha- tai kalawokki, saatatte yllättyä!

400 g nahatonta kuhafileetä
1 pieni kiinankaali
1 iso sipuli
½ kesäkurpitsa
½ punainen chili
½ limen mehu
½-1 tl suolaa
½ tl piri piri-mausteseosta (tai muuta pippurimausteseosta)
pieni nippu tuoretta korianteria
voita ja/tai ruokaöljyä paistamiseen

Paloittele kuhafilee 2-3 sentin kuutioiksi. Silppua kiinankaali ja chili.
Leikkaa kesäkurpitsa suikaleiksi ja sipuli renkaiksi.
Paista kuhapalat voin ja ruokaöljyn seoksessa kuumalla wokkipannulla
kypsiksi ja mausta suolalla ja piri pirillä. Siirrä kalat syrjään. Jos
wokkipannussasi on ritilä, nosta ne siihen. Näin kalat pysyvät lämpiminä.
Paista kaikki kasvikset pannussa puolikypsiksi ja mausta ne suolalla.
Kääntele kalanpalat varovasti joukkoon, ja purista päälle puolikkaan limen
mehu. Lisää silputtu korianteri ja nosta tarjolle.

Poikkeusaikojen iloksi tehty kalalajihaasteemme on tullut päätökseensä,
samoin tämä haasteeseen liittyvä reseptikirjeemme. Onkin aika kysyä,
tykkäsittekö tästä reseptikirjeestämme?

Kyllä, näitä voisi tulla jatkossa lisääkin!
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864592-131403-43911760

En, reseptejä löytää muualtakin.
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864593-618507-43911760

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö logo]


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933
kotisivut: www.vapaa-ajankalastaja.fi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864595-492241-43911760
[image: Instagram]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864587-427721-43911760
[image: Facebook]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864588-316811-43911760
[image: Youtube]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864590-266241-43911760
[image: Issuu]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864594-86461-43911760
[image: LinkedIn]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864581-118081-43911760

Osoitelähde: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
asiakastietorekisteri.
Tietosuojaseloste
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4864584-80025-43911760 Peruuta
tilauksesi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/account/43911760-0a332e2af30026d2216bd818c43f812c-761482/672172


Jaana Vetikko
tiedottaja
Vapaa-ajankalastajien särkireseptitLue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/a/s/43911760-57802b2b459bc94c56a29e6ecbc3d226/662566

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775741-393396-43911760

Ruokaterveiset
18.6.2020

Etusivu
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775741-393396-43911760
Järjestö
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775737-434017-43911760
Lehti 4775739-563166-43911760
Fisuun
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775742-371518-43911760
Liity jäseneksi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775732-600152-43911760

Kesäherkkuja särjestä

Vuosikymmenten jälkeen särki on vihdoin ilahduttavasti saamassa takaisin
arvostustaan, joka sillä oli jo ennen sotiamme. Särjen käytön haasteet
ruokakalana ovat sitkeästi yhdistyneet sen ruotoisuuteen, myös mutaisesta
mausta lajia on syytetty. Opettelemalla lajille sopivat valmistustavat ja
hyödyntämällä särkeä erityisesti viileiden vesien aikoina, nämäkin
ongelmat
selätetään. Särjen syönti on ekoteko vailla vertaa, jonka merkityksen
jokainen vastuullinen vapaa-ajankalastaja opettaa jälkikasvulleen. Syömällä
särkeä poistamme ravinteita vesistöistämme sekä annamme arvon todelliselle
lähiruoalle. Näiden kalalajihaasteemme särkireseptien myötä toivotamme
kaikille oikein hyvää ja vastuullista juhannusta!

Lue lisää särjestä
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775733-478981-43911760

Tutustu kalalajihaasteeseemme ja juhlavuoteemme
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775735-108396-43911760


Käristetyt cajunsärjet

Tässä vastuullista iltanaposteltavaa leirinuotiolle tai kesämökille
illanistujaisiin. Syömällä särkeä parannat vesistöjemme tilaa poistamalla
kaloihin sitoutuneita ravinteita. Vanha sanonta “syö särkeä, se kasvattaa
järkeä” on nykyään ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan. Tee cajunsärkien
ennakkovalmistelut edellisenä päivänä, niin marinadin maut ehtivät imeytyä
hyvin.

1 kg päättömäksi perattuja suomustettuja pikkusärkiä
marinadia
3 isoa valkosipulin kynttä viipaleina

*Marinadi (mausteet kuivattuja):*
1 dl rypsiöljyä
1 ½ tl suolaa
1 ½ rkl sokeria
3 tl oreganoa
2 tl paprikajauhetta
1 tl rosmariinia
1 tl timjamia
1 tl basilikaa
1 tl rouhittua mustapippuria
1 tl chilimaustetta
½ tl cayennepippuria

Sekoita marinadin ainekset tasaiseksi kastikkeeksi. Ei haittaa, jos jokin
yrtti puuttuu. Marinadi on silti hyvää.
Laita särjet ja valkosipuliviipaleet vahvaan kaksinkertaiseen muovipussiin
(marinadikastike on hyvin tahraavaa). Kaada marinadi päälle, ja ravistele
kaloja niin että ne peittyvät siihen kokonaan. Anna marinoitua viileässä
yön yli.
Lado särjet halsteriin ja kypsennä rapeiksi ja kauniin ruskeiksi nuotiolla
tai grillissä. Ei haittaa, vaikka särjet kärähtäisivät hieman
”tummanpuhuviksi”.

Valkosipuliset etanasärjet

Näin tuomme etanapannut 2020-luvulle. Herkullinen alkuruoka tai
iltanaposteltava, joka johtaa keskustelun vastuullisuusteemoihin,
ympäristön hyvinvointiin ja totta kai hyviin makuihin. Johtaako tämä jopa
etanapannujen nimen muuttamiseen (ainakin kalastuspiireissä) särkipannuiksi?


nahattomia särkifileitä
suolaa
valkosipulin kynsiä
voita
sinihomejuustoa (esim. Valio AURA)

Ripottele särkifileille makusi mukaan hienoa suolaa.
Rullaa fileet pyrstöstä alkaen. Aseta särkirulla pystyasentoon
etanalautasen syvennykseen (1 rulla/ syvennys).
Purista runsaasti valkosipulia jokaisen rullan päälle.
Lisää kunkin rullan päälle reilu nokare voita sekä päällimmäiseksi pieni
pala sinihomejuustoa.
Kypsennä uunissa 225 asteessa 10-15 minuuttia, kunnes juusto saa väriä.
Tarjoa alkupalana tuoreen vaalean leivän kera maittavan kala-aterian alkuun
tai pikkunaposteltavana.

Särjen fileointi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775730-174978-43911760

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö logo]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja,fi/go/4775741-393396-43911760

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry*

Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933
kotisivut: www.vapaa-ajankalastaja.fi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775741-393396-43911760
[image: Instagram]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775734-35731-43911760

[image: Facebook]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775736-629484-43911760
[image: Youtube]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775738-372345-43911760
[image: Issuu]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775740-62711-43911760
[image: LinkedIn]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775729-433504-43911760

Osoitelähde: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
asiakastietorekisteri.
Tietosuojaseloste
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4775731-351999-43911760
Peruuta tilauksesi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/account/43911760-0a332e2af30026d2216bd818c43f812c-761482/662550
Jaana Vetikko
tiedottaja
Mökkikalastaja, näin käsittelet ja valmistat saaliisi vastuullisesti –
Poimi viehepakkiin myös kesän herkuimmat reseptit!


Kesän kotimaiset kalaruuat ovat helppoja, herkullisia ja ekologisia –
näillä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö...

Lue viesti selaimessa
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/a/s/63680351-68f15a70d065439af6985954dfd0f224/1251431

Lue tiedote ePressi.comissa
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go1247859-837660-63680351
[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö]Mökkikalastaja, näin
käsittelet ja valmistat saaliisi vastuullisesti – Poimi viehepakkiin myös
kesän herkuimmat reseptit! Tiedote. Julkaistu: 17.06.2020, 09:54
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Kesän kotimaiset kalaruuat ovat helppoja, herkullisia ja ekologisia –
näillä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vinkeillä myös
vastuullisesti valmistettuja.
Mökkirannasta nostettu kalansaalis pyörähtää grillin, muurinpohjapannun tai
savustuslaatikon kautta koko perheelle maistuviksi savuahveniksi,
grillikuhaksi, lahnahampurilaisiksi ja haukitortilloiksi. Vastuullinen
mökkikalastaja harkitsee myös, miten saaliinsa käsittelee ja valmistaa.
– Vastuulliset toimenpiteet välittömästi pyyntihetken jälkeen takaavat
myös
kalan laadun. Maukkaiden kalaruokien taustalla on aina kalan huolellinen
alkukäsittely ja säilytys. Jokainen saalistaan arvostava opettelee säännön:
tainnuta – verestä – jäähdytä – perkaa, muistuttaa Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tiedottaja *Jaana Vetikko*.
Vetikko toteaa, että kotimainen kala ei välttämättä vaadi mausteeksi muuta
kuin hienoa merisuolaa ja nokareen voita tai lorauksen oliiviöljyä.
Höysteeksi sopivat kotimaiset kasvikset.
– Toisinaan mausteilla on silti kiva leikitellä. Italialaisittain täytetty
grillikuha on tästä maistuva esimerkki, Vetikko vinkkaa.
Suomessa on hieman alle 1,6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa. Järjestön
tuoreen kyselytutkimuksen mukaan heistä yli puolet kalastaa saadakseen
pöytään herkullista lähiruokaa. Lähes 60 prosenttia suomalaisista haluaisi
kalastaa nykyistä enemmän. Harrastusta voi kuitenkin estää esimerkiksi
tiedon puute siitä, miten kala käsitellään ja valmistetaan ruuaksi.
– Tähän huutoon haluamme vastata. Olemme avanneet kesäksi ”Kalastajan
kuuma
linja” -palvelun, jossa kalatalousasiantuntijoilta ympäri Suomea voi kysyä
mitä vain kalastuksen eri muodoista kalankäsittelyyn. He opastavat myös
ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä, Vetikko mainitsee.

Vastuullinen kesäkalastaja, muista edes nämä:
- Mieti etukäteen, miten toimit saaliskalan kanssa – vapautatko vai
pidätkö?
- Ota pyynnin apuvälineiksi riittävän iso haavi, koukunirrotuspihdit ja
-puikko.
- Punnitse kala haavissa tai erillisessä pussissa.
- Vapauta alamittaiset ja suurkalakokoon yltäneet kalat ripeästi.
- Tainnuta saalis napakalla iskulla päähän ”papilla” eli tainnutukseen
soveltuvalla kapulalla tai nuijalla.
- Verestä kala kidusvaltimo katkaisten.
- Jäähdytä kalat nopeasti ja pidä ne viileässä ja varjossa.
- Jos jäähdytysmahdollisuutta ei ole, poista sisälmykset heti kun veri
on valunut.
- Perkaa kala sappirakkoa varoen.
- Panosta käsittelyvälineisiin: veitset ja niiden teroitusvälineet,
kalasakset ja -piikki, suomustusväline ja käsittelyalusta.

Lue lisää vastuullisesta kalastuksesta ja kalankäsittelystä Mökkiläisen
kalastusinfosta: www.vapaa-ajankalastaja.fi/mokkikalastus/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjest.mail-epr.net/go/1247872-441433-63680351
.
Oletko jo kokeillut näitä kesäisiä koko perheen suosikkireseptejä?
Haukitortillat
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247870-44113-63680351
Italialaisittain täytetty grillikuha
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247868-61815-63680351
Kesämökin savuahvenet
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247869-852384-63680351
Lahnahampurilaiset
suomen-vapaa-ajankalastajien.keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247871-340480-63680351

Lisää reseptejä ja vinkkejä kalaruokien valmistukseen:
www.ottiopas.fi/reseptit/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247878-10447902-63680351
.
Tietoa kyselytutkimuksesta:
SynoInternational suoritti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
tilaaman kyselytutkimuksen huhti-toukokuussa 2020. Kyselyyn vastasi 1 007
henkilöä, ja vastaajien ikähaarukka oli 18–80 vuotta. Kyselytutkimuksen
tavoitteena oli kartoittaa vapaa-ajankalastukseen liittyviä tapoja,
mielipiteitä ja asenteita.

Tietoa julkaisijasta:
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13
vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.

Vuonna 2020 järjestö viettää 20-vuotisjuhlaansa. Juhlavuosi näkyy pitkin
vuotta eri puolella Suomea tapahtumin, tempauksin ja haastein.
Tavoitteenamme on, että vuonna 2020 koko Suomi kalastaa yhdessä!
Lue lisää: www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247874-927227-63680351

Lisätietoja:
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, tiedottaja Jaana Vetikko p.
050 525 7806, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247877-228083-63680351
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247876-601274-63680351
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247873-199691-63680351
www.fisuun.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247880-26713-63680351
www.ottiopas.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247879-180509-63680351
www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247875-296482-63680351
Liitteet

- ahven
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjaresto.mail-epr.net<7go<71247861-623565-63680351
- savustus.JPG
somen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247860-969537-63680351
[image: Twitter]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247867-82124-63680351
Facebook]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247866-798236-63680351
LinkedIn]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247865-764274-63680351
Pinterest]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247864-1091383-63680351
Addthis]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247863-163427-63680351
------------------------------

Mikäli haluat muuttaa tai peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247862-891389-63680351


Tiedotejakelu on ePressi.comin palvelu. Tiedotteet lähetetään ePressi.comin
toimittaja- ja toimitusrekisterille sekä tiedotteen julkaisijan
sidosryhmärekisterille. Rekisteriseloste
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1247881-719041-63680351Jaana Vetikko
tiedottajaPoikkeuksellisen aktiivista kalastusta valvotaan tehostetusti


Kalastus on lisääntynyt kevään ja alkukesän aikana huomattavasti
edellisvuosista. Tammi-toukokuun aikana kalastonhoitomaksuja...

Lue tiedote ePressi.comissa
tiedotteet.metsa.fi/go/1247375-402751-63245037
[image: Metsähallitus]Poikkeuksellisen aktiivista kalastusta valvotaan
tehostetustiTiedote. Julkaistu: 17.06.2020, 04:00
Metsähallitus

Kalastus on lisääntynyt kevään ja alkukesän aikana huomattavasti
edellisvuosista. Tammi-toukokuun aikana kalastonhoitomaksuja lunastettiin
yli 30 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Juhannusviikolta
alkaen kalastuksen valvonta tehostuu useilla vesialueilla. Metsähallitus
muistuttaa, että kalastonhoitomaksu tulee pystyä todistamaan valvojalle
kalastaessa.
Kalastonhoitomaksujen menekistä päätellen kalastajia liikkuu vesillä
keskikesän koittaessa enemmän kuin aiempina vuosina. Maaliskuussa
kalastonhoitomaksuja lunastettiin yli 50 % viime vuoden maaliskuuta
enemmän. Sekä huhti- että toukokuussa maksaneiden määrä ja kertynyt tuotto
olivat edelleen yli 30 % viime vuoden vastaavia kuukausia enemmän.
Menekkiin on vaikuttanut muun muassa poikkeusolojen tuomat muutokset
vapaa-ajan viettoon.
Kalastonhoitomaksusta ja muista tarvittavista kalastusluvista tulee olla
kalastaessa mukana todiste. Todisteeksi kalastonhoitomaksun suorittamisesta
käy maksukuitti joko sähköisenä tai paperisena, tai vuosimaksun
suorittaneille postitettavassa Suomu-lehdessä oleva kalastuskortti. Maksun
voi esittää myös kesäkuun alussa julkaistusta
Eräluvat-mobiilisovelluksesta. Lisäksi tulee pyydettäessä todistaa
henkilöllisyys.
− Harrastuksen pariin on tullut tänä keväänä paljon uusia kalastajia,
joille käytäntö ei ole välttämättä tuttu asia. Luvatta kalastamisesta on
kalastuslakiin perustuen seurauksena 100 euron rikesakko. Myös iän
perusteella maksusta vapautettujen tulee varautua valvontatilanteessa
osoittamaan ikänsä, muistuttaa Metsähallituksen ylitarkastaja Juha Ahonen.
Virkansa puolesta kalastusta valvovat poliisi, Metsähallitus,
Rajavartiolaitos ja Tulli. Metsähallitus palkkaa kesäisin erätarkastajien
avuksi useita kausivalvojia valvomaan kalastusta valtion vesillä. Tänä
kesänä vahvistusta on Lapin, Pohjanmaa-Kainuun ja Saimaan alueilla. Lisäksi
valvontaa tekevät tuhannet osakaskuntien, kuntien ja kalatalousalueiden
tehtäväänsä valtuuttamat kalastuksenvalvojat.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on 18—64-vuotias ja kalastaa muuten
kuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. Kalastonhoitomaksun
voi ostaa Metsähallituksen verkkokaupasta osoitteesta www.eraluvat.fi
tiedotteet.metsa.fi/go/1247382-132141-63245037,
Eräluvat-sovelluksella, palvelunumerosta 020 69 2424, R-kioskeista sekä
Metsähallituksen luontokeskuksista.
Kalastonhoitomaksut kerää Metsähallitus, joka tilittää varat maa- ja
metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset
myöntävät varoja kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja
toimeenpanoon, kalastuksenvalvontaan, kalastusharrastuksen edistämiseen,
järjestöille neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden toimintaan sekä
omistajakorvauksiin.

Lue lisää eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Lisätietoja:
Kirsi Suojoki, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, kirsi.suojoki@metsa.fi,
040 186 5875
Mika Laakkonen, projektipäällikkö, Metsähallitus, mika.laakkonen@metsa.fi,
040
589 7559

Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus, Eräpalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Jaana Vetikko
tiedottaja

Uusi Kalastajan kuuma linja ratkoo kansalaisten kalastuspulmia – Tutkimus:
Harrastuksen esteenä myös tiedon puute


Mitä olet aina halunnut tietää kalastuksesta, mutta et ole kehdannut
kysyä? Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
kalatalousasiantuntijoiden uusi puhelinpalvelu vastaa kesällä
kalastusharrastajien kysymyksiin. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan moni
haluaisi kalastaa enemmän, mutta harrastusta voi estää esimerkiksi tiedon
puute.

Miten mato laitetaan koukkuun? Onko vavalla väliä, entä mitä siiman
päähän?
Kelpaisivatko vinkit vetouisteluun tai vertikaalijigaukseen? Etsitkö
tienoon parasta kalapaikkaa – aprikoitko, kuinka lähellä toisen mökkirantaa
saa kalastaa?

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö avaa torstaina 11.6.
maksuttoman ”Kalastajan kuuma linja” -palvelun, jossa järjestön
kalatalousasiantuntijat vastaavat kaikkiin kalastuksen harrastajien ja
sellaiseksi haluavien kysymyksiin. Asiantuntijat tavoittaa 6. elokuuta asti
tiistaisin ja/tai torstaisin klo 15–17 puhelimitse soittamalla,
tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä.

Tiedottaja Jaana Vetikko kertoo, että järjestön asiantuntijoilta ympäri
Suomea voi kysyä mitä vain kalastuksen eri muodoista kalankäsittelyyn. He
opastavat myös esimerkiksi ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä.
– Haluamme auttaa niin aloittelijoita kuin pro-kalastajiakin Uudeltamaalta
Lappiin. Toivomme, että meihin otetaan yhteyttä matalalla kynnyksellä.
Monelle tulee esimerkiksi yllätyksenä, miten mato kannattaa laittaa
koukkuun. Toisin kuin usein ajatellaan, koukku pitää jättää näkyviin,
jotta
kala jää helpommin kiinni siihen. Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, ja meiltä
saa luotettavan vastauksen, Vetikko kannustaa.
Suomessa on hieman alle 1,6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa – lähes joka
kolmas suomalainen harrastaa jo kalastusta. Kalastonhoitomaksuja
lunastettiin keväällä aiempaa reippaammin, ja myös järjestön teettämän
tuoreen kyselytutkimuksen mukaan korona-aika on lisännyt suomalaisten
kalastusintoa.
Vetikko iloitsee siitä, että tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia
suomalaisista haluaisi kalastaa nykyistä enemmän. Harrastusta voi kuitenkin
estää esimerkiksi tiedon puute.
– Noin joka viides kyselyyn vastanneista kertoi kalastamisen esteeksi sen,
että ei tiedä, missä hyviä kalapaikkoja olisi. Tietoa kaivataan myös
siitä,
miten, milloin ja missä ylipäänsä voi kalastaa sekä siitä, miten kala
käsitellään ja valmistetaan ruuaksi. Tähän huutoon haluamme vastata.
Kalastajan kuuma linja palvelee 11.6.–6.8. tiistaisin ja/tai torstaisin
klo 15–17 seuraavissa numeroissa:

11.6.
Häme
Janne Rautanen
0400 946 968

18.6.
Lappi
Petter Nissén
0500 440 923 (myös ruotsiksi)

25.6.
Kaakkois-Suomi
Marcus Wikström
045 110 2126 (myös ruotsiksi)

30.6.
Pohjanmaa
Juha Ojaharju
045 113 3050

2.7.
Lounais-Suomi
Janne Antila
045 630 4280

9.7.
Etelä-Suomi
Marcus Wikström
045 110 2126 (myös ruotsiksi)

21.7.
Keski-Suomi
Juha Ojaharju
045 113 3050

23.7.
Etelä-Karjala
Janne Tarkiainen
044 547 9116

23.7.
Pohjois-Karjala
Janne Tarkiainen
044 547 9116

30.7.
Pohjois-Savo
Janne Tarkiainen
044 547 9116

30.7.
Etelä-Savo
Janne Tarkiainen
044 547 9116

6.8.
Kainuu
Petter Nissén
0500 440 923 (myös ruotsiksi)

6.8.
Pohjois-Pohjanmaa
Petter Nissén
0500 440 923 (myös ruotsiksi)

Tietoa kyselytutkimuksesta:


SynoInternational suoritti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
tilaaman kyselytutkimuksen huhti-toukokuussa 2020. Kyselyyn vastasi 1 007
henkilöä, ja vastaajien ikähaarukka oli 18–80 vuotta. Kyselytutkimuksen
tavoitteena oli kartoittaa vapaa-ajankalastukseen liittyviä tapoja,
mielipiteitä ja asenteita.

Tietoa julkaisijasta:


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13
vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.

Vuonna 2020 järjestö viettää 20-vuotisjuhlaansa. Juhlavuosi näkyy pitkin
vuotta eri puolella Suomea tapahtumin, tempauksin ja haastein.
Tavoitteenamme on, että vuonna 2020 koko Suomi kalastaa yhdessä!
Lue lisää: www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi

Lisätietoja:

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, tiedottaja Jaana Vetikko p.
050 525 7806, jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen
www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi
www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat
Jaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajien lahnareseptit


Vapaa-ajankalastajien lahnaresepteinä perinteinen sinappikuorrutettu
uunilahna ja savulahnaletut. Kokkaa ja nauti!

Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/a/s43911760-763c71efa78981f51cbc08145550ae6c/653675

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686695-235235-43911760

Ruokaterveiset
6.6.2020

Etusivu
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686695-235235-43911760
Järjestö
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686691-445825-43911760
Lehti uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686693-55463-43911760
Fisuun uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686696-22277-43911760
Liity jäseneksi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686687-199121-43911760

Lahna on loistava ruokakala


Päijät-Hämeen maakuntakala lahna on nykyisin ruokakalana harmittavan
aliarvostettu. Osa moittii ruotoisuutta, osa mutaisaa makua.
Oikeaoppisella alkukäsittelyllä ja lajille sopivilla valmistustavoilla
lahnasta saa kuitenkin erittäin maukasta ja ympäristöystävällistä ruokaa.
Uunissa kypsentäminen ja savustaminen sopivat lahnalle hyvin. Ruodoista
pääsee eroon helposti lihamyllyn tai monitoimikoneen avulla. Tiesitkö
muuten, että 1800-luvun lopulla 25-pennin kolikkoa kutsuttiin “lahnan
suomukseksi”. Olisiko aika nostaa lahna taas arvoonsa?

Lue lisää lahnasta
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686688-498604-43911760

Sinappikuorrutettu uunilahna


Tämä lahna valmistuu helposti uunissa. Tuhdit täytteet antavat lihalle
extramakua ja perinteinen sinappihuntu viimeistelee kokonaisuuden.
Suomustus onnistuu parhaiten aina ulkona. Jos suomustat sisätiloissa, hyvä
vinkki on suomustaa kala ison pussin suojissa suomustinraudalla.

1 iso lahna (yli 1,5 kg)
suolaa
sinappia
korppujauhoja
muutama voinokare

*Täyte:*
2 dl puolikypsäksi keitettyä riisiä
1,5 dl ruokakermaa
100 g purjoa
80 g Amerikan pekonia
50 g aurinkokuivattuja tomaatteja öljyssä
½ tl mustapippuria myllystä

Suomusta lahna. Aukaise se, ja poista sisälmykset, myös munuaiset. Voit
myös avata lahnan selkäpuolelta kylkiruotojen läpi ulottuvalla viillolla
alkaen niskasta noin peräaukon kohdalle. Varo silloin katkottuja
kylkiruotojen päitä, koska ne ovat terävät.
Aseta kala uunipellille ennen täyttämistä. Selkäpuolelta avattu lahna
asetetaan niin, että viilletty selkäpuoli jää yläpuolelle. Muuten nesteet
valuvat ulos kypsennyksen aikana. Ripottele suola tasaisesti lahnan sisään.
Tee täyte. Silppua pekoni, purjo ja aurinkokuivatut tomaatit. Ruskista
pekoni- ja purjosilppu pannulla.
Lisää joukkoon tomaatit ja riisi. Lisää kerma, ja mausta pippurilla.
Sekoita hyvin.
Lusikoi täyte lahnan sisään. Sulje viilto hammastikuilla, tai ompele se
kiinni muutamalla tikillä.
Sivele lahnan pinnalle kummallekin puolelle sinappia. Siivilöi vielä päälle
korppujauhokerros ja lisää muutama voinokare.
Kypsennä uunissa ensin puoli tuntia 200 asteessa ja sitten noin tunti 150
asteessa. Lahna on kypsä, kun selkäevä irtoaa helposti vetämällä.

Savulahnaletut


Tähän ei voi todeta muuta kuin että ai että! Rasvaisena särkikalana lahna
sopii mainiosti savustettavaksi. Tähän kun yhdistää maittavaksi maustetun
lettutaikinan, on kesäherkku vailla vertaa valmis.

500 g ruodotonta savulahnaa pieninä paloina
5 dl vehnäjauhoja
1 l maitoa
2 kananmunaa
2 rkl sulatettua voita tai margariinia tai juoksevaa margariinia
1 tl suolaa
1 tl currya
1 tl sitruunapippuria
1 rkl (kuivattua) ruohosipulisilppua
paistinrasvaa

Tee lettutaikina sekoittamalla munat, maito, vehnäjauhot ja sulatettu rasva.
Mausta taikina suolalla, currylla, sitruunapippurilla ja ruohosipulilla.
Anna taikinan vetäytyä puolisen tuntia.
Kuumenna muurikka tai paistinpannu kuumaksi, ja laita siihen paistinrasvaa.
Kaadettuasi lettutaikinaa kuumaan paistinpannuun ripottele heti (ennen
kypsymistä) sen päälle savulahnapaloja. Paista kauniin ruskeiksi.

Lue lisää lahnan käsittelystä ja käytöstä
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686685-496623-43911760

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö logo]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686695-235235-43911760

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry*

Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933
kotisivut: www.vapaa-ajankalastaja.fi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686695-235235-43911760
[image: Instagram]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686689-78431-43911760
[image: Facebook]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686690-289707-43911760
[image: Youtube]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686692-300569-43911760
[image: Issuu]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686694-362567-43911760
[image: LinkedIn]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686684-59882-43911760

Osoitelähde: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
asiakastietorekisteri.
Tietosuojaseloste
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4686686-338671-43911760
| Peruuta
tilauksesi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/account/43911760-0a332e2af30026d2216bd818c43f812c-761482/653661

[image: LianaMailer]


Jaana Vetikko
tiedottaja
Seurakirje 2/2020


1. *SVK:n kevätkokous *
2. *Jäsenten eroamisesta ilmoittaminen*
3. *#kaveritkalassa -kilpailu*
4. *SVK:n uutiskirjeen tilaus *
5. *Juhlavuoden asioita *
6. *Vuosiviehe 2020 tilattavissa*
7. *SVK:n myyntituotteet, uudet tuotteet*
8. *Ilmoita saaliisi kalarekisteriin, samalla saat kalasi
fongauslistalle *
9. *Kalastusleirit 2020*
10. *Vapapäivä-kalastustapahtuma järjestetään 5. syyskuuta*
11. *Street fishing -kisakalenteri*
12. *Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä *
13. *Kilpailuhakemukset*

1.

SVK:n kevätkokous

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
kevätkokous pidetään lauantaina 12.9. Hotelli Arthurissa Helsingissä.

Asia, jonka seura tai vapaa-ajankalastajapiiri haluaa kevätkokouksen
käsiteltäväksi ja päätettäväksi, tulee esittää SVK:n hallitukselle 30
päivää ennen kevätkokouksen pitämistä. Mikäli seuranne haluaa jonkin
asian
kevätkokouksen käsittelyyn, se on syytä hyvissä ajoin esittää omalle
vapaa-ajankalastajapiirille, joka päättää sen esittämisestä
kevätkokouksen
käsiteltäväksi.

1.

Jäsenten eroamisesta ilmoittaminen


Muistattehan, että jäsenerosta tulee ilmoittaa, jotta turhia
maksukehotuksia ei tarvitsisi lähettää? Jokaiselle maksamattomalle
jäsenelle tulee eropäivä ennen 3/2020 Vapaa-ajan Kalastaja -lehden
osoitteiden ajoa lehtipainoon seuran laskutustavasta riippumatta. Siis,
myöskin jos seura ei ole maksanut jäsenistään, lehti jää tulematta
näille jäsenille, eikä lehtiä postiteta jälkikäteen.

1.

kaveritkalassa -kilpailu


Kesäkuun ensimmäisellä viikolla SVK näkyy ja kuuluu Radio SuomiPopin
aamussa Aamulypsy-ohjelmassa. Kannustamme kaikkia seurojamme jakamaan
sosiaalisessa mediassa #kaveritkalassa -kilpailuamme, joka on julkistettu
nettisivuillamme.

1.

SVK:n uutiskirjeen tilaus*

Suomen Vapaa-ajankalastajien sähköinen uutiskirje tuo sähköpostiisi
tuoreimmat järjestökuulumiset, kausittaiset tuoteuutuudet, kiinnostavimmat
tarjoukset ja muuta ajankohtaista vapaa-ajankalastuksen saralta. Kuule
ensimmäisten joukossa missä mennään ja liity postituslistalle
veloituksetta
osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi.
Toivomme, että seuroissa välitätte tietoa uutiskirjeen
tilausmahdollisuudesta omissa kanavissanne.

1.

Juhlavuoden asioita*

Juhlavuoden Suomi onkii -tapahtumat on siirretty toukokuulta elo-syyskuulle 2020. Seuraamme koronatilanteen kehittymistä tiukasti ja
etenemme tilanteen vaatimalla tavalla.
Vielä ehtii osallistua Kalalajiteemaisiiin haasteviikkoihin, lisää
tietoawww.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi
Juhlavuoden varainkeruukampanja on käynnistynyt osoitteessa
lahjoitus.vapaa-ajankalastaja.fi Lahjoittaa voi nuorisotyöhön, vastuulliseen vapaa-ajankalastukseen tai haukitehtaisiin. Välitättehän
seurat tietoa varainkeruukampanjasta omissa kanavissanne.

1.

Vuosiviehe 2020 tilattavissa


Vuosiviehevärityskilpailu on SVK:n jokavuotinen lapsille ja nuorille
tarkoitettu kilpailu, jonka voittajavärityksestä tehdään oikea viehe.
Toista vuotta peräkkäin vuosivieheenä on Grosarin Laxman, joka tunnetaan
maan mainiona haukivieheenä. Viehevärityskisan viehe on erikoisväri ja
sitä
voi tilata ainoastaan SVK:lta. Viehettä valmistetaan ainoastaan 200
kappaletta, joten jos haluat omasi, kannattaa olla nopea. Kalastusseurat
voi tilata vaappuja hintaan 8 €/ kappale + toimituskulut. Suositushinta
ulosmyyntiin on 12 €/ kpl. Toimitus 6 kpl laatikoissa. Tilaukset SVK: n
kaupasta www.vapaa-ajankalastaja.fi/kauppa tai toimistolta puh. 050 597
4933, jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi.

1.

SVK:n myyntituotteet, uudet tuotteet

*Suomen Vapaa-ajankalastajien
*20-vuotisjuhlauistin* on suunniteltu erityisesti tiedostavalle ja
vastuulliselle vapaa-ajankalastajalle. Kuusamon Uistimen 20 grammainen
klassikko-Räsänen nyt ensimmäistä kertaa väkäsettömällä koukulla ja
ottavissa järjestön väreissä. Väkäsetön koukku tarttuu paremmin –
pidä vain
siima kireällä ja kala pysyy! Koukku on myös erityisen helppo ja
turvallinen irrottaa. Osta omasi
www.vapaa-ajankalastaja.fi/tuote/svk-20-vuotisjuhlauistin/
Auta haukea – osta paita! Valitse *paitasi joko mammahauen tai kollin*
kuvalla. Todellinen hauenystävä valitsee molemmat. Hanki itselle tai
lahjaksi vaikka puolisolle tai kalastavalle nuorelle. Paitojen tuotto menee
lyhentämättömänä haukitehtaiden konkreettisiin kunnostuksiin. Osta omasi
www.vapaa-ajankalastaja.fi/tuote/haukitehdas-t-paita/

1.

Ilmoita saaliisi kalarekisteriin, samalla saat kalasi
fongauslistalle


Kalojen fongaaminen on mielenkiintoista ja jännittävää. Samalla opit
paljon uusia asioita kaloista ja kalapaikoista sekä todennäköisesti
tutustut muihin fongareihin. Vapaa-ajankalastaja.fi -sivuilta löytyy
fongareille oma sivu www.vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus/, jota voi
käyttää saaliiden tilastointiin.
Kaikki SVK:n jäsennumeron omaavat henkilöt voivat lisätä kalasaaliitaan
sivujen Fongaus-listaan. Jäsenyyden lisäksi edellytyksenä on, että
käyttäjä on rekisteröitynyt sivujen käyttäjäksi ja on kalaa
ilmoittaessaan
kirjautuneena sivuille. Fongauslistalla näkyvät siis vain kirjautuneiden
jäsenten kalat. Fongaus-tilaston avulla voi helposti järjestää erilaisia
fongauskilpailuja kavereiden kanssa, tai vaikkapa kalastuskerhoissa ja
-leireillä.
Ohjeet rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/extranetohje/
Kalan ilmoittaminen tapahtuu täällä:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus/
Fongaustilastot: www.vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus/
2. *Kalastusleirit 2020*
Vaikka tällä hetkellä kokoontumisia on koronaviruksen takia rajoitettu,
toiveissa on, että päästään erilaisia tapahtumia ja leirejä
järjestämään.
Alla tietoa tulevista leireistä.
Jos leirit joudutaan peruuttamaan, ilmoitetaan siitä ilmoittautuneille
noin kuukautta ennen leiriä henkilökohtaisesti. SVK noudattaa viranomaisten
suosituksia ja määräyksiä. Jos koronavirusepidemian takia leireihin tulee
muutoksia, tiedotamme siitä fisuun.fi- sivuilla.
Jos tilanne sallii, tulevana kesänä järjestetään kolme valtakunnallista
leiriä:
Valtakunnallinen nuorten kesäleiri järjestetään Rautavaaralla
Metsäkartanossa 6.7.-8.7. Yhteyshenkilö Janne Tarkiainen (
janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi). Leiri on täynnä.
Toisen perheleirin pitopaikkana toimii Upilan leirikeskus Hollolassa
31.7.- 2.8. Yhteyshenkilö Janne Tarkiainen (
janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi). Leiri on täynnä.
Toinen perheleiri järjestetään Manamansalossa 21.-23.8., yhteyshenkilö
Matti Kulju (matti.kulju@vapaa-ajankalastaja.fi).
3.

Vapapäivä-kalastustapahtuma järjestetään 5. syyskuuta

**Kaikkien
alaikäisten ilmainen kalastuspäivä eli Vapapäivä järjestetään
syksyllä, jos
kokoontumiset ovat tuolloin turvallisia. Vapapäivän uusi aika on lauantai
5. syyskuuta. Vapapäivä kerää vuosittain yli tuhat lasta ja nuorta
Metsähallituksen kalastuskohteille eri puolilla Suomea.*
Alun perin tapahtuma oli tarkoitus järjestää perinteisesti kesäkuussa
kesäloman alkamisen kunniaksi. Poikkeusolojen vuoksi tapahtuma
järjestetään
nyt syyskuussa koulujen alkamisen kunniaksi.
Vapapäivän järjestävät Metsähallitus ja Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö SVK.
Uusi aika sopii hyvin Vapapäivä-perinteeseen. Tapahtuma on ennen
järjestetty koulujen päättymistä seuraavana lauantaina. Nyt useat
valmistujaiset on siirretty edeltävälle viikonlopulle ensi syksynä.
Vapapäivä alkaa ohjatuilla kohteilla kello 10. Muilla Vapapäivän
kohteilla alaikäiset voivat kalastaa huoltajan kanssa koko päivän
ilmaiseksi, kun ilmoittavat nimensä, huoltajan nimen ja kohteen
sähköpostitse osoitteeseen vapapaiva@metsa.fi.
Vapapäivä lanseeraa tänä syksynä nimikkouistimen. Vapapäivä-uistimen
on
valmistanut Kuusamon Uistin. Vapapäivä-uistinta ei myydä kaupoissa. Sen
voi
saada omakseen vain osallistumalla ilmaiseen Vapapäivä-tapahtumaan.
*Lisätietoja:* Janne Rautanen, p. 0400 946 968,
janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi
4.

Street fishing -kisakalenteri

*Oletko sinä kaupunkisi todellinen
kalakunkku 2020? 3 tuntia, 4 eri vapaavalintaista kalalajia –
yhteispituus ratkaisee! Huippujännittävissä Street fishing -kilpailuissa
kisataan kahden hengen joukkueilla kaupunkiympäristössä.

- Turku ma 17.7. klo 17 – 20
- Rovaniemi la 1.8. klo 12 – 15
- Mikkeli ke 5.8. klo 17 – 20 (eri
palkinnot)
- Helsinki to 13.8. klo 17:30 – 20:30
- Raahe su 16.8. klo 18 – 21
- Tampere ke 19.8. klo 17 – 20
- Oulu su 23.8. klo 18 – 21
- Kajaani ti 25.8. klo 17 – 20
- Varkaus to 27.8. klo 17 – 20
- Jyväskylä ti 8.9. klo 17 – 20
- Uusikaupunki? la 12.9. klo 12 – 15
Kunkin kaupungin kolme kärkiparia palkitaan lahjakorteilla Suomen
suurimpaan ja tuotevalikoimaltaan laajimpaan kalastustarvikeliike Ruoto
Mega Storeen ja sen verkkokauppaan!

Kaupunkikohtaiset ilmoittautumiset, säännöt ja muut lisätiedot löydät
osoitteesta: www.fisuun.fi/streetfishing2020

1.
Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä. Kilpailuista alla olevassa kilpailuluettelossa. Kilpailukutsut, ilmoittautumisohjeet yms. löytyvät SVK:n
kotisivuilta www.vapaa-ajankalastaja.fi.
Lisätietoja SVK:n kilpailutoiminnasta saatte myös kalatalousasiantuntija
Marcus Wikströmiltä p. 045 110 2126, s-posti:
marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi.
2. *Kilpailuhakemukset*
*Perhokalastuksen SM-syyskarsinnat 2020 järjestäjien haku on avoinna.
*SVK:n
jäsenseurat voivat hakea järjestettäväkseen SM-perhokarsintoja
ajanjaksolle
1.8.-31.10.2020. Koronan peruutettua kesän karsinnat syksyn
kilpailujen järjestämisen ajankohtaa on jatkettu kuukaudella elokuu mukaan
lukien. Kilpailujen järjestelyiden tulee vastata SVK:n SM-perhokalastuksen
sääntöjä. Säännöt löytyvät SVK:n kotisivuilta kohdasta
Kilpailutoiminta.
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee mainita kilpailun paikkakunta,
ensisijainen päivämäärä ja mahdollinen varapäivämäärä, vesistö,
kilpailukalojen laji ja alamitat, suunnitellut kalastusjaksot, järjestäjän
esittämät sääntömuutokset, osallistumismaksu ja sen sisältämät
palvelut,
järjestäjä, järjestäjän tilinumero ja karsinnan yhteyshenkilö. Vuoden
2020
syyskarsintojen hakemukset tulee lähettää* 8.6.2020* mennessä.
Hakemukset Perhokalastusjaoston sihteerille sähköpostilla
petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi. Lisätiedot Petter Nissén tai Ilkka
Pirinen puh. 040-704 8906 tai pkj@vapaa-ajankalastaja.fi.


Kalaisaa kesää ja kireitä siimoja!

*
Terveisin Jaana Vetikko, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen,
Marcus Wikström, Juha Ojaharju, Janne Tarkiainen, Tarja Lehtimäki, Jaana
Piskonen, Ismo Malin, Johanna Antila ja Janne Antila.

Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä 2020Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä,
jotka löytyvät mm. netistä os. www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut
on julkaistu tai julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 3/2020 ja
4/2020 sekä *kokonaisuudessaan* kotisivuillamme; www.vapaa-ajankalastaja.fi
-> Kilpailutoiminta -> SM-kutsut.

*Huom! Loppukesän ja syksyn kilpailuja tullaan järjestämään vain ja
ainoastaan, jos se koetaan turvalliseksi. Näiden kilpailujen
järjestämismahdollisuutta arvioidaan seuraavan kerran alkukesällä.
Kilpailupäätöksistä tiedotetaan SVK:n tiedotuskanavia käyttäen ja sitä
mukaan, kun uusia päätöksiä tehdään.Seuraavat kisat on peruttu/siirretty
vuoteen 2021: Viehekalastuksen SM, SM-soutu-uistelu, SM-heittouistelu,
SVK:n vetouistelumestaruus, SM-onki sekä SVK:n onkimaajoukkueiden
karsintakilpailut vuoden 2021 joukkueisiin.*

Kutsu SM-laituripilkkiin

SM-laituripilkkikilpailu 2020 Espoossa
Hylkeenpyytäjäntie, Suomenojan venelaitureilla su 13.9.2020 klo 9.30-14.30.
Kilpailuaika: klo 9.30-11.30 ja 12.30-14.30 (välissä tauko). Kilpailuun
ilmoittautuminen vain ennakkoon piiri-/seurakohtaisesti seuroille kutsun
mukana lähetettävällä lomakkeella. Lomakkeen voi täyttää sivulla
www.vapavarkaus.net. Ilmoittautumiset ma 1.9.2020 mennessä Antti Tuomainen,
p. 040 835 2928 tai ajtuomainen@gmail.com. *Jälki-ilmoittautuminen
kilpailupaikalla ei ole mahdollista. *Osanottomaksut: nuoret ilmaiseksi ja
aikuiset 20 €. Joukkueet NU ilmaiseksi, N/NVJ 20 €, MJ ja MVJ 30 €.
Osanottomaksut maksettava etukäteen 5.9.2020 mennessä

ilmoittautumislomakkeen pankkitilille. Kilpailukortit noudettavissa
keskitetysti seurakohtaisesti, kilpakansliastamme aamulla klo 7.00 lähtien.
Ajo-ohje: Opastus Espoon Suomenojalta, Hylkeenpyytäjäntieltä. Tiedustelut:
Tapio Tapaninen, p. 0400 744 637 ja Arja Tuomisto, p. 040 701 6349.


Epävirallinen MM-tuulastus ja SM-tuulastus


Kilpailut järjestetään alustavan suunnitelman mukaan 25-26.09 hotelli
Revontulessa. Kilpailujärvenä toimii Virmasjärvi. Kilpailuajat molemmissa
kilpailuissa klo 20.00-24.00. Lisätietoja tulee SVK:n kilpailusivuille, kun
tilanne selkiintyy.

SM-perhokisoja 2020:


- SM-perho nuoret 19.9.2020 Julkujärvi, Ylöjärvi. Järj. Pirkanmaan
Perhokalastajat.
- SM-perho kelluntarengas 20.9.2020 Ahvenlampi, Vekaranjärvi. Järj.
Kouvolan varuskunnat metsästäjät.
- SM-perho joukkuekilpailu syksy 2020 (päivämäärä avoinna), Koirajärven
alue, Kinnula. Järj. Pohjanmaan Kilpaperhokalastajat.
Muut perhokalastuksen SM-kilpailut ovat peruuntuneet.

Kutsut ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa
www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut -> SM-kutsut.Jaana Vetikko
tiedottajaSuomalaiset vastasivat: Kalastus tuo hyvinvointia – Koronakevät siivitti
harrastuksen suosion kasvuun


Kalastonhoitomaksuja on lunastettu koronakevään aikana merkittävästi
aiempaa reippaammin. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusj&aum...

Lue tiedote ePressi.comissa
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjsto.mail-epr.net/go/1230157-1106929-63680351
[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö]Suomalaiset vastasivat:
Kalastus tuo hyvinvointia – Koronakevät siivitti harrastuksen suosion
kasvuunTiedote. Julkaistu: 28.05.2020, 09:32
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Kalastonhoitomaksuja on lunastettu koronakevään aikana merkittävästi
aiempaa reippaammin. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
teettämästä kyselystä selviää, että kalastus lisää paitsi harrastajansa
ulkoilua ja liikkumista, myös sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.
Kalastusharrastuksen suosio on tänä keväänä kasvanut koronatilanteen ja
leudon talven vuoksi, mikä näkyy kalastonhoitomaksujen määrän nousussa.
Myös Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön teettämän tuoreen
kyselytutkimuksen mukaan korona-ajan rajoitteet ovat lisänneet suomalaisten
kalastusintoa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tiedottaja Jaana Vetikon
mukaan kalastonhoitomaksuja on lunastettu koronaepidemian aikana aiempaa
huomattavasti aktiivisemmin. Esimerkiksi niiden huhtikuun lopun tuotto oli
kolmanneksen edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi.
Koronakevään aikana erityisesti päivälupien määrä on kasvanut, mikä
kertoo lajin saaneen runsaasti uusia kokeilijoita. Vetikko uskoo, että
poikkeusolojen suosiota selittävät etenkin kalastuksen tuomat
luontoelämykset ja terveysvaikutukset.
– Kalastus edistää työikäisten jaksamista ja ylläpitää ikäihmisten
toimintakykyä. Se on mitä mainioin tapa kasvattaa lapsia ja nuoria
terveeseen luontosuhteeseen, Vetikko kannustaa.

Huhti-toukokuussa toteutetun kyselytutkimuksen tulokset puhuvat lajin hyvää
tekevän vaikutuksen puolesta. Noin 60 prosenttia kyselyyn vastanneista oli
sitä mieltä, että kalastus rentouttaa ja lisää harrastajansa hyvinvointia.
Noin kolme neljäsosaa vastaajista pitää kalastusta koko perheen hyvänä
yhdessä tekemisenä. Yli puolet kalastaa myös saadakseen pöytään
herkullista lähiruokaa.
Vetikko muistuttaa, että kalastamalla vastuullisesti suojelee myös
vesistöjä. Jokainen kalastonhoitomaksun maksava kantaa kortensa kekoon
vesiemme hyvinvoinnin parantamiseksi.
– Maksuilla tuetaan muun muassa hankkeita, joiden tavoitteena on vahvistaa
luontaisia kalakantoja ja tätä kautta parantaa vesien tilaa. Tästä hyvänä
esimerkkinä on Haukitehdas-hankkeemme, joka lisää hauen lisääntymisalueita.

Suomessa on hieman alle 1,6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa – lähes joka
kolmas suomalainen harrastaa jo kalastusta. Vetikko iloitsee siitä, että
tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia suomalaisista haluaisi kalastaa
nykyistä enemmän. Hän kehottaa tulevan kesän kalastajia edelleen ottamaan
huomioon poikkeukselliset ajat.
– Vielä on syytä hakeutua rauhallisemmille apajille, muistaa turvavälit ja
välttää lähikontakteja muihin kuin omaan kalakaveriin tai omiin
perheenjäseniin.

Tietoa kyselytutkimuksesta:
SynoInternational suoritti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
tilaaman kyselytutkimuksen huhti-toukokuussa 2020. Kyselyyn vastasi 1 007
henkilöä, ja vastaajien ikähaarukka oli 18–80 vuotta. Kyselytutkimuksen
tavoitteena oli kartoittaa vapaa-ajankalastukseen liittyviä tapoja,
mielipiteitä ja asenteita.

Tietoa julkaisijasta:
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13 vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.

Vuonna 2020 järjestö viettää 20-vuotisjuhlaansa. Juhlavuosi näkyy pitkin
vuotta eri puolella Suomea tapahtumin, tempauksin ja haastein.
Tavoitteenamme on, että vuonna 2020 koko Suomi kalastaa yhdessä!
Lue lisää: www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230168-822216-63680351

Lisätietoja:
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, tiedottaja Jaana Vetikko p.
050 525 7806, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230170-1235657-63680351
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230169-579056-63680351
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/
suomen.vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230166-895842-63680351
www.fisuun.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230172-757525-63680351
www.ottiopas.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230171-1102958-63680351
www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230167-640574-63680351

Liitteet
- Noin 60 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kalastus
rentouttaa ja lisää hyvinvointia.
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230158-359073-63680351
- Noin kolme neljäsosaa suomalaisista pitää kalastusta koko perheen
hyvänä yhdessä tekemisenä
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjeto.mail-epr.net/go/1230159-1045144-63680351>
[image: Twitter]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230165-368082-63680351
Facebook]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230164-1123076-63680351
LinkedIn]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230163-885037-63680351
Pinterest]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230162-877772-63680351
Addthis]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net/go/1230161-981931-63680351


Jaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajapiireille ja kalastusseuroille
29.5.2020


Päivitetty ohjeistus koskien kalastusharrastustoiminnan järjestämistä
Valtioneuvoston päätöksiä ja ohjeita

Osana Suomen hallituksen hybridistrategiaa koronarajoituksien
asteittaisesta purkamisesta, ovat alle 50 hengen yleisötilaisuudet ja
kokoukset sallittuja 1.6. alkaen. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman
toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautililanne pahene.
Kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä heinäkuun loppuun
saakka. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten
lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja
kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-,
liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa.

Valtioneuvoston 6.5.2020 antaman periaatepäätöksen mukaan voidaan
erityisjärjestelyin järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia
sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus
voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja
hygieniaohjeistuksen avulla. Liitteenä olevan THL:n ja opetus- ja
kulttuuriministeriön ohjeen tarkoitus on tukea yleisötilaisuuksien,
yleisten kokousten ja kokoontumisten järjestämistä sisätiloissa ja
alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa turvallisesti koronaepidemian aikana.
Ohjetta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden
määrää.
Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja
mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien
omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

SVK:n hallituksen suositukset kalastuskilpailuiden ja muiden tilaisuuksien
järjestäjille
SVK:n hallitus suosittelee seuroille ja piireille tarkkaa harkintaa kesän
kilpailujen järjestämisen suhteen. Esimerkiksi suurimmat SM-tason kilpailut
on siirretty ensi vuoteen. Ne olisivat keränneet eri puolelta Suomea
runsaasti kalastajia koolle yhteen paikkaan ja lisäksi järjestäjinä tai
osallistujina olisi ollut myös paljon riskiryhmiin kuuluvia.
Kilpailumuodosta riippuen ei koronapandemian edellyttämien ohjeiden
toteuttaminen ole kilpailujärjestäjille helposti toteutettavissa.

Kalastuskilpailut ja muut kalastustapahtumat ovat yleisötilaisuuksia,
joihin sovelletaan 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Kuitenkin annettuja
ohjeita noudattaen, voivat seurat ja piirit järjestää myös 50-500 hengen
tilaisuuksia. SVK:n hallitus muistuttaa, että järjestäjien on huolehdittava
asianmukaisista ja ohjeistuksien vaatimista hygieniatoimenpiteistä ja vain
terveenä saa tilaisuuksiin osallistua. Riskiryhmäläiset, mukaan lukien yli
70-vuotiaat, voivat osallistua tilaisuuksiin oman harkintansa mukaan.

Kilpailussa ja muissa tilaisuuksissa noudatettavia ohjeita

Ohjeet THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5. julkaiseman ohjeen
stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleisw%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570eelb03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten0tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf (liitteenä) mukaisesti.
- Riittävä turvaväli sekä osallistujien että kilpailujärjestäjien kesken,
2
metriä, myös punnituksessa, palkintojen jaossa, kilpailukeskuksessa yms.
- Ei kättelyitä, poskisuudelmia ja halauksia tervehdittäessä, palkintojen
jaossa yms.
- Varataan kilpailukeskukseen käsienpesumahdollisuus saippualla tai
käsidesiä sekä järjestäjien että kilpailijoiden käyttöön.
- Varataan kilpailukeskukseen nenäliinoja tai muuta soveltuvaa paperia sekä
järjestäjien että kilpailijoiden käyttöön.
- Kukin riskiryhmäläinen käyttää omaa harkintaansa ja noudattaa annettuja
toimintaohjeita. Seurojen ja piirien ei tule kannustaa riskiryhmiin
kuuluvia rikkomaan ohjetta. THL: ”Riskiryhmään kuuluvien suositellaan
välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin
kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan
osallistumista voida siten suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä,
tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia.”
- Kilpailuihin lähdetään vain terveenä. Jos tunnet itsesi yhtään
kipeäksi,
olet karanteenissa lähipiirissä todetun/epäillyn tartunnan takia, tai
perheessäsi sairastetaan, jää kotiin.
- Kilpailuihin kuljetaan ensisijaisesti omalla autolla yksin tai oman
perhekunnan kesken (tai pyörällä tms).
- Jos tilaisuuteen osallistuneella todetaan koronavirustartunta tulisi
tartunnanjäljityksen
helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä mahdollisuuksien
mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista
henkilöistä.
- Kilpailuja koskevia tarkempia ohjeita ja suosituksia on julkaistu SVK:n
nettisivuillawww.vapaa-ajankalastaja.fi/covid19ohje

Kesän kalastuskilpailut


Kaikki kansainväliset kalastuskilpailut on peruttu vuodelta 2020. Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) hallitus on tehnyt seuraavia
päätöksiä koskien alkavan kesän kansallisia kilpailuitaan.

*Vuodelle 2021 siirtyvät kilpailut:*
- Viehekalastuksen SM
- SM-soutu-uistelu
- SM-heittouistelu
- SVK:n mestaruusvetouistelu
- SM-perho naiset
- SM-perho masters
- SM-onki
- Perhokalastuksen SM-finaali
- SM-perhonsidontakilpailu
- SM-feeder
- Onkimaajoukkueiden loppukarsinnat

Vuonna 2020 järjestettävät kilpailut, mikäli koronapandemian pahentuminen
sitä ei estä:- SM-Veneonki 15.8.
- Nuorten SM-toimintakilpailu 15.-16.8.
- SM-Kilpaonki 22.-23.8. (huom. muuttunut ajankohta)
- SM-Laituripilkki 13.9.
- SM-perho kuoret 19.9.
- SM-perho kelluntarengas 20.9. (huom. muuttunut ajankohta)
- Perhokalastuksen SM-joukkuekilpailu, pvm. avoin
- Epävir. MM-tuulastus 25.9.
- SM-tuulastus 26.9.

Linkki SVK:n kilpailukalenteriin:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailut/kilpailukalenteri

Ohjeita koronaviruksen torjumiseksi
Kalastamaan lähdetään ja tapahtumiin osallistutaan vain terveenä. Jos
perheessäsi sairastetaan, jää kotiin.
Vältetään kättelyitä, poskisuudelmia ja halauksia tervehdittäessä.
Ei osallistuta tai järjestetä yli 10 henkilön (31.5. saakka)/ 50 henkilön
(1.6. alkaen) tilaisuuksia, ellei niihin ole mahdollisuutta osallistua
etäyhteyksin. 50-500 hengen yleisötilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää
annettuja ohjeita
stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf
noudattaen.
Vältetään mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja.

Huolehditaan hyvästä (käsi)hygieniasta, kuten:
- Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan.
- Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen yleisissä
saniteettitiloissa. Älä käytä yhteispyyhkeitä.
- Jos käsien peseminen ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista
käsihuuhdetta.
- Pese kädet aina kotiin tullessasi, ennen ruokailua ja yskimisen,
niistämisen sekä WC:ssä käynnin jälkeen.
- Älä koskettele käsilläsi silmiä, nenää tai suuta.
- Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan, heitä se roskiin ja pese
kädet.
- Yski tai aivasta hihaan, jos sinulla ei ole nenäliinaa. Vältä läheistä
kosketusta henkilöön, jolla on hengitystieinfektio (flunssa).
- Maskia voit halutessasi käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Jos kohdallasi koronavirusoireiden pääkriteerit täyttyvät ja epäilet
itselläsi tartuntaa, ota yhteyttä oman alueesi terveyskeskuksen
terveysneuvontaan puhelimitse.
thl.fi/fi/web/infektiotataudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19?sc_src=email_4198766&sc_lid=304335829&sc_uid=XUtoQXvJRi&sc_llid=34168sc_customer=1943661&utm_source=marketing_automation&utm_medium=email&utm_campaingn=Korona_pv_tietoa_asiakkaille_03_2020_C7


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön johtoryhmä tai hallitus
päivittää tätä ohjetta tarpeen mukaan noudattaen viranomaisten antamia
määräyksiä, suosituksia ja ohjeita.

Lisätietoja:
tiedottaja Jaana Vetikko, jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 525
7806


Jaana Vetikko
tiedottaja
MMM ja YM: Saaristomerellä esiintyvien pullokuonodelfiinien
turvaamiseksi suositellaan verkkokalastuksen välttämistä


Lounais-Suomen alueen vapaa-ajankalastajille tiedoksi.

Laitattehan alla olevaa tiedotetta eteenpäin, kiitos. Saimme
ministeriöltä asiasta pyynnön.


Jaana Vetikko
tiedottaja
Vapaa-ajankalastajien silakkareseptit


Silakka taipuu moneen Kalalajihaasteemme toukokuun herkku silakka taipuu
moneen. Monen mielestä paistettuna tämä

Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/a/s/43911760-0dfffadl2387c9219544a14e2ff6cc12/642210

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4573678-450634-43911760

Ruokaterveiset

23.5.2020

Etusivu
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4573678-43911760
Järjestö
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4573674-261951-43911760
Lehti uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4573676-419025-43911760
Fisuun
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4573679-315063-43911760
Liity jäseneksi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4573671-10656-43911760

Silakka taipuu moneen

Kalalajihaasteemme toukokuun herkku silakka taipuu moneen. Monen mielestä
paistettuna tämä D-vitamiinipitoinen Itämeren hopeakylki on parhaimmillaan,
mutta yhtä lailla silakka sopii vaikkapa kalakukkoon. Savusilakan maku on
klassikko vailla vertaa. Silakoiden dioksiinipitoisuudet ovat laskeneet
merkittävästi ja terveyshyödyt kumoavatkin nykytiedon valossa jo
mahdolliset haitat. Silakka on ekologinen, edullinen raaka-ainevalinta ja
ilahduttavasti nousussa myös nuorten keskuudessa. Tiesitkö muuten, että
silakka on myös Varsinais-Suomen maakuntakala?

Silakkapatakukko

Tämä ei ole pikaruokaa, mutta sitäkin maittavampaa slow foodia. Sopii
mainiosti vaikkapa viikonlopun kokkailuihin. Kukko kätkee sisälleen
herkullisen täytteen, jossa silakat saavat lisämakua pekonista ja
aurinkokuivatuista tomaateista. Kokeile!

Ainekset:
noin 1 kg päättömiksi perattuja pieniä silakoita
2-3 sipulia ohuina siivuina
100 g pekonia tai possun kylkeä ohuina siivuina
1 prk (n. 150 g) aurinkokuivattuja tomaatteja
2-3 tl suolaa
voita tai muuta rasvaa vuoan voiteluun

Kukkotaikina
5 dl vettä
3 tl suolaa
1 dl rypsiöljyä
9 dl ruisjauhoja
3 dl vehnäjauhoja

Tee ensin taikina. Sekoita kuivat aineet keskenään. Lisää vesi pienissä
erissä hyvin sekoittamalla. Vaivaa lopuksi rypsiöljy taikinaan. Taikinan ei
pitäisi takertua käsiin. Jos näin käy, jauhojen määrää voi tarvittaessa
hieman lisätä.
Leikkaa taikinasta patakukon kantta varten sopiva pala ja siirrä sivuun.
Kauli tai painele lopusta taikinasta pataan sopiva kuori ja vuoraa voideltu
uunipata sillä yläreunan tasalle asti.
Lado silakoita taikinan päälle padan pohjalle tasainen kerros ja sirottele
niiden päälle suolaa maun mukaan.
Lisää päälle kerros sipuliviipaleita ja aurinkokuivattuja tomaatteja. Lado
päällimmäiseksi kerros pekonia tai possun kylkeä. Aloita uudelleen
silakoilla ja jatka, kunnes pata on täynnä.
Kauli tai painele kansitaikina sopivaksi ja nosta se padan päälle.
“Liimaa” kannen ja pohjan reunat yhteen vedellä. Painele kanteen reikiä haarukalla.
Kypsennä patakukko uunissa kiireettömästi padan kansi paikalleen
asetettuna. Aluksi 200 asteessa 1 tunti ja sen jälkeen 125 asteessa 4-5
tuntia. Pata voidaan jättää sähköuuniin virran katkaisemisen jälkeen
jäähtymään ja muhimaan yön yli, jolloin sen maut tasaantuvat.
Suoraan uunista ulos otettua kuumaa kukkoa ei pidä leikata. Jäähtynyt kukko
irrotetaan veitsenterän avulla padan reunoista ja kaadetaan ylösalaisin
tarjoilulautaselle. Nyt siitä voi leikata paloja, jotka voi lämmittää
mikroaaltouunissa. Tuore salaatti sekä lasillinen kylmää maitoa tai olutta
maistuvat makoisalta kukkopalan kanssa, jonka päälle on sipaistu nokare
voita.

Paistetut silakat

Onko kevättä ilman paistettuja silakoita? Monien mielestä ei! Perinteeseen
nojaava luottaa leivityksessä ruisjauhoihin, keliaakikko puolestaan
gluteenittomiin korppujauhoihin. Paista voissa tai kokeile kokkienkin
suosimaa voi-öljy -yhdistelmää, joka takaa vieläkin rapsakkaamman pinnan.
Osa vannoo kirkastetun voin nimeen, jolloin voi kestää korkeamman
lämpötilan eikä pala niin helposti. Silakkaa syömällä autat myös
Itämerta
vähentämällä rehevöittävää fosforia.

Ainekset:
1 kg tuoreita silakoita (yhdestä kilosta tuoreita silakoita paistaa noin
kuusi iso pannullista)
ruisjauhoja tai gluteenittomia korppujauhoja leivittämiseen
suolaa maun mukaan
voita

Perkaa silakat poistamalla päät ja sisälmykset. Jos naaraskaloissa on mätiä
ja haluat säästää sen, voit poistaa vain pään ja vetää suolet pois
siten,
että mäti jää paikoilleen.
Kierittele silakat valitsemissasi jauhoissa. Voit sekoittaa suolan
jauhojen sekaan tai lisätä suolan vasta pannulla kalan pintaan.
Kokeilemalla löydät oman tyylisi. Paista kalat kullanruskeiksi pannulla
molemmin puolin ja nauti.

Ohjeet silakan perkaamiseen ja fileoimiseen löydät osoitteesta:
issuu.com/vapaa-ajankalastajat/docs/silakkaesite
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4573669-293643-43911760


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933
kotisivut: www.vapaa-ajankalastaja.fi


Osoitelähde: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
asiakastietorekisteri.
Tietosuojaseloste
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4573670-205549-43911760
| Peruuta
tilauksesi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/account/43911760-0a332e2f30026d2216bd818c43f812 c-761482/642196


Jaana Vetikko
tiedottajaTiedote 21.5.2020Kalastonhoitomaksu on nuorten hyvinvointia tukeva
valmistujaislahja


Kalastonhoitomaksuilla rahoitetaan myös nuorten luontoharrastusta.
Kalastusalan järjestöt ja muut toimijat järjestävät varoilla muun muassa
lasten ja nuorten kalastustapahtumia ja -opastusta. Metsähallitus
suosittelee ostamaan tänä keväänä ennätyksellisen suosion saaneen
kalastonhoitomaksun lahjaksi ammattiin tai ylioppilaaksi valmistuvalle
nuorelle. Lahja tukee sekä saajan luontoharrastusta että nuorten
hyvinvointia laajemmin.
Luonnossa oleskelulla on tutkimusten mukaan monia positiivisia vaikutuksia
hyvinvointiin ja terveyteen. Selvitysten mukaan nuorten luontosuhde on
viime vuosikymmeninä heikentynyt. Silti valtaosa nuorista arvostaa luontoa
ja kokee sen yhteyden onnellisuuteen.

Kalastonhoitomaksuvaroilla tuetaan nuorten luontoharrastusta eri tavoin.
Kalatalouden Keskusliitto ja paikallistoimijat järjestävät tänä vuonna 15.
kerran Valtakunnallisen kalastuspäivän. Vuosittain keskimäärin 9 000 lasta
ja nuorta on päässyt kalastamaan ja saamaan tietoa kalastuksesta kymmenillä
paikkakunnilla järjestetyssä tapahtumassa. Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö (SVK) kohdentaa kalastonhoitomaksuvaroja muun muassa
nuorille suunnatun Fisuun.fi-nettisivuston ylläpitämiseen, nuorten ja
perheiden kalastusleireihin ja kalakerhotoimintaan. Viime vuonna SVK ja sen
jäsenjärjestöt perehdyttivät yli 50 000 lasta ja nuorta kalastamiseen.
Lisäksi ELY-keskukset myöntävät kalastonhoitomaksuvaroja muun muassa
seuroille, järjestöille ja kalatalousalueille nuorten kalastusharrastusta
tukeviin hankkeisiin, joita on tänä vuonna lähes 100 eri puolilla Suomea.
Kalastonhoitomaksu voi olla nuorelle pitkäkestoiseen luontoharrastukseen
johtava lahja. Tänä keväänä kalastus on ollut suosittu ajanviete ja aikaa
luontoharrastukseen löytyy vielä kesälläkin aiempia vuosia enemmän, sanoo
Metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on 18—64-vuotias ja kalastaa muuten
kuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. Kalastonhoitomaksu
perustuu kalastuslakiin.
Kalastonhoitomaksun voi ostaa Metsähallituksen verkkokaupasta osoitteesta
www.eraluvat.fi tiedotteet.metsa.fi/go/1225165-83881-63245037
josta voi tulostaa lahjakortin maksukuitin kääreeksi. Kalastonhoitomaksun
voi ostaa myös palvelunumerosta 020 69 2424 ja R-kioskeista kautta maan,
sekä Metsähallituksen luontokeskuksista 1.6. alkaen.

Kalastonhoitomaksut kerää Metsähallitus, joka tilittää varat maa- ja
metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää varoja
kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon sekä
kalastuksenvalvontaan, järjestöille neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden
toimintaan sekä omistajakorvauksiin.
Lue lisää www.eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Lisätietoja:

Kirsi Suojoki, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, kirsi.suojoki(a)metsa.fi,
040 186 5875
Mika Laakkonen, projektipäällikkö, Metsähallitus, mika.laakkonen(a)metsa.fi,
040 589 7559

Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus, Eräpalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ryJaana Vetikko
tiedottajaKesän valtakunnalliset leirit


Poikkeuksellisista ajoista huolimatta pyrimme järjestämään kesällä kaksi
valtakunnallista leiriä. Seuraamme ja noudatamme viranomaisten määräyksiä,
ohjeita ja suosituksia. Jos koronavirusepidemian takia leireihin tulee
muutoksia, tiedotamme siitä ilmoittautuneille henkilökohtaisesti sekä
Fisuun-sivuilla.
Leireille ei saa osallistua, jos on yhtään sairas tai perheessä
sairastetaan tai tietää altistuneensa koronavirukselle. Leireillä
järjestetään mahdollisuuksien mukaan toiminta turvavälejä noudattaen sekä
noudatetaan hyvää (käsi)hygieniaa. Riskiryhmäläisiä emme kannusta
osallistumaan leireille tänä kesänä.

Fisuun nuorten leiri


SVK järjestää yhdessä Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa
valtakunnallisen Fisuun -nuorten kalastusleirin *6.-8.7. Rautavaaralla*
Metsäkartanolla www.metsakartano.com. Leirillä kalastetaan veneestä sekä
rannalta, askarrellaan ja opetellaan saaliin käsittelyä.
Leirin hinta on SVK:n jäsenseurojen jäsenille 35 € ja ulkopuolisille 60 €.
Hinta sisältää majoituksen, ruokailut, saunan, askartelumateriaalit sekä
ohjatun kalastuksen. *Ilmoittautuminen 6.6. mennessä* osoitteessa
www.fisuun.fi/tapahtumat. Lisätietoja fisuun.fi tai numerosta 044 547 9116.
Leirille mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Leiri on tarkoitettu
ensisijaisesti 10-17-vuotiaille.

Perheleiri


SVK järjestää yhdessä Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiirin kanssa
valtakunnallisen kalastuksellisen perheleirin *31.7.-2.8. Hollolassa*
Upilan leirikeskuksessa upila.fi Leirin ohjelmassa on mm. monipuolista kalastusta Vesijärvellä, kalastusvälineiden askartelua ja
leikkimielistä kisailua.
Leirin hinta on SVK:n jäsenseurojen jäsenille 35 € (2-15v) ja vanhemmille
60 €. Ulkopuolisille 50 € (2-15v) ja vanhemmille 90 €. Hinta sisältää
majoituksen, ruokailut, saunan, askartelumateriaalit sekä ohjatun
kalastuksen. *Ilmoittautuminen 28.6. mennessä* osoitteessa
www.fisuun.fi/tapahtumat. Lisätietoja fisuun.fi tai numerosta 044 547 9116.
Leirille mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.Jaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajien haukireseptit


Hauesta herkkuja kevään iloksi Hauki, tuo kaislikkojemme ehdoton
kuninkaallinen ja vesiemme tärkeä peto jakaa

Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/a/s/43911760-cb22778f8affb46f0e11db5868b500e3/631417

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]
www.vapaa-ajankalastaja.fi

Ruokaterveiset
9.5.2020

Etuwww.vapaa-ajankalastaja.fi
Järjestö www.vapaa-ajankalastaja.fi/jarjesto
Lehti www.vapaa-ajankalastajalehti
Fisuun www.fisuun.fi
Liity jäseneksi www.vapaa-ajankalastaja.fi/henkilojasenyys

Hauesta herkkuja kevään iloksi


Hauki, tuo kaislikkojemme ehdoton kuninkaallinen ja vesiemme tärkeä peto
jakaa voimakkaasti mielipiteitä, myös ruokakalana. Osa pitää haukea
puisevan makuisena, osa toteaa herkullisuuden puutteen johtuvan vain
kokkaustaitojen - tai hyvien reseptien - puutteesta. Niin tai näin, tässä
kaksi reseptiä, jotka läpäisevät makutestit mennen tullen! Kannustamme
kokeilemaan. Muistathan suosia ruokakaloina välikoon haukia.

Tämän myötä toivotamme kaikille äideille ja isoäideille hyvää huomista
äitienpäivää!

Haukitortillat


Tästä piknikevääksi näppärää syötävää tai vaikka illanistujaisten
iloksi!
Joko sinä osaat fileoida hauen ruodottomaksi?

Ainekset (8 kpl):
1 kg ruodotonta haukifileetä
8 vehnätortillaa (eli 1 paketti)
8 isoa salaatinlehteä
1 purkki (200 g) ruohosipulituorejuustoa
1 tuore kurkku
1 iso punainen paprika
1 tuore chilipaprika
1 purkki (200 g) fetajuustokuutioita suolavedessä
1 kukkura rkl Fajitas-mausteseosta (Santa Maria)
2 tl hienoa suolaa
ruokaöljyä kalan paistamiseen

Paloittele ruodoton haukifilee 1-1,5 cm leveiksi kuutioiksi.
Laita haukikuutiot esim. pakastepussiin ja lisää Fajitas-mausteseos ja
suola. Sekoita niin, että mausteseos peittää kalakuutiot tasaisesti. Anna
palojen maustua viileässä yön yli tai vähintään 6 tunnin ajan.
Kuivaa haukikuutioista ylimääräinen neste pois talouspaperin päällä.
Leikkaa kurkku ja paprika hieman kalapaloja pienikokoisemmiksi kuutioiksi
sekä chilipaprika ohuiksi suikaleiksi.
Paista haukikuutiot kauniin ruskeiksi paistinpannulla ja anna niiden
jäähtyä haaleiksi.
Lisää haukikuutioiden sekaan kurkku- ja paprikakuutiot ja sekoita tortillan
täytteet kevyesti keskenään. Anna täytteen maustua pannulla kannen alla
noin puoli tuntia.
Levitä tortillojen päälle reiluhko kerros ruohosipulituorejuustoa ja
tortillankokoinen salaatinlehti.
Levitä tasaisesti sopiva määrä täytettä pitkittäin tortillan keskiosalle
salaatin päälle. Älä laita täytettä aivan tortillan reunaan saakka, koska
muuten se pursuaa käärittäessä ulos.
Ripottele täytteen päälle muutamia juustokuutioita.
Taita tortillan toinen reuna täytteen yli ja kääri täyte kohtalaisen
tiukasti tortillan sisälle.
Leikkaa halutessasi tortillat vinosti puoliksi ja lado ne tarjoiluastialle
salaatinlehtien päälle. Vaihtoehtoisesti voit kääriä ne yksitellen
voipaperiin, jos haluat ottaa ne mukaan vaikkapa evääksi.
Voit lisätä tarjoiluastiaan myös muita tuoreita vihanneksia, kuten
tomaatti- ja kurkkulohkoja, joita nautitaan ”sormiruokana” tortillojen
kanssa vaikkapa kivennäisveden tai meksikolaisen oluen kyydittämänä.

Savuhaukitahna


Tämä maukas savuhaukitahna herättää eloon niin uuniperunat kuin
ruisleivänkin. Mikset kokeilisi myös keväiseen juhlapöytään tuulihattujen,
kolmioleipien tai voileipäkakun täytteenä. Mielikuvitus on rajana! Jos
kaipaat potkua, lisää tahnaan tuoretta chiliä oman makusi mukaan.

Ainekset:
n. 1,5 kg hauki
merisuolaa
kevytmajoneesia tai smetanaa
tilliä (tuore tai kuivattu)
sitruunapippuria tai mustapippuria
(sitruunamehua)

Suolaa ja savusta hauki. Älä päästä sitä kuivumaan, vaan ota se pois
pöntöstä heti sen kypsyttyä. Anna jäähtyä.
Perkaa hauki ruodottomaksi ja murskaa kalanpalat haarukalla. Sekoita
joukkoon kevytmajoneesia tai smetanaa niin paljon, että muodostuu
tahnamainen, helposti veitsellä levitettävä seos.
Mausta tahna tillillä ja pippurilla sekä halutessasi sitruunamehulla.
Tarkista tahnan suola ja lisää sitä tarvittaessa.
Anna maustua jääkaapissa tai syö heti. Tahna on parhaimmillaan päivän
kuluttua.
Tarjoa ruisleivän päällä tai uuniperunan täytteenä.

Ohjeet hauen ruodottomaksi fileoimiseen löydät osoitteesta:
issuu.com/vapaa-ajankalastajat/docs/hauki_ruodottomaksi_fileeksi

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö logo]
www.vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Kalastuskilpailuihin liittyvä tutkimus, kaikki kilpailijat mukaan!


Jos olette viimeisen kahden vuoden aikana osallistuneet yhteen tai
useampaan pilkki-, laituripilkki-, onki-, vetouistelu-, heittokalastus- tai
perhokalastuskilpailuun, toivomme että kävisitte vastaamassa alla olevasta
linkistä löytyvään Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimukseen. Tutkimuksen
tarkoituksena on selvittää kalastuskilpailutapahtuman arvoa ja
elämyksellisyyttä kalastuskilpailuun osallistuvan näkökulmasta.
Tutkimukseen osallistumalla autatte tutkijoita selvittämään
kalastustapahtumien arvoa osana perinteistä ja muuttuvaa yhteiskuntaa.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa vastauksista riippuen noin 2-10
minuuttia. Vastaajien kesken arvotaan 10 pientä yllätyspalkintoa. Arvonta
suoritetaan kesäkuun aikana. Mikäli haluat osallistua arvontaan (ei ole
pakollista), niin jätä yhteystietosi kyselyn lopussa. Itä-Suomen yliopisto
kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja käsittelemiensä henkilötietojen
yksityisyyttä. Yliopisto sitoutuu tietosuojapolitiikassaan huolehtimaan
käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta. Yliopisto
noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä sekä
viranomaismääräyksiä ja -ohjeita.

Alla linkki tutkimukseen:

webropol.com/s/kalastuskilpailuJaana Vetikko
tiedottajaOhjeistusta koskien kalastusharrastustoimintaa


Johtuen pandemiaksi levinneestä koronaviruksesta Suomen hallitus on jo
aiemmin linjannut, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan
heinäkuun loppuun saakka. Lisäksi hallitus on aiemmin linjannut yli
kymmenen hengen tilaisuudet ja kokoontumiset kielletyiksi 31.5. saakka.
Kesäkuun alusta alkaen hallitus nostaa toistaiseksi kokoontumisrajoituksen
50 henkilöön. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.
Toukokuun 14. päivä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa palataan
lähiopetukseen. Myös ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen
kokoontumisrajoituksia noudattaen. Kesäkuun alusta alkaen urheilukilpailuja
ja -sarjoja voidaan käynnistää erityisjärjestelyin.
Kuntien nuoriso- ja kerhotilat on suljettu, ja lasten ja nuorten
lähikontaktiin perustuva toiminta ja ohjaus sekä yksilö- ja työvalmennus on
keskeytetty. Nuorisojärjestöjen ja muita nuorisotoimintaa järjestävien
tahojen suositellaan toimivan samoin.
Yli 70-vuotiaiden tulee Suomen hallituksen mukaan edelleen pysyä
karanteenia vastaavissa olosuhteissa, erillään kontakteista muiden ihmisten
kanssa, pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset
luottamushenkilöt. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa
harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. Vierailut vanhusten ja muiden
riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Kesän kalastuskilpailut


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus odottaa Suomen
hallituksen lähiaikoina lupaamia tarkennuksia ja ohjeita urheilukilpailujen
erityisjärjestelyjä koskien ennen kuin se päättää tulevan kesän SM-tason
kilpailuiden järjestämisestä, siirroista tai peruutuksista.
SVK:n uistelujaosto on järjestäjien hyväksynnällä siirtänyt jo vuodelle
2021 SM-heittokalastuskilpailun, SVK:n mestaruusvetouistelun sekä
SM-soutu-uistelun. Niin ikään viehekalastuksen SM -kilpailu on siirretty
pidettäväksi 18.-20.6.2021 Puruvedellä.

SVK:n johtoryhmä suosittelee seuroilleen ja piireilleen tarkkaa harkintaa
kesän kilpailujen järjestämisen suhteen. Alle 50 henkilön kilpailuja
voidaan järjestää suositeltuja turvavälejä ja muita ohjeita noudattaen.
Otattehan kilpailun järjestelyissä huomioon:
- Riittävä turvaväli sekä osallistujien että kilpailujärjestäjien kesken
2
metriä myös punnituksessa, palkintojen jaossa, kilpailukeskuksessa yms.
- Vältetään kättelyitä, poskisuudelmia ja halauksia tervehdittäessä,
palkintojen jaossa yms.
- Varataan kilpailukeskukseen mahdollisuuksien mukaan
käsienpesumahdollisuus saippualla tai käsidesiä sekä järjestäjien että
kilpailijoiden käyttöön.
- Varataan kilpailukeskukseen nenäliinoja tai muuta soveltuvaa paperia sekä
järjestäjien että kilpailijoiden käyttöön.
- Riskiryhmiin kuuluvat. Kukin riskiryhmäläinen käyttää omaa harkintaansa
Valtioneuvoston toimintaohjetta noudatettaessa. Seurojen ja piirien ei tule
kannustaa riskiryhmiin kuuluvia rikkomaan ohjetta.
- Kilpailuihin lähdetään vain terveenä. Jos tunnet itsesi yhtään
kipeäksi,
tai perheessäsi sairastetaan, jää kotiin.
- Kilpailuihin kuljetaan ensisijaisesti omalla autolla yksin tai oman
perhekunnan kesken (tai pyörällä tms).

Seurojen ja piirien sääntömääräiset kokoukset


Juuri vahvistetut korona-ajan poikkeuslait sallivat seurojen ja piirien
etäkokouksien järjestämisen. *Yhdistyslain muutos mahdollistaa kokouksen
järjestämisen sähköisesti. Vaikka kokous järjestetään sähköisesti,
tulee
kokouskutsut hoitaa, kuten seuran/piirin säännöissä määrätään.
Kokouksen
voi järjestää etäkokousten pitoon tarkoitetuilla verkkokokoustyökaluilla,
sähköpostitse tai kirjeitse.
Kokouksen voi järjestää myös normaaliin tapaan kokoontumisrajoitukset,
turvavälit ja hyvän hygienian huomioon ottaen.
Uusi poikkeuslaki sallii sääntömääräisten kokousten pitämisen syyskuun
2020
loppuun mennessä.Kerhoillat ja muu fyysistä läsnäoloa vaativa toiminta

Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön johtoryhmä suosittelee
vapaa-ajankalastajapiireille ja kalastusseuroille kaiken fyysistä läsnäoloa
sisätiloissa vaativan harrastustoiminnan, kuten nuorten kalakerhot,
perhonsidontaillat, peruuttamista edelleen toistaiseksi. Jos toiminta on
mahdollista toteuttaa etäyhteyksin, sitä suositellaan
jatkettavaksi/käynnistettäväksi. Jos toiminta on mahdollista järjestää
ulkona kokoontumisrajoituksia ja turvavälejä noudattaen, sitä suositellaan
käynnistettäväksi oman harkinnan mukaan, kunhan järjestäjät eivät kuulu
riskiryhmiin.


Kalastamaan omatoimisesti


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön johtoryhmä kannustaa kaikkia
omatoimisesti perheen ja ystävien kanssa hienon ja monipuolisen
kalastusharrastuksen pariin. Lanseerasimme keväällä sosiaalisessa mediassa
mm. Kalalajiteemaiset haasteviikot (
www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi, jotka kannustavat meitä
kaikkia kalastamaan omatoimisesti erityisesti lähivesistöissä. Toivomme
seurojen kertovan mahdollisuuksien mukaan haasteviikoista jäsenilleen.


Ohjeita koronaviruksen torjumiseksi


Kalastamaan lähdetään ja tapahtumiin osallistutaan vain terveenä. Jos
perheessäsi sairastetaan, jää kotiin.

Vältetään kättelyitä, poskisuudelmia ja halauksia tervehdittäessä.
Ei osallistuta tai järjestetä yli 10 henkilön (31.5. saakka)/ 50 henkilön
(1.6. alkaen) tilaisuuksia, ellei niihin ole mahdollisuutta osallistua
etäyhteyksin.

Vältetään mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja.
Huolehditaan hyvästä (käsi)hygieniasta, kuten:
- Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan.
- Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen yleisissä
saniteettitiloissa. Älä käytä yhteispyyhkeitä.
- Jos käsien peseminen ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista
käsihuuhdetta.
- Pese kädet aina kotiin tullessasi, ennen ruokailua ja yskimisen,
niistämisen sekä WC:ssä käynnin jälkeen.
- Älä koskettele käsilläsi silmiä, nenää tai suuta.
- Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan, heitä se roskiin ja pese
kädet.rce
- Yski tai aivasta hihaan, jos sinulla ei ole nenäliinaa. Vältä läheistä
kosketusta henkilöön, jolla on hengitystieinfektio (flunssa).

Jos kohdallasi koronavirusoireiden pääkriteerit täyttyvät ja epäilet
itselläsi tartuntaa, ota yhteyttä oman alueesi terveyskeskuksen
terveysneuvontaan puhelimitse.
thl.fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19?sc src=email 4198766sc lid=304335829&sc uid=XUtoQXvJRi&sc llid=34168&sc customer=1943661&utm source=marketing automation&utm medium=email&utm campaign=Korona pv tietoa asiakkaille 03 2020 C

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön johtoryhmä päivittää tätä
ohjetta tarpeen mukaan noudattaen viranomaisten antamia määräyksiä,
suosituksia ja ohjeita.

Lisätietoja:
tiedottaja Jaana Vetikko, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 525
7806


Jaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajien säynereseptit


Säyne tutuksi ruokapöytään Kalalajiteemaisten haasteviikkojemme säyne
lienee monelle hieman tuntemattomampi

Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/a/s/43911760-d7907ceb7885b55cbc30f9b0e5419f11/619992

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379132-131491-43911760

Ruokaterveiset 25.4.2020Etusivu uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379132-131491-43911760
Järjestö uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379128-93252-43911760
Lehti uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379130-317551-43911760
Fisuun uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/43979133-437046-43911760
Liity jäseneksi uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379125-402353-43911760

Säyne tutuksi ruokapöytään

Kalalajiteemaisten haasteviikkojemme säyne lienee monelle hieman
tuntemattomampi ruokapöydässä vierailija. Säyneen onkimisen aika
eteläisessä Suomessa on juuri nyt, kun säät ovat monin paikoin lämmenneet
kymmeneen asteeseen. Tämä suureksi kasvava, salaperäiseksikin luonnehdittu
suomuinen eväkäs antaa onkijalleen kunnon vastuksen ja on varsin kelpo
ruokakala esimerkiksi savustettuna tai graavattuna. Tällä kertaa
ensimmäinen resepteistämme kietoo säynen savun aromiin, toisen kätkiessä
kalan suolakuoren uumeniin.
Toivotamme näiden myötä kireitä, säyneen kestäviä siimoja viikonloppuun!

Marinoidut savusäynemedaljongit

Pian lautaselle saa jo kevään ensimmäisiä varhaisperunoita. Niiden
kaveriksi sopivat loistavasti savussa hellityt savusäynemedaljongit.
Savustuspussin avulla näiden medaljonkien teko on vaivatonta, kokeile
vaikka!

Ainekset:
n. 1 kg säyne
savustuspussi

Marinadi:
½ dl thai sweet chili –kastiketta
½ dl soijakastiketta
½ dl ruokaöljyä
3 rkl tuoretta ruohosipulisilppua
1 pieni sipuli

Fileoi säyne ja leikkaa se medaljongeiksi.
Silppua sipuli, ja sekoita kaikki marinadin ainekset keskenään.
Laita medaljongit kaksinkertaiseen muovipussiin, ja kaada marinadi päälle.
Sulje pussi tiiviisti. Anna medaljonkien marinoitua jääkaapissa pari tuntia
pussia välillä käännellen.
Savusta medaljongit savustuspussin ohjeen mukaan.
Tarjoile varhaisperunoiden, salaatin, mieluisien kasvisten ja maukkaan
kastikkeen kera.

Rosmariinisäynettä suolakuoressa

Nyt ei kannata säikähtää suurta suolan määrää. Tässä tapauksessa sen
rooli
on toimia suojakuorena, jonka alla kypsyy mehevä ja herkullinen kala. Tällä
kertaa hieman harvemmin ruokapöydissä nähty kalalajihaasteviikkomme säyne.
Tätä kalalajia voi vaikka arvuutella illanistujaisissa: mikä suolakuoren
alta paljastuukaan?

Ainekset:
n. 1,5 kg säyne
2 kg karkeaa merisuolaa
1 sitruuna
3 isoa rosmariininoksaa
ripaus hienoa suolaa
vettä

Halkaise perattu säyne selkärankaa pitkin pyrstöön niin, että selkänahka
jää ehjäksi. Ripottele hieman hienoa suolaa kalan sisään.
Leikkaa sitruuna ohuiksi viipaleiksi, ja levitä ne tasaisesti säyneen
sisään. Laita niiden päälle kalan sisään myös rosmariininoksat. Sulje
kala.
Tee pitkään karkeasta merisuolasta uunivuokaan säyneelle peti, ja aseta
kala siihen. Levitä merisuolaa säyneen päälle, niin että se peittyy
kokonaan. Ripottele suolakuorelle vähän vettä, jotta se kovettuu.
Paista uunissa 200 asteessa puoli tuntia, ja laske sitten lämpö 125
asteeseen. Jatka paistamista noin tunti.

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö logo]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379132-131491-43911760

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933
kotisivut: www.vapaa-ajankalastaja.fi


[image: Instagram]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379126-341159-43911760

[image: Facebook]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379127-330210-43911760
[image: Youtube]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379129-557337-43911760
[image: Youtube]
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379131-552162-43911760

Osoitelähde: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
asiakastietorekisteri.
Tietosuojaseloste
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/go/4379124-225988-43911760
| Peruuta
tilauksesi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/account/43911760-0a332e2af30026d2216bd818c43f812c-761482/619978
Jaana Vetikko
tiedottaja

Vapaa-ajankalastajien ahvenreseptit


Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/a/s/43911760-0e17cebc445ac317348ae20cb4545488/596248

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]


Ruokaterveiset

11.4.2020

Etusivu www.vapaa-ajankalastaja.fi
Järjestö www.vapaa-ajankalastaja.fi/jarjesto
Lehti www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
Fisuun www.fisuun.fi
Liity jäseneksi www.vapaa-ajankalastaja.fi/henkilojasenyys

Kansalliskalamme monet vaatteet

Kalalajiteemaisten haasteviikkojemme toinen laji oli ansaitusti
kansalliskalamme ahven. Tämä kaikkien tunnistama rakas raitapaita taipuu
ruokapöydässäkin moneen. Ahveneen liittyy epäilemättä myös paljon
muistoja,
niin oleellisesti se liittyy suomalaisuuteen ja kalastusharrastukseen.
Halusimme tarjota teille tällä kertaa reseptit niin perinteiseen kuin
hieman modernimpaankin makuun. Kokeilkaa molempia! Näiden ruokaohjeiden
myötä toivotamme kaikille vapaa-ajankalastajille oikein rauhallista
lankalauantaita ja muistakaa kalastaa turvallisesti!

Tule sinäkin mukaan kalalajihaasteeseen ja jaa oma suosikkireseptisi!

Lue lisää www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi


Juustoiset ahvenvartaat

Kalalajihaasteessamme narrataan parhaillaan ahventa. Tässä sopivasti potkua
sisältävä resepti juustonaksujen ystäville sekä epäilemättä myös
lapsille.
Muistattehan ostaa tarpeeksi naksuja (yksi suuhun, toinen murskaksi, yksi
suuhun, toinen…)

*Ainekset:*
nyljettyjä ahvenia
n. 3 dl murskattuja juustonaksuja
2 tl piri piri -mausteseosta
2 tl kuivattua ruohosipulia
1 tl currya
suolaa
ruokaöljyä paistamiseen
grillivarrastikkuja

*Kermaviilikastike vartaille*
1 prk kermaviiliä
1 rkl juoksevaa hunajaa
1 rkl kuivattua ruohosipulia
½ tl piri piri –mausteseosta
½ tl currya
½ tl lime-pepper -mausteseosta

Valmista kastike sekoittamalla hunaja ja mausteet kermaviiliin. Anna
kastikkeen vetäytyä pari tuntia.
Ripottele ahventen päälle hiukan suolaa. Sekoita piri piri, ruohosipuli ja
curry murskattuihin juustonaksuihin. Pyöritä ahvenet seoksessa.
Työnnä varrastikut ahventen läpi niskapuolelta siten, että tikun
kummastakin päästä saa pitävän otteen.
Lyhennä tikkua tarvittaessa niin paljon päistään, että se mahtuu
paistinpannulle.
Kuumenna paistinpannu kuumaksi ja lisää siihen ruokaöljy. Paista ahvenet
kauniin ruskeiksi.
Tarjoa jasmiiniriisin ja piri pirillä maustettujen wokvihannesten kera.
Koristele limetillä.
Ahvenvartaiden kanssa maistuu kermaviilikastike.

Kesämökin savuahvenet

Tällä viikolla on saatu nauttia osassa Suomea jo huikean lämpimistä
päivistä. Ne johdattavat meidät mökkimuistoihin, joita toivottavasti saamme
tulevanakin kesänä olla luomassa. Jos vielä mökille ei pääse, nämä
ahvenhaasteviikkomme savuahvenet onnistuvat onneksi myös kotosalla.

*Ainekset:*
6 isoa ahventa (tai niin monta kuin savulaatikkoon mahtuu)
karkeaa merisuolaa
leppälastuja
muutama katajanoksan kärki
3-4 sokeripalaa
(ruokaöljyä)

Poista ahventen sisälmykset ja kidukset. Muista myös munuaisveri. Huuhtele
tai pyyhi puhtaaksi tarvittaessa.
Viillä kalan sisäpuolelta selkärangan vierestä selkälihakseen kalan
päästä
alkaen peräaukon kohdalle (tai halutessasi pyrstöön saakka) viilto, joka ei
kuitenkaan mene läpi selkänahasta. Ripottele viiltoon ja kalan
vatsaonteloon karkeaa merisuolaa makusi mukaan.
Laita ahventen vatsoihin katajanoksat pitämään ne muodossaan ja lado ne
astiaan. Ripottele vielä suolaa päälle. Anna suolaantua noin 3–4 tuntia
viileässä paikassa.
Lado savulaatikon tms. pohjalle leppälastuja, muutama katajanoksan kärki ja
sokeripalat. Laita rasvapelti ja ritilä paikalleen. Halutessasi voit
sivellä ritilän ruokaöljyllä, jotta kalat eivät tartu siihen savustuksen
aikana.
Ravistele ahvenista ylimääräinen suola pois ja lado ne savustuslaatikkoon.
Savusta kohtuullisella tulella noin 30–40 minuuttia ahventen koosta ja
tulen voimakkuudesta riippuen. Ahvenet ovat kypsiä, kun niiden evät
irtoavat helposti vetämällä.
Nauti sellaisenaan tai tee savukalaherkkuja. Kokeile savuahventa täytteenä
myös vaikkapa pitsaan tai tortilloihin!


Jaana Vetikko
tiedottajaPoikkeuksellinen alkuvuosi on innostanut ihmiset kalastamaan


Kalastonhoitomaksuja on lunastettu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
aiempaa aktiivisemmin. Tammi-maaliskuun kalastonhoitomaksuista kertyi yli
1,4 miljoonaa euroa, joka on 25 % viime vuoden vertailuajanjaksoa enemmän.
Näyttää siltä, että leuto talvi ja koronaepidemiasta johtuva
valtakunnallinen poikkeustila ovat saaneet ihmiset kalastamaan, arvioi
Metsähallitus.
Lämmin sää ja pitkä avovesikausi suuressa osassa maata ovat aikaistaneet
kalastonhoitomaksujen lunastamista. Alkuvuonna etenkin lyhytaikaisten
lupien menekki moninkertaistui.
Eniten kalastonhoitomaksuja ostettiin maaliskuussa, ja ostaminen vilkastui
koronaepidemian aikana. Maaliskuun jälkimmäisellä puoliskolla
kalastonhoitomaksuista kertynyt tuotto on 60 % edellisvuoden vastaavaa
ajanjaksoa suurempi.
Kalastamassa käydään tyypillisesti yksin tai läheisten kanssa, joten
kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset ovat tuoneet mahdollisuuden lähteä
lähialueen vesille.
− Poikkeustila on muuttanut ihmisten vapaa-ajan viettoa, nyt hyvinvointia
on haettu lähiluonnosta. Kehotamme ihmisiä edelleen suuntaamaan
rauhallisille kalavesille ja välttämään kontakteja, kannustaa
Metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi.
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on 18—64-vuotias ja kalastaa muuten
kuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. Kalastonhoitomaksu
perustuu kalastuslakiin.
Kalastonhoitomaksun hinta on 45 €/vuosi, 15 €/viikko ja 6 €/ vuorokausi.
Kalastonhoitomaksun voi ostaa Metsähallituksen verkkokaupasta osoitteesta
www.eraluvat.fi tiedotteet.metsa.fi/go/1193381-538723-63245037
palvelunumerosta 020 69 2424 ja R-kioskeista kautta maan. Metsähallituksen
luontokeskuksista ostaminen ei ole poikkeustilan aikana mahdollista.

Kalastonhoitomaksut kerää Metsähallitus, joka tilittää varat maa- ja
metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää varoja
kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon sekä
kalastuksenvalvontaan, järjestöille neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden
toimintaan sekä omistajakorvauksiin.

Lue lisää eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Lisätietoja:
Kirsi Suojoki, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, kirsi.suojoki@metsa.fi,
040 186 5875
Mika Laakkonen, projektipäällikkö, Metsähallitus, mika.laakkonen@metsa.fi,
040 589 7559

Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus, Eräpalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ry


Jaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajien siikareseptit


Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/a/s/43911760-384164ed57e78b88d469f1946dflelf/590841

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]
www.vapaa-ajankalastaja.fi

Ruokaterveiset
4.4.2020

Etusivu www.vapaa-ajankalastaja.fi
Järjestö www.vapaa-ajankalastaja.fi/jarjesto
Lehti www.vapaa-ajankalastajalehti
Fisuun www.fisuun.fi
Liity jäseneksi www.vapaa-ajankalastaja.fi/henkilojasenyys

Puoli kuuta peipposesta, siiasta ei päivääkään

Kevät on nyt täällä. Käynnistimme maaliskuussa
kalalajiteemaiset haasteviikot kannustaaksemme jokaista omatoimiseen
kalastusharrastukseen lähivesillä. Haasteemme ensimmäisenä lajina siika on
innostanut monet siikaongelle myös poikkeusoloissa. Hienoa! Monilla saalis
päätyy kotiin asti ja ruokapöytään, joten haluamme tarjota jokaisen
haastelajin kohdalla teille myös pidetyimpiä reseptejämme. Tässä
suosikkimme siian osalta, olkaa hyvät!
Tule sinäkin mukaan kalalajihaasteeseen!

Lue lisää www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi

Tikkusiiat

Usein yksinkertainen on parasta. Tämä resepti sisältää maittavan kalan
lisäksi myös mielenrauhaa ja nuotion äärellä viihtymistä omien läheisten
kera. Kokeilkaapas!

Tarvitset:
perattuja, suomustettuja pikkusiikoja, joihin jätät päät paikoilleen
hienoa merisuolaa
Ripottele siikoihin suolaa makusi mukaan joka puolelle. Anna suolaantua
noin tunti.
Etsi sillä välin sopivat kepit ja kuori ja teroita keppien kärjet. Tämä
puuha sopii valvotusti myös nuoremmille, anna kokeilla
rohkeasti! Halutessasi voit liottaa paistotikkuja vielä vedessä ennen
käyttöä.
Leikkaa siikojen kylkiin viillot lihassyiden suuntaisesti. Työnnä siiat
tikkuihin pääpuoli edellä niin, että tikku kulkee selkäruodon viertä
pitkin.
Kypsennä tikkusiiat kauniin ruskeiksi nuotion loisteessa.

VINKKI: Voit kypsentää kalat myös grillissä tai halsterissa. Tällöin voit
perkauksen yhteydessä poistaa myös päät. Lisukkeeksi siialle sopii
mainiosti esimerkiksi raikas kreikkalaistyylinen salaatti.

Juhlava savusiikakeitto

Arkikin voi olla juhlaa! Tällä keitolla sulatat myös keittoon tulevan
juuston lisäksi niin miehen kuin naisenkin sydämen. Ja on tällä lastenkin
mieliä hellitty. Näin se käy:

Tarvitset:
800 g siika savustettuna
8 dl vettä
5 dl kalalientä
200 g maustamatonta sulatejuustoa
5 isohkoa perunaa
1 iso sipuli
2 tl suolaa
½ tl currya
¼ tl jauhettua valkopippuria
½ ruukkua tuoretta tilliä
1/3 ruukkua tuoretta ruohosipulia

Kuori ja pilko perunat ja sipuli. Kuumenna vesi ja kalaliemi kattilassa, ja
lisää perunat ja sipulit siihen. Keitä kypsiksi.
Perkaa sillä aikaa savusiika ruodottomaksi ja pilko se sopiviksi
suupaloiksi.
Lisää kattilaan sulatejuusto ja sekoittele, kunnes se on sulanut. Mausta
keitto suolalla, currylla ja pippurilla. Lisää silputtu ruohosipuli ja
tilli.
Lisää perattu savusiika viimeiseksi. Anna kiehahtaa, mutta älä keitä.
Tarkista maku.
Nauti ruis- tai saaristolaisleivän kera parhaassa seurassa.

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö logo]
www.vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933
kotisivut: www.vapaa-ajankalastaja.fi

Osoitelähde: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
asiakastietorekisteri.
Tietosuojaseloste
www.vapaa-ajankalastaja.fi/tietosuojalauseke >| Peruuta
tilauksesi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/account/43911762-0a332e2af30026d2216bd818c43f812c-0/590827Pidetään yllä kalastussanomaa poikkeustilassakin, otathan haasteet vastaan?


Kalastusseuroille ja kalastuksen harrastajille
Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/a/s/43911760-16f5d4123edcc01d41d353d1e03c8066/585473[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö Logo]

Kalastusseuroille ja kalastuksen harrastajille


30.3.2020
Etusivu www.vapaa-ajankalastaja.fi
Järjestö www.vapaa-ajankalastaja.fi/jarjesto
Lehti www.vapaa-ajankalastaja.fi
Fisuun www.fisuun.fi
Liity jäseneksi www.vapaa-ajankalastaja.fi/henkilojasenyys

Pidetään yllä kalastussanomaa poikkeustilassakin


Ani harva meistä olisi vielä vuoden vaihtuessa uskonut, että kevätauringon
paistaessa olemme tässä nykyisessä tilanteessa. Hankala etelän jäätalvikin
on nyt haikea muisto vain, ja tilalle ovat tulleet kaikkien meidän elämään
vaikuttavat rajoitukset ja kehotukset. Kuitenkin läsnä on myös yhteinen
toivo siitä, että selviämme tästäkin kyllä yhdessä, katsomalla kaikki
samaan suuntaan.
Harrastamisen mahdollisuudet ovat monella vähentyneet nyt minimiin ja
keskittyminen on oikeutetusti muissa asioissa. Kuitenkin kaiken tämän
keskellä on tärkeää pitää huolta paitsi fyysisestä niin erityisesti
henkisestä jaksamisesta. Perheille on vapautunut paljon aikaa tehdä asioita
yhdessä ja monessa taloudessa kuumeisesti mietitään ajanviettotapoja, jotta
elämä pysyy mielekkäänä, eivätkä seinät kotona ”kaadu päälle”.
Omatoiminen kalastusharrastus omilla lähivesillä ulkoilun ja muun luonnossa
liikkumisen ohella voivat tuoda nyt entistäkin enemmän iloa ja antaa
monelle sysäyksen uuteen harrastukseen. Kalastuksesta haetaan paitsi
elämyksiä ja saalista, nyt enenevässä määrin myös mielenrauhaa ja
yhdessä
oloa oman perheen kesken.

Kalalajiteemaiset haasteviikot, myös ruokaohjeet jakoon


Kalastuskerhot ja muu järjestetty lasten ja nuorten toiminta ovat nyt
tauolla. Nyt on aika keksiä muita tapoja pitää yllä kalastuksen kipinää
siten, että toiminta on turvallista, mutta mielekästä. Lanseerasimme viime
viikolla sosiaalisessa mediassa Kalalajiteemaiset haasteviikot, jotka
kannustavat meitä kaikkia kalastamaan omatoimisesti erityisesti
lähivesistöissä nyt kevään aikana.
Haastoimme ihmiset myös jakamaan omia lajikohtaisia suosikkireseptejään ja
kalaruokakuviaan muille. Luodaan kalastusyhteisöä nyt entistä voimakkaammin
tekemällä yhteisiä asioita, vaikka olemme toisistamme fyysisesti etäällä.
Jaetaan kokemuksia ja ilon hetkiä sosiaalisessa mediassa, joka ei tunne
maakuntien rajoja. Jaetaan siellä myös paljon hyviä muistoja, jotka
auttavat meitä pääsemään ikävien aikojen yli.
Toivomme kalastusseurojen jakavan tietoa haasteista ja kannustavan
jäseniään osallistumaan näihin. Otathan sinäkin haasteet vastaan?

Viikkojen 13 ja 14 (24.3.-5.4.) haastelaji on SIIKA. Kuvan mukaan
liitettävät some- ja lajitunnisteet #siikahaaste #vapaa_ajankalastajat ja
ruokakuviin myös #siikaresepti #kalaruoka.

Viikkojen 14 ja 15 (30.3.-13.4) haastelaji on AHVEN. Kuvan mukaan
liitettävät some- ja lajitunnisteet #ahvenhaaste #vapaa_ajankalastajat ja
ruokakuviin myös #ahvenresepti #kalaruoka.

Seuraava uusi haastelaji julkaistaan viikolla 16.

Lue lisää www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi

Kalastetaan vastuullisesti yksin tai perheen kanssa


Muistammehan kaikki myös vastuullisen kalastajan tämänhetkiset askelmerkit:
*Lähde kalaan vain terveenä. Jos tunnet itsesi yhtään kipeäksi, tai
perheessäsi sairastetaan, jää kotiin.
*Kalasta nyt vain lähivesillä. Matkustamisen aika on myöhemmin.
*Kalasta yksin tai oman perheen kera.
*Muista pitää turvaväli muihin ulkoilijoihin ja kalastajiin, vähintään
kaksi metriä.
*Mene kalastamaan omalla autolla tai polkupyörällä, vältä julkisia
liikennevälineitä.
*Ennen kuin jäälle lähtee kannattaa aina varmistaa, että se varmasti
kestää.
*Vastuullisella pilkkijällä on kaulassaan jäänaskalit sekä repussa köysi
tai heittoliina.

Yhdessä. Turvallisesti. Kalastuksesta voimaa saaden.

Lue lisää www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö logo]

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry*

Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933Seuroille erikoistarjous juhlavuoden villasukista, lähtekää mukaan myös
somekampanjaan


Seuroille erikoistarjous juhlavuoden villasukista Ajat ovat
poikkeukselliset, mutta ei anneta sen nujertaa kalastamisen iloa. Nyt on
aika

Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/a/s/43911760-a44d1116090c300f399abb3f52fd9b7/58715

[image:Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö Logo]

SVK:n seuroille 25.3.2020

Etusivu www.vapaa-ajankalastaja.fi

Järjestö www.vapaa-ajankalastaja.fi/jarjesto

Lehti www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

Fisuun www.fisuun.fi

Liity jäseneksi www.vapaa-ajankalastaja.fi/henkilojasenyys

Seuroille erikoistarjous juhlavuoden villasukista


Ajat ovat poikkeukselliset, mutta ei anneta sen nujertaa kalastamisen iloa.
Nyt on aika luoda entistä enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaikkakin
fyysisesti etäältä.

Haastamme seurat osallistumaan SVK:n juhlavuoden villasukkakampanjaan
kevään aikana! Tilaamalla min. 10 paria juhlavuoden villasukkia, saatte ne
erikoishintaan 20 €/ pari (norm. 23,90 €). Jokaisesta myydystä
villasukkaparista ohjaamme 4 € lasten ja nuorten kalastusharrastuksen
tukemiseen. Tehdään nyt yhdessä hyvää tulevaisuuden kalastajien puolesta.

Kotimaista työtä olevat sukat on tehty yhteistyössä Helsingin
Villasukkatehtaan kanssa, jonka tuotannossa yhdistyvät uskolliset 50-luvun
neulontakoneet tarkkaan käsityöhön. Lopputuloksena on hyvin jalkaan istuva,
erittäin rankkaa kulutusta kestävä ja hyvin lämmittävä villasukka. Sukkien
materiaali on karstavillalankaa, jossa on 70 % villaa ja 30 % polyamidia.
Villa on eettisesti tuotettua (mulesing-free) ja peräisin
Uudesta-Seelannista.
Koot: mustikansininen, puolukanpunainen, jäkälänharmaa 37-39, 40-42 ja
43-45. Jäkälänharmaasta saatavilla myös isot koot 46-48 ja 50-52.
Tilauksen hintaa lisätään postituskulut 7 €.

Seuratilauksen min. 10 paria villasukkia voitte laittaa suoraan
sähköpostilla osoitteeseen jaana.piskonen(a)vapaa-ajankalastaja.fi.
Muistakaa mainita tilaamanne sukkien koot (esim. 2 x 37-39 punainen, 3 x
40-42 harmaa). Mainitkaa myös laskutusosoite. Saatte tilauksestanne yhden
loppulaskun sähköpostitse tai postitse toivomaanne osoitteeseen.
Pienempiä määriä villasukkia voitte tilata normaalihintaan suoraan
verkkokaupastamme www.vapaa-ajankalastaja.fi/tuote/villasukat/.

Lue lisää www.vapaa-ajankalastaja.fi/tuote/villasukat


VILLASUKAT KALASSA - somekampanja


Osallistukaa myös Villasukat kalassa -somekampanjaan. Ota kuva virallisista
juhlavuoden villasukistasi sinulle mielekkäissä kevättouhuissa ja jaa kuva
someen tunnisteilla #villasukatkalassa #vapaa_ajankalastajat. Myös kotona
otetut hyggeilyotokset ovat sallittuja! Lahjomaton SVK:n
viestintätoimikunta valitsee sydäntä sykähdyttävimmät kuvat ja luvassa on
mainetta ja kunniaa sekä tavarapalkintoja. Kampanja-aika on maalis-toukokuu
2020.

Tuodaan villasukilla ja kalastuksella lämpöä tähän kevääseen 2020!
Muistathan tässä ajassa vastuullisen vapaa-ajankalastajan askelmerkit eli
- kalaan vain terveenä - jos olet kipeä, jää kotiin
- kalasta lähivesillä - matkustamisen aika on myöhemmin
- kalasta yksin tai perheen kera ja muista pitää fyysistä etäisyyttä muihin

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö logo]

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933
kotisivut: www.vapaa-ajankalastaja,fi


Jaana Vetikko
tiedottaja
Vapaa-ajankalastajapiireille ja kalastusseuroille
17.3.2020Ohjeistus koskien kalastusharrastustoimintaa


Johtuen pandemiaksi levinneestä koronaviruksesta Suomen hallitus on jo
aiemmin linjannut ja AVI:t myöhemmin määränneet, että kaikki yli 500 hengen
yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi hallitus on
eilen 16.3. linjannut yli kymmenen hengen tilaisuudet ja kokoontumiset
kielletyiksi 13.4.2020 saakka.
Vaikka Suomen hallituksen asettamat kiellot eivät kaikilta osin
suoranaisesti kosketa vapaa-ajankalastajapiirien ja kalastusseurojen
toimintaa, eikä lainsäädäntö anna tilanteeseen suoraa vastausta, ihmisten
terveys ja siihen liittyvät uhat on oltava etusijalla. Kanssaeläjiemme
terveydestä ja omasta terveydestämme huolehtiminen ajaa ohi sääntöjen, ja
näin ollen turhien kokoontumisten, kilpailujen, tapahtumien, kerhojen ja
kokousten – myös sääntömääräisten sellaisten – järjestämistä on
syytä lykätä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus päätti 13.3.
kokouksessaan peruuttaa kaiken SVK:n SM-tason kilpailutoiminnan huhtikuun
loppuun saakka sekä suositella myös piireille ja seuroille
pilkkikilpailujen peruuttamista tältä keväältä.

Kerhoillat ja muu fyysistä läsnäoloa vaativa toiminta tauolle. Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön johtoryhmä suosittelee
vapaa-ajankalastajapiireille ja kalastusseuroille kaiken fyysistä
läsnäoloa, kuten nuorten kalakerhot, perhonsidontaillat, vaativan
harrastustoiminnan peruuttamista toistaiseksi. Jos toiminta on mahdollista
toteuttaa etäyhteyksin, sitä suositellaan jatkettavaksi.

Kokousten siirtäminen
Urheilujärjestöjen tapaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
johtoryhmä suosittelee piirien ja seurojen sekä sääntömääräisten tälle
keväälle ajoittuvien kokouksien että muiden kokouksien pitämistä etänä
tai siirtämistä pidettäväksi myöhempänä ajankohtana, mahdollisesti piirien ja
seurojen sääntöjen vastaisesti. Piirien ja seurojen hallitusten tulee
tiedottaa asiasta jäsenilleen.

Kalastamaan omatoimisesti
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön johtoryhmä kannustaa kaikkia
omatoimisesti perheen ja ystävien kanssa hienon ja monipuolisen
kalastusharrastuksen pariin.

Ohjeita koronaviruksen torjumiseksi
Vältetään kättelyitä, poskisuudelmia ja halauksia tervehdittäessä.
Ei osallistuta tai järjestetä yli 10 henkilön tilaisuuksia, ellei niihin
ole mahdollisuutta osallistua etäyhteyksin.
Vältetään mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja.
Huolehditaan hyvästä (käsi)hygieniasta, kuten:
- Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan.
- Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen yleisissä
saniteettitiloissa. Älä käytä yhteispyyhkeitä.
- Jos käsien peseminen ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista
käsihuuhdetta.
- Pese kädet aina kotiin tullessasi, ennen ruokailua ja yskimisen,
niistämisen sekä WC:ssä käynnin jälkeen.
- Älä koskettele käsilläsi silmiä, nenää tai suuta.
- Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan, heitä se roskiin ja pese
kädet.
- Yski tai aivasta hihaan, jos sinulla ei ole nenäliinaa. Vältä läheistä
kosketusta henkilöön, jolla on hengitystieinfektio (flunssa).

Jos kohdallasi koronavirusoireiden pääkriteerit täyttyvät ja epäilet
itselläsi tartuntaa, ota yhteyttä oman alueesi terveyskeskuksen
terveysneuvontaan puhelimitse.
thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19sc_src=email_4198766&sc_lid=304335829&sc_uid=XUtoQXvJRi&sc_llid=34168&sc_customer=1943661&utm_source=marketing_automation&utm_medium=email&utm_campaign=Korona_pv_tietoa_asiakkaille_03_2020_C


Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Olli Saari, p. 050 339 4660,
olli.saari(a)vapaa-ajankalastaja.fi
tiedottaja Jaana Vetikko, p. 050 525 7806,
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Jaana Vetikko
tiedottajaHei!

Suomen hallituksen linjauksilla on välittömiä seurauksia myös
järjestöllemme. Tässä päivityslista koronaviruksen vaikutuksista SVK:öä
koskeviin lähikuukausien tapahtumiin:

- Vastuullisena tapahtumajärjestäjänä SVK on päättänyt perua kaikki
lauantaille suunnitellut juhlavuoden Suomi Pilkkii -tapahtumat. Perumisen
tiedottamisesta on sovittu tai kerrotaan erikseen. Toukokuun Suomi Onkii ja
Suomi Silakkalitkaa -tapahtumista tehdään päätökset myöhemmin.
- Kuopion SM-Pilkki (28.3.) on SVK:n ja paikallisten järjestäjien yhteisellä
päätöksellä peruttu. Perumisen tiedottamisesta on sovittu tai kerrotaan
erikseen.
- Muista kevätkauden pilkinnän SM-kilpailuista tehdään päätökset
myöhemmin.
- Maalis-toukokuulle suunnitellut messutapahtumat on peruttu/siirroista
ilmoitettu, joten niihin tehdyt työntekijäkiinnitykset raukeavat.
- Muiden tapahtumien/tilaisuuksien järjestämisestä ja sellaisiin
osallistumisesta ohjeistetaan erikseen.

Tässä harmillisessa tilanteessa on toivottava, että kunnollisella ja
ripeällä reagoinnilla pysytymme osaltamme ennaltaehkäisemään pahemman
epidemian kehittymisen ja palauttamaan toiminnot mahdollisimman pian myös
takaisin normaaliksi.


Ystävällisesti,
Olli Saari

Hei
Oheisena tiedoksenne SVK:n hallituksen päätös koskien jigin ja keinotekoisen
syötin käyttöä sm-pilkeissä.

1. Selvennys SM-Pilkin sääntöihin
Edellisessä kokouksessa päätettiin SM-Pilkin sääntömuutoksien
hyväksymisen yhteydessä pyytää pilkkijaostolta selvitys jigi-termistä ja
niiden rinnastamisesta keinotekoisiin syötteihin.
Pilkkijaosto toimitti pyynnöstä 26.2. selvityksen asiaan ja tarkensi jigin
määritelmää seuraavasti: "Liimalla rakennettu värikoukku ja eri
materiaaleista valmistettu jigi ja keinotoukka ovat sallittuja syöttejä".
Pilkkijasto esittää, että tarkennus koskee seuraavia pilkkikilpailuja:
SM-pilkki, SM-kiiskipilkki, SM-särkipilkki ja SM-laituripilkki.

Todettiin saatu määritelmän tarkennus. Päätettiin hyväksyä sääntöihin
sekä esitetty tarkempi määritelmä että sen soveltaminen kaikissa pilkkijaoston esittämissä kilpailuissa.


Jarmo Niitynperä
Tiedote. Julkaistu: 05.03.2020, 08:481,42 kilon särki on uusi Suomen ennätys

Ennätyskalalautakunta hyväksyi kuluneen vuoden aikana kaksi uutta
ennätystä. Uusia ennätyskaloja ovat särki 1,42 kg ja hietatokko 7,9 cm.

Ennätyskalalautakunta on pitänyt uutta 2000-luvun ennätyskalojen listaa 20
vuotta. SE-listalla on 80 kalalajia ja kuusi rapulajia. Ennätyskokoisen
kalan pyytäminen on haastavaa, koska listalla on jo monta kovaa tulosta.
Hyväksyttyjen ennätysten lisäksi lautakunnan käsiteltäväksi saapui
kuluneen
vuoden aikana paljon isoja kaloja, mutta ne eivät yltäneet uusiksi
ennätyksiksi.

Haitallista vieraslajia aurinkoahventa ei hyväksytty listal
Ennätyskalalautakuntaan tuli myös ilmoitus aurinkoahvenesta, joita on
laskettu luvatta muutamiin luonnonvesiin Turun seudulla. Aurinkoahven on
luokiteltu koko EU:n alueella haitalliseksi vieraslajiksi, joita ei saa
päästää ympäristöön. Lautakunta jätti ilmoituksen käsittelemättä,
koska se
ei halua olla millään tavalla edistämässä haitallisen vieraslajin
levittämistä Suomeen.

Punnituksessa oltava tarkka
Ennätyskalan saatuaan on pidettävä pää kylmänä. Moni mahdollinen ennätys
on kaatunut lautakunnassa puutteelliseen tai epämääräiseen ilmoitukseen.
Tavallisin hylkäyksen syy on se, että punnituksessa ei ole toimittu
ohjeiden mukaan. Paras tapa on viedä kala lähimpään ruokakauppaan ja
käyttää punnitukseen kaupan palvelutiskin vaakaa. Punnituksen todistajiksi
kannattaa pyytää kaupan henkilökuntaa. Kotoa mahdollisesti löytyvä vanha
talousvaaka tai kalastajan kädessä heiluva digivaaka eivät kuulu
hyväksyttyihin Suomen ennätyskalan punnitusvälineisiin.

Kaikki ennätyslautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan
ennätyskalarekisteriin, joka on netissä osoitteessa
www.vapaa-ajankalastaja.fi/suurkalat/2000-luvun-ennatyskalat

Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy samasta osoitteesta ja
lisäksi osoitteesta ahven.net/kalastus/ennatyskalat

Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:

Tiedottaja Jaana Vetikko
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
puh. 050 525 7806

Tiedottaja Tapio Gustafsson
Kalatalouden Keskusliitto
puh. (09) 6844 5914


Pressmeddelande. Publicerad: 05.03.2020, 08:551,42 kilos mört slog nytt
finskt rekord

*Rekordfisknämnden har godkänt två nya finska rekordfiskar, mört 1,42 kg
och sandstubb 7,9 cm.*

Rekordfisknämnden har upprätthållit listan över 2000-talets finska rekord i
20 år. På listan finns nu 80 fiskarter och sex kräftarter. Att få en
rekordfisk är inte det lättaste för det finns redan många hårda resultat

listan. Förutom de godkända rekordfiskarna behandlade nämnden många andra
stora fiskar, men dessa lyckades inte slå de gamla rekorden.

*Den skadliga främmande arten solabborre godkändes inte *

Rekordfisknämnden fick också in en anmälan om solabborre, en fiskart som
påträffas i Åbotrakten efter att den olovligt har släppts ut där.
Solabborren är inom hela EU listad som en skadlig främmande art som inte
får släppas ut i naturen. Nämnden beslöt att inte behandla anmälningen,
för
man vill inte på något sätt uppmuntra att denna skadliga främmande art
sprider sig i Finland.

*Var noggrann med vägningen*

Då man får en rekordfisk måste man hålla huvudet kallt. Många potentiella
rekord har inte godkänts i nämnden på grund av en bristfällig eller vag
anmälan. Oftast är det vägningen som inte gjorts enligt anvisningarna. Det
bästa är att föra fisken till närmaste matbutik och be att få väga den på
någon av vågarna där. Samtidigt kan man be butiksbiträdet fungera som
vittne. Hemmets hushållsvåg eller en digitalvåg som man håller i handen
godkänns inte för att väga en rekordfisk.

Rekordfiskregistret, anmälningsblanketter och anvisningar för att anmäla
rekordfiskar finns på adressen ahven.net/sv/fiske/rekordfiskar

*Tilläggsuppgifter om Finlands rekordfiskar och rekordfiskregistret:*

Informatör Tapio Gustafsson target=_blank
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. (09) 6844 5914

Informatör Jaana Vetikko
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation
tel. 050 525 7806Jaana Vetikko
tiedottaja
Viehekalastuksen SM 2020

Kesäkuussa 2020 järjestettävä Viehekalastuksen SM suuntaa ensimmäistä
kertaa Itä-Suomeen, jossa kilpailuvesistönä toimii upea ja kristallinkirkas
Puruvesi. Ainutlaatuisessa kilpailuformaatissa varataan sekä ahvenelle että
hauelle omat pyyntipäivänsä. Lisää paljastuksia tulevasta kilpailusta on
luvassa lauantaina 8.2. klo 11.45 Lowrance Live Stagella ja sen jälkeen
SVK:n messuosastolla.

Vapaa-ajankalastuksen juhlavuosi #suomikalastaa2020

SVK juhlistaa 20-vuotista taivaltaan järjestämällä vuoden aikana ympäri
Suomea perheystävällisiä kalastustapahtumia yhdessä paikallisten
kalastusseurojen ja piirien kanssa. 8.2. Suomi madepilkkii, 14.3. Suomi
pilkkii ja 23.5. Suomi onkii ja Suomi silakkalitkaa. Tule osastolle
tutustumaan, mitä omalla alueellasi tapahtuu vuoden mittaan! Lue lisää:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi.

Kierrätä vanhat madeharasi ja jigisi

Vuonna 2016 voimaan tulleen kalastuslain kieltämät madeharat ja ns.
”ryöstäjät” voi palauttaa SVK:n messuosastolle madeharojen
kierrätysastiaan. Palautettua haraa vastaan saa kotiin viemiseksi
kotimaisen, lyijyttömän SVK20-juhlavuosimademorrin. Myös rikkoontuneet ja
käytöstä poistuneet muovijigit ja pehmovieheet voi tuoda osastolla olevaan
keräysastiaan. SVK:n yhteistyökumppani Captain Ollie valmistaa kerätyistä
jigeistä uusia haukivieheitä, jotka tulevat syksyllä harrastajien
saataville. Tempauksista kerrotaan Lowrance-ohjelmalavalla perjantaina 7.2
klo 14.

Haukitehtailla elinvoimaa kalakantoihin

Miksi hauet ovat tärkeitä ja miten niitä voidaan auttaa haukitehtaiden
avulla? Miksi useat kunnat ja yritykset ovat jo kiinnostuneet
Haukitehtaiden toiminnasta? Miten sinä voit olla mukana auttamassa
haukitehtaita nousuun? Haukitehtaat esillä osastollamme ja
Lowrance-ohjelmalavalla lauantaina 15.2. klo 14:45.

SVK:n jäsenet messuille edullisemmin

SVK:n jäsenille on neuvoteltu lippuetu messuille. Aikuisten lippu messuedun
kera 14 e (norm. 16-19 e). Edun saa käyttöön sähköisen lippuostoksensa
yhteydessä etukoodilla, joka on ilmoitettu jäsensivuilla (
www.vapaa-ajankalastaja.fi/jasenille). Lippukauppaan pääset tästä:
shop.messukeskus.comEdun saa myös lippukassoilla näyttämällä SVK:n jäsenkorttinsa. Lippuetu on voimassa 16.2.2020 asti.

Uusi, sään kestävä kalastuskortti mukaan messuilta

Messuilla vierailevat voivat ostaa Metsähallituksen myyntikojusta
kalastonhoitomaksun vuodeksi, viikoksi tai vuorokaudeksi. Vuotta lyhyemmän
maksun ostaessa kalastusajankohta on tiedettävä etukäteen. Vuoden
kalastonhoitomaksun ostava saa mukaansa aktiivisenkin kalastajan käyttöön
sopivan kalastuskortin. Kortti mahtuu lompakkoon, hylkii vettä ja kestää
taittumista.

Kalastonhoitomaksu on sijoitus luontoon

Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa
jokaisen 18-64-vuotiaan, joka kalastaa muulla tavoin kuin pilkillä, ongella
tai silakkalitkalla. Metsähallitus kerää kalastonhoitomaksun ja tilittää
sen maa- ja metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö
myöntää
varoja kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon
sekä kalastuksenvalvontaan, järjestöille neuvontapalveluihin,
kalatalousalueiden toimintaan sekä omistajakorvauksiin. Vuoden 2020
kalastonhoitomaksun hinta on 45 euroa/vuosi, 15 euroa/viikko ja 6
euroa/päivä. Lue lisää: www.eräluvat.fi.

Lisätiedot:

Tiedottaja Jaana Vetikko, SVK, p. 050 525 7806
Projektipäällikkö Mika Laakkonen, Metsähallitus, p. 040 589 7559

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13 vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.Jaana Vetikko
tiedottaja


Viime vuoden kalastonhoitomaksuista kertyi 8,9 miljoonaa
euroa

Suomalaiset lunastivat kalastonhoitomaksuja vuonna 2019 edellisvuotta
aktiivisemmin. Vuoden loppuun mennessä ostettiin yli 254 000
kalastonhoitomaksua, joista vuosilupia oli yli 180 000 kpl. Tuotolla
ylläpidetään kalastusmahdollisuuksia ja huolehditaan vesiluonnosta.

Kalastonhoitomaksut kerää Metsähallitus, joka tilittää varat maa- ja
metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää varoja
kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon sekä
kalastuksenvalvontaan, järjestöille neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden
toimintaan sekä omistajakorvauksiin.
Kalastonhoitomaksun voi ostaa koko vuodeksi, viikoksi tai vuorokaudeksi.
Lyhytaikaisten lupien kysyntä kasvoi edelleen viime vuonna:

” Lyhytaikaisten maksujen suosio kertoo muutoksesta kalastajakunnassa ja
suhtautumisesta kalastamiseen. Nuoret ostavat herkemmin lyhytaikaisen luvan
ja kalastamassa käydään satunnaisemmin, ehkä kerran tai pari kertaa
vuodessa”, kertoo Erätalousjohtaja Jukka Bisi Metsähallituksesta.
Vuoden 2020 kalastonhoitomaksujen myynti alkoi marraskuussa.
Kalastonhoitomaksun voi ostaa Eräluvat.fi-verkkokaupasta, palvelunumerosta
020 69 2424, Metsähallituksen luvanmyyntipaikoista ja R-kioskeilta.
Vuosiluvan hinta on 45 euroa, viikkoluvan 15 euroa ja vuorokausiluvan 6
euroa.
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on 18—64-vuotias ja kalastaa muuten
kuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. Kalastonhoitomaksu
perustuu kalastuslakiin.

Lue lisää www.eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Lisätietoja
Projektipäällikkö Mika Laakkonen, Metsähallitus, puh. 040 5897559

Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus, Eräpalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Jaana Vetikko
tiedottaja
Eläinsuojeluaktivistien toiminnasta

Eläinsuojeluaktivistien toiminta on keskusjärjestöön kantautuneiden tietojen mukaan jälleen yltynyt, erityisesti tietyillä alueilla. Kaava on
pysynyt samana eli aktivistit pyrkivät viestittelyllään vaikuttamaan
kilpailukalojen käsittelyyn. Kuulopuheiden mukaan viestittely on paikoin ollut jatkuvaa, eikä viestin lähettäjä välttämättä ole lopettanut vastauksen saatuaan.
Tästä syystä SVK on 11.12.2019 ottanut yhteyttä poliisin neuvontaan kysyäkseen milloin nk. kotihäirinnän tunnusmerkit täyttyisivät. Poliisin neuvonnassa todettiin, että mikäli viestin lähettäjä (tai puhelinsoittaja)
lähettelee ”toistuvasti” samankaltaisia viestejä samalle henkilölle tai taholle, vaikka on jo vastauksen saanut, häiriköinnin merkit täyttyvät.

Yksi tai kaksi viestiä ei vielä riitä, mutta ”jos niitä tulee paljon” (vaikka kymmeniä), niin asiasta voi viestien saaja tehdä rikosilmoituksen.

Poliisi neuvoo ottamaan talteen ko. sähköpostit ja tekstiviestit. Ne toimivat rikostutkinnan todistusaineistona. Lisäksi kannattaa kirjata ylös tämän kaltaisten puhelinsoittojen tiedot, kuten puhelinnumero, kellonaika ja päivämäärä.
Lisätietoja saa tarvittaessa poliisin valtakunnallisesta
puhelinneuvontapalvelusta p. 0295 419 800. He neuvovat, miten asiassa tulee parhaiten edetä. Rikosilmoituksen voi tehdä sähköisesti. Lisätietoja löytyy poliisin sivuilta: www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus
SVK ei voi tehdä rikosilmoitusta häirittyjen henkilöiden, seurojen tai piirien puolesta.tiedottaja
Jaana Vetikko
Kalastusseuroille ja -piireille tiedoksi

Hei!

Verottaja on lähettänyt alla olevan tiedoksiannon tulorekisterin
muutoksista ensi vuodelle.

t: Jaana Vetikko

Tulorekisteriin ilmoittamiseen muutoksia pienille toimijoille vuonna 2020
Tulorekisteriin ilmoittamista helpotetaan pienille toimijoille vuonna 2020.
Hallitus esittää muutoksia, jotka keventävät pienyrittäjien, järjestöjen
ja
vapaaehtoisten hallinnollista taakkaa.
Esityksen mukaan tulojen ilmoittamisen määräaika pitenee, kun on kyse
§ luontoiseduista
§ palkkaennakoista
§ verovapaasta kustannusten korvaamisesta
§ rekisteröidyn yhdistyksen maksamista enintään 200 euron
kertasuorituksista.

Lisäksi pieniä kilpailupalkintoja ei tarvitse enää vuonna 2020 ilmoittaa
tulorekisteriin, jos ne ovat enintään 100 euron arvoisia. Poikkeuksena ovat
työ- tai palvelussuhteessa maksettavat kilpailupalkinnot.
Tulorekisteri on suljettu vuodenvaihteessa 30.12.2019 - 1.1.2020

Tulorekisteri laajenee vuodenvaihteessa, kun lähes 500 uutta organisaatiota
alkaa käyttää tulorekisterin tietoja 1.1.2020 alkaen. Laajennuksesta
johtuen tulorekisteri on suljettu 30.12.2019 klo 20 – 1.1.2020 klo 17.

Lue lisää verofi.mailpv.net/go/24202379-776155-119807106


Jaana Vetikko
tiedottajaSuomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) hallitus on valinnut
järjestöpäällikkö Olli Saaren keskusjärjestön uudeksi
toiminnanjohtajaksi. Toiminnanjohtajan työssä hän aloittaa vuoden 2020
alusta.

Olli Saari aloitti työt Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestössä
vuonna 2013. Järjestöpäällikkönä hän toimi viimeiset neljä vuotta
vastaten järjestön kehittämisestä ja laajasta hanketoiminnasta. Myös
neuvonta- ja asiantuntijatöistä sekä vapaa-ajankalastuksen edunvalvonnasta
hänellä on paljon kokemusta.
Ennen SVK:ta Saari on työskennellyt laajasti kalatutkimuksen ja -talouden eri
sektoreilla. Töiden ja kalastusharrastuksensa myötä Suomen monipuoliset
kalavedet ovat hänelle tuttuja. Koulutukseltaan Saari on Jyväskylän
yliopistosta valmistunut Akvaattisten tieteiden maisteri (FM), tuttavallisemmin
kalabiologi.

Toiminnanjohtajana Olli Saari haluaa nostaa vapaa-ajankalastuksen arvostuksen
sen ansaitsemalle tasolle. Lisäksi hän pitää tärkeänä varmistaa
kalastusharrastuksen hyväksyttävyys muuttuvassa yhteiskunnassa.
”Syksyllä uusittu vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia antaa näiden
edistämiseen hyvän tuen”, Saari toteaa.
Olli Saaren mukaan järjestötyössä näkyvät haasteet voidaan kääntää
mahdollisuuksiksi. Kalastusseurojen korvaamattoman arvokas toiminta harrastuksen
edistämiseksi on jäämässä yhä harvempien harteille. Uusia tekijöitä ja
toimintatapoja tarvitaan, jotta voidaan tarjota palveluita ja toimintaa kaiken
ikäisten kalastajien tarpeisiin.
”Vaikka kalastusharrastus onkin kasvavassa määrin tapa rentoutua ja kokea
elämyksiä, on sen perusedellytyksenä elinvoimaiset ja houkuttelevat
kalakannat. Niiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on järjestömme
toimittava aktiivisesti jatkossakin”, Saari sanoo.

Lisätietoja:

järjestöpäällikkö Olli Saari puh. 050 339 4660
tiedottaja Jaana Vetikko puh. 050 525 7806
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa
kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii
yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa.Jaana Vetikko
tiedottaja
Tiedote 4.11.2019Kalastonhoitomaksun 2020 voi nyt lunastaa vaikka isälle
lahjaksi

Metsähallitus on aloittanut vuoden 2020 kalastonhoitomaksujen myynnin.
Kalastonhoitomaksu on suosittu isänpäivälahja, sillä se oikeuttaa
kalastamaan tuhansissa kalapaikoissa ympäri Suomen. Kalastonhoitomaksua
lunastetaan vuosittain lähes yhdeksän miljoonan euron edestä.*
Kalastus ja luonnossa liikkuminen lisäävät hyvinvointia. Lisäksi
kalastonhoitomaksuista kertyvät rahat menevät hyvään tarkoitukseen eli
kalavesien, kalaston ja muun muassa nuorten kalastusharrastuksen hyväksi.
”Monessa perheessä mietitään parhaillaan sopivaa lahjaa isälle, joten
haluamme aloittaa kalastonhoitomaksun myynnin jo marraskuussa. Mikä onkaan
parempi lahja kalastavalle isälle, vaarille tai papalle kuin lupa viettää
aikaa vesillä ja tuoda samalla herkullista ja terveellistä lähiruokaa
pöytään”, erätalousjohtaja *Jukka Bisi* Metsähallituksesta sanoo.
Suomessa noin 1,5 miljoonaa* ihmistä ilmoittaa kalastavansa vuosittain.
Näistä miehiä on kaksi kolmasosaa. Tähän joukkoon mahtuu monta isää ja
isoisää.
Kalastuksella on todettu olevan monia hyvinvointivaikutuksia, jotka ovat
kaikki isän saatavilla, kun hankkii tälle kalastonhoitomaksun
isänpäivälahjaksi. ”Ei muuta kuin jigaamaan järvelle, uistelemaan
kavereiden kera tai perhokalastamaan meren ääreen”, projektipäällikkö
Mika Laakkonen Metsähallituksesta kehottaa.

Maa- ja metsätalousministeriön juuri julkaisema vapaa-ajan kalatalouden
kehittämisstrategiakin
tiedotteet.metsa.fi/go/1073825-685491-63245037tuo esiin
kalastuksen merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä ja nostaa esiin
vapaa-ajankalastuksen tärkeyden virkistyksen, ilon ja elämysten
näkökulmasta.

Vuosittain kalastonhoitomaksuista kertyy kalojen ja kalavesien hyväksi
yhteensä noin 9 miljoonaa euroa. Kalastonhoitomaksuista kertyvillä varoilla
edistetään kalastuksen kestävyyttä, rahoitetaan neuvontapalveluja ja
kalastuksenvalvontaa, opastetaan nuoria vastuullisiksi kalastajiksi,
parannetaan kalojen elinympäristöjä sekä tehdään paljon muutakin
kalavesien
kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Tarvitseeko isä kalastonhoitomaksua?
Kalastuslain (79 §) mukaan jokaisen 18–64-vuotiaan, joka kalastaa muuten
kuin onkimalla, pilkkimällä tai litkaamalla silakkaa, on suoritettava
kalastonhoitomaksu. Jos haluaa kalastaa usealla vavalla tai vaikkapa
pyydyksellä, tarvitaan lisäksi vesialueen omistajan lupa.

Kalastonhoitomaksu koko kalenterivuodelle on 45 euroa, seitsemälle
vuorokaudelle 15 euroa ja yhdelle vuorokaudelle kuusi euroa.
Kalastonhoitomaksun vuodelle 2020 voi ostaa Metsähallituksen
Eräluvat.fi-verkkokaupasta
tiedotteet.metsa.fi/go/1073828-701569-63245037, palvelunumerosta
020 69 2424 tai Metsähallituksen luontokeskuksista sekä R-kioskeilta.

Luken tilasto vapaa-ajankalastajista 2016.
tiedotteet.metsa.figo/1073826-493501-63245037

*Lue lisää*
Eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu
tiedotteet.metsä.fi/go/1073827-1145600-63245037
Eräluvat.fi — kalastuslupajärjestelmä
tiedotteet.metsa.fi/go/1073818-121963-63245037
*(linkki: *
www.eräluvat.fi/media/dokumentit/taulukot/kalastuslupajarjestelma_b.jpg
tiedotteet.metsa.fi/go/1073818-121963-63245037

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mika Laakkonen, Metsähallitus, 040 589 7559
Viestintäpäällikkö Aku Ahlholm, Metsähallitus, 040 481 4890

Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus, Eräpalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Tiedote. Julkaistu: 31.10.2019Kala-ala: Merimetsostrategian toimenpiteet
ovat riittämättömiä

Kala-alan toimijat ja rannikon asukkaat ovat jo pitkään olleet
törmäyskurssilla kasvavan merimetsokannan kanssa. Heinäkuussa maassamme oli
25 700 pesivää merimetsoparia ja yhteensä noin 120 000 merimetsoa. Juuri
valmistunut merimetsotyöryhmän ehdotus kansalliseksi merimetsostrategiaksi
sekä sen toimenpidesuunnitelma eivät ole riittäviä vähentämään
merimetson
aiheuttamia ongelmia ja niistä koituneita ristiriitoja.

Ympäristöministeriön työryhmässä mukana olleet kala-alan, Svenska
Lantbruksproducenternas Centralförbundetin (SLC) ja Kristiinankaupungin
edustajat katsovat, ettei työryhmässä tunnustettu sitä, että ylisuureksi
kasvanut merimetsokanta aiheuttaa vakavaa haittaa kalakannoille,
saaristoluonnolle, saariston asukkaille ja yrittäjille,
vapaa-ajankalastukselle, kalankasvatukselle ja kalastuselinkeinoille.
Merimetso on osaltaan vaikuttanut kotimaisen pyydetyn kalan tarjonnan
vähentymiseen. Ongelmaa tulisi tarkastella myös uhanalaisten ja silmällä
pidettävien kalakantojen näkökulmasta.

Jo merimetson kannanhoitosuunnitelmassa vuonna 2005 todettiin
merimetsokannan saavuttaneen suotuisan suojelutason pesivien parien määrän
ollessa viisituhatta. Vuoden 2016 merimetsotyöryhmässä todettiin, että jos
silloin esitetyt toimenpiteet eivät lievennä ristiriitoja, on tutkittava
vaihtoehtoisten lisätoimenpiteiden tarpeellisuutta. Tässä tehtävässä
nykyinen merimetsotyöryhmä ei onnistunut.

Kala-alan, SLC:n ja Kristiinankaupungin edustajat jättivät
merimetsotyöryhmän ehdotukseen kansalliseksi merimetsostrategiaksi sekä
toimenpidesuunnitelmaan täydentävän mielipiteen ja seitsemän
toimenpide-esitystä. Merimetsoristiriitojen ratkaisemiseksi nämä tulisi
ottaa poliittisella tasolla käsittelyyn mahdollisimman pian.

1. Merimetsolle on laadittava valtakunnallinen kannanhoitosuunnitelma.
2. Merimetsokanta on liian suuri kalakantojen kantokykyyn suhteutettuna.
Merimetson kokonaiskantaa ja kolonioiden kokoa tulisi rajoittaa
merkittävästi. Tärkeiden kalastusalueiden sekä kalojen
lisääntymis-/istutusalueiden ympärille on luotava suoja-alueet.
3. Merimetsoa koskevien poikkeuslupien haussa hakijoiden todistustaakkaa on
alennettava.
4. Poikkeuslupien käsittelyaikaa on lyhennettävä merkittävästi.
5. Kansalliseen lainsäädäntöön on tehtävä muutoksia, jotka helpottavat
poikkeuslupien saamista. Merimetsoja koskevien poikkeuslupien käsittely on
siirrettävä riistahallinnolle.
6. Perinteinen tapa arvioida kannan kokoa pesivien parien määrän
perusteella ei anna oikeaa kuvaa populaation mittasuhteista ja saattaa
johtaa vahinkojen/vahingon uhkan aliarviointiin. Ei-pesivät linnut
muodostavat merkittävän osan kokonaispopulaatiosta. Arvioinnit ja
toimenpiteet tulisi suunnitella ja mitoittaa kokonaispopulaation
perusteella.
7. Merimetsostrategia ja toimenpidesuunnitelma muotoillaan hallitusohjelman
edellyttämällä tavalla: ”Laaditaan ja toimeenpannaan merimetsostrategia
kannan hallitsemiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi” ja ”Sujuvoitetaan
merimetsojen metsästyksen poikkeuslupien saantia.”

Suomen tulisi jatkossa toimia EU:ssa aktiivisesti sen puolesta, että
merimetso siirretään metsästettävien lintujen listalle (lintudirektiivi,
liite II). Yhdessä esimerkiksi munien öljyämisen kanssa yllä luetellut
toimenpiteet mahdollistaisivat merimetsokannan kohtuullistamisen niin
kalakantojen kuin ihmistenkin näkökulmasta tarkasteltuna.

*Lisätietoja: *
Kalatalouden Keskusliitto, Malin Lönnroth p. 040 5960 808
Kristiinankaupungin kaupunki, Mila Segervall p. 040 525 823
Suomen Ammattikalastajaliitto, Kim Jordas p. 040 0720 690
Suomen Kalankasvattajaliitto, Irja Skytén-Suominen, p. 050 3727 652
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Juha Ojaharju, p. 045 113 3050
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Stefan Thölix, p. 050
552 5392


Fiskesektorn: Skarvstrategins åtgärder är otillräckliga

*Fiskesektorn och kustbefolkningen har redan länge varit på kollisionskurs
med den växande skarvstammen. I juli fanns det 25 700 häckande skarvpar i
Finland och sammanlagt cirka 120 000 skarvar. Skarvarbetsgruppens förslag
till nationell skarvstrategi samt åtgärdsprogram som nu står klar ses inte
ändå på fältet som tillräcklig för att minska på de problem som skarven
förorsakar och de konflikter som uppstått.*

Fiskesektorns, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbunds (SLC) och
Kristinestads representanter i Miljöministeriets skarvarbetsgrupp anser att
man i arbetsgruppen inte erkänt det faktum att det överstora skarvbeståndet
förorsakar allvarlig skada för fiskbestånden, skärgårdsnaturen,
skärgårdens
invånare och företagare, fritidsfisket, fiskodlingen och fiskerinäringen.
Skarven har för sin del påverkat utbudet av inhemsk fisk negativt.
Problemet borde också granskas ur hotade och nära hotade fiskarters
perspektiv.

Redan i skarvförvaltningsplanen från år 2005 konstaterades det att
skarvbeståndet hade nått en gynnsam skyddsnivå då det fanns femtusen
häckande par. I skarvarbetsgruppen från år 2016 konstaterade man att om de
åtgärder man föreslog inte minskar på konflikten, måste man utreda behovet
av tilläggsåtgärder. Det här har den nuvarande skarvarbetsgruppen inte
lyckats med.

Fiskesektorns, SLC:s och Kristinestads representanter har lämnat in en
kompletterande åsikt och sju åtgärdsförslag till förslaget till nationella
skarvstrategi och åtgärdsprogram. För att lösa skarvkonflikten bör dessa nu
med det snaraste tas upp till politisk behandling.

1. Det bör göras upp en nationell stamförvaltningsplan för skarven.
2. Skarvbeståndet är för stort jämfört med fiskbeståndens bärkraft. Den
totala skarvstammen och koloniernas storlek behöver minskas märkbart. Det
behövs skyddszoner kring de viktigaste fiskeområdena och vid fiskarnas
lek/utsättningsområden.
3. Vid ansökan om undantagstillstånd bör den sökandes bevisbörda minskas
betydligt.
4. Undantagstillståndens behandlingstid bör förkortas märkbart.
5. Det måste göras ändringar i den nationella lagstiftningen som gör det
lättare att få undantagstillstånd. Behandlingen av undantagstillstånden bör
flyttas till viltförvaltningen.
6. Det traditionella sättet att utvärdera beståndets storlek utgående från
antal häckande par ger inte rätt bild av populationen och kan leda till att
skadorna/skadehotet undervärderas. Icke-häckande fåglar utgör en betydande
del av den totala populationen. Utvärderingar och åtgärder ska planeras och
dimensioneras enligt den totala populationen.
7. Skarvstrategin och åtgärdsplanen utformas så som regeringsprogrammet
förutsätter: ”En strategi för att begränsa storskarvsbeståndet och
förebygga skarvskador ska utarbetas och genomföras.” och ”Beviljandet av
dispenser för jakt på storskarv ska underlättas”.

Finland bör framöver inom EU aktivt jobba för att skarven flyttas till
listan över jaktbara fåglar (fågeldirektivet, bilaga II). Tillsammans med
exempelvis oljning av ägg skulle de ovan listade åtgärderna möjliggöra en
rimlig skarvstam, både ur fiskbeståndens och människors synvinkel.

*Tilläggsuppgifter:*
Centralförbundet för Fiskerihushållning, Malin Lönnroth tel. 040 5960 808
Finlands Fiskodlarförbund, Irja Skytén-Suominen, tel. 050 3727 652
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Marcus Wikström, tel. 045 110
2126
Finlands Yrkesfiskarförbund, Kim Jordas tel. 040 0720 690
Kristinestads stad, Mila Segervall tel. 040 525 8523
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Stefan Thölix, tel. 050
552 5392

Jaana Vetikko
tiedottajaKalastajan taskutieto
Vapaa-ajankalastajan kalenteri on ilmestynyt

Vuoden 2020 kalenterista löydät tietoa mm. särkikalojen tunnistuksesta, haukijigien rigauksesta, koukkujen vaihtamisesta, haukitehtaista,
ennätyskaloista, siimoista ja solmuista sekä kalojen ottipäivistä ja
kalastuslaista.

Oman Vapaa-ajankalastajan kalenterisi voit tilata hintaan 11 euroa.
Tilatessasi niitä myyntiin vähintään 10 kappaletta, laskutamme vain 9
euroa/ kalenteri.
Kalenteri on oiva lahja vaikkapa kalastavalle isälle tai pieni kiitos
kalaseurojen ja -piirien aktiivisille toimijoille!

Tilaukset: s-posti: jaana.piskonen(a)vapaa-ajankalastaja.fi, puh. 050 597
4933, tai www.vapaa.ajankalastaja.fi/kauppaJaana Vetikko
tiedottaja
SVK:N OHJE KILPAILUJÄRJESTÄJILLE

Taustaa


Vapaa-ajankalastus on Suomessa hyvin suosittua, sitä harjoittaa lähes 1,5
miljoonaa suomalaista. Vapaa-ajankalastus on merkittävässä osassa
aktivoimassa ihmisiä liikkumaan ja edistämään jaksamista niin koulussa,
työssä kuin eläkkeellä. Vapaa-ajankalastus on myös yksi tehokkaimmista
keinoista vahvistaa ja ylläpitää luontokontaktia ja kasvattaa lapsia ja
nuoria terveeseen luontosuhteeseen, jossa samalla kunnioitetaan luontoa ja
ympäristöä. Tämä on entistä tärkeämpää väestön kaupungistuessa
voimakkaasti, mikä vieraannuttaa ihmisiä luonnosta.

Viime aikoina on kuitenkin arvosteltu kärkevästi kalojen kohtelua
vapaa-ajankalastuksessa ja erityisesti kalastuskilpailuissa, joita
eläinsuojeluaktivistit ja heidän järjestönsä ovat lisäksi häirinneet.
Lapin
poliisi teki 11.6.2019 päätöksen aktivistien SM-pilkistä tekemästä
tutkintapyynnöstä ja totesi, että asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta,
eikä siksi toimittanut esitutkintaa. Tämä on kuitenkin
eläinsuojeluviranomaisten mukaan yksittäisen tutkinnanjohtajan tekemä
päätös. Kuluneen vuoden aikana em. viranomaiset ovat ohjeistaneet, miten
kaloja tulee eläinsuojelulain mukaisesti kohdella vapaa-ajankalastuksessa
ja kalastuskilpailuissa. Ohjeiden mukaan *”talteen otettava kala on heti
pyynnin jälkeen asianmukaisesti tainnutettava.”*

Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelulain
ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista.
Viraston tuoreen ohjeen mukaan kala on heti pyynnin jälkeen asianmukaisesti
tainnutettava esimerkiksi lujalla lyönnillä päähän, minkä jälkeen siitä
lasketaan veri, tai vaihtoehtoisesti kala lopetetaan siihen muutoin
soveltuvalla menetelmällä. Soveltuvaksi lopetusmenetelmäksi esimerkiksi
hyvin pienikokoisella kalalla voi riittää myös luja isku päähän tai niskan
murtaminen joko käsin vääntämällä päätä ylöspäin tai saksien tai
puukon
avulla.

SVK ohjeistaa kilpailujärjestäjiä seuraavasti:


- Vaikka tuomioistuinten ennakkopäätöksiä eläinsuojelulain tulkinnasta
kalastuksessa ei ole, Keskusjärjestö kehottaa kalastuskilpailujen
järjestäjiä tuomaan kilpailuissa asiallisesti esille
eläinsuojeluviranomaisten em. ohjeistuksen. Kilpailujärjestäjien on
kaikissa siihen soveltuvissa kilpailuissa suositeltava kilpailijoille
saaliin välitöntä tainnuttamista pois lukien esim. sumputuskilpailut ja
niin sanotut pyydystä & päästä -kilpailut. Lisäksi heidän on
kerrottava,
että vastuu eläinsuojelulain noudattamisesta on kilpailijoilla.

- Eläinsuojelulakia valvovat kunnaneläinlääkärit, poliisit ja
aluehallintovirastot. Jos on aihetta epäillä, että kaloja kohdellaan
eläinsuojelulain vastaisesti, eläinsuojeluviranomaisella on oikeus
suorittaa tarkastus. Kilpailujärjestäjien on pyydettävä heiltä
kirjallinen
raportti tarkastuskäynnistä kilpailussa.

- Eläinaktivistien kyselyihin kilpailujärjestäjien tulee vastata, että
kilpailuissa (pois lukien esim. sumputuskilpailut ja niin sanotut pyydystä
& päästä -kilpailut) kilpailijoille on suositeltu kalojen tainnuttaminen
välittömästi eläinsuojelulain mukaisesti ja kilpailijoille on kerrottu
lain
noudattamisen vastuun olevan kilpailijoilla.

- Kilpailua räikeästi häiritsevistä henkilöistä, mikäli he eivät
pyynnöistä huolimatta lopeta häiritsemistä, voivat kilpailujärjestäjät
ilmoittaa poliisille. Kalastuslain 50 §:n mukaan kenelläkään ole oikeutta
tahallisesti estää tai vaikeuttaa luvallista kalastusta.


Helsinki 7.10.2019
Markku Marttinen
Toiminnanjohtaja
SVKSVK:n Piiri- ja Seurakirje


Lataa tästä SVK:n Piiri- ja Seurakirje.

SVK:n juhlavuoden 2020 teematapahtumat, alustavat aihiot.


Lataa tästä SVK:n juhlavuoden alustavat teemat.


Haukitehtailla haukikannat takaisin nousuun-seminaari


Lataa tästä kutsu Haukitehtaalle.


Tiedoksi piireille ja seuroille

Eläinsuojelulain mukaiset kalastuskilpailutSVK:n hallituksen kokouksessa 13.-15.9.2019 toiminnanjohtaja selosti viimeaikaisten tapahtumien kulkua sekä viranomaisten ja SVK:n reagointia liittyen kalojen tappamiseen kalastuskilpailuissa. Kokouksessa päätettiin laittaa piireille ja seuroille tiedoksianto kalojen kohteluun liittyvistä
uusista käänteistä, jotta kukaan ei ole vain edellisen 1.7.2019 SVK:n
antaman tiedotteen varassa.

Lapin poliisin päätös

Lapin poliisi antoi 11.6.2019 päätöksen asiassa, jossa yksityishenkilö pyysi poliisia tutkimaan onko Kemissä 6.4.2019 järjestetyissä Pilkin
SM-kisoissa syyllistytty eläinsuojelulain rikkomukseen. Tutkintapyyntö
kohdistui sekä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön (SVK) että
kolmeen ko. kilpailuun osallistuneeseen henkilöön. Lapin poliisi ei
aloittanut asiassa esitutkintaa, koska poliisilla ei ollut syytä epäillä
asiassa eläinsuojelulain vastaista rikosta. Rikokseen ei ollut syyllistynyt
SVK, eikä liioin rikoksesta epäillyt kolme SM-pilkkijää. SVK:n laatimissa
SM-pilkkisäännöissä ei tule esiin poliisin mukaan mitään, minkä voisi
tulkita yllytykseksi tai avunannoksi rikkomaan eläinsuojelulain tai
-asetuksen säännöksiä.

Lapin poliisin mukaan Eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa
tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista
eläimelle on: 3) elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen taikka
eläimen elävänä kyniminen tai nylkeminen. Kemin SM-pilkin tutkintapyynnön
pilkintävideoissa ei näy elävän kalan suomustamista tai suolistamista tai
eläimen elävänä kynimistä tai nylkemistä. Lapin poliisilla ei ollut syytä
epäillä asiassa sellaista seikkaa tai tapahtumaa, jota olisi syytä arvioida
rikosoikeudellisesti moitittavana tekona ja siten aloittaa asiassa
esitutkinta.

Tapahtumat Lapin poliisin päätöksen jälkeen

Järjestömme julkaisi 19.6.2019 mediatiedotteen, jossa toimme esille
kalastusharrastuksen yhteiskunnallista merkitystä. Tiedotteessa myös
totesimme jatkuvasti kasvaneen ilmiöön, jossa koko kalastusharrastus on
asetettu kyseenalaiseksi erityisesti eläinsuojeluaktivistien ja heidän
järjestöjensä toimesta.
Itä-Suomen poliisi, Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Itä-Suomen
valvontaeläinlääkärit julkaisivat 20.6.2019 tiedotteen: ”Kaloille ei saa
aiheuttaa aiheetonta kipua tai kärsimystä”. Tiedote osoitteessa:
www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/kaloille_ei_saa_aiheuttaa_aiheetonta_kipua_tai_karsimysta_81596

Elävän kalan suomustaminen, suolistaminen, kyniminen tai nylkeminen ei
kuulu mihinkään järjestömme toimintoihin. Viitaten lisäksi Lapin poliisin
em. päätökseen keskusjärjestö tähdensi 1.7.2019 tiedotteessaan piireille
ja seuroille, että kilpailijoiden ei tule pelätä rikkovansa eläinsuojelulakia,
mikäli noudattavat sääntöjämme ja niiden suosituksia. Samalla
muistutettiin, että kalastuslain 50 §:n mukaan luvallista kalastusta ei saa
tahallisesti estää tai vaikeuttaa.
Toiminnanjohtaja soitti 28.6.2019 Itä-Suomen poliisiin tiedottaja Markku
Paksuniemelle ja lähetti Itä-Suomen poliisille 1.7. 2019 sähköpostin.
Poliisille tehtiin siinä tiettäväksi, että suomalaiseen
vapaa-ajankalastukseen on aina kuulunut oleellisena osana saaliin
kunnioittaminen. Lisäksi painotettiin, että järjestömme on aina ohjannut
monipuolisesti kalastamaan vastuullisesti ja eettisesti sekä suositellut
kalojen välitöntä tappamista kalastustilanteesta riippumatta, ellei
saalista ole tarkoitus vapauttaa. Suomalaiset vastuulliset
vapaa-ajankalastajat haluavat noudattaa kalastuksessaan voimassa olevia
lakeja, mutta poliisin tulkinta eläinsuojelulain noudattamiseksi
vapaa-ajankalastuksessa näyttää SVK:n mielestä kovin ristiriitaiselta
maamme eri osissa. Markku Paksuniemi pahoitteli asiaa, mutta totesi
Itä-Suomen poliisin tukeutuneen 20.6.2019 tiedotteessa
eläinsuojeluviranomaisten asiantuntemukseen.

Toiminnanjohtaja oli 20.8.2019 yhteydessä Itä-Suomen Aluehallintoviraston
läänineläinlääkäri Hanna Rintalaan, jonka mukaan Lapin poliisin 11.6.2019
antama päätös jättää esitutkinta tekemättä SM-pilkistä tehdystä
tutkintapyynnöstä on vain yksittäinen tapaus. Rintala viittasi
Eläinsuojeluasetuksen 14 §:n kohtaan 8) muu sellainen eläimeen kohdistuva
toimi tai toimenpide, joka aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä,
kipua ja tuskaa. Lapin poliisi ei siis hänen mukaansa ymmärtänyt/uskaltanut
käyttää, kuin tuota asetuksen 14 §:n 3) -kohtaa lain tulkinnassa. Lisäksi
hän viittasi eläinsuojelulain 30 §:ään Eläinten lopettaminen, jonka mukaan
eläimen lopetus on suoritettava siten, että eläimelle ei aiheudu
tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä.

Toiminnanjohtaja ihmetteli syntynyttä tilannetta, jossa valvotaan
aktiivisesti vain kalastuskilpailuja, vaikka kalojen hyvinvointikysymykset
koskevat kaikkea kalastamista ml. kaupallinen kalastus. Ammattikalastusta
valvojat katsovat kuitenkin Rintalan mukaan ”läpi sormien”, koska esim.
troolikalastuksessa on kyse suurista kalamääristä, joiden nopea
lopettaminen ei ole samalla tavoin mahdollista kuin
vapaa-ajankalastuksessa.
Rintala lähetti SVK:n toiminnanjohtajalle 21.8.2019
eläinsuojeluviranomaisen kannanottoja koskien kalojen lopettamista
vapaa-ajankalastuksessa (ks. liitetiedosto). Rintalan mukaan eläinlääkärien
tulkinta kalojen kohtelusta kalastuskisoissa on täysin yksiselitteinen ja
koko eläinlääkärivirkamieskunta on kyseessä olevan tulkinnan takana.

Toiminnanjohtaja oli 6.9.2019 yhteydessä Ruokaviraston eläinten
hyvinvoinnin ja tunnistamisen yksikön ylitarkastaja Taina Mikkoseen, joka
viittasi Ruokaviraston kotisivuilla olevaan tiedotteeseen ”Kalojen
lopettaminen kalastuskilpailuissa ja muun kalastuksen yhteydessä”. Tiedote
osoitteessa:
ww.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-hyvinvointi/elainsuojelu-ja-luonnonvaraiset-elaimet/kalojen-lopettaminen-kalastuskilpailuissa-ja-muun-vapaa-ajan-kalastuksen-yhteydessa

Ruokaviraston mukaan kalan jättäminen tukehtumaan tuottaa sille tuskaa,
minkä vuoksi sitä voidaan pitää eläinsuojeluasetuksen tarkoittamana
tarpeetonta kärsimystä aiheuttavana toimintana. Valvontatilanteessa
tarkastus kohdistuu siihen henkilöön, joka säädöstä rikkoo. Kilpailun
järjestäjällä ja kilpailun säännöillä on Ruokaviraston mukaan kuitenkin
merkittävä toimintaa ohjaava rooli, minkä vuoksi kilpailun järjestäjän
olisi hyvä ohjeistaa kilpailijoita ennen kilpailun alkua lopettamaan kalat
välittömästi.

Eläinsuojeluviranomaiset Suomessa
www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-hyvinvointi/elainsuojelun-valvonta/elainsuojeluviranomaiset-suomessa

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena
eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden
nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista.
Ministeriö valmistelee lainsäädäntöä ja tulosohjaa Ruokaviraston toimintaa eläinten
suojelun osalta.

Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena
eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden
nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista.
Ruokavirastolla ei ole eläinsuojelu- tai eläinkuljetuslaissa annettua
oikeutta tehdä tarkastuksia tiloilla tai kuljetuksissa vaan tämä toimivalta
on annettu laissa muille viranomaisille. Ruokaviraston tehtävänä on
eläinsuojelu- ja eläinkuljetuslainsäädännön valvonnassa
toimeenpanotehtävien johtaminen, kehittäminen ja ohjaaminen.

Aluehallintovirasto huolehtii eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja
eläinkuljetusasetuksen sekä niiden nojalla annettujen säännösten
täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta toimialueillaan.
Aluehallintovirastoissa eläinsuojelu- ja eläinkuljetuslainsäädännön
valvontaa hoitavat läänineläinlääkärit.

Kunnaneläinlääkäri ja poliisi valvovat eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain
ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamista kunnan alueella. Eläinsuojelulain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudattamista kunnan alueella valvoo
lisäksi kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija
(terveystarkastaja).
Valvontaviranomaisia ovat lisäksi tarkastuseläinlääkäri teurastamon tai
teurastuspaikan alueella ja rajaeläinlääkäri rajanylityspaikan,
maastapoistumispaikan ja eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman alueella.

Lopuksi

On siis näillä näkymin selvä, että Lapin poliisin em. päätös jättää
esitutkinta tekemättä SM-pilkistä ei anna osviittaa kalojen laillisesta
kohtelusta niissä järjestön kalastuskilpailuissa, joissa kilpailukaloja ei
välittömästi tapeta.Helsingissä 19.9.2019

Markku Marttinen
ToiminnanjohtajaMoi!


Koskapa moni on jo ensi vuoden SM-kisoista kysellyt, laitan tähän alle ensi
vuoden kisakalenterin siltä osin kuin kisat ovat tiedossamme. Se täydentyy
loppuvuotta kohti. Kalenteri löytyy myös netistä:

KILPAILUKALENTERI 2020

*Kansalliset kilpailut:*


Helmikuu

22.2. Pilkkimaajoukkueiden loppukarsinta, paikka salainen
29.2. SM-pilkin esikisa, Sorsasalo, Kuopio


Maaliskuu

14.3. SM-särkipilkki, Keitele; Viitasaari
15.3. SM-mormuskointi, Räyringinjärvi, Veteli
21.-22.3. MM-morrin loppukarsinnat vuodelle 2021, Lestijärvi
28.3. SM-pilkki, Sorsasalo, Kuopio
29.3. SM-kiiskipilkki, Ranta


Huhtikuu

18.4. SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi
19.4. SM-lohipilkki, Ahvenjärvi, Luosto

Hei!

Päällekkäisyyksien vuoksi (Suomi pilkkii) on SM-särkipilkki siirretty
4.4.2020. Kilpailukalenteri on tältä osin päivitetty (nettiinkin).
Otattehan huomioon piirin omassa suunnittelussa sekä myös nuo juhlavuoden
päivämme 8.2. madepilkkitapahtumat, 14.3. Suomi pilkkii ja 23.5. Suomi
onkii. Kiitos.

t: Jaana


Toukokuu


Kesäkuu

?? Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, ajankohta ja
paikka vielä auki
27.6. SM-soutu-uistelu, Kilpijärvi, Iisalmi


Heinäkuu
?? SM-kilpaonki, ajankohta ja paikka vielä auki
11.7. SM-heittouistelu, Oravainen
12.7. SVK:n mestaruusvetouistelu, Oravainen


Elokuu

?? SM-onki
?? Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2, ajankohta ja
paikka auki
?? Perhokalastuksen SM-finaali, ajankohta ja paikka
vielä auki
?? SM-Veneonki, ajankohta ja paikka vielä auki
?? Nuorten SM-toimintakilpailu, paikka vielä auki


Syyskuu

?? Epävir. MM-tuulastus, ajankohta ja paikka vielä auki
?? SM-tuulastus, ajankohta ja paikka vielä auki
13.9. SM-laituripilkki, Suomenoja, Espoo
?? Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, ajankohta ja
paikka vielä auki
?? SM-kelluntarengas, ajankohta ja paikka vielä auki
?? Perhokalastuksen SM-joukkuekisa, ajankohta ja
paikka vielä auki


Lokakuu


Marraskuu
?? SM-perhonsidontakilpailu, ajankohta ja paikka vielä
auki
?? SM-tietokilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki

Joulukuu


*Perhokalastuksen SM-karsintakilpailut (alustavat tiedot):*


*Kansainväliset kilpailut:*

15.-16.2. MM-morri, Liettua
?? PM-pilkki, Norja, ajankohta auki
6.-7.6. Veteraanien MM-onki, Slovenia
6.-7.6. Mastersien MM-onki, Slovenia
27.-28.6. Seurajoukkueiden MM-kilpaonki, Serbia
25.-26.7. EM-kilpaonki, Portugali

Heinä-elokuu EM-Perhokalastus, Roros, Norja, tarkka ajankohta auki
11.-18.8. MM-Perhokalastus, Kuusamo, Suomi
29.-30.8. Naisten MM-kilpaonki, Alankomaat
?? Nuorten MM-onki, Unkari, ajankohta vielä auki
12.-13.9. MM-kilpaonki, Italia


Jaana Vetikko
tiedottaja
Kysely vapaa-ajankalastajapiireille ja niiden nuoriso- ja
perhetoimikunnille


SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnalle on annettu tehtäväksi kehittää
kalastusta koko perheen yhteisenä harrastuksena. Yhtenä toimintatapana
esiin on noussut kesäaikaisen valtakunnallisen perheleiritoiminnan
käynnistäminen koko maassa. Toimintatavan toteuttamiseksi nuoriso- ja
perhetoimikunta esittää piireille, että jo kuluvana syksynä 2019 piirit
ja/tai edelleen niiden nuoriso- ja perhetoimikunnat valitsisivat vuoden,
jolloin perheleiri järjestettäisiin oman piirin alueella.

Valittavana ovat vuodet 2020, 2021 ja 2022. Tavoitteena on, että vuosittain
saataisiin järjestettyä kaksi leiriä eripuolilla Suomea. Jos kiinnostusta
valtakunnallista leiritoimintaa kohtaan on enemmän kuin em. vuosina
toteutetaan (6 kpl), SVK pyrkii tukemaan toimintaa alueellisesti
työntekijän avulla. Rahallinen tuki on ensisijaisesti valtakunnallisille
leireille ja se myönnetään siinä järjestyksessä, kun piirien kiinnostus
leirin järjestämiseen ilmoitetaan.

SVK.n tuki toiminnalle

SVK tukee valtakunnallisten perheleirien järjestämistä rahallisesti 1000/1500 €/ leiri riippuen osallistujamäärästä. Lisäksi järjestäjää
autetaan lisärahoituksen hankkimisessa, työntekijätuella itse leirillä sekä leirin
markkinoinnissa.

Toiminnan hyödyt

Etukäteen suunnitellulla toiminnalla helpotetaan tapahtumien järjestämistä sekä markkinointia. Lisäksi rahoituksen hakeminen, leiriohjaajien ja
sopivan leiripaikan varaaminen onnistuu paremmin, kun tieto tapahtumasta on
tiedossa hyvissä ajoin. Perheet suunnittelevat yhteisen loma-ajan
toimintansa vuoden jopa kaksikin eteenpäin, tieto tulevasta lisää
osallistujia leirillä.
Aktivoimalla perheitä on myös mahdollisuus saada uusia jäseniä sekä
kalastusseuraan toimijoita.

Tiedot halukkuudesta järjestää perheleiri piirin alueella pyydetään
lähettämään syyskuun loppuun mennessä sähköpostiin
janne.tarkiainen(a)vapaa-ajankalastaja.fi. Laitattehan tiedon ensisijaisen
järjestämisvuoden lisäksi varavuodesta. Lisätietoja asiasta saa numerosta
044 547 9116.

Mukavaa ja kalarikasta syksyä kaikille toivottaen
SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta/ Janne Tarkiainen


Jaana Vetikko
tiedottajaNuorisotoimijoiden palkitseminen 2019

SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta pyytää vapaa-ajankalastajapiireiltä esitystä tänä vuonna palkittavasta nuorisotyöntekijästä. Valintaa
tehtäessä kriteereinä voidaan pitää aktiivista kalakummitoimintaa, seuran tai piirin
pitkäaikaista nuorisotoimintaa sekä muuta toimintaa, mikä on tapahtunut
nuorten kalastusharrastuksen edistämiseksi.

Nuoriso- ja perhetoiminnan järjestäminen on tärkeää kalastusharrastuksen
sekä seuratoiminnan jatkuvuudelle. On myös tärkeää, että pitkäaikaisesta
vapaaehtoistoiminnasta saa tunnustusta osakseen. Aktiivisia toimijoita on
piirien alueilla varmasti useita, mutta tällä erää palkitaan yksi/piiri.

Esitykset palkittavista henkilöistä, toivotaan lähetettävän syyskuun
loppuun mennessä sähköpostilla osoitteeseen
jannne.tarkiainen(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Lisätietoja asiasta saa numerosta 044 547 9116
SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta/ Janne TarkiainenJaana Vetikko
tiedottaja
Tiedote piireille ja seuroille eläinsuojelulain mukaisesta kalastuksesta

Kuluvana vuotena on tehty useita tutkintapyyntöjä mahdollisista eläinsuojelulain rikkomuksista kalastuskilpailuissa. Samaan aikaan on mediassa esiintynyt ristiriitaista tietoa viranomaisten eläinsuojelulain tulkinnasta.

Keskusjärjestö haluaa tästä syystä tuoda piireille ja seuroille tiedoksi
seuraavaa:
Lapin poliisi antoi 11.6.2019 päätöksen asiassa, jossa yksityishenkilö
pyysi poliisia tutkimaan onko Kemissä 6.4. järjestetyssä SM-pilkissä
syyllistytty eläinsuojelulain rikkomukseen. Tutkintapyyntö kohdistui sekä
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön (SVK) että kolmeen ko.
kilpailuun osallistuneeseen henkilöön. Lapin poliisi ei aloittanut asiassa
esitutkintaa, koska poliisilla ei ole syytä epäillä asiassa
eläinsuojelulain vastaista rikosta. Rikokseen ei ollut syyllistynyt SVK,
eikä liioin rikoksesta epäillyt kolme SM-pilkkijää. SVK:n laatimissa
SM-pilkkisäännöissä ei tule esiin poliisin mukaan mitään, minkä voisi
tulkita yllytykseksi tai avunannoksi rikkomaan eläinsuojelulain tai
-asetuksen säännöksiä.
Lapin poliisin mukaan Eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa
tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista
eläimelle on: 3) elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen taikka
eläimen elävänä kyniminen tai nylkeminen. Kemin SM-pilkin tutkintapyynnön
pilkintävideoissa ei näy elävän kalan suomustamista tai suolistamista tai
eläimen elävänä kynimistä tai nylkemistä. Lapin poliisilla ei ollut syytä
epäillä asiassa sellaista seikkaa tai tapahtumaa, jota olisi syytä arvioida
rikosoikeudellisesti moitittavana tekona ja siten aloittaa asiassa
esitutkinta.

Järjestömme julkaisi 19.6. mediatiedotteen, jossa toimme esille
kalastusharrastuksen yhteiskunnallista merkitystä. Tiedotteessa myös
totesimme jatkuvasti kasvaneen ilmiön, jossa koko kalastusharrastus on
asetettu kyseenalaiseksi erityisesti eläinsuojeluaktivistien ja heidän
järjestöjensä toimesta.
Helsingin Sanomat julkaisi hs.fi -sivullaan seuraavana päivänä (20.6.)
artikkelin ”Poliisi tiedottaa: Näin tapat kalan oikein”. Artikkeli
pohjautui Itä-Suomen poliisin, Itä-Suomen aluehallintoviraston ja
Itä-Suomen valvontaeläinlääkärien samana päivänä julkaistuun
tiedotteeseen (
www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/kaloille_ei_saa_aiheuttaa_aiheetonta_kipua_tai_karsimysta_81596
Helsingin sanomien em. artikkelissa nostettiin erityisesti esille
kalastuskilpailut ja kalojen lopettaminen niissä mainiten erikseen Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön järjestämä SM-pilkki 6.4. Artikkelin
mukaan ”Kilpailukäytännöt nousivat keväällä esille, kun Oikeutta
eläimille
-yhdistys teki rikosilmoituksen huhtikuisten pilkin SM-kisojen
järjestäjätahosta sekä kolmesta kilpailijasta. Lisäksi maaliskuussa
SM-esikisassa suoritetussa Lapin aluehallintoviraston tarkastuksessa
ilmeni, että korkeintaan joka kymmenes pilkkikilpailuun osallistuja oli
toiminut eläinsuojelulain mukaisesti.” Artikkeli syyllistää järjestöämme
ja
kilpapilkkijöitä ja antaa ristiriitaista tietoa eläinsuojelulain
noudattamisesta vapaa-ajankalastuksen yhteydessä. Viitaten Lapin poliisin
päätökseen järjestömme teki lehteen 21.6. oikaisupyynnön ja Helsingin
Sanomat korjasi artikkeliaan 24.6.Toiminnanjohtaja soitti 28.6. Itä-Suomen
poliisiin tiedottajalle ja lähetti poliisille 1.7. paheksuvan sähköpostin.
Poliisille tehtiin tiettäväksi, että suomalaiseen vapaa-ajankalastukseen on
aina kuulunut oleellisena osana saaliin kunnioittaminen. Lisäksi
painotettiin, että järjestömme on aina ohjannut monipuolisesti kalastamaan
vastuullisesti ja eettisesti sekä suositellut kalojen välitöntä tappamista
kalastustilanteesta riippumatta, ellei saalista ole tarkoitus vapauttaa.
Suomalaiset vastuulliset vapaa-ajankalastajat haluavat noudattaa
kalastuksessaan voimassa olevia lakeja, mutta viranomaisten tulkinta
eläinsuojelulain noudattamisessa vapaa-ajankalastuksen yhteydessä näyttää
poliisin osalta kovin ristiriitaiselta maamme eri osissa. Itä-Suomen
poliisi tulee palaamaan asiaan kesälomien jälkeen.Elävän kalan
suomustaminen, suolistaminen, kyniminen tai nylkeminen ei kuulu mihinkään
järjestömme toimintoihin. Viitaten Lapin poliisin päätökseen
keskusjärjestö
tähdentää, että kilpailijoiden ei tule pelätä rikkovansa
eläinsuojelulakia,
jos noudattavat sääntöjämme ja niiden suosituksia. Samalla muistutamme,
että kalastuslain 50 §:n mukaan luvallista kalastusta ei saa tahallisesti
estää tai vaikeuttaa. Keskusjärjestö tulee käymään poliisin ja
aluehallintovirastojen eläinsuojeluvirkamiesten kanssa heidän kesälomiensa
jälkeen neuvottelut eläinsuojelulain tulkinnasta ja valvonnasta
vapaa-ajankalastuksessa ja kalastuskilpailuissa.Toivotan lopuksi kaikille
leppoisaa kesää!


yst. terv.
Markku Marttinen
Toiminnanjohtaja
Tiedoksenne.

Poliisi ei todennut rikosta sm-pilkeissä.

Terveisin: Jarmo Niitynperä

Lähettäjä: Markku Marttinen
Lähetetty: 27. kesäkuutata 2019 12.47

Hei!Ohessa hallitukselle ja piiriväelle tiedoksi Lapin poliisin päätös, jossa pyydettiin
poliisia tutkimaan, onko Kemissä 6.4.2019 järjestetyissä Pilkin SM-kisoissa
syyllistytty eläinsuojelulain rikkomukseen. Olen mustannut päätöksestä
henkilöiden nimet, koska niitä ei tule saattaa julkisuuteen.

Esitukintaa ei poliisi toimittanut, koska asiassa ei ollut polisiin mukaan
syytä epäillä rikosta. Poliisille toimitetussa tutkintapyynnössä ei ole
tuotu esille seikkoja, jotka todistaisivat, että pilkeissä olisi toimittu
Eläinsuojelulain tai Eläinsuojeluasetuksen vastaisesti.

SVK teki juhannuksen alla mediatiedotteen kalastuksesta eettisesti kestävänä
luontoharrastuksena ja pian tämän jälkeen Hesarissa ilmestyi poliisin
tiedote: ”Näin tapat saaliskalan oikein”. Teimme yhdessä juhannusaattona
tiedottaja Jaana Vetikon kanssa oikaisuvaatimuksen tähän Hesarin juttuun
viitaten juuri tähän Lapin poliisin päätökseen ja mediatiedotteeseemme.
Hesari oikaisi jutun 24.6., jossa todetaan, että ”Toisin kuin jutussa
aiemmin luki, SM-pilkin järjestäjästä ja kolmesta ei ole tehty
rikosilmoitusta, vaan tutkintapyyntö. Juttuun on myös lisätty tieto siitä,
ettei poliisi aloittanut esitutkintaa”.

Poliisin ja Hesarin sisällä näyttää olevan melkoista ristiriitaa
tiedottamisessa tämän asian osalta.

yst. terv.

Markku Marttinen
Toiminnanjohtaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Vapaa-ajankalastajapiirien ja seurojen kilpailujen järjestäjille sekä kilpailijoille


Nykytila

Voimassa olevan Eläinsuojeluasetuksen 14 § 3. kohdassa määritellään
Eläinsuojelulain 3 §:n suhde kaloihin:
Eläinsuojeluasetus

14 §

Tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottaminen*
Eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista eläimelle on:
3) elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen taikka eläimen elävänä kyniminen tai nylkeminen.

Eläinsuojeluasetuksen 31 §:ssä aiheena on Hukuttaminen tai tukehduttaminen ja pykälässä on eritelty, mitä tajuissaan olevia eläimiä ei saa lopettaa hukuttamalla tai tukehduttamalla. Kalat eivät ole tässä luettelossa mukana:

31 §

Hukuttaminen tai tukehduttaminen
Tajuissaan olevan nisäkkään, linnun ja matelijan lopettaminen hukuttamalla tai tukehduttamalla on kielletty.

Vuoden 2017 SM-pilkkiin liittyen tehtiin SVK:sta rikosilmoitus, jonka syynä oli saaliskalojen nk. ”tappopakon” puuttuminen kilpailun säännöistä. Viranomaiset eivät nostaneet järjestöä vastaan syytettä todeten samalla, että vastuu eläinsuojelulain noudattamisesta on jokaisella kilpailijalla itsellään.
Myös tämän vuoden SM-pilkkiin liittyen järjestöstä tehtiin vastaava rikosilmoitus. Se on edelleen vireillä, eikä sen mahdollisesta etenemisestä tai hylkäämisestä ole vielä tietoa.

Eläinsuojelulain uudistus (laki eläinten hyvinvoinnista) keskeytyi Suomen hallituksen erottua. Uudistus jatkunee uuden hallituksen myötä ja se saattaa läpi mennessään muovata joitakin yllä olevia asioita uusiksi. SVK:n lausunto ko. lakiluonnoksesta löytyy tästä:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/lausunto-hallituksen-esitykseksi-laiksi-elainten-hyvinvoinnista-16-2-2018

Lopuksi

SVK:n näkemyksen mukaan nykyisen Eläinsuojeluasetuksen perusteella ei saaliskalan välitöntä tappamista voi vaatia. SVK kuitenkin suosittelee,
että kilpailuissa saadut kalat tapetaan heti ylösnoston jälkeen – ainakin niissä kisoissa, joissa se on mahdollista (pois lukien sumputus- ja vapautuskilpailut). Suosituksesta on hyvä tiedottaa kilpailuun osallistuville ennen kilpailun alkamista (kts. alla olevat linkit). Näin toimimalla vahvistetaan kilpailunjärjestäjän vastuullista roolia ja vesitetään argumentit nyt esiin nousseen kaltaiselta häirinnältä.
On myös tarpeen tiedostaa, että kenelläkään ei ole oikeutta häiritä luvallista kalastusta. Kalastuslain 50 §:n toisessa momentissa todetaan, että: ”Luvallista kalastusta ei saa tahallisesti estää tai vaikeuttaa.”
Jos siis kalastustanne tai kalastuskilpailuanne selkeästi häiritään, eivätkä häiriköt suostu poistumaan paikalta, soittakaa poliisit paikalle. Jos kilpailuunne puolestaan saapuu paikalle eläinlääkäri, on hänellä eläinsuojelulain nojalla oikeus tutustua ko. lain noudattamiseen kilpailussa. Jos hän huomaa epäkohtia, pyytäkää järjestävänä tahona häneltä kirjallista raporttia hänen huomioistaan. SVK:n työntekijät voivat tarvittaessa auttaa eläinlääkäreiden yms. viranomaisten kanssa käytävissä
keskusteluissa. Oman alueenne kalatalousasiantuntijan löydätte täältä:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot

Linkkejä

SVK:n kilpailutoiminnan ympäristöohjelma, jossa on oma osansa myös kalojen kohtelusta, löytyy osoitteesta:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailutoiminnan-ymparistoohjelma

Kalan lopetus kilpailutilanteessa:

www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalan-tappaminen-kilpailutilanteessa-video


24.5.2019
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Jaana Vetikko
tiedottaja

Suomen ensimmäinen haukikosteikko rakennettiin Hiidenvedelle

Tänä keväänä Hiidenvedelle rakennettiin kolme kosteikkoa, joista yhden suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisenä tavoitteena vesiensuojelun ohella oli hauen lisääntymismahdollisuuksien parantaminen. Haukikosteikko
suunniteltiin ja toteutettiin Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) Haukitehdas -hankkeen yhteistyönä.

Kosteikkoja on totuttu rakentamaan valuma-alueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta pidättämään tai parantamaan vesilintujen viihtyvyyttä. Kalaston vaatimuksia kunnostustoimissa ei sitä vastoin ole riittävästi osattu ottaa huomioon, vaikka järven kunnostamisessa petokalakantojen vahvistaminen onkin tärkeää.
Hauen lisääntymisvaatimukset huomioon ottavassa kosteikossa on kevättulvan valtaamaa rantamatalaa, sopivaa kasvillisuutta ja avattava pato, mistä hauen poikaset lasketaan sopivalla hetkellä veden mukana järveen.

”Kosteikon kasvittuminen ottaa oman aikansa, mutta tulevina vuosina on mielenkiintoista seurata, kuinka hauet ottavat kosteikon
lisääntymisalueekseen. Kosteikko vaatii hieman hoitoa ja seurantaa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että siihen muodostuu sopiva kasvillisuus, eikä isosorsimo saa vallattua kosteikon matalia alueita, missä haukien on suunniteltu keväisin molskivan”, pohtii kosteikon suunnitellut *Esko Vuorinen* Silvestris Oy:stä.
Hiidenveden kalaston parantamiseksi erityisesti haukikannan vahvistaminen on tärkeää, sillä Hiidenveden petokaloista juuri hauki on eniten kärsinyt järven säännöstelystä ja kuormituksesta. Hauki käyttää kutualueinaan matalia luontaisia tulvarantoja. Nämä kutualueet ovat vähentyneet, kun luontainen keväinen tulviminen on estynyt. Myös rantakasvillisuus onmuuttunut.
Hiidenveden kunnostus -hankkeessa 2013 tehdyn selvityksen mukaan hauen kutualueet ovat muuttuneet laajoilla alueilla huonosti tai kokonaan lajin lisääntymiseen soveltumattomiksi. Useimmissa tapauksissa on kyse tulvan
alle jäävän vyöhykkeen kasvillisuuden liiallisesta tiivistymisestä etenkin isosorsimon runsastumisen myötä. Isosorsimo on Hiidenvedellä erittäin voimakkaasti lisääntynyt vieraslaji, joka on voimakaskasvuisena syrjäyttänyt varsinkin tulvarantojen sarakasvustoja, joilla on merkitystä muun muassa hauen kutualueina.

”Hauella on tärkeä rooli tasapainoisen kalastorakenteen ylläpidossa, ja se hillitsee osaltaan myös rehevöitymistä. Sitä paitsi hauki on korkealle arvostettu urheilukala ja sen kalastuksen ympärillä pyörii suuria euromääriä”, kertoo kalatalousasiantuntija Janne Antila SVK:sta.

Helmikuussa järjestetyssä Hiidenvesi-illassa myös tutkija FT Tommi Malinen Helsingin yliopistosta nosti esiin erityisesti petokalakantojen vahvistamisen Hiidenveden kalakantojen hoidossa. Hiidenveden kalaston tila vaihtelee järven eri alueiden välillä. Esimerkiksi järven itäisillä altailla kalasto on vain välttävässä tilassa, kun särkikalat muodostavat merkittävän osan kalan biomassasta hän kertoi.

”Kalaston ottaminen huomioon kosteikkorakentamisessa ja haukitehdasajattelu tuo uuden näkökulman Hiidenveden monitavoitekosteikkojen rakentamiseen ja sille haluamme antaa jatkossa nykyistä suuremman merkityksen. Isosorsimon
vaivaamia rantoja Hiidenvedellä riittää ja rantojen hoitoon tarvitaan myös entistä laajempaa yhteistyötä”, toteaa hankepäällikkö *Juha-Pekka Vähä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Lisätietoa haukitehtaista:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukitehtaat

Lisätietoa Hiidenveden kunnostus -hankkeesta:
www.hiidenvesi.fi/fi/hiidenvesi-hanke


Lisätietoja:
SVK, kalatalousasiantuntija Janne Antila, puh. 045 630 4280, s-posti: janne.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fiJaana Vetikko
tiedottaja
Lappiin ja Kainuuseen saatiin toimintakykyisimmät kalatalousalueet, rannikolla eniten ongelmia


Suomeen perustettiin alkuvuoden aikana 116 uutta kalatalousaluetta. Ne ovat kalavesien omistajien ja käyttäjien yhteisorganisaatioita, jotka huolehtivat alueen kalavesien hoidosta ja kalastuksen järjestämisestä. Vesien suurimman käyttäjäryhmän eli vapaa-ajankalastajien edustaja tuli
valituksi vain 69 alueen hallitukseen.

Kalatalousalueiden perustamisen myötä vanhat kalastusalueet lakkautettiin. Nyt uudet aiempaa vähälukuisemmat kalatalousalueet alkavat järjestää kalavesien hoitoa ja kalastusta maamme vesillä. Muutos on osa vuoden 2016 kalastuslain uudistusta.
Kalatalousalueet perustettiin kalavesien omistajien ja käyttäjien
yhteisorganisaatioiksi, jotka vastaavat muun muassa alueen kalavesien hoidosta sekä kalastuksen säätelystä ja järjestämisestä. Kalatalousalueen jäseniä ovat kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.
Kalatalousalueen toimintaa tulevat ohjaamaan vuoden 2020 aikana valmistuvat käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa määritetään raamit alueen kalavesien hoidolle ja kalastuksen järjestämiselle. Keskeisenä osana käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on ”suunnitelma kalastuksen kehittämis- sekä edistämistoimenpiteiksi ja niitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi”.

Kalastuslain kokonaisuudistuksessa vapaa-ajankalastajien järjestöjen osallistumismahdollisuuksia kalastusta koskevaan päätöksentekoon pyrittiin parantamaan. Lain säätämisen yhteydessä ei kuitenkaan tehty muutoksia järjestöjen valitusoikeutta koskeviin säännöksiin, vaan lainsäätäjä valitsi
ratkaisun, jossa järjestöjen osallistumismahdollisuudet turvataan
ensisijaisesti kalatalousaluetta ja alueellista kalatalouden
yhteistyöryhmää koskevan sääntelyn avulla. Vapaa-ajankalastajien edustus kalatalousalueiden hallituksissa on siten ensiarvoisen tärkeää, jotta vesien suurimman käyttäjäryhmän toiveet sekä asiantuntemus tulevat kuulluiksi.

Vapaa-ajankalastajien nimeämä edustaja tuli valituksi 69 kalatalousalueen hallitukseen 116:sta eli noin 60 prosenttiin kalatalousalueista. Tulosta voidaan pitää välttävänä ja alueellisia eroja on paljon. Toimintakykyisimpiä alueet ovat Lapissa sekä Kainuussa, joissa lähes jokaiseen alueeseen valittiin vapaa-ajankalastaja hallitukseen. Myös Savon ja Karjalan alueella yhteistyö toteutui hyvin ja hallituksista muodostettiin jäsenistöltään monipuolisia. Heikoiten vapaa-ajankalastajat menestyivät rannikon kalatalousalueilla sekä Hämeessä, joissa edustus jäi selvästi muun maan keskiarvosta. Positiivisena
poikkeuksena merialueella voidaan pitää läntistä Suomenlahtea, jonka alueella yhteistoiminta toteutui erittäin hyvin.

Kalatalousalueiden tulevissa yleiskokouksissa tulee ottaa huomioon, että hallituksista muodostetaan jäsenistöltään monipuolisia. Tämä helpottaa alueen toimintaa sekä luo hyvän pohjan kalavesien eri käyttäjäryhmien toiveiden huomioon ottamiselle ja tarpeiden yhteensovittamiselle.

Lisätietoja:
kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, puh. 0400 946 968, s-posti:
janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa. www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi
*www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen*
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen
www.fisuun.fi www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi www.ottiopas.fi
www.facebook.com/vapaa-ajankalastajatJaana Vetikko
tiedottaja

Varsinais-Suomen ELY-keskus romuttaa uuden kalastuslain henkeä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) vastustuksesta
huolimatta luvan 35 isorysän pitämiselle Varsinais-Suomessa sijaitsevien Mynä-, Laa- ja Hirvijokien edustalla kolmea kilometriä lähempänä vaelluskalajokien suualueita. Päätös romuttaa uuden kalastuslain henkeä.

Vuonna 2016 voimaan tullut kalastuslaki ottaa huomioon uhanalaiset kalakannat aiempaa lakia paremmin. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa uhanalaisten vaelluskalojen elinmahdollisuuksia ja turvata niiden liikkuminen lisääntymisalueille sekä joesta syönnösvaellukselle. Merialueen vaelluskaloista etenkin meritaimen, lohi, ankerias sekä vaellussiika vaativat
lain tuomaa suojaa kantojen vahvistumiseen.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämät 35 rysää saavat olla pyynnissä aikavälillä 1.3.-30.5. Norssia pyydetään lupien hakijoiden mukaan vain muutaman viikon ajan jäiden lähdön jälkeen. Nyt myönnetty rysien pitoaika on liian pitkä ja jakson lopussa pyynti kohdentuu suurelta osin muihin kalalajeihin, jos rysät ovat vielä silloin pyynnissä.

Isorysä on äärimmäisen tehokas pyydys ja pyynti kohdentuu kaikkiin vedessä liikkuviin kalalajeihin. Nyt kaavailtu rysämäärä on raskaasti ylimitoitettu kalan kulun turvaamiseksi. Rysillä on tarkoitus pyytää norssia eli kuoretta. Tehokkaina pyydyksinä ne pyytävät myös kaikkea muuta kalaa, kuten uhanalaista meritaimenta ja ankeriasta sekä myös kutuvaeltavaa kuhaa ja ahventa.
Päätöksessä on asetettu vapautusvelvollisuus vaelluskaloille eli
toutaimelle, meritaimenelle, lohelle, ankeriaalle sekä siialle. Muista kaloista vain yli 65 senttimetrin mittaiset kuhat ja yli 90 senttimetrin pituiset hauet tulee vapauttaa. Rysien kokeminen hoidetaan massiivisin konehaavein, joten kalojen selviytymistä kokurasituksesta ei tiedetä. Lisäksi esimerkiksi pienemmät merivaelluksensa aloittavat lohet tai taimenet on mahdotonta erottaa muun saaliin joukosta. Vaelluskalojen osalta tulee päätöksiä tehtäessä noudattaa varovaisuusperiaatetta.
Meressä olisi tilaa käyttää isorysiä muualla merialueella, kauempana vaelluskalajokien suualueista.

SVK katsoo, että rysälupia ei tule myöntää, koska kalastuslain 72 §:n mukaiset edellytykset eivät täyty. Kalastajien hakemuksista ei selviä, miten isorysäkalastus alueella olisi välttämätöntä yleisen kalatalousedun turvaamiseksi tai onko olemassa jokin muu erityinen syy lupien myönnölle. Kalan kulku vesistössä vaarantuu, eikä massiivinen rysäpyynti sisälly kuluvan vuoden alussa perustetun Airisto-Velkuan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan, jonka on tarkoitus valmistua vasta vuonna 2020.

Lisätietoja:
kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, puh. 0400 946 968, s-posti:
janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi www.vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa.
www.vapaa-ajankalastaja.fiwww.vapaa-ajankalastaja.fi,
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen,
www.fisuun.fi www.ottiopas.fi
www.facebook.com/vapaa-ajankalastajatJaana Vetikko
tiedottaja
Hei!

Käytättehän kaikki tätä työsähköpostiani
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi, jos haluatte lähettää minulle
viestejä. Huomasin, että melkoisen moni jäsenemme on laittanut viestejä
henkilökohtaiseen gmail-osoitteeseeni, jota käytän vain ryhmäsähköpostien
kontrolloimiseen ja luen kerran-kaksi vuodessa. Sieltä eivät siis
tilauksenne tai muutkaan asiat valitettavasti etene (ainakaan nopeasti).Jaana Vetikko
tiedottaja

Tiedote 13.3.2019 Seitsemän uutta ennätyskalaa


Ennätyskalalautakunta hyväksyi kuluneen vuoden aikana seitsemän uutta ennätystä. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on nyt 80 kalalajia ja kuusi rapulajia.

Uusia ennätyskaloja ovat made 8,05 kg, ruutana 2,99 kg, suutari 4,07 kg ja voimassa olevaan ennätystä sivuava lahna 7,45 kg sekä pienistä, alle sata grammaa painavista lajeista allikkosalakka 9,1 cm, hietatokko 7,1 cm ja voimassa olevaa ennätystä sivuava viisipiikki 5,8 cm. Peledsiika puuttuu listalta

Ennätyskalalautakunta on pitänyt uutta 2000-luvun ennätyskalojen listaa kohta 20 vuotta. Ennätyskokoisen kalan pyytäminen on haastavaa, koska listalla on jo monta kovaa tulosta. Lautakunta kaipaa kuitenkin edelleen ilmoitusta peledsiiasta. Lajista ei ole tullut yhtään ilmoitusta lautakunnalle. Peledsiian ilmoitusraja on 0,4 kg. Punnituksessa oltava tarkka

Ennätyskalan saatuaan on pidettävä pää kylmänä. Moni mahdollinen ennätys on kaatunut lautakunnassa puutteelliseen tai epämääräiseen ilmoitukseen. Tavallisin hylkäyksen syy on se, että punnituksessa ei ole toimittu ohjeiden mukaan. Paras tapa on viedä kala lähimpään ruokakauppaan ja käyttää punnitukseen kaupan hedelmäosaston vaakaa. Punnituksen todistajiksi
kannattaa pyytää kaupan henkilökuntaa. Kotoa mahdollisesti löytyvä vanha talousvaaka tai kalastajan kädessä heiluva digivaaka eivät kuulu hyväksyttyihin suomenennätyskalan punnitusvälineisiin.
Kaikki ennätyslautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan
ennätyskalarekisteriin, joka on netissä osoitteessa
www.vapaa-ajankalastaja.fi/suurkalat/2000-luvun-ennatyskalat
Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy samasta osoitteesta ja lisäksi osoitteesta ahven.net/kalastus/ennatyskalat
Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:

Tiedottaja Jaana Vetikko
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
puh. 050 525 7806

Tiedottaja Tapio Gustafsson
Kalatalouden Keskusliitto
puh. (09) 6844 5914
Suomen ennätyskalarekisteri on laajan joukon yhteistyötä.
Ennätyskalalautakunnassa ovat mukana Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Urheilukalastajainliitto, Suomen Ammattikalastajaliitto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Suomen Ympäristökeskus, Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat. Ennätyskalalautakunnan puheenjohtaja toimii tutkija Kari Nyberg
Helsingin Yliopistolta.*


Jaana Vetikko
tiedottaja

Tiedote 5.3.2019 Kalastusmaksuista kertyi 8,6 miljoonaa euroa

Kalastonhoitomaksuja lunastettiin viime vuonna yhteensä 241 289
kappaletta, joista vuosilupia oli 174 324kappaletta. Maksuista kertyi yhteensä 8,6 miljoonaa euroa jaettavaksi kalatalouden edistämiseen.

Myytyjen maksujen kappalemäärä väheni 15 000 kappaleella, mutta kertymä nousi puolella miljoonalla eurolla. Kertymän kasvu johtui siitä, että eduskunta nosti kalastonhoitomaksun hintaa vuoden 2018 alusta lähtien. Koko vuoden kalastonhoitomaksu maksaa nykyisin 45 euroa aiemman 39 euron sijaan. Seitsemän vuorokauden maksu on nyt 15 euroa ja vuorokauden maksu kuusi euroa.

Varat käytetään kalastuslain mukaisesti vapaa-ajankalastusta ja kalavesien hoitoa edistäviin hankkeisiin, kalatalousalueiden toimintaan, neuvontapalveluiden järjestämiseen, vesialueen omistajille maksettaviin korvauksiin sekä kalastonhoitomaksun kanto- ja rekisterikuluihin.

Kalastonhoitomaksun kerää Metsähallitus, joko tilittää kertymän maa- ja metsätalousministeriölle. Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18 - 64-vuotiaat kalastajat, jotka kalastavat muuten kuin pilkillä, ongella tai silakkalitkalla.

Kalastonhoitomaksun voi suorittaa Metsähallituksen
Eräluvat.fi-verkkopalvelussa, Metsähallituksen palvelunumerossa 020 69 2424 tai R-Kioskeilla.

*Vuosi 2019 alkoi *
*vauhdikkaasti*

Vuoden 2019 kalastonhoitomaksuja on hankittu selvästi viime vuoden alkua vilkkaammin. Kalastonhoitomaksuja oli lunastettu tammikuun jälkeen yli 17 000 kappaletta eli 5 500 kappaletta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

*Kalastonhoitomaksut 2017 ja 2018*

2017 2018
Vuosi 192 891 174 324
7 vrk 36 364 34 575
1 vrk 26 749 32 390
€ 8,1 M€ 8,6 M€

Lisätietoja: Ylitarkastaja Mika Laakkonen, Metsähallitus, 040 589 7559

Eräluvat.fi/kalastonhoitomaksu
tiedotteet.metsa.fi/go/878684-831959-63245037

Maa- ja metsätalousministeriö
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ryJaana Vetikko
tiedottaja

Vapaa-ajankalastajapiireille ja seuroille

SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan yllyttää olemaan asian suhteen aktiivinen! Lyhyt sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot riittää. Viestit voi laittaa joko SVK:n kilpailuvastaavalle (marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi) tai sitten jollekin kyseisenjaoston jäsenelle. Jaostot yhteystietoineen löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut. Jaostot käsittelevät anomuksia tästedes sitä mukaa kuin niitä tulee.

Kisoja myönnettäessä käytetään yhtenä pääkriteerinä sitä, onko kisaa hakeneella piirillä viime aikoina ollut haettavaa kisaa järjestettävänä, eli myönnöissä pyritään tasapuolisuuteen ja vuoroperiaatteeseen. Jaostot myöntävät sitoville hakemuksille mielellään kisoja 2-3 vuodeksi eteenpäin, joten piirien kannattaa pohtia kisatoimintaansa ja harkita hakemuksia myös pidemmällä aikavälillä. Tämä koskee myös maajoukkuekarsintakisoja!

Muistutamme että kilpailujaostot myöntävät SM-kisojen järjestelyjä niin vapaa-ajankalastajapiireille kuin seuroillekin. On kuitenkin suotavaa, että seurat ilmoittavat omalle piirille hakuaikeistaan ennen järjestelyanomuksen lähettämistä. Suurimpien SM-kisojen osalta hakemusten on tultava piirien kautta. Näin tieto kilpailusta leviää tehokkaammin ko. piirin alueella, ja
päällekkäisiltä suunnitelmilta vältytään. Tällaisia kisoja ovat ainakin: SM-pilkki, SM-onki, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki.

Kireitä kisasiimoja tuleviin koitoksiin!Marcus Wikström
Kalatalousasiantuntija

Esitys piireille ja niiden nuoriso- ja perhetoimikunnille

SVK esittää, että jo kuluvana vuonna 2019 piirit ja/tai edelleen niiden nuoriso- ja perhetoimikunnat ottaisivat nuorisotoimintansa painopisteeksi piirin viime vuonna nimeämien nuorisoseurojen toiminnan tukemisen. Toiveena
on, että em. seurojen toimintaa pystyttäisiin edistämään piirien ja SVK:n sujuvalla yhteistyöllä ja rajallisia resursseja tehokkaasti hyödyntäen.

Roolit

Piirit ottaisivat painopisteen huomioon vuoden 2019 tekemisessään sekä hakiessaan ELY-keskuksilta avustusta toiminnan tueksi. Hakemuksiin suositellaan kirjattavaksi seuraavia alueellista nuorisotoimintaa tukeviatoimenpiteitä:

- nimettyjen nuorisoseurojen toiminnan tunnetuksi tekemistä edistäväviestintä
- esim. teettämällä toimintaesitteitä jaettavaksi (piirin)
tapahtumissa
- tuki nuoriso- ja perheleirien järjestämiseen
- Fisuun-tempauksien järjestäminen
- SVK:n uusi tapahtumaidea osana syyskuulle sijoittuvaa
valtakunnallista harrastusviikkoa.
- kalakummien matkakulut
- tavoitteena mm. lisätä halukkuutta ja valmiuksia seurarajat
ylittävien nuorisotapahtumien talkootoimintaan
- tarvikehankinnat tukemaan ensisijaisesti nimettyjen nuorisoseurojen toimintaa
- muu piirien / toimikuntien / nuorisoseurojen toimintasuunnitelmiin kuuluva toiminta

SVK:n kautta on asiantuntija-avun lisäksi hyödynnettävissä tällä
hetkellä laajalti toimiva kalastusohjaajaverkosto. Käytännössä SVK auttaa nimettyjä nuorisoseuroja kiinnostavan ja säännöllisen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi SVK:n nuoriso- ja perhetoiminnan painopisteeksi valitut perheet otetaan huomioon tapahtumissa sekä sähköisessä viestinnässä.

Saavutettavat tulokset

Piirien, nuorisoseurojen ja SVK yhteistyön vahvistamisen tuloksena:
- virkeytetään alueellista nuorisotoimintaa;
- pystytään tarjoamaan kiinnostuneille lapsille, nuorille ja perheille säännöllistä ja ”tämän päivän näköistä” toimintaa
kalastusharrastuksen syventämiseksi;
- kasvatetaan jäsenmääriä
- aktivoidaan kalastajia nuoriso- ja perhetoimintaan
- lisätään harrastuksen näkyvyyttä

Lisätiedot: olli.saari/janne.tarkiainen(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Liitteenä viime vuonna piireille lähetetty ohje nuorisoseurojen
nimeämiseksi
Lataa tästä esitys piireille ja niiden nuoriso- ja perhetoimikunnille.
Lataa tästä ohjeistus nuorisoseurojen tunnistamiseen ja nimeämiseen.Jaana Vetikko
tiedottaja

Hei!

Toivomme, että tehdessänne piirinne lausuntoja Suomen meritaimenkantojen
elvytys- ja hoitosuunnitelmaksi otatte huomioon oheisen SVK:n lausunnon
linjaukset.

Lataa tästä SVK:n lausunto Itämeren meritaimenen vesistökohtaisista elvytys- ja hoitosuunnitelmista.

t: Jaana ja MarkkuJaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajapiireille pyyntö ja tiedoksi

Tervehdys ja oikein mukavaa alkanutta vuotta!


Näin vuoden vaihduttua pyydän kaikkia piirejä päivittämään minulle (ja samalla menee jäsensihteerillemme) toimihenkilönsä sekä hallituksen jäsenensä (myös varajäsenet, jos ne saa helposti) yhteystietoineen nettisivujamme sekä sähköistä jakelulistaamme varten.

SVK:n nettisivuille päivitetään piirien toimihenkilöiden ja hallituksien varsinaisten jäsenten yhteystiedot. Voitte käydä katsomassa nykyisetetusivumme www.vapaa-ajankalastaja.fi olevan piirinne karttalinkin tai
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vapaa-ajankalastajapiirit kautta. Tällä
hetkellä näkyvissä on henkilöiden asema piirissä, nimi, osoite, puhelin ja sähköposti. Jatkossa jätämme postiosoitteet pois paitsi piirin toimiston (=
sihteeri, jos muuta ei ole ilmoitettu) osalta. Jos joku ei halua tietojaan näkyviin, toivon saavani siitä tiedon samalla.
Sähköiselle piirien postituslistalle (=sähköpostilista) lisäämme kaikki piirien toimihenkilöt sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet, mikäli
heidän sähköpostinsa on minulle ilmoitettu. Sähköisen jakelun kautta toimitamme piireille heitä koskevia ajankohtaisia tietoja, seurakirjeet, mediatiedotteet, kisakutsuja sekä muuta ajankohtaista tiedotus- ja markkinointiaineistoamme. SVK:n pöytäkirjat lähetetään jatkossakin tiedoksi
vain piirien puheenjohtajille, SVKn hallituksen varsinaisille ja varajäsenille, SVKn toimikuntien ja jaostojen puheenjohtajille sekä työntekijöille, eikä niitä ole lupa jakaa edelleen. Päätöksistä toki saa muuten kertoa.
Tämän viestin saavat tällä hetkellä sähköisessä piirien jakelussa olevat henkilöt. Jos joku ei näitä halua, laitattehan ystävällisesti viestin, jossa kerrotte myös piirinne, niin poistan Teidät listalta. Listalta voi
muutoinkin poistua milloin tahansa ilmoittamalla siitä minulle (jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi).
Ja samalla vielä tiedoksenne, että seurojen sähköpostilista päivitetään jäsenrekisteriimme ilmoitettujen sihteeri/toimisto -tietojen pohjalta sitä
mukaa, kun muutoksia sinne ilmoitetaan. Seurojen sähköiselle listalle voi lisäksi tehdä milloin tahansa muutoksia ilmoittamalla minulle sähköpostilla
seuran nimen sekä tiedon (seuran nimi, henkilön nimi ja sähköposti), keitä sinne halutaan lisättävän tai poistettavan. Seurajakelulla lähetämme seuroja ja yksittäisiä jäseniä koskevia kirjeitä, ajankohtaisia tietoja ja
muuta ajankohtaista tiedotus- ja markkinointiaineistoamme. Postituskertoja on vuodessa reilusti vähemmän kuin piirijakelussa.

SVK:n tietosuojalausekkeeseen voitte tutustua:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/tietosuojalauseke

Kysyä saa, jos joku tiedotusasia jäi mietityttämään.Jaana Vetikko
tiedottaja
Merestä pyydetyn rasvaevällisen taimenen rauhoitus laajenee

Vuoden 2019 alusta villin, rasvaevällisen taimenen rauhoitus meressä laajenee Suomenlahdelta koskemaan kaikkia Suomen merialueita. Muutoksen myötä kalastajilta kysytään tarkkuutta taimenenkalastuksen yhteydessä. On
tärkeää muistaa tarkistaa lohikaloille tyypillinen rasvaevä.

Vuonna 2016 muuttuneen kalastuslain ja -asetuksen siirtymäajat päättyvät vuoden vaihteessa. Vapaa-ajankalastajien kannalta erityisen huomioon otettavaa on rasvaevällisen, eli villin merestä pyydetyn taimenen
täysrauhoitus kaikilla Suomen merialueilla. Tämän vuoden loppuun asti rasvaevällinen taimen on ollut rauhoitettu Suomenlahdella, ja muualla meressä on vallinnut 60 senttimetrin alamitta. 1.1.2019 alkaen kaikki
rasvaevälliset taimenet on merialueilla vapautettava elävänä tai kuolleena. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on edelleen 50 senttimetriä. On hyvä muistaa, että leveyspiirin 64° eteläpuolella rasvaevällinen taimen on rauhoitettu myös kaikkialla sisävesissä. Taimenella on lisäksi monin
paikoin voimassa poikkeavia pyyntimittoja tai rauhoituspäätöksiä, joten kalastajan velvollisuus on aina tarkistaa paikalliset kalastussäännöt.

Taimenen merivaeltavat kannat ovat äärimmäisen ja napapiirin eteläpuoliset sisävesikannat erittäin uhanalaisia. Syitä uhanalaisuuteen ovat jokien patoaminen, liiallinen kalastus sekä vesien pilaantuminen. Taimen lisääntyy virtavesissä, joten jokien patoaminen ja esimerkiksi tukinuittoja varten
tehdyt uomaperkaukset ovat vähentäneet soveltuvia lisääntymisalueita. Meri- ja järvialueilla vuosikymmeniä jatkunut ylimitoitettu kalastuspaine on osaltaan johtanut kantojen vähenemiseen ja häviämiseen.
Taimen muiden lohikalojen tapaan on herkkä ympäristön pilaantumiselle, ja esimerkiksi ojitusten aiheuttama kuormitus on osaltaan heikentänyt lisääntymisalueiden kuntoa. Vastikään valmistuneen Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan sisävesien luontotyypeistä uhanalaisimpia ovat nimenomaan virtavedet.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tämän vuotisessa kirjeessä joulupukille toivomuslistalla ovatkin vesivoimaloiden vesitalouslupien avaamisen mahdollistava muutos vesilakiin, valuma-aluelaajuiset vesistökunnostukset, asianmukainen kalastuksensäätely ja -valvonta sekä kalastajien vastuullisuuden lisääntyminen.
Näillä eväillä voidaan turvata hienot kalastuselämykset myös
jälkipolville!Oheinen infograafi on vapaasti käytettävissä tiedotteen julkaisun yhteydessä.

Lisätietoja:
Kalatalousasiantuntija Mika Oraluoma, p. 050 564 8009, mika.oraluoma(at)vapaa-ajankalastaja.fi
Toiminnanjohtaja Markku Marttinen, p. 044 759 9717, markku.marttinen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä jajärjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13 vapaa-ajankalastajapiirin 513 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.

www.vapaa-ajankalastaja.fi,
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen
www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi,
www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat

Lataa tästä tiedotteeseen liittyvä taimenen alamittakartta.
Jaana Vetikko
tiedottaja

Tulorekisteri muuttaa yhdistysten palkkatietojen ilmoittamisen

1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö), jotka
maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin
jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut
palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat
ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin
ilmoitetaan maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset.
Myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava.
Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) ei kuitenkaan ilmoiteta
tulorekisteriin.
Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä.
Tiedot ilmoitetaan viiden päivän kuluessa maksupäivästä

Tietoja annetaan tulorekisteriin kahdella ilmoituksella.

1. Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta työntekijästä ja jokaiselta maksupäivältä erikseen. Palkkatietoilmoitus tulee antaa viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Maksupäivällä tarkoitetaan
palkkapäivää eli päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan
käytettävissä.
Myös nk. satunnaisena työnantajana toimivan yhdistyksen tulee antaa
tiedot viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.
2. Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan
kalenterikuukauden 5. päivänä. Erillisilmoituksella ilmoitetaan
maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä
mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan työnantajan
"Ei palkanmaksua" -tieto. Satunnaisen työnantajan tulee antaa tulorekisteriin
työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa
palkkaa.

Luontoisedut ilmoitetaan myös ajantasaisesti

Tulorekisteriaikana esimerkiksi puhelinetua ei voi ilmoittaa koko vuodelta yhdellä kertaa vuoden lopussa, vaan tiedot on ilmoitettava reaaliaikaisesti. Luontoisedut ovat nautintaperiaatteen mukaisesti sen
kuukauden tuloa, jolloin etu on ollut tulonsaajan käytettävissä. Jos
tulonsaajalle maksetaan sekä rahapalkkaa että luontoisetuja, ilmoitetaan
kaikki tiedot viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
Matkakustannusten korvausten ilmoittaminen tulorekisteriin

Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava
tulorekisteriin. Verovapaista kustannusten korvauksista ilmoitetaan
kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset.
Majoittumiskorvauksia ja kuittia vastaan maksettuja matkalippuja ei ilmoiteta tulorekisteriin.
Matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei
maksettaisi. Tiedot tulee antaa tulorekisteriin ilman euromääräisiä alarajoja tai
ikärajoja
Tiedot annetaan tulorekisteriin ilman euromääräisiä alarajoja.
Tulorekisterin tiedon käyttäjillä, kuten Verohallinnolla,
työeläkevakuutusyhtiöillä ja työtapaturmavakuutusyhtiöillä, on
erilaisia euromääräisiä rajoja, jotka liittyvät esimerkiksi vakuuttamisen
velvollisuuksiin tai ennakonpidätyksen toimittamiseen. On kuitenkin
huomattava, että tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot ilman euromääräisiä
alarajoja. Jos maksat palkkaa, palkkiota, luontoisetuja, työkorvauksia
tai muuta ansiotuloa, on tiedot ilmoitettava tulorekisteriin. Myös
kustannusten korvaukset on ilmoitettava ilman euromääräisiä alarajoja.

Myös alaikäisille maksettu palkka tai muu ansiotulo on ilmoitettava
tulorekisteriin. Vaikka alaikäistä ei tarvitsisi sosiaalivakuuttaa, on
lapsen saama tulo veronalaista ja tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin
kaikissa tilanteissa ilman euromääräisiä alarajoja.
Paperilla voi ilmoittaa vain erityisestä syystä

Sähköinen asiointi on tulorekisterin perusedellytys, ja tiedot voidaan
jatkossa ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä
syynä voitaisiin pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voitaisi
edellyttää tietojen antamista sähköisesti. Näin on esimerkiksi silloin,
kun luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä, satunnaisella työnantajalla
tai ulkomaalaisella ei ole mahdollisuutta antaa tietoja sähköisesti. Tietoja
ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myöskään puhelimitse, vaan tiedot tulee
ilmoittaa määrämuotoisesti.

Jos yhdistys ei vielä ole digiajassa eikä käytä sähköisiä
asiointipalveluja, on nyt hyvä hetki siirtyä käyttämään sähköisiä
palveluita (esim. palkka.fi).
Valtuuttaminen sähköisen asiointipalvelun käyttöön
Lähtökohtaisesti tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun
valtuuttamisessa käytetään Suomi.fi-valtuuksia. Seuraavissa tapauksissa
ei voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia, vaan valtuutukseen käytetään
Katso-palvelua:

- Kaupparekisterissä tai YTJ:ssä ei ole organisaatiolle Y-tunnusta tai
tietoa sen nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä. Tällaisia
toimijoita
ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, yhdistykset,
säätiöt, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät ja julkiset viranomaiset.
Yhdistysten ja säätiöiden nimenkirjoitusoikeudellinen tekee tarvittavat
valtuutukset tulorekisterin valtuuskoodeihin palkkatietojen ilmoittaminen
ja palkkatietojen katselu. Valtuutuksen voi tehdä Katso-palvelussa.

Tärkeää!


- Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa.
- Verovapaat kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa
ei maksettaisi.
- Tulorekisteri ei muuta apurahojen tai stipendien ilmoittamista.
- Sähköinen asiointi on perusedellytys.
- Tiedot on annettava viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
- Jos maksat ja ilmoitat itse palkat – tutustu tulorekisteriin Lähde: www.vero.fi/tulorekisteriJaana Vetikko
tiedottaja


Vapaa-ajankalastajapiireille

Tervehdys!SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja kehottaa olemaan asian suhteen aktiivinen! Suurin osa vuoden 2019 kisoista on nyt lyöty lukkoon mutta osa odottaa edelleen ottajansa. Seuraaviin kisoihin ei ole vielä löytynyt
hakijaa:- SM-lohipilkki- SM-heittouistelu- SVK:n mestaruusvetouistelu- SM-onki*

SM-laituripilkkiLisätietoa perhokisojen tilanteesta saa
perhojaostolta.Onkijaosto haluaa muistuttaa, että jos muita SM-ongen hakijoita ei ilmene, niin kisa viedään taas läpi Saimaan kanavalla. Nyt ei muuta kuin hakemuksia vetämään! Hakemusten ei tarvitse olla pitkiä; lyhyt sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot riittää.
Viestit voi laittaa joko SVK:n kilpailuvastaavalle
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi
tai sitten jollekin kyseisen
jaoston jäsenelle. Jaostot yhteystietoineen löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi > jaostot

(jaostot ja niiden yhteystiedot löytyvät skrollaamalla sivua alaspäin) Jotta piirit voisivat jatkaa omien kalenterinsa parissa, niin tässä on vuoden 2019 tämän hetken kisatilanne:*
EU vauhdittamassa lohen laillista ylikalastusta Itämerellä – Suomella vielä mahdollisuus laittaa kapuloita rattaisiin

Tiedote. Julkaistu: 12.09.2018, 07:00

WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ja Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vastustavat Euroopan komission esitystä nostaa tuntuvasti Itämeren lohen kalastuskiintiötä ensi vuodelle.
Järjestöjen mukaan Suomen tulee ajaa EU:ssa tieteellisten suositusten mukaisia kiintiöitä. Niiden mukaan lohta tulisi ensi vuonna kalastaa Itämerellä jopa vähemmän kuin kuluvana vuonna.

Euroopan komissio esittää, että Itämeren pääaltaasta ja Pohjanlahdesta kalastettavan lohen kokonaiskiintiö nostettaisiin ensi vuodeksi lähes 105 000 loheen. Määrä on jopa 65 prosenttia suurempi kuin Kansainvälisen
merentutkimusneuvoston ICES:n tieteelliset suositukset suurimmasta sallitusta kiintiöstä.

”Kannatamme tutkijoiden suosittelemaa vajaan 65 000 lohen
enimmäiskiintiötä, mikä on lähes kolmanneksen vähemmän kuin
tämänvuotinen kiintiö. Suomen ei tule missään nimessä alentua aloittamaan lohen laillista
ylikalastusta uudelleen, vaan linjausten tulee perustua tieteellisiin suosituksiin”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

Lohen kalastuskiintiön pienentämiseen on järjestöjen mukaan painavia syitä. Raportoimattoman ja väärinraportoidun lohisaaliin osuus on kasvanut, mikä tarkoittaa, että lohta kalastetaan jo muutoinkin enemmän kuin kiintiöillä
on sovittu. Lisäksi kaikki lohikannat eivät ole elpyneet toivotulla tavalla muun muassa lohenpoikasia tappavan M74-oireyhtymän vahvistumisen vuoksi.

”Kiintiön nostaminen riitelisi sekä Suomen kalastuslain henkeä että EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa vastaan. Se on myös istuvan eduskunnan tahdon vastainen, sillä se on nimenomaan velvoittanut Suomen ajamaan EU:n kalastusneuvostossa tieteellisen ohjeistuksen mukaisia kiintiöitä”, toteaa
erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toiminnanjohtajan Markku Marttisen mukaan lohen nousumäärät Tornionjokeen ovat jääneet viime vuosina huomattavasti tavoitetasoa pienemmiksi. Tornionjoki on koko
Itämeren lohikannoille merkittävä. Itämeren pääaltaan kiintiöiden pienentäminen on paitsi lohen, myös Suomen etu: rannikollemme on aina tullut sitä enemmän kalaa, mitä pienemmäksi kiintiöitä on saatu.
”Kiintiöiden pienentäminen hyödyntää sekä lohen luonnonkiertoa että myös kalastusmatkailun edellytyksiä, kun lohia pääsee nousemaan enemmän jokeen.”

Järjestöjen ja sidosryhmien lausuntokierros komission esitykseen Itämeren kalastuskiintiöistä päättyy keskiviikkona. Tämän jälkeen esitys etenee kansalliseen käsittelyyn. EU:n kalastusasioista vastaavat ministerit
sinetöivät tulevan vuoden kalastuskiintiöt lokakuun puolivälissä.

WWF:n lausunto EU-komission esityksestä kalastuskiintiöiksi vuodelle 2019
tiedotteet.wwf.fi/go/735934-22001-65054025

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto
tiedotteet.wwf.fi/go/735932-245082-65054025

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön lausunto
tiedotteet.wwf.fi/go/735933-770370-65054025

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Olli Sivonen, WWF, 050 305 5714, olli.sivonen(a)wwf.fi
Erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto, 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi
Toiminnanjohtaja Markku Marttinen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, 044 759 9717, markku.marttinen(a)vapaa-ajankalastaja.fiJaana Vetikko
tiedottaja

Hei!

Olen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen oppilas ja työskentelen
apulaistutkijana *”Vapakalastuksen säätelyn uudet menetelmät ja
mekanismit"* -hankkeessa. Työstän hankkeelle omaa pro gradu -tutkielmaani, joka
käsittelee kotimaassa tapahtuvan kalastusmatkailun elämyksellisyyttä,
kalastusharrastuksen vakavuutta sekä vastaajan näkökulmaa pyydystä ja
päästä -kalastukseen (catch-and-release).

Tutkimus toteutetaan kaksiosaisena ja sen ensimmäisessä vaiheessa
vapaa-ajankalastajilta kerätään taustatietoa käsiteltäviin aiheisiin ohesta
löytyvällä kyselylomakkeella. Myöhemmin tämän tiedon pohjalta toteutetaan
vielä syventäviä haastatteluita nk. ”vakaville harrastajille”. Tässä
vaiheessa olisikin ensiarvoisen tärkeää saada vastauksia mahdollisimman
paljon sekä ennen kaikkea mahdollisimman monipuolisesti erilaisia
vapaa-ajankalastajia kuvastavana otantana.

Tämän takia myös lähdin lähestymään teitä. Niin tämän kuin myös
*”Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä”* -hankkeen tiimoilta on ollut puhetta,
että kyselytutkimusta olisi mahdollista levittää myös teidän erilaisia
sähköisiäkanavianne pitkin. Olisikin hienoa, jos tämä kyselylomake
saataisiin jakoon myös teidän kauttanne. Näin olisi mahdollista tavoittaa
huomattavia määriä kalastuksenharrastajia eri puolilta Suomea. Uskoisin
myös, että tämän tutkimuksen tulokset harrastuksen vakavuuden, että
profiloitumisen vaikuttamisesta kalastusmatkailuun, kalastuselämyksen
muodostumiseen kuin myös kalastajien pyydystä ja päästä käyttäytymiseen
kiinnostaa sekä tukee teidän järjestönne missiota.

Kalastusmatkailututkimus:
link.webropolsurveys.com/S/55CA3F338047593

Oikein mukavaa ja aurinkoista alkanutta viikkoa!
Ystävällisin terveisin,
Lari Turunen
0400 829 839
Itä-Suomen yliopisto
Hei SVK:n jäsenet ja alaikäisten jäsenten huoltajat!

Et ole varmasti voinut välttyä kuulemasta uudesta GDPR:stä (General DataProtection Regulation), joka astuu voimaan tänään 25.5.2018. Löydät päivitetyn SVK:n tietosuojaselosteen kotisivuiltamme täältä:
www.vapaa-ajankalastaja.fi > tietosuojalauseke

Mikäli asiassa on kysyttävää, olethan yhteydessä tiedottajaamme (
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi)


Aurinkoista toukokuun loppua kaikille!
t: Jaana Vetikko
tiedottaja


Hei!

EU-tietosuojadirektiivi – GDPR on kovasti ollut mediassa esille. Tämän
lisäksi osalta Teistä on jo tullut kysymyksiä tähän liittyen. Olemme
rakentaneet Teille yhteistyökumppanimme Soluto Oy:n voimin ohjeistuksen ja
rekisteriseloste -mallin. Pyytäisimme, että tutustuisitte materiaaliin.
Materiaali on myös Teidän käytössänne ja toivottavasti ne helpottavat
Teitä EU-tietosuojadirektiiviin valmistautumisessa.
EU-tietosuojadirektiivissä, eli GDPR:ssä on vielä paljon kaikille
osapuolille epäselviä ja avoimia asioita. Lainsäädäntö tulee siis varmasti
selkeytymään, kuten tulee myös tähän liittyvät käytännöt ja
vaatimukset.
Tästä syystä tulemme informoimaan Teitä tarkemmin myöhemmin, loppuvuoden ja
ensi vuoden aikana sitä mukaa, kun lainsäädäntö ja käytännöt
selkeytyvät.
Yhtenä kysymyksenä Teillä on ollut ”pitääkö seuralla olla
tietosuojavastaava?”. Tämä asia on ilmaistu säädöksessä laveasti ja
hyvin
tulkinnanvaraisesti. Näemme kuitenkin, että seurat eivät ole velvoitettuja
nimeämään tietosuojavastaavaa. Seurat voivat kuitenkin halutessaan sen
nimetä. Mikäli seurat haluavat näin toimia, niin muistuttaisimme, että
tietosuojavastaavan yhteystiedot tulee julkaista ja olla esim. jäsenten
tiedossa. Tämän lisäksi seuran pitää myös ilmoittaa tietosuojavastaavan
tiedot valvontaviranomaisille.

Jos Teillä tulee kysyttävää EU-tietosuojadirektiiviin liittyen, pyydämme
osoittamaan kysymykset allekirjoittaneelle sähköpostitse osoitteeseen
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi keskiviikkoon 9.5. klo 12.00 mennessä.
Pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan Teiltä tulleisiin kysymyksiin kootusti
16.5. mennessä.
Lataa tästä GPDR tietosuoja-asetus.

Lataa tästä rekisteriotemalli pdf-tiedostona.

Lataa tästä rekisteriotemalli xls-tiedostona.


Ystävällisin terveisin,
Jaana Vetikko
Teisti

nousi vihdoin ennätyskalojen listalle Ennätyskalalautakunta hyväksyi
viimeisen vuoden aikana viisi uutta ennätystä. Ilahduttavaa oli teistin
saaminen listalle kokonaan uutena lajina. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun
SE-listalla on nyt 80 kalalajia ja kuusi rapulajia.

Uusia ennätyskaloja ovat sinisampi 7,55 kg, seipi 0,193 kg, sulkava 1,130
kg ja voimassa olevaan ennätystä sivuava mustatäplätokko 0,242 kg sekä
pienistä, alle sata grammaa painavista lajeista kokonaan uutena lajina
teisti 18,6 cm.
Teistiä oli odotettu pitkään

Teisti on puuttunut ennätyskalojen listalta koko listan olemassa olon. Nyt
listalle saatu yksilö löytyi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen
suorittaman vesistötarkkailun yhteydessä. Teisti ui 12 mm coastal
rannikkoverkkoon Porin Tahkoluodon edustalla. Kalan pyytäneen Pekka
Westerlingin mukaan kyse oli heillekin ainutlaatuisesta tapauksesta. He
päättivät ilmoittaa kalasta, kun huomasivat ettei teistiä ollut lainkaan
ennätyskalojen listalla.

Kaikki ennätyslautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan
ennätyskalarekisteriin, joka on netissä osoitteessa
www.vapaa-ajankalastaja.fi > ennatyskala
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/579393-726700-67067350
Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy lisäksi osoitteesta:
www.ahven.net > ennatyskalat
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/579395-424280-67067350
Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:

Tiedottaja Jaana Vetikko, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, puh.
050 525 7806
Tiedottaja Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto, puh. (09) 6844 5914

Kuva: Teisti on uusin kalalaji Suomen ennätyskalojen listalla. Kuva: KVVY,
Pekka Westerling.
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/579390-184167-67067350Jaana Vetikko
tiedottajaHei

Ohessa tiedoksenne Eviran ohjeistus IHN-viruksen torjuntaan
harrastuskalastajien osalta.

Lataa tästä ohjeet IHN-viruksen torjuntaan.

t: Jaana Vetikko
AJA PUHTAASTI


Veneen pohjan myrkkymaaleissa käytetään vesistöille erittäin haitallisia
biosideja, jotka vaikuttavat laajasti ja pysyvästi vedenalaiseen
ympäristöön ja täten myös kalakantoihin. Ruotsalainen tutkimus osoittaa
myös, että myrkkyvärit ovat yksi pahimmista lähteistä vesistöihin
kerääntyville mikromuoveille.

Puhdas veneen pohja on valitettavasti myös veneen suorituskyvyn kannalta
merkittävimpiä tekijöitä. Se millä maalaat veneesi pohjan ja miten pidät
pohjan puhtaana vaikuttaa suoraan suorituskykyyn, polttoaineen kulutukseen
ja veneen ajo-ominaisuuksiin.

Kotimainen Seaboost tarjoaa veneilijöille myrkyttömiä eliönestoratkaisuja
joita nyt voit SVK:n jäsenenä tilata heiltä suoraan 10% alennuksella.
Valikoimaan kuuluu testimenestyjiä, kuten Seaboost Powerturf harjasmatot ja
Powerbrush veneen pohja harjat. Seaboost edustaa Suomessa myös saksalaista
pinnoitetta Seaboost Overdrive, joka on suunniteltu kaikille veneille jotka
käyttävät mekaanista eliönestoa, kuten harjapesukoneet, harjat,
painepesurit ja tietenkin Seaboost menetelmät. Overdrive muodostaa nopean
ja erittäin helppohoitoisen pinnan joka lisäksi kestää kulutusta ja
harjausta jopa 6 vuotta.

Tuotteet voit tilata Seaboost verkkokaupasta www.seaboost.fi tai
info@seaboost.fi tai numerosta 0400 70 3536. Muista mainita tilauksen
yhteydessä, että olet SVK:n jäsen. Alennus ei koske Powerturf RENT
vuokrapalveluja, eikä kampanja hinnoiteltuja tuotteita.

Lisätietoa Seaboost tuotteista www.seaboost.fi

Seaboost eliönesto oli 2016 Itämeriprojektin tuomariston suosikki lähes
sadasta rahoituksesta kilpailevasta ympäristöprojektista.


Jaana Vetikko
tiedottaja

Piireille ja seuroille,

SVK:n hallitus käsitteli kilpailujaosten tekemiä sääntöehdotuksia 27.1.18 pitämässä kokouksessaan. Säännöt on nyt muokattu tänään saadun
hallituksenpöytäkirjan pohjalta ja päivitetyt säännöt (pilkki-, onki-,
uistelusäännötsekä SM-tieto) löytyvät nyt kotisivuiltamme:
www.vapaa-ajankalastaja.fi > kilpailut/kilpailusaannot/. Talven kilpailukutsut on myös muokattu vastaamaan uudistettuja sääntöjämme, kutsut
löytyvät tästä:www.vapaa-ajankalastaja.fi > kilpailukutsut/.
Jaostot käsittelivät myös osallistumismaksut ja päivittivät niitä
lähinnä joukkuemaksujen osalta. Kilpailumaksut ja SVK:n ”verot” löytyvät tästä:
www.vapaa-ajankalastaja.fi > kilpailumaksut/.

Piirit, laitattehan ystävällisesti tätä viestiä edelleen seuroillenne,
kiitos.

Kilpailuterveisin,
Marcus Wikström
Kalatalousasiantuntija

Hallituksen terveiset koskien SM-pilkin sääntömuutoksia: Hallitus päätti
muuttaa lauseen: "*Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi
välittömästi ennen talteenottoa*", sanan *suositella*, sanaksi
*edellytetään*. Tämä päätös tehtiin, jotta pystyttäisiin rauhoittamaan
SM-pilkin järjestäjiin kohdistuva ulkoinen paine. Tämä ei aiheuta muutoksia
seulamiesten tehtäviin. Samalla muistutetaan siitä, että kaloillekaan ei
tule aiheuttaa tarpeetonta kipua.


Jaana Vetikko
tiedottaja


Piireille ja seuroille,

Kilpailujaostot – pois lukien uistelujaosto – täsmensivät pitkästä aikaa osallistumismaksut SM-kilpailuihin. Osallistumismaksut ja SVK:n ”verot”
löytyvät tästä: www.vapaa-ajankalastaja.fi >kilpailut/kilpailumaksut/.
Listauksen perusteella huomaatte, että nyt on muutamaan kisaan tulossa myös
kaivattuja joukkuesarjoja.

Saatte mieluusti levittää linkkiä eteenpäin kaikille ko. tietoa kaipaaville!


Kilpailutoimikunnan puolesta,
Marcus WikströmEiliseen palkintovero-ohjeistuksesta vielä sen verran, että palkinnon saaja
voi vähentää kaikki palkintoon johtaneet tulonhankkimiskulut, kuten esim.
osanottomaksu, matkat, kisamajoitukset jne.

www.vapaa-ajankalastaja.fi > kilpailut/kilpailumaksut/

Kisaterveisin,


Marcus Wikström
KalatalousasiantuntijaVapaa-ajankalastajapiireille ja -seuroille

Verohallinnon sivuilta löytyy alla oleva vero-ohjeistus koskien mm. kalastuskilpailujen palkintoja (tärkeimmät kohdat korostettu punaisella):

5.6 Muut palkinnot0

Muu kuin edellä kohdissa 5.1–5.5 mainittu palkinto tai voitto on saajan
veronalaista tuloa, jos se ei kuulu arpajaisverolain piiriin tai se ei ole
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kyseisen valtion
lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu.*
Palkinnon tai voiton nimellä maksettu suorite on siis saajan veronalaista
tuloa, jos
- *se on vastike tehdystä työstä tai muusta suorituksesta*
- *se saadaan työnantajalta*
- *voiton saaminen ei perustu sattumaan*
- *kyseessä ei ole niin sanottu julkinen arvonta*
- *palkinto on saatu kilpailusta suorituksen perusteella*

”voitto on saatu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa
toimeenpannuista arpajaisista”

*Esimerkiksi urheilu-, tieto-, pilkki- ja muista kilpailuista saadut
palkinnot ovat saajan veronalaista tuloa, jos palkinto on saatu sijoituksen
tai suorituksen perusteella. Saajan on tällöin ilmoitettava palkinto tai
voitto veroilmoituksella. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa antamansa
palkinnot ja voitot vuosi-ilmoituksella (VEROH 7801) suorituslajin
tunnuksella H4. Vuosi-ilmoitus on annettava vain, jos palkinto tai voitto
on arvoltaan vähintään 100 euroa.*

*Työnantajan henkilökunnan kesken arpoma ulkomaanmatka tai vastaava
rahanarvoinen etuus on työntekijän palkkaa. Samoin työnantajan järjestämien
myynti-, asiakashankinta- ja muiden vastaavien kilpailujen palkinnot ovat
palkkaa.*

*Työntekijän työnantajalta esimerkiksi henkilökunnan kesken järjestetyn
urheilupäivän tai kuntokilpailun yhteydessä saamaa tai muussa
henkilökuntatilaisuudessa järjestettyjen arpajaisten perusteella saamaa
vähäarvoista esinepalkintoa on kuitenkin verotuskäytännössä pidetty TVL 69
§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna verovapaana etuna. Tällainen
verovapaa esinepalkinto voi olla arvoltaan enintään 100 euroa.*

*5.7 Tavarana saadut kilpailupalkinnot*

*Tavarana saadut veronalaiset kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään
arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisin
välittömästi. Arvostus tehdään saajan näkökulmasta katsottuna.** Jos
saadulla tavarapalkinnolla ei ole saajalleen käyttöä eikä palkinto ole
helposti muutettavissa rahaksi, tuotteen raha-arvoa voidaan kohtuullistaa
saadun selvityksen perusteella.”*

Kyseinen ohjeistus on syytä huomioida jo tulevissa SM-kisoissa. Mikäli
palkinnon arvo alittaa 100 euroa (esim. 99,99e), niin järjestäjän tai
palkinnon saajan ei tarvitse tehdä mitään. Välttääkseen byrokratian voi
kisan järjestäjä esim. jakaa rajaa alittavia palkintoja useammalle, ja
jättää ns. isot pääpotit kokonaan pois. Mikäli byrokratiasta huolimatta
halutaan jakaa kalliimpiakin palkintoja, toimivat kisan järjestäjä ja
palkinnon saaja yllä esitetyllä tavalla. Silloin järjestäjä huolehtii
lomakkeen täytöstä (sen löytää helposti netistä googlettamalla ”VEROH
7801”) ja palkinnon saaja lisää palkintonsa arvon omaan
vero-ilmoitukseensa.


Kilpailuterveisin,
Marcus Wikström

Hei!

Ohessa ohjeet piireille nuorisoseurojen tunnistamiseen ja nimeämiseen.

Jaana Vetikko
tiedottaja

Lataa tästä ohjeet nuorisoseuran tunnistamiseen ja nimeämiseen.

SVK:n tiedote koskien jokamiesoikeuksista maksettavaa vesienomistajakorvausta

Lataa tästä SVK:n tiedote koskien jokamiesoikeuskorvauksia.

SVK:n tiedote koskien Hannukaisen kaivoshanketta

Lataa tästä SVK:n tiedote koskien Hannukaisen kaivoshanketta.Terve!

SVK:n tuottama kalastusvälineiden askartelukirja - vinkkejä
kerhotoimintaan, on jo muutaman vuoden ollut kovassa käytössä.
Askartelukirjasta on tullut hyvää palautetta ja osa kerhonvetäjistä on
kertonut, että ovat tehneet kerholaisten kanssa jo kirjan jokaisen
askarteluohjeen. Jotta kerhonvetäjille sekä muille askartelusta
kiinnostuneille saadaan uusia askarteluohjeita, kysymme
kalastuksenharrastajilta vinkkejä uusiin kotikonstein valmistettaviin
kalastusvälineisiin ja tarvikkeisiin.
Jos siis tiedossasi on hyvä menetelmä tai tapa, minkä tahansa
kalastusvälineen tai kalastukseen liittyvän tarvikkeen askarteluun,
ottaisimme siitä tiedot mielellämme vastaan, jotta voimme jakaa tietoa
eteenpäin.

Vinkit askarteluohjeista voi lähettää Janne Tarkiaiselle sähköpostilla
osoitteeseen janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi tai postin kautta
osoitteeseen päivänkakkarantie 8, 50600 Mikkeli. Mukaan voi liittää myös
kuvia ym. Jos tarvitsemme lisätietoa vinkkiin liittyen, otamme yhteyttä,
laitathan mukaan myös oman puhelinnumerosi.
Testaamme saamamme askarteluvinkit ja laadimme fisuun.fi -sivuille kaikkien
käytettävissä olevat ohjeet kuvineen. Laadittuja ohjeita julkaistaan myös V
apaa-ajan Kalastaja -lehdessä. *Kaikkien askarteluvinkkejä lähettäneiden
kesken arvomme kalastusaiheisen tuotepalkinnon 1.5.2018. *

Tästä linkistä pääsette katselemaan jo laadittua vinkkejä kerhotoimintaan
askartelukirjaa www.vapaa-ajankalastaja.fi > Tiedostot/Askarteluohjeita_kalakerhoille_netti.pdf


Mukavaa syksyä ja kireitä siimoja kalavesille!
T. Janne T.
Janne Tarkiainen
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
044-547 9116
janne.tarkiainen(a)vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi


Jaana Vetikko
tiedottaja
Hyvä vapaa-ajankalastaja, hyödynnä jäsenetusi jo tänään!

Nyt sinulla on mahtava tilaisuus hyödyntää yksi Vapaa-ajankalastajien jäsenedustasi tilaamalla mySafetyn maksuton Turva-avaimenperä, joka parantaa mahdollisuuksiasi saada kadonneet avaimet takaisin. Lisäksi saat vuoden (12kk) maksuttoman avaintenpalautuspalvelun. Kokeilukauden jälkeen saat
vapaaehtoisen jatkotarjouksen ilman velvoitteita.

Avaimenperässä on sinulle henkilökohtaisesti yksilöity koodi, jonka avulla
mySafety osaa palauttaa avaimet juuri sinulle. Löytäjä ei voi yhdistää
esineitä sinuun, mutta osaa palauttaa ne mySafetylle avaimenperässä olevan
selkeän ohjeistuksen avulla. Lue lisää ja tilaa omasi täältä!
www.vapaa-ajankalastaja.fi > hyva-vapaa-ajankalastaja> Jaana Vetikko
tiedottajaTervehdys!

Koolla on väliä -hankkeemme nettisivut ovat myös uudistuneet.

Käykäähän tutustumassa! Sisältöä on tulossa vielä lisää ja virheitäkin varmasti
löytyy. Korjaamme niitä sitä mukaan, kun huomaamme, ja olemme kiitollisia,
jos ilmoitatte niistä Mikalle (mika.oraluoma(a)vapaa-ajankalastaja.fi) tai
allekirjoittaneelle.

www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinern

Mukavaa viikonloppua!


Jaana Vetikko
tiedottajaSeurat ja piirit, lähetättehän viestiä eteenpäin jäsenillenne, kiitos.


E-laskulla (sähköinen lasku) jäsenmaksun maksaminen on helppoa!

Toivomme, että mahdollisimman moni jäsenemme siirtyy jäsenmaksuissaan e-laskun käyttöön.

Saat maksettavan laskun tiedot suoraan verkkopankkiisi; sinun tarvitsee vain
tarkistaa tiedot ja vahvistaa lasku maksuun. Halutessasi voit myös asettaa
maksulle automaattisen maksatuksen.
E-laskun käyttöönotolla laskun tietoja ei tarvitse näppäillä,
virhemahdollisuudet poistuvat, lasku ei katoa, lasku menee maksuun
eräpäivänä tai haluttuna maksupäivänä. E-lasku on nopea, helppo ja
vaivaton
tapa maksaa lasku.

Näin teet e-laskusopimuksen
1. Siirry laskuttajaluetteloon verkkopankissasi
2. Valitse laskuttaja (Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö), jolta
haluat tilata e-laskun
3. Tee e-laskusopimus

Näin maksat e-laskun
1. Klikkaa e-laskun saapumisilmoitusta
2. Tarkista laskun tiedot
3. Vahvista ja hyväksy lasku pankkitunnuksillasi

Vinkki! Saat aina uudesta e-laskusta ilmoituksen verkkopankkiisi, mutta
voit lisäksi tilata siitä erillisen ilmoituksen sähköpostiisi tai
matkapuhelinnumeroosi.

t: SVK:n väki

Jaana Vetikko
tiedottaja

SVK:n nettisivut ovat uudistuneet

Kuten varmasti ainakin osa Teistä on huomannut, on SVK:n uudet nettisivut avattu. Vanha sivustomme oli tullut auttamatta tiensä päähän, eikä enää
palvellut käyttäjiään nykypäivän vaatimuksien mukaisella tavalla eri
laitteissa. Uusi sivusto on vanhaa helppokäyttöisempi, kevyempi ja visuaaliselta
ilmeeltään selkeämpi. Kaiken kaikkiaan se on edeltäjäänsä
käyttäjäystävällisempi. Muutos on iso ja toki varmasti menee itse kultakin
hetki aikaa totutella uuteen ennen kuin sivuilta kaiken tarvitsemansa
löytää.
Sivuiltamme löytyy laajasti tietoa kalastuksesta, kaloista, vesiluonnosta ja
muista niihin liittyvistä asioista. Pyrimme myös tarjoamaan tiedon helposti
lähestyttävässä muodossa. Sivusto on tarkoitettu kaikille
kalastuksenharrastajille.

Jäsenille paljon hyötyä. Suurimman hyödyn uusista sivuista saa olemalla SVK:n jäsen. Jäsenenä
pääsee rekisteröitymisen jälkeen kirjautumaan jäsensivuille (extranettiin), jota
kautta voi mm. lukea Vapaa-ajan Kalastaja-lehtiä. Seurojen sihteerit voivat
esimerkiksi lisätä tai poistaa seuransa jäseniä.
Ensin siis on rekisteröidyttävä, siihen tarvitset jäsennumerosi ja
postinumerosi. Suora osoite rekisteröitymiseen on:
www.vapaa-ajankalastaja.fi> ensikirjautuminen/
Rekisteröitymisen jälkeen tulee sähköpostiisi salasana, jonka tarvitset
käyttäjätunnuksen lisäksi sivuille kirjautumiseen. Jos salasanaa ei näy, on
se todennäköisesti mennyt sähköpostin roskapostiosioon ja löytyy sieltä.
Kun käy sisäänkirjautumisen jälkeen täydentämässä oman profiilin
osoitetietoja, voi jatkossa tehdä nopeammin suurkalan tai muun kalansaaliin
ilmoittamisen.
Jäsensivuille pääsee kirjautumaan suoraan etusivun oikeasta reunasta, tai
vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivuston oikeassa yläkulmassa näkyvää mustaa
kolmiota.
Jäsensivuilta löytyy kaikki vain SVK:n jäsenille ja seuroille tarkoitettu
materiaali. Jäsenlehtien lisäksi mm. jäsenlomakkeet, seurakirjeet ja
ansiomerkkijärjestelmä lomakkeineen.

Palaute ja virheistä ilmoittaminen
Uusitulla sivustollamme on vielä monta kohtaa kesken ja sivustoa
päivitetään/ korjataan koko ajan resurssiemme puitteissa. Esimerkiksi
verkkokauppamme ja Koolla on väliä –hankkeen sivut
(www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen) eivät ole vielä toiminnassa.
Pyrimme avaamaan ne mahdollisimman pian. Pyydämme kärsivällisyyttä.
Samoin sivuilta saattaa löytyä mm. linkkejä, jotka eivät vielä ohjaa
oikeaan paikkaan. Näistä virheellisistä linkeistä ja myös kaikista muista
virheistä, joita käyttäjät sivuiltamme löytävät, toivomme ystävällisesti
ilmoitettavan osoitteessa: www.vapaa-ajankalastaja.fi > virhelomake/.

Kaikkien virheilmoituksen tehneiden kesken arvomme viisi kalastusaiheista
palkintoa.
Palautetta sivuista voi lähettää myös sähköpostitse:
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Oikein mukavaa kesää ja kireitä siimoja kaikille!
terveisin Jaana Vetikko ja Juha Ojaharju


Jaana Vetikko
tiedottaja

Niukka mutta komea ennätyskalavuosi

Ennätyskalalautakunta hyväksyi viimeisen vuoden aikana ainoastaan viisi uutta ennätystä. Uudet ennätykset olivat sitäkin komeampia, suurimpana 26,09 kg turska. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on nyt 79 kalalajia
ja kuusi rapulajia.
Uusia ennätyskaloja ovat meritaimen 13,115 kg, toutain 7,31 kg, turpa 3,634
kg ja turska 26,09 kg sekä pienistä, alle sata grammaa painavista lajeista
isotuulenkala 35,5 cm. Kokonaan uusia kalalajeja ei tänä vuonna noussut
listalle.
Ilmoitusrajoihin muutoksia
SE-kalojen lisäksi ennätyskalarekisteriin kerätään tietoja isoista kaloista
ja ravuista. Jokaiselle kala- ja rapulajille on määrätty alin paino- tai
pituusraja, jonka ylittävät yksilöt pääsevät Suomen
ennätyskalalautakunnan
tutkittavaksi ja hyväksyttäväksi. Isoiksi kasvavilla kaloilla ratkaiseva
mitta on paino, pikkukaloilla ja ravuilla se on pituus.
Ennätyskalalautakunnan tutkittavaksi hyväksyttävien kalojen ilmoitusrajoja
laskettiin kolmipiikin (9 cm > 8,5 cm) ja silakan (0,7 kg > 0,4 kg)
kohdalta. Isotuulenkalalle määriteltiin alimmaksi ilmoitusrajaksi 25 cm.

Kaikki lautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan ennätyskalarekisteriin,
joka on netissä osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/ennatyskala
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/318857-735253-67067359 .
Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy lisäksi osoitteesta:
www.ahven.net/ennatyskalat
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/318859-192584-67067350

Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:
Tiedottaja Jaana Vetikko, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, puh.
050 525 7806
Tiedottaja Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto, puh. (09) 6844 5914

Suomen ennätyskalarekisteri on laajan joukon yhteistyön tulos. Suomen
ennätyskalalautakunnassa ovat mukana Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö, Kalatalouden Keskusliitto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo,
Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat. Lisäksi
lautakunnassa on asiantuntija Helsingin Yliopistosta ja
Luonnonvarakeskuksesta.


Jaana Vetikko
tiedottaja
Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja
WWF Suomi tiedottavat 17.3.2017

Järjestöt: Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden päivitys uuden ajan alku Suomen kaltoin kohdelluille kalakannoille

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja
WWF Suomi pitävät merkittävänä edistysaskeleena, että Lapin ELY-keskus on
päättänyt aloittaa Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden päivityksen. Se vaatii
voimayhtiöitä rakentamaan kalatiet Kemijoen voimalaitoksiin. Kalatiet
mahdollistaisivat uhanalaisten vaelluskalojen nousun Ounasjoen ja Kemijoen
laajoille lisääntymisalueille.
Voimalaitospadot ovat pilanneet virtavesiluontoa katkaisemalla uhanalaisten
vaelluskalojen kulkutiet. Kemijoella voimalaitosten padoilla on ollut
vanhentuneita kalanhoitovelvoitteita, joilla on korvattu haittoja
kalataloudelle. Vanhat velvoitteet ovat edellyttäneet voimayhtiöiltä
lähinnä
kalojen istutuksia, eivätkä ole lähimainkaan korvanneet patojen
kalalannoille ja kalastukselle aiheuttamia haittoja.

Lapin ELY-keskus on nyt päättänyt hakea aluehallintovirastolta
kalanhoitovelvoitteiden päivitystä nykyajan tietojen ja tarpeiden
mukaiseksi. Näin saadaan edistettyä esimerkiksi kalateiden rakentamista.

"Olemme iloisia, että vanhentuneiden kalatievelvoitteiden uudistus alkaa nyt
Kemijoella. Sama työ tulee kiireesti aloittaa muillakin joilla, kuten
Iijoella. Kalateissä tulee käyttää ensisijaisesti luonnonmukaisia kalateitä
tai ohitusuomia", sanoo toiminnanjohtaja Päivi Lundvall Suomen
luonnonsuojeluliitosta.
"Tämä on uuden ajan alku vesivoiman haittojen korjauksessa. Kemijoen
vaelluskaloilta on estetty nousu niiden lisääntymisalueille jo 70 vuoden
ajan. Nyt voimme vihdoinkin saada lohen ja meritaimenen palaamaan Kemijoen
vesistöön", WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen iloitsee.

”Vapaa-ajankalastajat kiittävät. Todella hienoa, että kalatiestrategia
etenee tässä suuressa entisessä lohijoessamme, jonka erittäin tuottoisat
vaelluskalakannat tuhoutuivat sotien jälkeen voimalarakentamisen johdosta”,
toteaa toiminnanjohtaja Markku Marttinen Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestöstä.
Kemijoki on Suomen pisin joki. Sillä on mittaa 550 kilometriä. Kemijoen
valuma-alue kattaa merkittävän osan Pohjois-Suomesta ja ulottuu Venäjälle
asti. Sen alueella on 21 voimalaitosta, joista 16 omistaa Kemijoki Oy.

Lisätietoja:

- toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040 184
3636, www.sll.fi

- toiminnanjohtaja Markku Marttinen, Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö, puh. 044 759 9717, www.vapaa-ajankalastaja.fi

- suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, puh. 040 7273 149,
wwf.fi

Lapin ELY-keskuksen verkkosivut (tiedote 17.3.2017 "Lapin ELY-keskus vaatii
kalateiden rakentamista Kemijokeen):
www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi


Jaana Vetikko
tiedottajaNetin kautta kalaan

SVK:n Fisuun-nettisivujen tapahtumien ilmoittamis- ja etsimisosiot ovat uudistuneet. Tarkoituksena on saada kaikki nuorille ja perheille suunnatut
avoimet tapahtumat näkyviin fisuun-sivujen tapahtumakartalle, jotta osaltamme
voimme auttaa saamaan osallistujia tapahtumiin.

Tapahtumajärjestäjien odotetaan ilmoittavan kaikki avoimet kerhot, leirit,
nuorten kilpailut, onki- ja perhepäivät sekä muut tapahtumat fisuun-sivuille.
Samoin halutaan ilmoitettavan nuorille räätälöidyt kalastusseurat sekä
Valtakunnallisen kalastuspäivän ja Vapapäivän (17.6.) tapahtumat.
Ilmoitusvaiheessa valitaan tapahtuman tyyppi, täytetään pyydetyt kohdat ja
merkitään tapahtumapaikka kartalle. Halutessaan voi aktivoida myös
Ilmoittautumislomakkeen, jota kannattaa esimerkiksi leirejä ilmoittaessa
hyödyntää. www.fisuun.fi kalastustapahtuman-ilmoittaminen
Tapahtumailmoituksen yhteydessä voi tehdä materiaalipyynnön SVK:lle.
Materiaalituen painopiste on viime vuoden tapaan leireissä, mutta muitakin
tapahtumia voidaan tukea esitteillä, tarroilla ja pienimuotoisilla
palkinnoilla. Lisäksi perinteiseen tapaan voi Onki- ja perhepäiviin maksutta
saada 4 mitalisarjaa vuodessa / seura.
Uusille kerhotoimintaa käynnistäville kalastusseuroille voidaan hakemusta
vastaan myöntää Kalakiva-kerhotukipaketti. Vapaamuotoinen hakemus, jolla
seura perustelee tuen tarvetta, kirjoitetaan ilmoituslomakkeen Tarvikepyyntö
SVK:lle -kohtaan.
Huom. Koululaisten ongituksia tai muita "suljettuja" tilaisuuksia ei ilmoiteta
lomakkeella. Jos sellaiseen kuitenkin materiaali-/esitetukea kaipaa, voi sitä
pyytää sähköpostitse Olli Saarelta tai Marcus Wikströmiltä
(etunimi.sukuknimi(a)vapaa-ajankalastaja.fi).

Fisuun-sivuille ilmoitettuja tapahtumia voi etsiä tapahtumatyypin ja
päivämäärän avulla sekä karttaa liikuttamalla. Esimerkiksi leireille on
mahdollista ilmoittautua mukaan suoraan fisuun-sivun kautta, mikäli tapahtuman
ilmoittautumislomake on aktivoitu.
Tutustu tuleviin kalareissuihin osoitteessa www.fisuun.fi tulevia-kalastustapahtumia

Lataa tästä tiedote pdf-tiedostona.Jaana Vetikko
tiedottaja


Kalastajan sähkö

Tue kestävää kalastusta
Aina kun käytät Ekosähkön Kalastajan Sähköä, tuet Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestön Koolla on väliä -hanketta ja kestävän, vas­tuullisen
vapaa-ajankalastuksen kehitystä. Ekosähkö maksaa 2,5 % käytetyn Kalastajan
sähkön tuotosta hankkeeseen.
Lataa tästä Ekosähkötarjous pdf-tiedostona.


Jaana Vetikko
tiedottaja

Hei!

Tiedoksi teille Lounais-Suomen alueella eri tavoin kala-asioihin
vaikuttaville, että Naantalissa aloittaa toimintansa uusi lasten, nuorten
ja perheiden kalakerho. Kerho on perustettu Naantalin Seudun
Urheilukalastajien siipien alle.

Liitteenä on esite asiasta kahdessa tiedostomuodossa (pdf-tiedostoa on
parempi lukea, mutta jpg-tiedoston pystytte halutessanne julkaisemaan esim.
Facebookissa).
Jos tiedätte käytävältä etäisyydeltä innokkaita kalastajanalkuja,
mahdollisesti perheineen, joita tällainen kerran viikossa pidettävä
kerhotoiminta voisi kiinnostaa, olkaa ystävälliset ja välittäkää tietoa
eteenpäin.

Allekirjoittanut toimii kerhossa yhtenä päävetäjänä ja tarkempia
lisätietoja saa kysymällä.
Lataa tästä esite pdf-tiedostona.

Yst. terv.
Janne Antila
Kalastusohjaaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
045-630 4280
janne.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fi
SVK:n jäsensihteeri

SVKn jäsensihteerin Eila Monosen jäätyä eläkkeelle jäsenasioissa seuroja ja piirejä palvelee Tarja Lehtimäki. Hänet tavoittaa toimistoltamme sekä osoitteesta tarja.lehtimaki(a)vapaa-ajankalastaja.fi ja numerosta 050 576
3302. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Oikein mukavaa ja kalaisaa uutta vuotta kaikille!

t: Jaana Vetikko
tiedottaja
Vapaa-ajankalastajapiireille!

SVK:n syyskokouksessa hyväksyttiin uusi toimintastrategia vuosille 2017-2021. Se sisälsi mm. tavoitteen viedä järjestön kalastuskilpailut yhä
vastuullisempaan suuntaan. Siihen liittyen on paljon keskusteltu niin kutsutusta
saaliskalojen pakkotaposta niissä kisoissa, joissa sellainen toimenpide on
mahdollinen. Pakkotappo on ollut käytäntönä esimerkiksi Ruotsissa ja
Norjassa jo pitkään ja Pohjoismaiden mestaruuspilkissä se on ollut
sääntönä aina.
Ensi vuonna alkaa kilpailusääntöjen tarkistusrumba. Saaliin pakkotappo
puhuttaa kuitenkin sen verran paljon, että piireiltä toivotaan kannanottoa
asiaan jo ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä. Näin toimien suodaan siitä
eteenpäin työrauhaa kilpailutoimikunnalle jaostoineen muiden sääntöasioiden
parissa.
Kyseinen sääntö astuisi mahdollisesti voimaan vuodesta 2018 lähtien ja
koskisi kaikkia SM-pilkkikisoja, SM-onkea sekä SM-veneonkea. Asiaa
käsitellään myös kilpailujaostoissa ja lopullisen päätöksen tekee SVK:n
hallitus.
Pyydämme että piirit käsittelevät asiaa omissa kokouksissaan ja että
kannanotot toimitetaan SVK:n kilpailuvastaavalle 28.2. mennessä;
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi.

Marcus Wikström
Kalatalouskonsulentti

Jaana Vetikko
tiedottajaLähikalastusseminaarin esitykset nyt saatavilla!

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön järjestämässä Lähikalastusseminaarissa käsiteltiin lähikalastuskohteiden merkitystä
kaupungeissa ja taajamissa asuville ihmisille. Etenkin lasten ja nuorten
kalastusharrastus voi kaupungeissa olla pitkälti riippuvainen siitä,
pääseekö kodin läheisyydessä helposti ja turvallisesti kalaan. Hyvin
järjestetyt lähikalastusmahdollisuudet ovat edullinen kunnallinen palvelu,
jotka lisäävät kaupungin vetovoimaa ja luovat mahdollisuuden virkistäytyä
lähellä kotia. Ulkona virkistäytymisen terveysvaikutukset ovat huomattavat,
lisäksi kalastushetkiä käytetään esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn,
elämyspedagogisena menetelmänä sekä terveen luontosuhteen luomisen
apuvälineenä.

Palaute seminaarista on ollut erittäin positiivista ja tällaiselle
tilaisuudelle keskustella lähikalastuksesta laajemmin oli selkeästi tarve.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kiittää kaikkia seminaariin
osallistuneita sekä tietenkin seminaarissa aihetta esitelleitä henkilöitä!
Jotta seminaarin anti saataisiin mahdollisimman monien saataville, ovat
seminaariesitykset ladattavissa alla olevan linkin kautta:

www.vapaa-ajankalastaja.fi/ajankohtaista/?id=80230Jaana Vetikko
tiedottaja
SVKn jäsenille yhteistyökumppaniltamme Alandialta

Harvinainen mutta tosi intohimo

Mies istui veneessään sormeillen virvelin kelaa. Kuvaaja tarkensi linssinsä
häneen ja oli tullut aika esittää etukäteen valmistelemani
haastattelukysymykset. Varastetaanko kalastustarvikkeita nykyisin paljon?
Miltä tuntuisi jos omat välineet vietäisiin?

Vastaus tuli täydellisenä yllätyksenä.
Olemme tehneet töitä Alandian kalastusvakuutuksen parissa reilun vuoden.
Kyse on varsin suoraviivaisesta ja selkeästä vapaa-ajankalastajien turvasta:
kun veneellä ja kalastustarvikkeilla on kunnon suoja, vakuutus on hyvä.
Itse tuote ei olekaan ollut projektin hankala osuus.

Henkilökohtaisena haasteenani on ollut ymmärtää, mitä vapaa-ajankalastaja
todella ajattelee ja kuinka hän harrastukseensa suhtautuu. Olen itse täysin
veneihmisiä. Viskaan vanhan ABU Krokodilin veteen viitisen kertaa vuodessa.
Voidakseni hyvällä omalla tunnolla kertoa uudesta kalastusvakuutuksestamme,
koin tarvitsevani tutustumista aiheeseen.
Tein siis kotiläksyt ja päädyin kolmeen johtopäätökseen;

Yhä useampi suomalainen valitsee harrastuksekseen kalastuksen (demografia on
tässä tärkeä taustatekijä: elämme pidempään ja melko terveinä).
Entistä useampi nainen aloittaa kalastuksen (tästä en voi esittää vankkoja
todisteita, vaan nojaan keskusteluihin osaavien kalaoppaiden kanssa).
Vapaa-ajankalastus on entistä enemmän high-tech -laji ja houkuttaa uusia,
nuorempia kohderyhmiä.
Kolme järkeenkäypää ja harkittua päätelmää. Mutta silti listalta puuttui se
tärkein. Vapaa-ajankalastajien kokema intohimo oli jäänyt tavoittamatta. Ja
ilman tuon intohimon ymmärtämistä puhuisin vakuutuksista kuin kuka tahansa
kaupparatsu.
Onnekseni käytettävissä oli Kalastus-lehden päätoimittajan Antti
Zetterbergin asiantuntemus. Antti on vuosien mittaan ollut avuksi useaan
otteeseen. Silti hänen roolinsa tämänkertaisen pulman ratkaisijana oli
melkoinen yllätys.
Olimme sopineet Antin kanssa muutaman lyhyen videon koostamisesta. Tarkoitus
oli jakaa ihmisille tietoa varkaista, jotka aina vain hanakammin vaanivat
kalastusveneitä ja -varusteita. Näin silmissäni suomalaiseen tapaan tiukan
haastattelun Antin veneellä.
Mutta sitä ei tullutkaan.
Antin päästessä puhumaan vavoistaan ja keloistaan, hänestä kuoriutui aivan
eri mies. Harjoiteltujen vastausten sijaan sain kuunnella tarinaa suoraan
sydämestä. Vastaavaa aitoa intohimoa ei odota suomalaisen miehen suusta.

Kun Antti lopuksi vertasi kalakamppeidensa menetystä oman lapsen
katoamiseen, ymmärsin vihdoin, mitä intohimoinen suhde kalastukseen todella
tarkoittaa.

Kiitokset Antti, että jaoit aidot tunteesi!!

Tutustu Alandian Kalastusvakuutukseen
www.alandia.fi/venevakuutus/kalastusvakuutus

Robert Rostedt
Alandia Venevakuutus

Katso videot: Leikkasimme Antti Zetterbergin haastattelusta neljä lyhyttä
videota, jotka pääset katsomaan tästä.
/ target=_blank>www.youtube.com/playlist?list=PLC3fFAGLZhlRVqOa9hqHFgT2u5sWVcdD4>Jaana Vetikko
tiedottaja
Tiedoksi piirin seuroille!

Svk on hankkinut ja lahjoittanut piirille Casting-maton (tarkkuusheittomatto), jota halukkaat voivat kysellä Janne Korpiselta.

Ilkka Lehtinen
tiedottaja
Lammaistenlahden emokalapyynti ammattilaisten käsiin


Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Satakunnan kalatalouskeskukselle poikkeusluvan viideksi vuodeksi (2016-2020) vaellussiian emokalapyyntiin Lammaistenlahdella 15.10.-30.11. välisenä aikana. Emokalapyynnillä kerätään
mätiä Harjavallan uuden hautomon tarpeisiin. Mädinhankinta ja haudonta
on oleellista paikallisen, Kokemäenjoen kantaa olevan poikastuotannon turvaamiseksi. Samalla luodaan maakunnallinen toimintamalli, jossa koko poikastuotannon ketju tapahtuu Satakunnan alueella
Lataa tästä emokalapyynnin tiedote.
Lataa tästä ELY-keskuksen päätös emokalapyynnille.

Ystävällisin terveisin
Marjo Aikko
vs. Toiminnanjohtaja
Satakunnan kalatalouskeskus

Kalenteriasiaa

Koska paperimuotoiset kilpailuilmoitukset/uudet mainokset tahtovat jatkuvasti olla "hieman" myöhässä, Valistustoimikunnassa on herännyt ajatus auttaisiko se että ainakin osan tarvittavista tiedoista voisi ladata kotisivuilta. Oheisista linkeistä on ladattavissa tarpeelliset tiedostot.
Lataa tästä piirin Toimintakalenterin mainoshinnat
Lataa tästä piirin Toimintakalenterin kilpailuilmoitus
Lataa tästä piirin Toimintakalenterin ilmoituskoot

Kaija Tanhuanpää
Valistustoimikunta

Hei!

Alla tärkeää asiaa tiedoksi koskien ELYn edistämisavusten
maksatushakemuksia.

t: Jaana Vetikko


Hei!

Kysyn Vapaa-ajankalastajapiirien sekä järjestömme jäsenseurojen puolesta
sellaista, että onko toiselle vuodelle siirtyneiden kalatalouden
edistämisvarojen maksatushakemuksen viimeistä päivämäärää mahdollisuus
lykätä? Ja jos on, niin kuinka tulee toimia?

Nythän esimerkiksi vuonna 2015 myönnetyjen, mutta viimeistään vuonna 2016
käytettävien avustusten viimeinen maksatushakemus tulee päätöksien mukaan
tehdä viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Erittäin useasti avustuksen
mukaista toimintaa (esim. tapahtumia) järjestetään kuitenkin myöhemmin
syksyllä. Miten ne voidaan toteuttaa, jos päivämäärät menevät näin
ristiin?

Ystävällisin terveisin,
Olli Saari
Järjestöpäällikkö
Suomen Vapaa-ajankalastajien KeskusjärjestöKAIPAAVATKO VENEESI JA KALAKAMPPEESI KUNNON SUOJAA?

Suomesta on pitkään puuttunut kunnon vakuutus vapaa-ajankalastajille. Vakuutusyhtiö Alandia tuo nyt markkinoille jokaisen vapaa-ajankalastajan kaipaaman Alandia Kalastusvakuutuksen.

– Suomessa on tuhansittain vapaa-ajankalastajia. Heidän käyttämiensä
varusteiden arvo on noussut merkittävästi 10 viime vuoden aikana. Siksi olemme
kehittäneet yhteistyössä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
kanssa erityisesti tälle kohderyhmälle suunnatun vakuutuksen, kertoo
aluejohtaja Robert Rostedt Alandialta.
Kyse on siis venevakuutuksesta, joka tarjoaa sekä veneelle että kaikille sen
kiinteille varusteille täyskattavan turvan. 25 eurolla vuodessa Alandia
vakuuttaa myös veneessä olevat henkilökohtaiset kalastustarvikkeet 3000 euron
arvoon asti.
Robert Rostedt tietää myös, että asiaan liittyy vahvoja tunteita.

– Vapaa-ajankalastajilla on sekä veneeseen että varusteisiin vahva side.
Mikään määrä rahaa ei täysin korvaa lempiuistimen menetystä. Jos voro
iskee, voi Alandia kuitenkin olla avuksi kun varusteiden tilalle on hankittava
uudet.
Rostedtin vinkki on valokuvata tarkkaan vene ja tarvikkeet.

– Käsitykseni mukaan varastetut kalastustarvikkeet myydään anastetuista
veneenmoottoreista poiketen usein eteenpäin Suomen rajojen sisäpuolella. Ei
ehkä ole todennäköistä saada takaisin koko varastettua kalastusvälineistöään, mutta ei se
mahdotontakaan ole – jos käytettävissä on todistusaineistoa.
Lataa tästä venevakuutusmainos.


Jaana Vetikko
tiedottajaMoi!

Muistattehan käydä vastaamassa ja vaikuttamassa kalastajan venevakuutuksen
kehittämiseen!

HEI!

Vakuutusyhtiö Alandia on SVK:n uusi yhteistyökumppani, joka kehittää
parhaillaan juuri meille vapaa-ajankalastajille suunniteltua venevakuutusta.
Nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen vakuutus siitä tulee.
Vastaattehan ystävällisesti Alandian kyselyyn alla olevan linkin kautta ja
välitätte viestiä tästä kyselystä mahdollisuuksienne mukaan muille
jäsenillemme.
Venevakuutus vapaa-ajankalastajille
Tuotekehitys tehdään kalastajien kanssa, vaikuta sisältöön.
Omat kalastustarvikkeet ovat jokaiselle meistä tärkeitä, eikö vain? Vene
kalakamppeineen kuuluu usein elämän suurimpiin investointeihin. Siksi me
Alandiassa kehitämme nyt erityisesti vapaa-ajankalastajille suunnatun
venevakuutuksen.
Arvostaisimme apuasi sen suunnittelutyössä. Kuulisin mielelläni, mikä
sinulle on veneessä ja kalastustarvikkeissa tärkeää.
Kyselyyn vastaaminen kestää 3-10 minuuttia.

Auta meitä kehittämään vapaa-ajankalastajille suunnattu venevakuutus.
Osallistu tästä:
https://docs.google.com/forms/d/1bbn1I8WYWNqo8mhMm43P0dC6u0FKYAZAKhV2Hq_53VE/viewform?c=0


terveisin
Robert Rostedt
Alandia, venevakuutukset
Aluejohtaja, Suomi


Jaana Vetikko
tiedottajaYhdistysrekisteri ajan tasalle

isteristä poisto uhkaa 40 000 yhdistystä

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa
rekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. Poistouhan alla on noin
40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Näiltä yhdistyksiltä ei ole tullut
ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Mikäli poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys jatkaa toimintaansa, siitä
tulee ilmoittaa kirjallisesti PRH:lle 12.1.2017 mennessä. Ne yhdistykset,
joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta, poistetaan tammikuussa
2017 yhdistysrekisteristä.
PRH:n käynnistämä poistomenettely perustuu heinäkuussa 2016 voimaan
tulleeseen yhdistyslakiin. Lain yhtenä tavoitteena on lisätä
yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien
yhdistysten poistaminen rekisteristä.

Lista poistomenettelyssä mukana olevista yhdistyksistä
utus_foreningar_avregistreringskungorelse_2016.pdf> (pdf, 8.63 Mt)

Lista koneellisesti käsiteltävässä muodossa
utus_foreningar_avregistreringskungorelse_2016.xlsx> (xlsx, 1.73 Mt)

Virallinen kuulutus ja ohjeet yhdistyksille


Asiakastiedustelut puh. 029 509 5900 ma-pe klo 9.00-16.15.

Lisätietoja:

Patentti- ja rekisterihallitus
Jouko Koitto
Tiimiesimies
puh. 09 6939 5550

https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.html


Jaana Vetikko
tiedottajaTapaturmavakuutus piirin yleisissä kilpailuissa.

Piirihallitus on ottanut tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikissa piirin yleisissä, tapahtuma- ja toimintakalenterissa ilmoitetuissa kilpailuissa. Vakuutettujen määrä yhtä kilpailua kohden on 250 osallistujaa.
Vakuutus ei koske seurojen omia, jäsentenvälisiä kilpailuja, vaan niihin järjestävän seuran on kulloinkin tehtävä oma vakuutus niin halutessaan.

Vakuutus on tapaturmavakuutus ja koskee kilpailujen lisäksi niihin liittyviä välittömiä matkoja. Kyseessä tulee olla tapaturmasta johtuva loukkaantuminen, eikä vakuutus koske sairaudesta, tai kilpailun aikana tapahtuneesta sairastumisesta aiheutuvia kuluja.

Vakuutus kattaa hoitokorvauksia enintään 8500 € asti, haittakorvaus pysyvästä fyysisestä vammasta 5000 € asti, sekä kuolemantapauksissa, korvaus omaisille 1700 €.

Vakuutusehtojen mukaan hoitoon liittyvät kustannukset tulee loukkaantuneen suorittaa itse ja hakea niihin sairausvakuutuskorvaukset. Loppu voidaan suorittaa nyt otetun vakuutuksen perusteella.
Vahinkotapauksessa tilaisuuden järjestäjän tai valvojan, tulee varmentaa vahinkoilmoitukseen tapaturma sattuneeksi vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa olosuhteissa.

Vakuutuskirja on piirin taloudenhoitajan hallussa, jolta saa hakemukseen tarvittavat muut tiedot.

Yhteystiedot:
Jarmo Niitynperä
Henkilöstöpäällikkö, Raision kaupunki
puh. (02) 434215, 040-5427057
faksi (02) 4343352
Postiosoite PL 100 21201 Raisio
© 2007 Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry