Tänään 30.1. nimipäivää viettävät Irja, Gunnel ja Gunilla
(SVK:n tiedotteita, tuloksia, raportteja, piirin tiedotteita ym. Päivitetty 18.01. -23 )
Toimikunnat:


KeskustelufoorumiPIIRI TIEDOTTAA

tiedottaja.jpg - 47279 bytes

Asiantuntijavaihdos (18.1.2023)Piirin kalatalousasiantuntijan tehtäviä pitkään hoitaneen Janne Rautasen työnkuva laajeni vuoden alusta koskemaan keskusjärjestön yhteistyötä EAA:n kanssa. Muutoksen myötä piirin kalatalousasiantuntijan tehtävät siirtyivät Janne Antilalle.

Missä aiemmin olette kääntyneet Rautasen puoleen, voitte jatkossa ottaa yhteyttä Antilaan.
janne.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fi / 045-630 4280

Antilan yhteystiedot löytyvät sivulta Hallitus.Pm-pilkki 12.2.2023 Lappi Tl:n NarvijärvelläLataa tästä Pm-pilkin kutsu pdf-tiedostona.Vapaa-ajankalastajapiireille


SVK:n onkijaosto haluaisi muistuttaa piirejä, että ensi vuoden SM-onki
on vielä hakematta/myöntämättä. Jaosto toivoo nyt pikaisia hakemuksia
ko. kilpailuun liittyen, jotta saataisiin tämä perinteinen
kesäkilpailumme lyötyä lukkoon jo kuluvan talven aikana. Hakemukset
voitte osoittaa SVK:n kilpailuvastaavalle
(marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi) tai sitten jollekin onkijaoston
jäsenelle: www.vapaa-ajankalastaja.fi.

Hyvää joulunodotusta!

Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja


*Ilmianna hyvä leiripaikka!*


Leiritoiminta on ollut tärkeä osa SVK:n, vapaa-ajankalastajapiirien ja
kalastusseurojen nuorisotoimintaa jo kymmenien vuosien ajan. Leireillä
nuoret ovat päässeet tutustumaan harrastukseen käytännössä sekä saaneet
paljon oppia kalastusvälineiden rakentelusta ja saaliin käsittelystä.

Viime vuosina sopivat leiripaikat ovat kuitenkin vähentyneet, kun mm.
kaupungit, kunnat ja seurakunnat ovat myyneet kalastusleireihin
soveltuvia leiripaikkoja. Tämän seurauksena leirien järjestäminen on
paikoin vaikeutunut, jossain tullut jopa mahdottomaksi.

SVK kerää tietoja kalastusleirien järjestämiseen soveltuvista paikoista.
Kohteet voivat olla kenen tahansa omistuksessa, tärkeintä on, että ne
soveltuvat kalastusleirin järjestämiseen. Mikäli tiedossasi on sopiva
leiripaikka, ilmoita se alla olevasta linkistä meille, niin julkaisemme
tiedot Fisuun.fi sivuilla, jotta tieto on kaikkien leirien järjestäjien
saatavissa.

forms.gle


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja
Julkilausuma 21.9.2022


*Ulkoilufoorumi: Luontoharrastukset lisättävä liikuntasetelin käyttöalaan*


*Luontoharrastusten fyysiset ja henkiset terveyshyödyt ovat kiistattomat,
mutta niiden harrastamista ei nykyisellään lueta verotuettujen liikunta- ja
kulttuurietujen joukkoon. Ulkoilufoorumin yleiskokous kiirehtii
verohallinnon ohjeen päivitystä niin, että luontoharrastukset lisätään
liikuntasetelin käyttöalan piiriin.*
Kulttuuri- ja liikuntaseteleillä tuetaan työntekijöiden hyvinvointia.
Setelien käyttökohteet ovat olleet nimeään monipuolisempia, mutta
verohallinnon ohje viimekädessä määrittelee niiden käyttöalan.
Kansanedustaja *Jari Myllykosken* vuonna 2020 vireille laittamassa
toimenpidealoitteessa ehdotettiin vapaa-ajankalastuksen palauttamista
liikuntasetelin käytön piiriin siten, että jatkossa sillä voisi maksaa myös
kalastusmaksuja.

Kulttuuri- ja liikuntasetelin käyttöalan laajentamisesta on keväällä 2022
valmistunut valtionvarainministeriön vero-osaston selvitys. Sen mukaan
ainakin pistemäinen laajentaminen edun soveltamisalaa tarkemmin
määrittelemällä parantaisi nykytilaa ja olisi myös helppo toteuttaa
Verohallinnon ohjeistusta päivittämällä. Selvityksen mukaan fyysistä
aktiivisuutta edellyttävät luontoharrastukset voitaisiin perustellusti
ottaa liikuntaedun piiriin. Lainsäädännöllisenä vaihtoehtona on
liikuntatoiminnan määrittely tuloverolaissa, mutta se on toimenpiteenä
raskaampi.
Verohallinnon ohjeen mukaan ”liikunnalla tarkoitetaan henkilön fyysistä
aktiivisuutta, jonka tarkoituksena on yleensä kohottaa kuntoa tai ylläpitää
taikka parantaa työntekijän fyysistä hyvinvointia ja terveyttä”.
Keskiviikkona 21. syyskuuta kokoontunut Ulkoilufoorumin yleiskokous
korostaa, että luontoharrastuksilla on yhtäläisiä merkittäviä positiivisia
vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin kuin liikuntaedun piiriin nykyisin
kuuluvilla liikuntamuodoilla.
Koska liikunnan käsitettä ei ole kuvattu tuloverolaissa, kannattaa
Ulkoilufoorumin yleiskokous vero-ohjeistuksen päivittämistä viipymättä
niin, että tavanomaisen liikunnan määritelmä laajennetaan koskemaan
fyysistä hyvinvointia edistäviä luontoharrastuksia. Näihin tulee lukea
ainakin selvityksessä esiin nostetut kalastus, metsästys sekä luonnossa ja
ulkoilureiteillä jalka- tai käsivoimin tapahtuvat luontoharrastukset,
jolloin edun tulee kattaa myös niiden harrastamiseksi tarvittavien
välineiden vuokraamisen.

Lisätietoja:

Ulkoilufoorumi, puheenjohtaja Hannu Tiusanen, hannu.tiusanen(a)suomenlatu.fi
Suomen Vapaa-ajankalastajat, toiminnanjohtaja Olli Saari, puh. 050 339 4660,
olli.saari(a)vapaa-ajankalastaja.fi

*Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen
yhteistyöverkosto, johon kuuluu 21 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa
ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on
ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen
vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja
yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan,
vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää
kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta.*Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan KalastajaSeurakirje 3/2022
*1. **Syysneuvottelupäivät ja -vuosikokous 27.11. Helsingissä*
*2. **Oppia kalastajan ensiavusta*
*3. **SVK:n koulutuksia jäsenille*
*4. **Vinkkejä tulevan toimintavuoden suunnitteluun*
*5. **Kalastusohjaajat seurojen apuna*
*6. **Vapaa-ajankalastajan kalenteri 2023 ilmestyy *
*7. **Vuoden kalatalousalue on haussa *
*8. **Parasta kuhalle - SVK:n vuosiviehe*
*9. **SVK:n jäsenrekisteri uudistuu*
*10. **Jäsenraportit ja muuta jäsenasiaa*
*11. **E-laskulla jäsenmaksun maksaminen on helppoa*
*12. **SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta*
*13. **Kesän Street fishing -kiertue on päättynyt – Vuoden katukalastajat
2022 ovat Turusta *
*14. **SM-kilpailujen haku *
*15. **Kilpailukalenteri 2022**1. Syysneuvottelupäivät ja -vuosikokous 26.11. Helsingissä*


Syysneuvottelupäivät ja -vuosikokous pidetään lauantaina 26.11. Triplassa,
Helsingissä.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskusjärjestön jäsenet
(vapaa-ajankalastajapiirit ja perustajajäsenet) voivat tehdä esityksiä
syyskokouksen päätettäväksi. Mikäli seurasi haluaa tehdä esityksen
kokouksen päätettäväksi, tulee se hyvissä ajoin esittää alueesi
vapaa-ajankalastajapiirille. Piirin tulee toimittaa mahdollinen esitys
SVK:n hallitukselle viimeistään 25.10.
Syysneuvottelupäivien aiheet tarkentuvat myöhemmin.
Syysneuvottelupäivää ja -kokousta voivat kaikki asiasta kiinnostuneet SVK:n
jäsenet seurata etäyhteydellä (Google Meet). Ilmoittautuminen vaaditaan
ennakkoon 20.11. mennessä osoitteeseen jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi.
Syyskokouksen kutsu ja neuvottelupäivän ohjelma julkaistaan myöhemmin
osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi.

2. *Oppia kalastajan ensiavusta*


Suomen Vapaa-ajankalastajien yhteistyökumppani Tammed Oy on valmistelemassa
meille kalastuksen harrastajille opasvideoita ensiavusta. Tarvitsemme tähän
vähän apua juuri Sinulta. Vastaamalla kyselyymme voit kertoa, mitkä ovat
mielestäsi vapaa-ajankalastajalle tärkeimmät ensiavun osa-alueet.
Vastaa kyselyymme tämän linkin forms.gle kautta.
Kyselyyn voi vastata nimettömänä, mutta yhteystietonsa jättäneiden kesken
arvotaan kolme vieheitä sisältävää tuotepakettia, joiden arvo on 50 –100
euroa.
Tammed Oy on ensihoito- ja ensiaputarvikkeiden erikoisliike, joka varustaa
ja kouluttaa sekä yksityis- että yritysasiakkaat toimimaan oikein
tapaturmatilanteissa. Kysely päättyy 18.9, joten vastaathan ennen sitä!

3. *SVK:n koulutuksia jäsenille*


Suomen Vapaa-ajankalastajat järjestää jäsenilleen koulutuksia eri
aihepiireistä. Syksyllä 2022 koulutuskalenterissa on jo tapahtumaviestinnän
koulutusta (27.9.) ja Fisuun Nuoriso-ohjaajakoulutusta (1.-2.10.). Lisää
koulutuksia on suunnitteilla, joten seuraa tilannetta
vapaa-ajankalastaja.fi-verkkosivuilla. Koulutukset ovat Suomen
Vapaa-ajankalastajien jäsenille maksuttomia.
*Tapahtumaviestinnän koulutus, osa 1 tiistaina 27.9.2022 klo 17-19.* Koulutus
toteutetaan Google Meet -koulutuksena etänä, joten voit ottaa osaa mistä
päin maata tahansa. Ilmoittautuminen forms.gle
Tapahtumaviestintäkoulutus_koulutuskutsu_27.9.2022
www.vapaa-ajankalastaja.fi

4. *Vinkkejä tulevan toimintavuoden suunnitteluun*


Syyskuu on seura- ja piirikentällä taas uuden luomisen aikaa, kun tulevan
toimintakauden suunnitelmia kirjataan kokouspöytäkirjoihin. Toivottavasti
eri puolilla Suomea innostutaan jakamaan kalastusoppia eteenpäin sitä
kaipaaville myös aikuisille suunnatun opastavan toiminnan avulla. Moni
aikuinenkin kaipaa konkreettista, matalan kynnyksen opastusta
harrastuksessa alkuun pääsemiseksi ja siinä kehittyäkseen - ikään ja
sukupuoleen katsomatta. Tässä me vapaa-ajankalastajat voimme yhdessä auttaa
ja tarjota uudenlainen reitti kiinnostua seuran toiminnasta ja
jäsenyydestä. Vinkkiä ja kokemuksia opastavan toiminnan suunnitteluun
löydätte mm. seuraavista osoitteista:
Seurapilotit aikuisille www.vapaa-ajankalastaja.fi
Mimmit kalastaa -tapahtumat mimmitkalastaa.fi

Autamme jäsenseuroja ja -piirejä aikuisille suunnattujen kurssien ja
tapahtumien suunnittelussa ja markkinoinnissa, joten olkaa rohkeasti
yhteydessä! Aikuistoiminnan koordinaattori Johanna Antila
johanna.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fi 050 573 9332, Mimmit kalastaa!
-toiminta Tintti Drake, tintti.drake(a)vapaa-ajankalastaja.fi 040 8400 681.

5. *Kalastusohjaajat seurojen apuna*


Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistämistä varten on SVK palkannut
kalastusohjaajia eri puolille Suomea. Nuorisotyöhön panostavien
kalastusseurojen kannattaa olla yhteydessä kalastusohjaajiin tapahtumien
järjestämiseksi ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Ohjaajien
yhteystiedot löytyvät: www.vapaa-ajankalastaja.fi

6. *Vapaa-ajankalastajan kalenteri 2023 ilmestyy lokakuussa*


Vapaa-ajankalastajan kalenteri tarjoaa tuttuun tapaan vapaa-ajankalastajan
tarvitsemia tietoja monipuolisesti ja tiiviissä muodossa. Vuoden 2023
kalenteri kertoo mm. heittokalastajan siimavalinnasta, kalalajien
fongauksesta, särkikalojen tunnistuksesta ja paljon muusta. Kaikki harrastuksesi tärkeät yhteystiedot ja päivämäärät, kalastajan solmut, otteita kalastuslaista,
kalanimi- ja ennätyskalalistat sekä kalojen ottipäivät löytyvät
kalenterista.
Oman Vapaa-ajankalastajan kalenterisi voit tilata hintaan 12 euroa.
Tilatessasi niitä myyntiin vähintään 10 kappaletta, laskutamme vain 10
euroa/kalenteri. Vuoden 2023 kalenteri ilmestyy lokakuun lopussa. Tilauksen
voit tehdä SVK:n toimistoon vaikka heti
jaana.piskonen(a)vapaa-ajankalastaja.fi, puh. 050 597 4933).

7. *Vuoden kalatalousalue on haussa *


Suomen Vapaa-ajankalastajat etsii vuoden kalatalousaluetta. Valinnassa
otetaan huomioon mm. kalatalousalueen tekemät toimenpiteet
vapaa-ajankalastuksen toimintaedellytysten parantamiseksi, toimenpiteet
petokalaston ja vaelluskalojen elinkierron edistämiseksi sekä
kalatalousalueen merkitys vapaa-ajankalastukselle. Myös uudet hankkeet ja
innovaatiot kalakantojen ja kalastusedellytysten parantamiseksi lasketaan
eduksi.
Ehdotuksia vuoden kalatalousalueeksi voivat tehdä vapaa-ajankalastajapiirit
ja niiden jäsenseurat sekä vapaa-ajankalastajien kalatalousalue-edustajat.
Perustellut ehdotukset tulee lähettää 15.11.2022 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen janne.rautanen(a)vapaa-ajankalastaja.fi tai kirjeitse Janne
Rautanen, Käenpolku 3 37830 Akaa. Ehdotukseen on suotavaa liittää tietoa
valintaa puoltavista kriteereistä ja mahdollisuuksien mukaan valokuvia
kalatalousalueen toiminnasta tai kalastuskohteista.

*8. Parasta kuhalle - SVK:n vuosiviehe*


Tänä vuonna SVK:n vuosivieheenä on Grosarin muovirunkoinen vaappu, joka tunnetaan maan mainiona kuhavieheenä.
Viehevärityskisan vaappu on erikoisväri ja sitä ei saa tilattua mistään
muualta kuin SVK:n toimistolta. Vaappua on valmistettu ainoastaan 200
kappaletta, joten kannattaa olla nopea. Vaappu on keräilyharvinaisuus ja
toimii mainiosti, vaikka kalakisojen palkintona. Kalastusseurat voivat
tilata vaappuja hintaan 8 €/kpl + toimituskulut. Suositushinta ulosmyyntiin
on 12 €/kpl. Tilaukset SVK:n toimistolta puh. 050 597 4933 tai
jaana.piskonen(a)vapaa-ajankalastaja.fi.

*9. SVK:n jäsenrekisteri uudistuu*


SVK:n jäsenrekisterin uudistus on käynnistynyt syksyn alussa ja etenee
hyvää vauhtia. Nykyinen jäsenrekisterimme, jolla hallinnoidaan myös piirien
ja jäsenseurojen jäsentietoa vaihtuu nykyaikaiseksi verkkoselainpohjaiseksi
jäsenrekisteriksi, joka mahdollistaa SVK:n lisäksi piireille, seuroille ja
yksittäisille seurojen jäsenille pääsyn omiin tietoihinsa. Uusi
rekisteriratkaisu mahdollistaa tulevaisuudessa sen, että jäsenseurat voivat
yhä paremmin hallinnoida oman seuransa jäsenyyksiä ja siten myös palvella
paremmin jäseniään.

SVK:n hallitus valitsi toukokuisessa kokouksessaan jäsenrekisterin
toimittajaksi Vitec Avoine Oy:n, joka palvelee tällä hetkellä noin 5000
yhdistysasiakasta kautta maan. Vitec Avoinen jäsenrekisteriratkaisuilla
hallinnoidaan tällä hetkellä noin neljää miljoonaa yhdistysjäsenyyttä.
Jäsenrekisteriuudistuksesta lisää syksyn kuluessa. Asiaan liittyvät
tiedustelut voi osoittaa järjestöasiantuntija Pekka Lehdekselle
pekka.lehdes(a)vapaa-ajankalastaja.fi tai p. 040 586 8089.

*10. Jäsenraportit ja muuta jäsenasiaa*


Seurat voivat pyytää pitkin vuotta tarpeensa mukaan erilaisia
jäsenraportteja. Ne lähetetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa.
Henkilörekisteritietoja ei saa enää lähettää tavallisella
sähköpostiviestillä. SVK on valinnut tietojen suojaustavaksi
7-Zip-ohjelman, jolloin saajalle lähetetään puhelimeen tekstiviestillä
tiedoston avaamiseen tarvittava salasana tai vaihtoehtoisesti salasana
voidaan antaa puhelinkeskustelussa.
Nykyään ollaan entistä tarkempia, kenelle tietoja annetaan. Tästä syystä
seuran toimihenkilötiedot tulee pitää ajan tasalla. Vain
jäsenrekisterissämme oleville toimihenkilöille voi antaa oman seuransa
jäsen- ym. tietoja. Puhelimitse niitä ei anneta. Toimihenkilöllä tulee olla
rekisterissämme sähköpostiosoite, jos tietoja kysellään sähköpostitse.

Muistattehan, että jäsenlaskun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.
Ylimääräisten maksukehotusten välttämiseksi jäsenen tai seuran tulee
ilmoittaa mahdollisimman pian jäsenen erosta, kun jäsenlaskut on lähetetty
tai mieluummin jo ennen laskutusta.
Uusilla jäsenlomakkeilla kerätään myös jäsenten sähköpostiosoitteita
extranettiin kirjautumista varten. Muistattehan käyttää niitä
ilmoittaessanne uusia jäseniä seuraanne!

*11. E-laskulla *(sähköinen lasku)* jäsenmaksun maksaminen on helppoa!*


Saat maksettavan jäsenmaksulaskun tiedot suoraan verkkopankkiisi; sinun
tarvitsee vain tarkistaa tiedot ja vahvistaa lasku maksuun. Halutessasi
voit myös asettaa maksulle automaattisen maksatuksen.
E-laskun käyttöönotolla laskun tietoja ei tarvitse näppäillä,
virhemahdollisuudet poistuvat, lasku ei katoa, lasku menee maksuun
eräpäivänä tai haluttuna maksupäivänä. E-lasku on nopea, helppo ja
vaivaton tapa maksaa lasku.

*Näin teet e-laskusopimuksen*
1. Siirry laskuttajaluetteloon verkkopankissasi
2. Valitse laskuttaja, jolta haluat tilata e-laskun (Hae laskuttajan
nimellä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö tai Y-tunnuksella
1644332-4)
3. Tee e-laskusopimus (tarvitset jonkin aikaisemman jäsenlaskumme
viitenumeron)

*Näin maksat e-laskun*
1. Klikkaa e-laskun saapumisilmoitusta
2. Tarkista laskun tiedot
3. Vahvista ja hyväksy lasku pankkitunnuksillasi
*Vinkki!* Saat aina uudesta e-laskusta ilmoituksen verkkopankkiisi, mutta
voit lisäksi tilata siitä erillisen ilmoituksen sähköpostiisi tai
matkapuhelinnumeroosi.

*12. SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta*


SVK:lla on runsaasti jäsenetuja, joita jäsenet voivat hyödyntää
jäsenkortin avulla. Jäsenedut löytyvät kotisivuilta vapaa-ajankalastaja.fi => Järjestö
=> Jäsenedut sekä lisäksi matkailun jäsenedut => Matkailu => Matkailun
jäsenetuja.

*13. Kesän Street fishing -kiertue on päättynyt – Vuoden katukalastajat
2022 ovat Turusta*


Kuluneena kesänä järjestettiin Street fishing -kilpailu 15:ssä kaupungissa.
Tänä vuonna kala puri hyvin, sillä peräti kolmessa kaupungissa rikottiin
streettien vanha tulosennätys, joka oli vuodelta 2018 peräisin oleva 148 cm.
Vuoden 2022 kaikkein kovin voittotulos kalastettiin Turun keskustassa
Aurajoella heinäkuun lopulla, kun *Niko ja Veikko Satto* saivat tulokseksi
komeat 174 cm. He ovat täten siis myös Vuoden katukalastajat vuosimallia
2022!
Vuoden katukalastajien nimet kaiverretaan kiertopalkintoon ja kummatkin
palkitaan 100 euron lahjakortein Ruoto Megastoreen ja sen verkkokauppaan.
Myös kaikissa kaupunkikohtaisissa kilpailuissa kolme kärkijoukkuetta
palkittiin Ruodon lahjakortein.

Olemme saaneet paljon palautetta mukavasta ja rennosta fiiliksestä näissä
kisoissa. Suosittelen lämpimästi kaikkia kokeilemaan lähimmän kaupungin
Street fishing -kisaa ensi vuonna.
Koko kisakiertueen tulokset ja myöhemmässä vaiheessa myös tulevan vuoden
kilpailut löytyvät osoitteesta vapaa-ajankalastaja.fi/streetfishing
www.vapaa-ajankalastaja.fi

Kiitos kaikille kisakiertueen toteuttamiseen osallistuneille seuroille ja
vapaaehtoisille! Teette tärkeää työtä.
Lisätietoja: Janne Antila, janne.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fi, 045 630 4280

*14. SM-kilpailujen haku*


SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja
SM-kisojen hakuprosessista, joka on jatkuva. Jaostot siis käsittelevät
anomuksia sitä mukaa kuin niitä tulee. Lähettäkää lyhyt sähköposti,
josta käy ilmi kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot. Viestit voi laittaa joko
SVK:n kilpailuvastaavalle (marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi) tai
sitten jollekin kyseisen jaoston jäsenelle. Jaostot yhteystietoineen
löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut.

Kilpailuja myönnettäessä käytetään yhtenä pääkriteerinä sitä, onko
kilpailua hakeneella piirillä viime aikoina ollut haettavaa kilpailua
järjestettävänä, eli myönnöissä pyritään tasapuolisuuteen
ja vuoroperiaatteeseen. Jaostot myöntävät sitoville hakemuksille mielellään
kilpailuja 2-3 vuodeksi eteenpäin, joten piirien kannattaa pohtia
kilpailutoimintaansa ja harkita hakemuksia myös pidemmällä aikavälillä.
Tämä koskee myös maajoukkuekarsintakisoja!
Muistutamme, että kilpailujaostot myöntävät SM-kilpailujen järjestelyjä
niin vapaa-ajankalastajapiireille kuin seuroillekin. On kuitenkin suotavaa,
että seurat ilmoittavat omalle piirille hakuaikeistaan ennen
järjestelyanomuksen lähettämistä. Suurimpien SM-kilpailujen osalta
hakemusten on tultava piirien kautta. Näin tieto kilpailusta leviää
tehokkaammin ko. piirin alueella, ja päällekkäisistä suunnitelmista
vältytään. Tällaisia kilpailuja ovat ainakin: SM-pilkki, SM-onki,
SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki.

*15.Kilpailukalenteri 2023*

Kilpailukalenteri täydentyy myöhemmin.
28.1. Pilkki12 (rajaton kilpailu)
28.1.-28.2. Pilkkikuu (rajaton kilpailu)
11.2. Pilkkimaajoukkueiden loppukarsintaa, paikka salainen
25.2. SM-pilkin esikisa, Nuasjärvi, Sotkamo
26.2. SM-kiiskipilkki, Vuottolahti
11.-12.3. MM-morrikarsinta, Pyhäjärvi, Lempäälä
18.3. SM-mormuskointi, Kuopio
25.3. SM-pilkki, Nuasjärvi, Sotkamo
1.4. SM-lohipilkki, Kemi
2.4. SM-särkipilkki, E-Savo (huom! Paikkakunta tulee
myöhemmin!)
22.4. SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi
?? Onkimaajoukkueiden loppukarsinta ½ (aika ja paikka
vielä auki)
?? Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, ajankohta ja
paikka vielä auki
16.-18.6. Viehekalastuksen SM (paikka tarkentuu myöhemmin)
?? SM-kelluntarengas (aika ja paikka vielä auki)
1.7. Onki24 (rajaton kilpailu, alustava pvm)
?? SM-heittouistelu, Liperi (ajankohta varmistuu
myöhemmin)
?? SVK:n mestaruusvetouistelu, Liperi (ajankohta
varmistuu myöhemmin)
?? SM-kilpaonki, (aika ja paikka vielä auki)
?? SM-soutu-uistelu, (aika ja paikka vielä auki)
?? SM-onki, (aika ja paikka vielä auki)
?? SM-Veneonki, Oulaisten Piipsjärvi (aika ja paikka
vielä auki)
?? Naisten SM-perho (aika ja paikka vielä auki)
?? Mastersien SM-perho, Iijoki, Taivalkoski (aika ja
paikka vielä auki)
?? Perhokalastuksen SM-finaali (aika ja paikka vielä
auki)
2.-3.9. Nuorten SM-toimintakilpailu (paikka tarkentuu
myöhemmin)
?? Epävir. MM-tuulastus (aika ja paikka vielä auki)
?? SM-tuulastus, (aika ja paikka vielä auki)

?? SM-laituripilkki, Maljalahti, Kuopio (ajankohta
tarkentuu myöhemmin)
?? Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2 (aika ja
paikka vielä auki)
?? Perhokalastuksen SM-joukkuekisa (aika ja paikka
vielä auki)
?? SVK:n feedermestaruus (aika ja paikka auki)
?? SM-perhonsidontakilpailu (aika ja paikka vielä auki)

*Kalaisaa syksyä ja kireitä siimoja! *


Terveisin Jaana Vetikko, Olli Saari, Pekka Lehdes, Petter Nissén, Janne
Rautanen, Marcus Wikström, Janne Tarkiainen, Juha Ojaharju, Janne Antila,
Johanna Antila, Tintti Drake, Jaana Piskonen, Ismo Malin ja Tarja Lehtimäki


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja

Vapaa-ajankalastajien syyskuun uutiskirje


Syyskuussa suunnitellaan ja kalastetaan! Mimmeihin kalastusliekkiä.
Merilohen uisteluselvitys. Kalastajan ensiavusta. Itämeripäivä.
Virtamittarit. Koolla on väliä.

Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]
www.vapaa-ajankalastaja.fi

Uutiskirje 6.9.2022

Etusivu www.vapaa-ajankalastaja.fi
Järjestö www.vapaa-ajankalastaja.fi
Lehti www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
Fisuun www.fisuun.f/a>i
Liity jäseneksi
www.vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi

*Syyskuussa suunnitellaan ja kalastetaan! *
Syyskuussa kylmenevät säät houkuttelevat niin kalat kuin kalastajatkin
kesäpiiloistaan. Myös seura- ja piirikentällä viritellään uusia kuvioita,
kun tulevan toimintakauden suunnitelmia kirjataan kokouspöytäkirjoihin.
Toivottavasti eri puolilla Suomea innostutaan jatkossakin jakamaan
kalastusoppia eteenpäin sitä kaipaaville, nuorisokerhojen tai aikuisille
suunnatun opastavan toiminnan avulla. Moni kaipaa konkreettista, matalan
kynnyksen opastusta harrastuksessa alkuun pääsemiseksi ja siinä
kehittyäkseen, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Tässä me
vapaa-ajankalastajat voimme yhdessä auttaa. Toivotamme uutiskirjeemme lukijoille innostavaa syyskuuta, niin vesille kuin suunnittelupöytien ääreen!

Miten seurojen kanssa yhteistyössä toteutetuissa aikuispiloteissamme on
innostettu aikuisia kalastusharrastuksen pariin? Nappaa vinkit alta sekä
Mimmit-blogista! Muistathan, että autamme jäsenseuroja ja -piirejä kurssien
ja tapahtumien suunnittelussa ja markkinoinnissa, joten ollaan yhteydessä!

Lue lisää aikuispiloteista
www.vapaa-ajankalastaja.fi

mimmitkalastaa.fi

*Seuroissa sytytetään mimmeihin kalastusliekkiä*
Jo 27 seurassa ympäri Suomen on järjestetty Mimmit kalastaa -tapahtumia.
Yksi näistä on Salon Urheilukalastajat ry, joka on järjestänyt jo kolme
tapahtumaa ja uusia on jo suunnitteilla, sillä naiskalastajille suunnatut
tapahtumat on koettu seurassa erittäin tärkeäksi. Lue seura-aktiivin Kaisa
Järven ajatuksia siitä, miksi näin on.

Lue Kaisan ajatuksia
mimmitkalastaa.fi

issuu.com

*Merilohen uisteluselvitys tulossa*
Suomen Vapaa-ajankalastajat tekee syyskuun aikana kyselyn merilohen
uistelusta vuonna 2022. Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa
vapaa-ajankalastajien lohenuistelun saaliista ja uistelun sijoittumisesta
rannikollamme. Kyselyssä selvitetään karkeasti myös uistelijoiden
rahankäyttöä harrastukseensa. Tuotettu tieto auttaa kansallisen kannan
muodostamisessa lohenkalastuksen kiintiöihin ja muuhun säätelyyn liittyen.
Vastaava hieman suppeampi selvitys toteutettiin vuonna 2017.

Uusi kysely julkaistaan syyskuun alkupuolella sosiaalisen median
kalastussivustoilla sekä SVK:n viestintäkanavissa. Toivottavasti
mahdollisimman moni lohen uistelija käy vastaamassa kyselyyn. Vastaajien
kesken arvotaan palkintoja.

Lisätietoja kalatalousasiantuntija Janne Rautanen,
janne.rautanen(a)vapaa-ajankalastaja.fi tai puh. 0400 946 968

Vuoden 2017 kyselyn tuloksiin
issuu.com

forms.gle

*Oppia kalastajan ensiavusta – vastaa kyselyyn*
Suomen Vapaa-ajankalastajien yhteistyökumppani Tammed Oy on valmistelemassa
kalastuksen harrastajille opasvideoita ensiavusta. Tarvitsemme tähän pientä
apua juuri Sinulta. Vastaamalla kyselyymme voit kertoa, mitkä ovat
mielestäsi vapaa-ajankalastajalle tärkeimmät ensiavun osa-alueet. Kyselyyn
voi vastata nimettömänä, mutta yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan
kolme vieheitä sisältävää tuotepakettia, joiden arvo on 50 – 100 euroa.
Tammed Oy on ensihoito- ja ensiaputarvikkeiden erikoisliike, joka varustaa
ja kouluttaa sekä yksityis- että yritysasiakkaat toimimaan oikein
tapaturmatilanteissa. *Kysely on avoinna 18.9. saakka.*

Vastaa kyselyyn forms.gle

vapaa-ajankalastaja.fi

*Itämeripäivänä talkoiltiin haukien hyväksi*
Suomen Vapaa-ajankalastajat järjesti kolme haukiteemaista tilaisuutta
Itämeripäivän kunniaksi. Kotkassa ylläpidettiin kunnostettua haukitehdasta
niittotoimin ja samaan aikaan Kustavissa raivattiin tukkeutunutta
nousuväylää, että kalat pääsevät paremmin kudulle ensi keväänä.
Kokkolassa puolestaan pidettiin Vesistökunnostusverkoston seminaarin yhteydessä kahden eri kosteikon maastoesittelytilaisuus.

Kiitos mukana olleille! Jos olet jatkossa kiinnostunut osallistumaan
haukitalkoisiin alueellasi ja näin huolehtimaan osaltasi petokalakannoista,
ilmoittaudu mukaan ”haukikosteikkoapulaiseksi” nettisivuillamme.

*Seuraavat talkoot ovat sunnuntaina 30.10. Kustavissa. *
Mukaan talkoisiin
vapaa-ajankalastaja.fi

www.kalastusrajoitus.fi

*Virtamittarit vauhtiin taas syksyllä *
Suomen Vapaa-ajankalastajien Virtamittarit-hanke on kartoittanut useita
satoja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, jotta kohteet saadaan
aikanaan kaikkien vapaasti nähtäville kalastusrajoitus.fi -palveluun. Tämän
jälkeen päästään eroon kalastuksellisesti kiusallisista
virta-alueiden tulkintaongelmista ja voidaan samalla saavuttaa tavoite
vaelluskalojen suojaksi. Homma jatkuu jälleen tänä syksynä eri puolilla
rannikkoa, kun koulutetut "virtamittarimme" lähtevät tutkimaan jokivarsia.
Erityisesti joitain Pohjanmaan rannikkojokia on määrä käydä läpi nyt
syksyllä.

Kalastusrajoitus.fi kalastusrajoitus.fi -karttapalvelu kokoaa
kalastukseen vaikuttavat rajoitukset ja kertoo myös mm. paikalliset
alamitat, joten kaikkien kalastajien kannattaa siihen tutustua.

Kalastusrajoitus-karttapalveluun
www.kalastusrajoitus.fi

youtu.be

*Koolla on väliä -hanke päättyy, toiminta jatkuu*
Koolla on väliä -hanke on edistänyt vastuullista vapaa-ajankalastusta ja
siihen liittyviä teemoja vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen saman aihepiirin
asioita edistettiin Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeessa vuosina
2011-2014.

Tämän reilun vuosikymmenen aikana vapaa-ajankalastus on muuttunut paljon.
Yhä useammalla vapaa-ajankalastajalla vastuullisuus on nykyään keskeinen
ohjenuora omassa kalastuksessa. Vaikka toiminta hankemuotoisena nyt
loppuukin, on vastuullinen kalastus ja sen edistäminen tärkeä osa SVK:n
toimintaa myös jatkossa.
Oheisella videolla käydään läpi keskeisiä asioita, joita hankkeessa on
vuosien varrella tehty ja edistetty.

Katso video youtu.be

*Lohikalojen syysrahoitus joissa alkoi syyskuun alussa.*

Eri lajien rauhoitukset löydät täältä.
www.vapaa-ajankalastaja.fi

A) Tuttu juttu! polls.lianamailer.com

B) Aivan, kiitos muistutuksesta. polls.lianamailer.com

C) Tämä oli uutta, täytyy perehtyä. polls.lianamailer.com

D) Täh? polls.lianamailer.com

[image: Viimeksi kysyimme, miten juhlit Suomen luonnon päivää 39%
vastaajista juhli kalastaen, 23% marjastaen, 20% sienestäen ja 18% syöden
mustikkapiirakkaa.]

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö logo]
www.vapaa-ajankalastaja.fi

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry*
Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933
kotisivut: www.vapaa-ajankalastaja.fi

[image: Instagram] www.instagram.com

[image: Facebook] www.facebook.com

[image: Youtube] www.youtube.com

[image: Issuu] issuu.com

[image: LinkedIn]
www.linkedin.com

Osoitelähde: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
asiakastietorekisteri.
Tietosuojaseloste
www.vapaa-ajankalastaja.fi | Päivitä
yhteystietosi tai peruuta tilauksesi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi

[image: LianaMailer]


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja


Pm-ongen aiheuttamien kyselyjen takia Kilpailutoimikunta haluaa tiedottaa kokouspöytäkirjallaan seuraavaaLataa tästä Kilpailutoimikunnan pöytäkirja.Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja
*Pohjoismaiden pilkkimestaruus 2023*


Vuoden 2023 Pohjoismaiden pilkkimestaruus kilpaillaan 18.2.23 Suomessa.
Kilpailujärjestelyt ovat nyt haettavissa ja pilkkijaosto tekee päätöksensä
viimeistään syksyn aikana. Hakemukset kilpailun järjestämiseksi osoitetaan
Marcus Wikströmille, marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi ja mielellään
jo 14.5.22 mennessä.


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja

*Hyvää alkanutta vuotta kaikki SVK:n jäsenseurat! *


Järjestömme uuden toimintastrategian mukaisesti kehitämme myös yhteistä
tunnusmerkistöä, jonka avulla viestimme ja vahvistamme asemaamme Suomen vaikuttavimpana kalastusperheenä.

Liitteenä jäsenseurojemme käyttöön tarkoitettu uusi JÄSENSEURA-logo. Logoa
käyttämällä viestitätte olevanne Suomen Vapaa-ajankalastajien jäsenseura
ja kuuluvanne yhteiseen jäsenperheeseemme.

Voitte käyttää uutta JÄSENSEURA-logoa esim.
- nettisivuillanne
- osana Facebook-profiilinne kansikuvaa (ei kuitenkaan profiilikuvana)
- seuranne erilaisissa niin sähköisissä kuin printtimateriaaleissa esim.
jäsenhankinnan materiaaleissa,
-kilpailukutsuissa, tapahtumailmoituksissa, kokouskutsuissa jne.

Parhaimmillaan JÄSENSEURA-logo tukee visuaalista viestiänne oman
seuralogonne rinnalla.

Lataa tästä iso jäsenseuralogo.
Lataa tästä pieni jäsenseuralogo.

terveisin
Jaana Vetikko ja Johanna Antila


Jaana Vetikko
tiedottaja*Kilpailusaaliiden myyntiraportit*


ELY-keskukset myönsivät SVK:lle poikkeusluvan kilpailujen kalasaaliiden
myymiseen vuosille 2021-2025.
Lupa kattaa piirien toimintakalentereihin kirjatut piirien ja seurojen
kilpailut sekä piirien alueella järjestettävät SVK:n kilpailut.
*Lupa ei kuitenkaan koske merialueella järjestettäviä kilpailuja.* EU:n
säädökset kieltävät vapaa-ajankalastajien mereltä pyytämän saaliin
myynnin, eikä siihen ole kilpailuja koskevaa poikkeuslupamahdollisuutta.

*Lapin ELY:n poikkeuslupa*

on saatu seuraaville kalastuskilpailumuodoille;
vetouistelu-, pilkintä-, onginta-, heittokalastus- ja katiskakilpailut.
Pääosa myytävästä saaliista tulisi vetouistelukilpailuista, saalislajeina
pääosin hauki ja satunnaisesti kuhaa.

*Pohjois-Savon ELY:n poikkeuslupa*

on saatu seuraaville
kalastuskilpailumuodoille; vetouistelu-, pilkintä-, onginta-,
heittokalastus-, katiska- ja tuulastuskilpailut. Myytävät saaliskalat ovat
ahven, särki, muut särkikalat, hauki, kuha ja made.

*Varsinais-Suomen ELY:n poikkeuslupa*

on saatu seuraaville
kalastuskilpailumuodoille; vetouistelu-, pilkintä-, onginta-,
heittokalastus-, katiskakalastus- ja tuulastuskilpailut. Myytävät
saaliskalat ovat ahven, särki ja muut särkikalat, hauki, kuha ja made.

Muistutamme että myönnettyihin poikkeuslupiin sisältyy
*raportointivelvollisuus*. Kilpailujen kalasaaliita myyvät seurat ja piirit
pitävät näistä kirjaa. Piirit keräävät loppuvuodesta oman alueensa myydyt
kalasaaliit yhteen ja raportoivat niistä SVK:n kilpailuvastaavalle,
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi. Toivomme että saisimme piirien
tiedot *marraskuun loppuun mennessä*, mutta viimeistään ennen
*vuodenvaihdetta*. Ilmoittakaa myös, vaikka myyntimäärät olisivat pyöreä
nolla.

Kilpailuvastaava koostaa piirien raportit yhteen ja raportoi myyntien
kokonaismäärät ELY-keskuksille. Liitteenä on ELY:n virallinen
raportointikaavake malliksi, jotta seurat ja piirit muistaisivat, mitkä
tiedot on kirjattava myynneistä muistiin.

Lataa tästä kalanmyyntiä koskeva ELY-keskuksen lomake.Jaana Vetikko
tiedottaja


Vuoden kilpakalastaja


SVK:n kilpailutoimikunnan hallinnoima Vuoden Vapaa-ajankalastaja on vaihtanut nimeä Vuoden kilpakalastajaksi. Menettelytapa ja kriteerit pysyvät miltei ennallaan, eli jokaisen vapaa-ajankalastajapiirin toivotaan esittävän joulukuun loppuun mennessä yhtä ansiokasta henkilöä perusteluineen. Kilpailutoimikunta tekee päätöksensä seuraavan vuoden tammikuun aikana. Kilpailutoimikunnan valintaan vaikuttavat seuraavat kriteerit: aktiivinen osallistuminen järjestön eri SM-kisoihin, aktiivinen
osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys (esim. jonkun lajin uusi SE). Titteli myönnetään kerran vuodessa yhdelle SVK:n jäsenelle. Vuoden kilpakalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon, joka jää voittajalle muistoksi.

Nimen lisäksi muutetaan myös vuosiluku tittelissä. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdokkaiden kriteerit kerätään edelleen kuluvalta vuodelta ja valinta tehdään edelleen seuraavan vuoden tammikuussa. Viestinnällisistä syistä palkintolaattaan tulee kuitenkin tästedes valintavuoden vuosiluku (eli piirit keräävät kriteerit vuodelta 2021 mutta valitun henkilön titteliksi ”Vuoden kilpakalastaja 2022”).

*Ehdotukset* perusteluineen kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi, *kuluvan vuoden loppuun mennessä!*Jaana Vetikko
tiedottaja
*SVK:n vapaa-ajankalastajapiireille,

Kilpailutoimikunta jaostoineen haluaa
muistuttaa piirejä kesällä lähetetystä viestistä, jonka liitteenä oli
kilpailujaostojen työstämät sääntöehdotukset seuraavalle neljän vuoden
kaudelle. Tähän mennessä kommentteja ja kannanottoja on tullut ainoastaan
Pohjois-Pohjanmaan ja Lounais-Suomen piireiltä. Kilpailutoimikunta
jaostoineen toivovat aktiivisia kannanottoja kyseisiin sääntöehdotuksiin.
Palautteen alustava takarajahan oli syyskuun 30. päivä. Jotta piirit
ennättäisivät kokoustaa asiaan liittyen, pidennetään takarajaa 15.10.
saakka. Palautteet lähetetään SVK:n kilpailuvastaavalle,
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Mukavaa syksyä!
Kilpailutoimikunnan puolesta, Marcus Wikström*


Jaana Vetikko
tiedottaja

*Suomelle historiallinen jättimenestys perhokalastuksen MM-kilpailuissa –joukkuekulta ja kaksoisvoitto henkilökohtaisessa sarjassa*


*Suomen perhokalastusmaajoukkue onnistui kotikisoissaan Kuusamossa ja Taivalkoskella täydellisesti. Sunnuntain aamupäivän kalastusjakso varmisti Suomelle kautta aikain ensimmäiset kultamitalit sekä joukkuekilpailussa
että henkilökohtaisessa sarjassa.*

Suomen joukkue eteni maailmanmestaruuteen vakuuttavasti johtaen kilpailua jo ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen. Yhteensä viidestä kilpailujaksosta Suomi voitti neljä ja sijoittui kerran toiseksi. Joukkuekilpailussa Suomen loppupisteet olivat 80. Toiseksi sijoittui Ranska 127 pisteellä, joten Suomen voitto oli ylivoimainen. Pronssiset mitalit menivät Espanjalle (141
pistettä).
Perhokalastuksen MM-kilpailussa oli mukana 13 joukkuetta, joissa kussakin kalasti viisi kilpailijaa.

*Henkilökohtaisessa kilpailussa Suomelle kaksoisvoitto*
Henkilökohtainen maailmanmestaruus Suomeen varmistui, kun kilpailun kärkipaikalta viimeiselle jaksolle lähtenyt *Heikki Kurtti *(8 pistettä) onnistui voittamaan järvikalastusjakson Taivalkosken Kylmäluomajärvellä. Hopealle sijoittui Suomen *Jari Heikkinen *(13 pistettä), joka starttasi sunnuntain kilpailuun toiselta sijalta. Pronssia voitti Espanjan *David
Arcay* (15 pistettä). *Santeri Kinnunen* oli myös lähellä mitalia (15 pistettä), mutta jäi täpärästi neljänneksi, kun Arcayn kalapisteet olivat paremmat. *Mikko Räsänen* täydensi suomalaismenestystä ollen viides (18 pistettä). *Jyrki Hiltusen* sijoitus oli viidestoista (26 pistettä).
Joukkueen kapteenina toimi *Jarkko Suominen*.

Mestarilla hämmentyneet fiilikset


Tuore kaksinkertainen maailmanmestari Heikki Kurtti kertoo fiiliksien olevan suorastaan hämmentyneet mestaruuksien varmistuttua. ”Hankalaa kommentoida mitään järkevää, kun monen vuoden työn jälkeen saa tuollaisen palkinnon. Joukkueemme runko on ollut sama jo useamman vuoden.
Sijoituimme neljänsiksi jo Tasmaniassa vuonna 2019 sekä viidenneksi Italiassa vuonna 2018. Joukkueemme kaikki jäsenet kykenevät laadukkaaseen tasaiseen kilpailusuoritukseen. Sunnuntain kalastusjaksolle lähdettäessä paineita oli lähinnä joukkueen puolesta, ja henkilökohtainen menestys tuli vasta sen jälkeen. Sunnuntaina aamun pooliarvonta suosi Suomea Ranskaa
enemmän, joten viimeisen jakson saimme kalastaa jo aika vapautuneesti, vaikka mestaruus olikin vielä avoinna”.

Perhokalastuksen maailmanmestaruuksista on kilpailtu 40 kertaa, ja aiemmin Suomeen on tullut hopeisia ja pronssisia mitaleja.
Suomen maajoukkueen aiemmat mitalit: 1989 pronssi (Kuusamo, Suomi), 2001 hopea (Lycksele, Ruotsi), 2005 hopea (Lycksele, Ruotsi), 2007 pronssi (Kemi - Simo, Suomi).
Suomen maajoukkueen henkilökohtaiset mitalit: 1989 pronssi Jyrki Lämsä (Kuusamo, Suomi), 2018 hopea Jyrki Hiltunen (Trentino, Italia)
Kilpailutapahtumien videoita ja kuvia voi katsoa Suomen
Vapaa-ajankalastajien Instagramissa (@vapaa_ajankalastajat) ja Facebookissa (vapaa.ajankalastajat). Sivuilla on myös videolähetyksiä kilpailusta. Kilpailun tulokset löytyvät MM-kilpailujen omilta nettisivuilta (wffc2021.com).

Lisätietoja:

Perhokalastuksen MM-kilpailun pääsihteeri, Suomen Vapaa-ajankalastajat, kalatalousasiantuntija Petter Nissèn, puh.
0500 440 923,petter.nissen(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajat, kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, puh 0400 946 968, janne.rautanen(a)vapaa-ajankalastaja.fi

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 480 seurassa toimii yhteensä noin 34 000 kalastuksen harrastajaa.*Jaana Vetikko
tiedottaja

*Fiksu kalastaminen kannattaa – Nämä helpot keinot hyödyttävät sekä
kalastajia että kaloja*


*Vastuullisuus- ja ympäristönäkökulmat ovat olleet jo pitkään esillä
kalastuskeskustelussa. Monelle harrastajalle kuitenkin tulee yhä
yllätyksenä se, että ympäristöystävällisistä valinnoista ja välineistä
on usein käytännön hyötyä myös itse kalastajalle.*

Kalastusharrastajille ovat tulleet tutuiksi mitä moninaisimmat ohjeistukset
siitä, kuinka pyyntipuuhissa tulisi ottaa huomioon vastuullisuus ja
ympäristönäkökulmat. Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) toiminnanjohtaja
*Olli Saari* näkee, että vastuullisuusnäkökulman rinnalla on hyvä muistuttaa
siitä, että fiksu kalastaminen on usein valttikortti myös kalastajalle.
– Kalastuksen vastuulliset käytänteet myös omaksutaan sitä helpommin,
mitä
enemmän niistä ymmärretään olevan suoraa hyötyä myös itselle. On
tarjolla
esimerkiksi paljon sellaisia välineitä, jotka helpottavat kalastusta ja
ovat samalla hyväksi kaloille, hän sanoo.

*Välineillä on väliä*

Fiksusti kalastamisen voi aloittaa jo kaikille tutuista välineistä.
Esimerkiksi perinteisen kalahaavin heikkous on se, että uistimen koukut
tarttuvat havakseen helposti, ja toisinaan sotkun selvittämiseen tarvitaan
puukkoa. Kauppojen haavitarjonnasta löytyy nykyään useita kumihavaksellisia
vaihtoehtoja, joihin koukut eivät yhtä helposti kietoudu.
– Kumihavas on samalla kalaystävällinen valinta, sillä sileänä
materiaalina se ei vahingoita kalojen herkkää limapintaa. Tällä voi olla ratkaiseva
vaikutus esimerkiksi uhanalaista taimenta takaisin vapautettaessa, Saari
kertoo.

Toinen esimerkki löytyy koukuista. Kokenutkin kalastaja saattaa joskus
joutua tilanteeseen, jossa koukku on tarttunut omaan tai kaverin nahkaan.
Mikäli koukussa ei ole väkästä tai sellainen on huolellisesti painettu
lyttyyn, on koukun poistaminen helppo homma.
– Yhtä helppoa on väkäsettömän koukun irroitus myös sellaisen kalan
suupielestä, jota ei halua tai jota ei ole luvallista saaliiksi ottaa. Näin
kala on tarvittaessa helppo päästää vahingoittumattomana takaisin veteen,
Saari sanoo.

*Mitä tehdä isolle saaliille?*

Moni kalastaja haaveilee suuren petokalayksilön nappaamisesta, mutta yhtä
lailla sellainen voi päätyä myös sitä odottamattoman pyytämäksi.
Tällöin tilanteeseen valmistautumaton yleensä tappaa kalan, jotta uskaltaisi
käsitellä petoa ja koska sopivat vaa'at eivät ole käden ulottuvilla. Siksi
osa suurkaloista päätyy suoraan tunkiolle. Suomen Vapaa-ajankalastajien
kalatalousasiantuntija* Janne Antila* kannustaa aina varautumaan myös
siihen mahdollisuuteen, että vedestä nousee iso yksilö, jotta sen pystyy
tilanteen tullen vapauttamaan onnistuneesti.
– Tänä päivänä puhutaan paljon suurten petokalayksilöiden tärkeydestä
kalaston tasapainon kannalta. Tietoisuus isoista kaloista vaikuttaa myös
kalastajien liikkeisiin ja sitä kautta alueellisen kalastusmatkailun
arvoon. Kokonaisuuden kannalta ison petokalan vapauttaminen on usein hyvä
ratkaisu, Antila sanoo.
– Suuria petokaloja voi kuitenkin satunnaisesti myös syödä, kunhan
tiedostaa raskasmetallipitoisuuksien kasvavan kalan koon myötä.

Joskus kalaa tulee saaliiksi ylenpalttisesti, ja tilanteeseen varautumaton
joutuu pohtimaan, missä ja miten säilyttää kalat. Antilan vinkkinä onkin
miettiä jo etukäteen, kuinka paljon saalista omaan säilytykseen mahtuu.
– Fakta on se, että kuollut kala säilyy vain kylmässä, mutta elävä kala
säilyy luontaisessa ympäristössään eli vapaana vesistössä. Myöhemmin
sama kala isompana tai sen jälkeläiset voivat päätyä kalastajan pyytämäksi.
Tätä kestävä kalastus parhaimmillaan on, Antila kiteyttää.


Lisätietoja:
Janne Antila
Kalatalousasiantuntija
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
+358 45 630 4280
janne.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Jaana Vetikko
Tiedottaja

Vapaa-ajankalastajapiireille


SVK:n kilpailujaostojen työskentely alustavien kilpailusääntöehdotusten
saralla on saatu päätökseen. Ohessa on liite, josta löytyy säännöstöt
uudistusehdotuksineen. Uudet ehdotukset on havainnollistamisen vuoksi
kirjoitettu punaisella tekstillä. Huomatkaa kuitenkin, että tämän syyskauden
perhokarsinnat käydään jo uusituin säännöin.

Kilpailutoimikunta jaostoineen toivovat piirien ottavan aktiivisesti kantaa
kyseisiin sääntöehdotuksiin ja antavan palautteensa syyskuun 30. päivään
mennessä. Palautteet lähetetään SVK:n kilpailuvastaavalle,
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi.

Lataa tästä sääntöehdotukset.

Hyvää kesää!
Marcus Wikström
*Vapaa-ajankalastajat ja kalatalousviranomainen määrittävät Kaakkois-Suomen vaelluskalavesistöjen koskia*


*Itäiseen Suomenlahteen laskevien vaelluskalajokien koskikartoitus on hyvällä mallilla. Suomen Vapaa-ajankalastajien ja ELY-keskuksen
kalatalousviranomaisen yhteishankkeessa on alueen kalastuksellisesti merkittävät koski- ja virta-alueet kartoitettu maastokäynnein. Lopullisten paikkatietojen Kalastusrajoitus.fi -palveluun siirtämisen jälkeen on kalastajien helppo todeta, millä alueilla koskialueisiin liittyvät määräykset ovat voimassa. Myös jokiin nousevat kalat kiittävät saadessaan kotikoskissaan kuturauhan*.

Pääosin Kymenlaaksossa sijaitsevat Summanjoen, Vehkajoen, Mäntyharjun reitin alaosan ja Valkealan reitit ovat kalastuslain mukaisia vaelluskalavesistöjä. Niiden koski- ja virta-alueiden määritykset ovat valmisteilla ELY-keskuksessa. Työ on osa isompaa kokonaisuutta, jossa ELY-keskuksen kalatalousviranomainen määrittää vastaavat alueet tärkeimpiin vaelluskalavesistöihin toimialueellaan yhteistyössä Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) Virtamittarit-hankkeen kanssa. Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja kalastuksen valvojille.

SVK:n kouluttamat virtamittarit ovat tehneet koski- ja virta-alueiden määrityksiin liittyvät kenttätyöt. Ne tehdään maastokäynneillä jokaiseen ennalta arvioituun kohteeseen, joissa määritetään koski- tai virta-alueen alku- ja loppupäät.
Määrityksessä pyritään ottamaan huomioon veden korkeuden ja virtaaman muutokset siten, että lopputulos vastaisi mahdollisimman hyvin kaikkia virtaamaolosuhteita tulvavesistä matalan veden aikaan. ELY-keskus on valmistellut määrityksistä päätösluonnokset. Luonnokset ovat nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse Varsinais-Suomen ELY) ja niihin voi esittää mielipiteitä 17. toukokuuta asti.

Vaelluskalavesistö ja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet ovat kalastuslain mukaisia määritelmiä, joilla pyritään suojelemaan vaelluskaloja virtavesissä. Vaelluskalavesistöt ovat vesialueita, joita vaelluskalat käyttävät keskeisenä vaellustienään tailisääntymisalueenaan. Vaelluskalavesistömääritelmästä seuraa erilaisia kalastusta koskevia rajoituksia ko. vesistössä. Tällaisia ovat mm. syksyiset
verkkokalastuskiellot jokisuussa ja joessa sekä yleiskalastusoikeuksien rajoitukset koski- ja virta-alueilla, jotka ovat erityisesti lohikalojen lisääntymisalueita.
Vahvistetut rajoitukset merkitään www.kalastusrajoitus.fi -palveluun, joka on kaikkien kansalaisten tavoitettavissa esimerkiksi kännykän kautta.
Lisätietoja:
SVK, hanketyöntekijä Mauri Suojanen p. 040 589 6692,
mauri.suojanen(a)vapaa-ajankalastaja.fi
ELY-keskus, kalastusmestari Vesa Vanninen p. 02 9502 9095,
vesa.vanninen(a)ely-keskus.fiJaana Vetikko
tiedottaja

Uusi Kalastajan kuuma linja ratkoo kansalaisten kalastuspulmia – Tutkimus:
Harrastuksen esteenä myös tiedon puute


Mitä olet aina halunnut tietää kalastuksesta, mutta et ole kehdannut
kysyä? Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
kalatalousasiantuntijoiden uusi puhelinpalvelu vastaa kesällä
kalastusharrastajien kysymyksiin. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan moni
haluaisi kalastaa enemmän, mutta harrastusta voi estää esimerkiksi tiedon
puute.

Miten mato laitetaan koukkuun? Onko vavalla väliä, entä mitä siiman
päähän?
Kelpaisivatko vinkit vetouisteluun tai vertikaalijigaukseen? Etsitkö
tienoon parasta kalapaikkaa – aprikoitko, kuinka lähellä toisen mökkirantaa
saa kalastaa?

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö avaa torstaina 11.6.
maksuttoman ”Kalastajan kuuma linja” -palvelun, jossa järjestön
kalatalousasiantuntijat vastaavat kaikkiin kalastuksen harrastajien ja
sellaiseksi haluavien kysymyksiin. Asiantuntijat tavoittaa 6. elokuuta asti
tiistaisin ja/tai torstaisin klo 15–17 puhelimitse soittamalla,
tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä.

Tiedottaja Jaana Vetikko kertoo, että järjestön asiantuntijoilta ympäri
Suomea voi kysyä mitä vain kalastuksen eri muodoista kalankäsittelyyn. He
opastavat myös esimerkiksi ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä.
– Haluamme auttaa niin aloittelijoita kuin pro-kalastajiakin Uudeltamaalta
Lappiin. Toivomme, että meihin otetaan yhteyttä matalalla kynnyksellä.
Monelle tulee esimerkiksi yllätyksenä, miten mato kannattaa laittaa
koukkuun. Toisin kuin usein ajatellaan, koukku pitää jättää näkyviin,
jotta
kala jää helpommin kiinni siihen. Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, ja meiltä
saa luotettavan vastauksen, Vetikko kannustaa.
Suomessa on hieman alle 1,6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa – lähes joka
kolmas suomalainen harrastaa jo kalastusta. Kalastonhoitomaksuja
lunastettiin keväällä aiempaa reippaammin, ja myös järjestön teettämän
tuoreen kyselytutkimuksen mukaan korona-aika on lisännyt suomalaisten
kalastusintoa.
Vetikko iloitsee siitä, että tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia
suomalaisista haluaisi kalastaa nykyistä enemmän. Harrastusta voi kuitenkin
estää esimerkiksi tiedon puute.
– Noin joka viides kyselyyn vastanneista kertoi kalastamisen esteeksi sen,
että ei tiedä, missä hyviä kalapaikkoja olisi. Tietoa kaivataan myös
siitä,
miten, milloin ja missä ylipäänsä voi kalastaa sekä siitä, miten kala
käsitellään ja valmistetaan ruuaksi. Tähän huutoon haluamme vastata.
Kalastajan kuuma linja palvelee 11.6.–6.8. tiistaisin ja/tai torstaisin
klo 15–17 seuraavissa numeroissa:

11.6.
Häme
Janne Rautanen
0400 946 968

18.6.
Lappi
Petter Nissén
0500 440 923 (myös ruotsiksi)

25.6.
Kaakkois-Suomi
Marcus Wikström
045 110 2126 (myös ruotsiksi)

30.6.
Pohjanmaa
Juha Ojaharju
045 113 3050

2.7.
Lounais-Suomi
Janne Antila
045 630 4280

9.7.
Etelä-Suomi
Marcus Wikström
045 110 2126 (myös ruotsiksi)

21.7.
Keski-Suomi
Juha Ojaharju
045 113 3050

23.7.
Etelä-Karjala
Janne Tarkiainen
044 547 9116

23.7.
Pohjois-Karjala
Janne Tarkiainen
044 547 9116

30.7.
Pohjois-Savo
Janne Tarkiainen
044 547 9116

30.7.
Etelä-Savo
Janne Tarkiainen
044 547 9116

6.8.
Kainuu
Petter Nissén
0500 440 923 (myös ruotsiksi)

6.8.
Pohjois-Pohjanmaa
Petter Nissén
0500 440 923 (myös ruotsiksi)


Jaana Vetikko
tiedottaja

Hei
Oheisena tiedoksenne SVK:n hallituksen päätös koskien jigin ja keinotekoisen
syötin käyttöä sm-pilkeissä.

1. Selvennys SM-Pilkin sääntöihin
Edellisessä kokouksessa päätettiin SM-Pilkin sääntömuutoksien
hyväksymisen yhteydessä pyytää pilkkijaostolta selvitys jigi-termistä ja
niiden rinnastamisesta keinotekoisiin syötteihin.
Pilkkijaosto toimitti pyynnöstä 26.2. selvityksen asiaan ja tarkensi jigin
määritelmää seuraavasti: "Liimalla rakennettu värikoukku ja eri
materiaaleista valmistettu jigi ja keinotoukka ovat sallittuja syöttejä".
Pilkkijasto esittää, että tarkennus koskee seuraavia pilkkikilpailuja:
SM-pilkki, SM-kiiskipilkki, SM-särkipilkki ja SM-laituripilkki.

Todettiin saatu määritelmän tarkennus. Päätettiin hyväksyä sääntöihin
sekä esitetty tarkempi määritelmä että sen soveltaminen kaikissa pilkkijaoston esittämissä kilpailuissa.


Jarmo NiitynperäTapaturmavakuutus piirin yleisissä kilpailuissa.
Piirihallitus on ottanut tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikissa piirin yleisissä, tapahtuma- ja toimintakalenterissa ilmoitetuissa kilpailuissa. Vakuutettujen määrä yhtä kilpailua kohden on 250 osallistujaa.
Vakuutus ei koske seurojen omia, jäsentenvälisiä kilpailuja, vaan niihin järjestävän seuran on kulloinkin tehtävä oma vakuutus niin halutessaan.

Vakuutus on tapaturmavakuutus ja koskee kilpailujen lisäksi niihin liittyviä välittömiä matkoja. Kyseessä tulee olla tapaturmasta johtuva loukkaantuminen, eikä vakuutus koske sairaudesta, tai kilpailun aikana tapahtuneesta sairastumisesta aiheutuvia kuluja.

Vakuutus kattaa hoitokorvauksia enintään 8500 € asti, haittakorvaus pysyvästä fyysisestä vammasta 5000 € asti, sekä kuolemantapauksissa, korvaus omaisille 1700 €.

Vakuutusehtojen mukaan hoitoon liittyvät kustannukset tulee loukkaantuneen suorittaa itse ja hakea niihin sairausvakuutuskorvaukset. Loppu voidaan suorittaa nyt otetun vakuutuksen perusteella.
Vahinkotapauksessa tilaisuuden järjestäjän tai valvojan, tulee varmentaa vahinkoilmoitukseen tapaturma sattuneeksi vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa olosuhteissa.

Vakuutuskirja on piirin taloudenhoitajan hallussa, jolta saa hakemukseen tarvittavat muut tiedot.

Yhteystiedot:
Jarmo Niitynperä
Henkilöstöpäällikkö, Raision kaupunki
puh. (02) 434215, 040-5427057
© 2007 Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry