Tänään 26.6. nimipäivää viettävät Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere, Jeremias ja Viveka
(SVK:n tiedotteita, tuloksia, raportteja, piirin tiedotteita ym. Päivitetty 21.06. -22 )
Toimikunnat:


KeskustelufoorumiPIIRI TIEDOTTAA

tiedottaja.jpg - 47279 bytes

Kalastusleiri Ulvilan Joutsijärvellä 21. -24.7.2022 nuorille ja heidän vanhemmilleen


Lataa tästä kalastusleirin kutsu yhteystietoineen.


Järjestökoulutus Pohjois-Pohjanmaan piirin jäsenseurojen pyynnöstä


Lataa tästä koulutuskutsu yhteystietoineen.

*RANNIKON KALATALOUSALUEPÄIVÄT *28.-29.9.2022*


*Keskiviikko 28.9.*
Turun Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2 TURKU

*Torstai 29.9.*
Tutustumisretki Kustavi-Taivassalo
Kannattaa lähteä mukaan!

Terveisin,
Malin ja Heidi / Kalatalouden Keskusliitto
/Päivien järjestämiseen on saatu rahoitusta Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen kalastonhoitomaksuvaroista./

*SÄNDLISTA: Kustens fiskeriområden och samarbetsgruppernas medlemmar*

Skriv in datumet i kalendern redan nu! I år kan vi äntligen träffas
ansikte mot ansikte igen!
Programmet meddelas och anmälningen öppnar i juni. Mycket aktuellt för
fiskeriområden utlovas och fram för allt tid för nätverkande.
*
**KUSTENS FISKERIOMRÅDESDAGAR *28-29.9.2022*
*Onsdag 28.9.*
Ämbetshuset i Åbo Självständighetsplan 2 ÅBO

*Torsdag 29.9.*
Exkursion till Gustavs-Tövsala
Häng med!

Hälsningar,
Malin och Heidi / Centralförbundet för Fiskerihushållning
/För arrangerande av dagarna har vi fått stöd av Egentliga Finlands
NTM-centrals fiskevårdsavgiftsmede

Malin Lönnroth
Kalastusbiologi – Fiskeribiolog
Kalatalouden Keskusliitto - Centralförbundet för Fiskerihushållning
Malmin kauppatie 26 - Malms handelsväg 26
00700 Helsinki - Helsingfors
Puh. 040-5960 808 - Tel. 040-5960 808
malin.lonnroth@ahven.net
www.ahven.net www.ahven.net


Kaija Tanhuanpää
sihteeri
*Merilohta uistellaan uusin määräyksin*


*Merilohen uistelukausi on nyt käynnissä kuumimmillaan. Touko- ja
kesäkuuhun painottuvan intensiivisen kalastusjakson aikana uistelijat
tavoittelevat avomereltä meren hopeaharkkoja, joista suurimmat ovat
painoltaan 20 kilon luokkaa. Lohi on maineensa veroinen, kalojen kuningas.
Sen voima siiman päässä tarjoaa unohtumattoman elämyksen kalastajalle. Myös
ruokapöydässä lohelle varataan kunniapaikka.*

Viimesyksyiset EU:n kalastuskiintiöneuvottelut saivat merilohen
uistelijoilta poikkeuksellisen suuren huomion. Aiemmin Euroopan komission
antamat määräykset lohen kalastukseen olivat koskeneet vain kaupallista
kalastusta, mutta vuonna 2021 tehdyt päätökset koskevat myös
vapaa-ajankalastajia vuodesta 2022 alkaen.

Neuvotteluissa erityistä keskustelua herätti maa- ja metsätalousministeriön
tulkinta kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n suosituksesta lohen
kalastuksen järjestämiseksi. Ministeriön esitys Suomen kannaksi oli, että
kaiken lohen kalastuksen tulisi tapahtua enintään neljän merimailin
etäisyydellä perusviivasta (sisäisten aluevesien ulkoraja). Suomen
Vapaa-ajankalastajien (SVK) mukaan Suomen ei olisi tullut EU:n
kiintiökeskusteluissa ajaa muutoksia Suomessa tapahtuvaan lohen
vapaa-ajankalastukseen, koska kalastus kohdentuu istutettuihin tai
vahvoihin lohikantoihin.
Komission asetuksena merilohen uisteluun asetettiin sekä ajallisia että
alueellisia määräyksiä ja Suomen kansalliseen säätelyyn verrattuna
tiukempaa saaliskiintiöintiä.

*Lohen vapaa-ajankalastuksen keskeiset rajoitukset merilohen uistelussa
vuonna 2022 *
• Suomenlahdella lohia saa ottaa saaliiksi kansallisen lainsäädännön
puitteissa (2 lohta/ kalastaja/ vrk).
• Muualla Suomen rannikkoalueella neljän merimailin sisällä perusviivasta
saa touko-elokuussa ottaa saaliiksi lohia kansallisen lainsäädännön
puitteissa (2 lohta/ kalastaja/ vrk). Lohet voivat olla rasvaevällisiä
luonnonlohia tai istutettuja eväleikattuja kaloja.
• Kaikilla muilla Itämeren alueilla saa ottaa saaliiksi yhden (1)
rasvaeväleikatun lohen vuorokaudessa. Sama saalisrajoitus on voimassa myös
Suomen rannikkoalueella (neljän merimailin sisällä perusviivasta)
syys-huhtikuun aikana.
• Saaliiksi saadut lohet tulee tuoda rantaan kokonaisina.

Sisäisten aluevesien ulkoraja näkyy kartalla avomeren äärellä sijaitsevien
saarten ja luotojen ulkopuoleisena viivana. Neljän merimailin (noin 7,4 km)
raja lasketaan tästä perusviivasta.
Ahvenanmaalla asetettu raja sijoittuu niin ulos, ettei sillä ole suuria
vaikutuksia uisteluun. Sen sijaan Pohjanlahdella vaikutuksia uisteluun on
enemmän, sillä aiemmin suuri osa saaliista on kalastettu rajan
ulkopuolelta. Kalastajien on erityisen vaikea hahmottaa avomerellä
etäisyyttä perusviivaan, jota ei ole merkitty navigoinnissa käytettävien
karttaohjelmistojen tietokantoihin.

*Vapaa-ajankalastajien lohen hinta meriuistelussa on 1081 €/lohi*

Suomen Vapaa-ajankalastajien vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan vuoden
2017 uistelusaalis oli noin 1200-1440 lohta. Rahaa uistelijat käyttivät
kalastukseen 1081 €/pyydetty lohi, joten harrastuksen taloudelliset
vaikutukset ovat merkittävät. Laskelmassa ei ole mukana uistelemiseen
tarvittavan kaluston arvoa.

”Suomen Vapaa-ajankalastajat uusii vuonna 2018 julkaistun lohen
uisteluselvityksen tulevan syksyn aikana. Tarkoituksena on selvittää lohen
uistelun saalista ja ekonomiaa, mutta myös uusien määräysten vaikutusta
kalastukseen ja sen oheispalveluihin”, kertoo Suomen Vapaa-ajankalastajien
kalatalousasiantuntija *Janne Rautanen*.

Lisätietoja:
Suomen Vapaa-ajankalastajat, kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, puh.
0400 946 968, janne.rautanen(a)vapaa-ajankalastaja.fi


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja
Tässä kampanjakirjeessä kerromme ajankohtaisia asioita Suomen
Vapaa-ajankalastajien Mimmit kalastaa -teemavuodesta 2022.[image: Kuva, joka sisältää kohteen teksti, clipart-kuva Kuvaus luotu
automaattisesti] Mimmit ovat mukana Erämessuilla!


Mimmit ovat mukana Kansainvälisillä Erämessuilla 9.-12.6.2022 Riihimäellä,
osana Suomen Vapaa-ajankalastajien osastoa. Messujen teemana on
vastuullisuus, ja tämän tiimoilta osastollamme onkin Suomen
Vapaa-ajankalastajien ja Rapalan viehekierrätys, jossa kaikki halukkaat
voivat tuoda vanhat, käytöstä poistetut ja myös rikkinäiset uistimensa
keräysastiaan. Kerätyt lusikat ja vaaput saavat uuden elämän SVK:n
jäsenseuroissa, joissa kunnostetut uistimet jäävät seurojen käyttöön ja
jaettavaksi etenkin nuorille kalastusharrastuksen edistämiseksi ja uusien
ihmisten kannustamiseksi kalastuksen pariin. Löydät meidät messuilta
osastolta U606. Mimmeille on osastolla jaossa Laser Median ja Erämessujen
kanssa yhteistyössä tehtyjä Mimmit kalastaa -mittatarroja.
Auta maahanmuuttajia kotoutumisessa kalastuksen avulla Suomen
Vapaa-ajankalastajien kesäkampanja ”Kalailoa ilman rajoja” kannustaa
suomalaisia auttamaan kotoutuvia maahanmuuttajia viemällä heitä kalastamaan
ja lahjoittamalla kalastusvälineitä.

Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) käynnistää kesäksi Kalailoa ilman rajoja
-hankkeen, jossa kannustetaan suomalaisperheitä viemään kotoutuvia
maahanmuuttajaperheitä kalaan. SVK lahjoittaa kampanjaan osallistuviin
vastaanottokeskuksiin tarpeellisen välineistön ja tietopaketin kalastamisen
aloittamiseen turvallisesti. Vastaanottokeskukset luovuttavat niitä
edelleen kalastuksesta kiinnostuneiden asukkaidensa käyttöön.

Jos olet kiinnostunut viemään maahanmuuttajaperheitä kalastamaan,
ilmoittaudu vapaaehtoiseksi Suomen Vapaa-ajankalastajien sivustolla
olevalla lomakkeella (www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalailoa/). SVK lahjoittaa
perheelle tarvittaessa onkivälineet, jotka voi tilata
ilmoittautumislomakkeen kautta. Välinesettejä on rajallinen määrä.

Tulevia Mimmit kalastaa -tapahtumia:
Järjestä tapahtuma, me autamme!

Järjestättekö tapahtuman, tempauksen, kurssin tai kilpailun, joka on
suunnattu erityisesti mimmeille? Tai haluatteko kannustaa johonkin kaikille
avoimeen tapahtumaanne tyttöjä ja naisia erityisesti mukaan? Ilmoita
tapahtumastanne meille. Laita sähköpostilla:
· tapahtuman nimi
· tapahtuman järjestäjä
· tapahtuman lyhyt kuvaus (eli
mitä odotettavissa)
· tapahtuman päivämäärä ja
kellonaika
· tapahtumapaikkakunta ja
tapahtumapaikka (sekä mahdollinen kokoontumispaikka)
· ilmoittautumistiedot sekä
mahdollinen kustannus
· linkki järjestäjän
nettisivuille, facebook-tilille tai instagram-tilille, missä tapahtumasta
kerrotaan tarkemmin
· järjestävän tahon logo, jos
löytyy

Ilmoita tapahtumasi tintti.drake@vapaa-ajankalastaja.fi. Autamme täydellä
viestintätarjonnallamme SVK:n jäsenseuroja ja -piirejä Mimmit kalastaa!
-tapahtumien markkinoinnissa. Käytössä ovat julisteet, tarrat ja flyerit
tapahtumiin, näkyvyys kampanjasivulla ja somekanavissamme sekä
konkreettinen asiantuntija-apu viestinnän ja markkinoinnin toteuttamisessa
(muun muassa tapahtumailmoituskuvien tekeminen). Lisäämme tapahtumatietonne
myös Mimmitkalastaa.fi mimmitkalastaa.fi -sivuille ja tiedotamme
siitä @mimmitkalastaa -Instagramtilillä.

Kesän markkinointiaikataulusta

Viestintäkoordinaattori Tintti kalastaa (eli on lomalla) 13.-31.7.2022,
joten mikäli kaipaat tapahtumallesi markkinointimateriaaleja, lähetäthän
tiedot hyvissä ajoin ennen tätä ajankohtaa, niin ehdimme saada tapahtumanne
markkinointimateriaalit kuntoon.

Tärkeitä linkkejä:
*Kuvamateriaalit:* mimmitkalastaa.fi

Täältä löytyvät somekuvat, tapahtumajulisteet, flyerit kuin logotkin. Voit
ladata haluamasi tiedostot omalle koneellesi. Jos et pääse kansion
materiaaleihin tai sinulla on vaikeuksia vaikkapa ladata niitä käyttöösi,
ota yhteyttä niin autamme!

*Kotisivut: **www.mimmitkalastaa.fi*

Tietoa hankkeesta, matalan kynnyksen opastusta kalastusharrastuksen pariin,
ohjeita hankkeeseen osallistumiseen, tapahtumat sekä paljon muuta.
*Instagram: **www.instagram.com*

Hankkeen viestintä- ja dialogikanava, jossa sisältö on vapaamuotoisempaa,
mutta silti informatiivista mm. tapahtumien suhteen.

Ruorissa ja palveluksessasi!
Olen Tintti Drake, ja vastaan Mimmit kalastaa! -hankkeen navigoinnista.
Olen myös kalastava mimmi, ja innostun helposti kohtuuttoman paljon
kaikesta kalastukseen liittyvästä, joten kuulen erittäin mielelläni ideoita
koskien mahdollisia yhteisiä toimenpiteitä hankkeen puitteissa! Ja mikäli
kysyttävää hankkeesta ilmenee, vastaan mielelläni. Kuulumisiin!

Yhdessä mimmien kalastusharrastuksen puolesta,
*Tintti Drake, yhdessä koko Suomen Vapaa-ajankalastajien henkilökunnan
kanssa*
Mimmit kalastaa! on Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) koordinoima hanke,
jonka tavoitteena on madaltaa tyttöjen ja naisten kalastusharrastuksen
aloittamisen kynnystä. Hanke saa rahoitusta MMM:ltä
kalastonhoitomaksuvaroista.


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan KalastajaVapaa-ajankalastajien kesäkuun uutiskirje


Kesäkalaan koko kansa! Viehekierrätys. Riihimäen Erämessut. Ilmianna
onnellinen kalastaja. Vapapäivä, Fisuun Fongaus. Viehekalastuksen SM.
Onki24. Matkailun jäsenedut. Tarjous.

Lue selaimessa
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi

[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Logo]
www.vapaa-ajankalastaja.fi

Uutiskirje 3.6.2022

Etusivu www.vapaa-ajankalastaja.fi
Järjestö www.vapaa-ajankalastaja.fi
Lehti www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
Fisuun www.fisuun.fi
Liity jäseneksi www.vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi

*Kesäkalaan koko kansa! *

Kesä on vihdoin täällä. Pian alkavat koululaisten kesälomat, mökkikansa
vaeltaa kesäpaikoilleen ja kesäkalastuksen paras aika on käsillä.
Ulkokeittiöt kutsuvat kokeilemaan uusia kalareseptejä. Vihdoin on aikaa
nauttia. Moni saattaa löytää ensikipinän myös matalan kynnyksen
kalastuskisoihin, joita onkin tarjolla tänä kesänä pitkin Suomea vaikkapa
Street fishing -kisakiertueen muodossa.

Olemme saaneet viime aikoina paljon uusia uutiskirjeemme lukijoita,
tervetuloa mukaan! Toivotamme oikein rentouttavaa kesää ja kireitä siimoja
missä ikinä kesää vietätkin. Seuraava uutiskirje ilmestyykin sitten
heinätauon jälkeen elokuussa. Somekanavamme eivät nuku kesälläkään, joten
nähdään Facebookissa ja Instagramissa!

Street fishing -kisakiertue www.vapaa-ajankalastaja.fi

www.eramessut.fi

*Vapaa-ajankalastajat Riihimäen Erämessuilla 9.-12.6. *

50-vuotisjuhlavuottaan viettävät Riihimäen kansainväliset Erämessut
järjestetään 9.-12.6. Osastoltamme löydät monipuolisesti tietoa
kalastusharrastukseen liittyen, mm. lupa-asioista, nuoristotapahtumista,
leireistä ja kerhoista, seuratoiminnasta, kilpailuista, Mimmit kalastaa
-toiminnasta ja vastuullisesta kalastuksesta. Meiltä löydät myös Anna
vieheille uusi elämä -viehekierrätyslaatikot, joten nappaa messuille mukaan
vanhat vieheesi ja tuo ne keräyslaatikoihin kunnostettaviksi ja nuorille
eteenpäin lahjoitettaviksi. Kalankäsittelynäytökset osastomme lähettyvillä
Allasalueella joka päivä klo 12 ja 15.30. Osastomme vieressä olevalla
kahluualtaalla järjestetään puolestaan joka päivä lapsille tarkoitettu
leikkimielinen onkikisa. Tavataan siis Erämessuilla osastolla U606, tervetuloa!

Erämessuille tästä www.eramessut.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi

*Osallistu kesäkilpailuun – Ilmianna onnellinen kalastaja!*

Vapaa-ajankalastus on ilonlähde jo noin 1,5 miljoonalle suomalaiselle ja se
tutkitusti lisää harrastajansa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista
hyvinvointia. Tänä kesänä Suomen Vapaa-ajankalastajat etsiikin maailman
onnellisimman maan onnellisinta kalastajaa – siis maailman onnellisinta
kalastajaa! Tunnetko onnellisen vapaa-ajankalastajan, tai tekeekö kalastus sinut
onnelliseksi? Ilmianna tuttavasi tai itsesi ja perustele, miksi juuri hän
tai sinä olisit maailman onnellisin kalastaja. Mikä kalastamisessa tuottaa
iloa ja lisää onnellisuutta ja hyvinvointia? Osallistu ja voita palkintoja!
Ilmianna onnellinen kalastaja
www.vapaa-ajankalastaja.fi

www.fisuun.fi

*Vapapäivä ilahduttaa taas 11. kesäkuuta*

Huippuhauska lasten ja nuorten kalastustapahtuma Vapapäivä järjestetään
jälleen, tällä kertaa 11. päivä kesäkuuta. Vapapäivänä alle
18-vuotialla on mahdollisuus kalastaa ilmaiseksi Metsähallituksen yli 30 kalastuskohteella.
Suomen Vapaa-ajankalastajien ohjaajia on paikalla 13 kohteella kello 10–15,
ja muilla kohteilla lapset voivat kalastaa omatoimisesti huoltajansa
kanssa. Tapahtuma on Suomen Vapaa-ajankalastajien ja Metsähallituksen
Eräpalveluiden yhteinen tempaus lasten ja nuorten kalastusharrastuksen
edistämiseksi. Viime vuonna oli mukana yli 900 nuorta. Lähtekää tekin
mukaan, niin saamme tänä vuonna kenties tuhannen osallistujan rajan rikki!
Tutustu kohteisiin www.fisuun.fi

www.fisuun.fi

*Fisuun Fongaus haastaa lapset ja nuoret lajikalastamaan*

Fisuun Fongaus on hauska lajikalastuskisa lapsille ja nuorille. Kisa kestää
koko kesän aina elokuun loppuun asti. Fongauksessa eli lajikalastuksessa on
tarkoitus kalastaa mahdollisimman monta eri kalalajia. Tässä kilpailussa ei
kalan koolla ole väliä, pienen pieni kymmenpiikki on yhtä arvokas kuin 10
kilon hauki. Fongaus kehittää kalastustaitoja monipuolisesti ja samalla
opettaa tunnistamaan yhä useampia kalalajeja. Kisaan osallistutaan omalla
tai vanhemman älypuhelimella kisan omassa WhatsApp-ryhmässä. Kilpailu on
maksuton.

Fisuun Fongaukseen www.fisuun.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi

*Viehekalastuksen SM 17.-19.6. Vaasassa*

Ketkä ovat Suomen parhaat viehekalastajat? Se selviää 17.-19.6., kun
Viehekalastuksen SM järjestetään Vaasassa. Kilpailussa palkitaan kolme
parasta kaikissa sarjoissa SM-mitalein, ja upeita palkintoja jaetaan
yhteensä yli 40 000 € arvosta! Kilpailu koostuu erillisistä SM-Ahven ja
SM-Hauki –kilpailupäivistä, joissa viisi pisintä kalaa / laji otetaan
tuloksissa huomioon. Kisaan voi vielä ilmoittautua mukaan! Samassa
yhteydessä lauantaina 18.6. järjestetään myös *Koko perheen kalapäivä
-tapahtuma*. fb.me

Viehekalastuksen SM
www.vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi

*Ilmoittaudu Onki24-kisaan 17.6. mennessä*

Jos särkikalojen onginta sytyttää, lähde mukaan kesän kuumimpaan
onkikisaan! Viime vuonna päivänvalon nähnyt Onki24 järjestetään pe 1.7.
klo 21 – la 2.7. klo 21. Ilmoittautuminen päättyy jo 17.6. joten nyt on hyvä
hetki koota joukkue, ilmoittautua mukaan ja aloittaa kilpailutaktiikan
suunnittelu. Viime vuoteen verrattuna on tehty pieniä muutoksia sääntöihin,
mm. tuloksen ratkaisee tänä vuonna kolmen eri lajia olevan kalan
yhteispituus. Yhdellä lajilla ei siis enää pärjää, vaan monipuolisuus on
valttia.
Ilmoittaudu mukaan www.vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi

*SEUROISSA TAPAHTUU: Kainuun kalastuslinko*

Kalastusharrastuksen voi aloittaa missä iässä tahansa. Myös aikuisena.
Verenperintönä kalastustaidon saa yhä harvempi, joten käytännön
kalastustaitojen opastukselle on kasvava tarve. Suomen Vapaa-ajankalastajat
järjestää yhdessä kalastusseurojen ja piirien kanssa pilottitapahtumia
kilpailuneutraalin aikuistoiminnan kehittämiseksi. *Kainuun
kalastuslinko *kokoaa yhteen omalla alueellaan eri kalastusseurat tarjoamaan yhdessä aikuisille suunnattua toimintaa. 16.6. Kajaanin keskustassa Kauppatorin rannassa
opastetaan heittouistelun ja vetouistelun maailmoihin. Tapahtumaan voi
tulla koko perheellä, *lue lisää*. fb.me

Lue lisää aikuistapahtumista
www.vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi

*Matkailuetuja SVK:n jäsenille*

Nyt on mainio aika ottaa SVK:n jäsenkortista kaikki irti ja hyödyntää
matkailun jäsenetuja. Uusimpana jäsenetukumppanina on *Merikoivula
Länsi-Suomen saaristossa* merikoivula.fi, joka tarjoaa *SVK:n
jäsenille 10 % alennuksen* majoituksen hinnoista. Tutustu tähän ja
muihinkin etuihin nettisivuillamme.

Tutustu jäsenetuihin
www.vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi

*TARJOUS: Spintube-haukiperhot 8 € / kpl*

Nyt verkkokaupassamme Spintube Pike -haukiperhot lähes puoleen hintaan eli
vain 8 €/ kpl 1.6.-31.7. välisen ajan (norm. 15 €). Saatavilla kahta
väriä. Nämä ei kauaa vanhene, osta siis omasi ennen kuin loppuu.

Tarjouksiin www.vapaa-ajankalastaja.fi

*Nähdäänko Riihimäen Erämessuilla?*

A) Ihan varmasti. polls.lianamailer.com

B) Tunnelmaa voisi kyllä käydä aistimassa.
polls.lianamailer.com

C) Jos säät hellii ja auto starttaa.
polls.lianamailer.com

D) Eräjormailen kotosalla. polls.lianamailer.com

[image: Viimeksi kysyimme, kenen kanssa kalastat toukokuussa 37,5%
vastaajista kalasti yksin, 37% kavereiden kanssa, 25% perheen kera ja 0,5%
työporukalla.]
[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö logo]
www.vapaa-ajankalastaja.fi

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry*

Vanha talvitie 2-6 A 11,
00580 Helsinki,
puh. 050 597 4933
kotisivut: www.vapaa-ajankalastaja.fi

[image: Instagram] www.instagram.com

[image: Facebook] www.facebook.com

[image: Youtube] www.youtube.com

[image: Issuu] issuu.com

[image: LinkedIn]
www.linkedin.com

Osoitelähde: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
asiakastietorekisteri.
Tietosuojaseloste
www.vapaa-ajankalastaja.fi |
Päivitä yhteystietosi tai peruuta tilauksesi
uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi

[image: LianaMailer]


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja
Koululaisten kalastustapahtumaan odotetaan tuhatta kävijää


*Vapapäivä aloittaa jälleen koululaisten kesäloman. Metsähallitus avaa
lauantaina 11.6. yhteensä 35 kalastuskohdetta kaikille alaikäisille
kalastajille. Tapahtuma on täysin ilmainen. Useilla kohteilla nuoria
kalastajia opastavat Suomen Vapaa-ajankalastajien kalakummit ja
kalastusohjaajat.*

Vapapäivä-perinne on jatkunut jo 12 vuotta. Parhaimmillaan tapahtumaan on
osallistunut yli tuhat nuorta kalastajaa.
Tänä kesänä mukana on uutena kohteena Vikajoki Rovaniemellä. ”Haluamme
lisätä tapahtumaan tällaisia luonnonkalakohteita. Samalla voimme lisätä
lasten kiinnostusta luonnonkalojen pyyntiin”, ylitarkastaja *Olli Urpanen*
Metsähallituksesta sanoo.
Suomen Vapaa-ajankalastajien kalakummit ja kalastusohjaajat ovat paikalla
13 kohteella. Nopeimmat paikalle saapuvat nuoret kalastajat saavat
keräilyharvinaisuuden eli Kuusamon Uistimen tekemän Vapapäivä-vieheen,
jollaista ei voi kaupasta ostaa. Vieheen saa vain osallistumalla
tapahtumaan.

Näillä ohjatuilla kohteilla kalastus alkaa lauantaina 11.6. kello 10 ja
päättyy kello 15.:
Salo, Teijo: Matildanjärvi
Ikaalinen: Teerilampi
Lammi (Evo): Niemisjärvet
Kivijärvi: Heikinlampi
Mikkeli: Valkeajärvi
Lieksa: Änäkäinen
Nurmes: Peurajärvi
Kuhmo: Syväjärvi
Rovaniemi: Vikaköngäs
Rovaniemi: Vikajoki
Sievi: Maasydänjärvi
Sodankylä: Ahvenlampi
Vaala: Manamansalo, Särkinen

Lisäksi Vapapäivänä kaikki alaikäiset voivat kalastaa ilmaiseksi
huoltajansa kanssa yhteensä 22 kalastuskohteella, joilla ei ole ohjausta.
Nämä kohteet voi tarkistaa Metsähallituksen Eräluvat.fi-sivuilta
tiedotteet.metsa.fi.

Omatoimisilla kohteilla alaikäiset kalastajat voivat kalastaa ilmaiseksi
koko lauantaipäivän 11.6. Myös alaikäisen mukana seuraava aikuinen voi
kalastaa ilmaiseksi omatoimisilla kohteilla. Näille kohteille on kuitenkin
ilmoittauduttava etukäteen sähköpostitse osoitteeseen vapapaiva@metsa.fi
tiedotteet.metsa.fi. Viestissä
kerrotaan alaikäisten ja mukana seuraavan aikuisen nimet sekä Vapapäivän
kohde, jossa kalastetaan. Niillä 13 kohteella, jossa paikalla ovat
kalakummit ja kalastusohjaajat, aikuiset eivät voi kalastaa Vapapäivän
aikana kello 10–15, eikä alaikäisten tarvitse niihin ennakkoon ilmoittautua.

*Lue lisää:*
Eräluvat.fi/vapapaiva
tiedotteet.metsa.fi

*Lisätietoja:*

Viestintäpäällikkö Aku Ahlholm, Metsähallitus, 040 4814890.
Ylitarkastaja Olli Urpanen, Metsähallitus, 040 720 5963.

Kysy lisää Salon, Ikaalisen ja Lammin Vapapäivästä: janne.rautanen(at)
vapaa-ajankalastaja.fi, p. 0400 946 968
Kysy lisää Heikinlammen Vapapäivästä: juha.ojaharju(at)
vapaa-ajankalastaja.fi, p. 045 113 3050
Kysy lisää Mikkelin, Lieksan ja Nurmeksen Vapapäivästä:
janne.tarkiainen(at)
vapaa-ajankalastaja.fi, p. 044 547 9116
Kysy lisää Pohjois-Suomen Vapapäivä-kohteista: petter.nissen(at)
vapaa-ajankalastaja.fi, p. 0500 440 923


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja
Suomen Vapaa-ajankalastajat etsii maailman onnellisimpia kalastajia –
Ilmianna itsesi tai tuttavasi!


Lue tiedote ePressi.comissa
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net
[image: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö]Suomen
Vapaa-ajankalastajat etsii maailman onnellisimpia kalastajia – Ilmianna
itsesi tai tuttavasi!
Tiedote. Julkaistu: 01.06.2022, 09:05
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
*Tunnetko onnellisen kalastajan – tai oletko sellainen itse?* *Suomen
Vapaa-ajankalastajat etsii kesäkilpailussaan maailman onnellisimpia
kalastajia. *
Vuoden 2022 Maailman onnellisuusraportin mukaan Suomi on jo viidettä vuotta
peräkkäin maailman onnellisin maa. Tänä kesänä Suomen Vapaa-ajankalastajat
etsii Suomen, siis myös maailman, onnellisimpia kalastajia.

– Kalastus on monille ilonlähde ja arjen henkireikä, joka tutkitusti lisää
hyvinvointia – henkistä, fyysistä ja sosiaalista. Vapaa-ajankalastajien
määrä Suomessa on noin puolitoista miljoonaa, ja kalastus on suosittu
harrastus ympäri maailmaa, toteaa Suomen Vapaa-ajankalastajien
tiedottaja *Jaana
Vetikko*.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) Vapaa-ajankalastus 2020 -tilastojulkistuksen
mukaan kalastusharrastus on yleistynyt etenkin lasten ja nuorten sekä
eläkeläisten keskuudessa. Eniten, noin puolella, kalastajamäärät ovat
kasvaneet 18–24-vuotiaiden naisten osalta. Vuonna 2020 kalassa kävi lähes
puolet 10–17-vuotiaista nuorista ja yli kolmasosa 18–24-vuotiaista. Myös
eläkeläiset innostuivat kalastuksesta: yli 64-vuotiaiden kalastajien määrä
kasvoi noin neljänneksellä.
Vetikko arvioi, että suosiota selittää ainakin osin korona-aika, jolloin
esimerkiksi sisäharrastukset olivat tauolla. Luonto ja kalastus elvyttävät
ja rentouttavat mieltä sekä antavat vastapainoa hektiselle arjelle ja
vaikka työstressille.

Järjestön viime vuonna teettämässä kyselytutkimuksessa yli neljännes
suomalaisista kertoi saaneensa kalastuksesta apua ahdistukseen.
– Kalastus ja veden äärellä oleilu on monille ihan terapiaa. Stressitön,
hyvinvointia mielelle ja keholle tuova kalastusharrastus antaa vastapainoa
myös epävakaaseen maailmantilanteeseen. Tämän kesän kampanjassamme
halusimmekin keskittyä kalastuksen tuomaan iloon ja mielen hyvinvointiin,
Vetikko pohtii.
Toisaalta harrastuksessa voi miellyttää sen sosiaalinen puoli. Kalastamaan
lähdetään usein kaverin kanssa, ja kalastusmatkoilla ja -kilpailuissa
tutustuu uusiin ihmisiin.

*Näin osallistut Maailman onnellisin kalastaja -kilpailuun*
Järjestön kesäkilpailussa maailman onnellisimman kalastajan onnea ei
lasketakaan saaliin määrässä, vaan kaikessa muussa hyvässä, mitä kalastus
antaa: hauskoja hetkiä, terveysvaikutuksia, onnistumisen iloa, hyvää
seuraa, maittavaa ja terveellistä lähiruokaa, mielenrauhaa.

Vetikon mukaan maailman onnellisin kalastaja voi olla kuka tahansa
vapaa-ajankalastusta harrastava, Suomessa asuva henkilö.
– Se voi olla kalastus- tai työkaverisi, naapurisi, vanhempasi tai vaikka
sinä itse. Saaliilla tai harrastuneisuuden asteella ei ole väliä, vaan
vaakakupissa painaa nyt positiivisuus. Sillä on merkitystä, mitä kalastus
antaa itselle ja samalla kanssakulkijoille. Miksi kalastus tekee tuttavasi
tai sinut onnelliseksi, miten se lisää hyvinvointia ja miten tämä näkyy
myös ulospäin, Vetikko selittää.

Kilpailuun voi osallistua Suomen Vapaa-ajankalastajien nettisivuilla
osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjaresto.mail-epr.net.
Kilpailu alkaa 1.6.2022 ja siihen voi osallistua 31.8. klo 16 asti.

Kilpailun pääpalkinto on CTEK CS Free -monitoimilaturi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net
ja CTEK-aurinkopaneeli, joiden arvo on yhteensä noin 600 euroa. Lisäksi
ilmoittajien ja ehdokkaiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti
metsästys- ja kalastusliike Ruotoon
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net
100 euron arvoinen viehesetti, Sonyn kannettava langaton kaiutin SRS-XB13
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjartjesto.mail-epr.net
sekä aloittavan kalastajan ongintavälinesetti.

Osallistu kilpailuun:
www.vapaa-ajankalastaja.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net

*Lisätietoja:*

Suomen Vapaa-ajankalastajat
tiedottaja Jaana Vetikko, +358 50 525 7806,
jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net
Maailman onnellisin kalastaja -kilpailu:
www.vapaa-ajankalastaja.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto-mail-epr.net

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13vapaa-ajankalastajapiirin 460 seurassa toimii yhteensä noin 33 000
kalastuksen harrastajaa.*

*vapaa-ajankalastaja.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net*
*vapaa-ajankalastajalehti.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net*
*fisuun.fi
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net*
*facebook.com/vapaa.ajankalastajat/
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net*
Liitteet
- image002.jpg
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net
[image: Twitter]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net[image:
Facebook]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net[image:
LinkedIn]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net[image:
Pinterest]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net[image:
Addthis]
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net

Mikäli haluat muuttaa tai peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net
Tiedotejakelu on ePressi.comin palvelu. Tiedotteet lähetetään ePressi.comin
toimittaja- ja toimitusrekisterille sekä tiedotteen julkaisijan
sidosryhmärekisterille. Rekisteriseloste
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.net
Lue viesti selaimessa
suomen-vapaa-ajankalastajien-keskusjarjesto.mail-epr.netJaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja


SEURAKIRJE 2/2022
1. *SVK:n kevätkokouksen päätöksiä *
2. *Jäsenten eroamisesta ilmoittaminen*
3. *SVK:n uutiskirjeen tilaus *
4. *Vuosiviehe 2022 tilattavissa*
5. *Ilmoita saaliisi kalarekisteriin, samalla saat kalasi
fongauslistalle *
6. *Aikuistoiminnan seurapiloteista sisältöä seuratoimintaan*
7. *Riihimäen Erämessut 9.-12.6.*
8. *Kalastusleirit 2022*
9. *Lajikalastuskilpailu lapsille ja nuorille: FISUUN FONGAUS*
10. *Vapapäivä-kalastustapahtuma *
11. *Street fishing -kiertue lähenee*
12. *Onki24 - Suomen laajin onkikilpailu järjestetään taas*
13. *Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä *
14. *Pohjoismaiden pilkkimestaruus 2023*
15.*Matkailun jäseneduista hyötyä kesään *
1. *SVK:n kevätkokouksen päätöksiä*

SVK:n kevätkokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2023 alustavista
jäsenmaksuista ja niiden säilyttämisestä ennallaan. Maksut ovat: 15,00
euroa varsinaiset henkilöjäsenet, 7,50 euroa perhejäsenet ja 4,00 euroa
nuorisojäsenet sekä 40,00 euroa keskusjärjestön henkilöjäsenet ja 500,00
euroa kannatusjäsenet. Jäsenmaksuista päätetään syyskokouksessa. Lisäksi
kokouksessa annettiin tiedoksi, että hallitus on valmistautunut
valmistelemaan jäsenmaksun suuruuden tarkistamista vuodelle 2024.

1. *Jäsenten eroamisesta ilmoittaminen*

Muistutamme jälleen: Muistattehan, että jäsenerosta tulee ilmoittaa,
jotta turhia maksukehotuksia ei tarvitsisi lähettää? Jäsenmaksulaskun
maksamatta jättäminen ei ole sama asia kuin eroilmoitus. Järjestöllä
menee
vuosittain merkittävä summa rahaa turhien jäsenmaksukehotusten
postittamiseen.

Jokaiselle maksamattomalle jäsenelle tulee eropäivä ennen 3/2022 Vapaa-ajan
Kalastaja -lehden osoitteiden ajoa lehtipainoon seuran laskutustavasta
riippumatta. Siis, myöskin jos seura ei ole maksanut jäsenistään, lehti
jää tulematta näille jäsenille, eikä lehtiä ole mahdollista postittaa
jälkikäteen.

1. *SVK:n uutiskirjeen tilaus*

Suomen Vapaa-ajankalastajien sähköinen uutiskirje tuo sähköpostiisi
tuoreimmat järjestökuulumiset, kausittaiset tuoteuutuudet, kiinnostavimmat
tarjoukset ja muuta ajankohtaista vapaa-ajankalastuksen saralta. Kuule
ensimmäisten joukossa missä mennään ja liity postituslistalle
veloituksetta
osoitteessa uutiskirje.vapaa-ajankalastaja.fi/. Toivomme, että seuroissa
välitätte tietoa uutiskirjeen tilausmahdollisuudesta omissa kanavissanne.

1. *Vuosiviehe 2022 tilattavissa*

Vuosiviehevärityskilpailu on SVK:n jokavuotinen lapsille ja nuorille
tarkoitettu kilpailu, jonka voittajavärityksestä tehdään oikea viehe.
Kilpailuvieheenä toimi ensimmäistä kertaa Grosarin muovirunkoinen
räminäkuulilla varustettu 12 cm vaappu, joka tunnetaan mainiona
kuhavieheenä. Viehevärityskisan viehe on erikoisväri ja sitä voi tilata
ainoastaan SVK:lta. Viehettä valmistetaan vain 200 kappaletta, joten jos
haluat omasi, kannattaa olla nopea. Kalastusseurat voivat tilata vieheitä
hintaan 8 €/ kappale + toimituskulut. Suositushinta ulosmyyntiin on 12 €/
kpl. Minimitoimitus 6 kpl. Tilaukset SVK: n kaupasta
vapaa-ajankalastaja.fi/kauppa tai toimistolta puh. 050 597 4933,
jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi.

1. *Ilmoita saaliisi kalarekisteriin, samalla saat kalasi
fongauslistalle*

Kalojen fongaaminen on mielenkiintoista ja jännittävää. Samalla opit
paljon uusia asioita kaloista ja kalapaikoista sekä todennäköisesti
tutustut muihin fongareihin. Vapaa-ajankalastaja.fi-sivuilta löytyy
fongareille oma sivu vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus/
www.vapaa-ajankalastaja.fi, jota voi käyttää saaliiden
tilastointiin.
Kaikki SVK:n jäsennumeron omaavat henkilöt voivat lisätä kalasaaliitaan
sivujen Fongaus-listaan. Jäsenyyden lisäksi edellytyksenä on, että
käyttäjä on rekisteröitynyt sivujen käyttäjäksi ja on kalaa
ilmoittaessaan kirjautuneena sivuille. Fongauslistalla näkyvät siis vain kirjautuneiden jäsenten kalat. Fongaus-tilaston avulla voi helposti järjestää erilaisia fongauskilpailuja kavereiden kanssa, tai vaikkapa kalastuskerhoissa ja
-leireillä.
Ohjeet rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen:
vapaa-ajankalastaja.fi/extranetohje/
www.vapaa-ajankalastaja.fi
Kalan ilmoittaminen tapahtuu täällä: vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus/
www.vapaa-ajankalastaja.fi
Fongaustilastot: vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus/
www.vapaa-ajankalastaja.fi
2. *Aikuistoiminnan seurapiloteista sisältöä seuratoimintaan*
Aikuistoiminnan seurapilotteja käynnistettiin menestyksellisesti viime
vuonna ja toiminta jatkuu! Tavoitteena on löytää hyviä tapoja innostaa
aikuisia kalastusharrastuksen pariin ja kannustaa uusia ihmisiä mukaan
seurojen jäseniksi. Seurapilotteja suunnitellaan ja toteutetaan
yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. Onko teillä seurassa idea - vaikka
uusi tapahtuma, kurssi tai tapahtumasarja - jota haluaisitte sparrata eteenpäin
tai toteuttaa yhdessä kanssamme? Ota yhteyttä! Etsimme nyt myös piiriä,
joka lähtisi monistamaan Kainuun Kalastuslingon pohjalta vastaavaa pilottia
omalla alueellaan eli toteuttamaan useamman eri seuran toimesta aikuisille
suunnattuja matalan kynnyksen kalastustapahtumia, joissa samalla tuodaan
seurojen ja piirin toimintaa esille. Tarjoamme suunnittelu- ja
markkinointiapua sekä tukevaa taloudellista resurssia uuden pilotin
toteuttamiseksi. Aikuisille suunnatulla käytännön kalastusopastuksella on
nyt kysyntää. Miten viime vuoden aikana mukaan lähteneet seurat
onnistuivat innostamaan uusia ihmisiä toiminnan pariin ja jäseniksi asti? Tutustu jo toteutettuihin ja käynnissä oleviin seurapilotteihin nettisivuillamme ja hyödynnä parhaat toimintatavat ja vinkit omaan käyttöön:
www.vapaa-ajankalastaja.fi > aikuistoiminta/ Lisätiedot:
koordinaattori Johanna Antila, johanna.antila(at)vapaa-ajankalastaja.fi,
p. 050 573 9332.
3. *Riihimäen Erämessut 9.-12.6.*

Kansainväliset Erämessut järjestetään 9.–12.6. Riihimäen
Urheilupuistossa.
Tapahtuman teemat ovat metsästys, kalastus, retkeily ja luonto, joita
käsitellään tänä vuonna vastuullisuuden näkökulmasta. Erämessuilla on
paljon kalastusaiheista ohjelmaa, joihin voit tutustua täältä:
www.eramessut > ohjelma.html Muista ostaa liput edullisemmin
verkosta. Tervetuloa!
Suomen Vapaa-ajankalastajat ovat mukana messuilla allasalueella osastolla
U606. Osastollemme voit tuoda vanhat rikkoutuneet tai käytöstä poistuneet
vieheesi kierrätykseen sekä tutustua mm. Fisuun-nuorisotoimintaamme sekä
Mimmit kalastaa -hankkeen toimintaan.

1. *Kalastusleirit 2022*

*Fisuun perholeiri*
SVK järjestää valtakunnallisen perholeirin *17.–19.6. Muuramessa*. Leiri on
suunnattu 11–17-vuotiaille ja sopii niin aloittelijoille kuin kokeneemmille
perhokalastajille. Leirillä kalastetaan Muuramenjoella ja Raudanjärvellä.
Paikalla on kokeneita perhokalastajia opastamassa perhokalastustekniikoita
sekä antamassa hyödyllisiä vinkkejä! Leirillä sidotaan myös ottiperhoja
kalastuspäiviä varten, joten tämä on hyvä tilaisuus oppia ja kehittyä
perhonsidonnassa!

*Leirin hinta* on 50 € SVK:n jäsenelle, ei jäsenelle 65 €. Hinta
sisältää majoituksen omilla liinavaatteilla, ruokailut, askartelumateriaalit sekä
ohjatun kalastuksen.
*Ilmoittautuminen* 1.6. mennessä fisuun.fi-sivujen kautta. Leirille mahtuu
mukaan vain 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
*Lisätietoja* leiristä voi kysellä Joonas Pysäykseltä puh. 045 650 0088 tai
joonas.pysays@vapaa-ajankalastaja.fi.

*Fisuun nuorisoleiri*

Valtakunnallinen nuorisoleiri järjestetään tänä vuonna *Kotkassa 1.–3.7.*
Leiripaikkana toimii Ristiniemen kurssikeskus, joten kalastaminen
heittämällä ja uistelemalla tapahtuu merellä. Kohdekaloina leirillä ovat
hauki, ahven ja kuha. Kalastamisen lisäksi leirillä harjoitellaan saaliin
käsittelyä ja kisataan leikkimielisessä Street fishing
-kalastuskilpailussa. Leiri on tarkoitettu 10–17-vuotiaille.

*Leirin hinta* on 50 € SVK:n jäsenelle, ei jäsenelle 70 €. Hinta
sisältää majoituksen omilla liinavaatteilla, ruokailut, askartelumateriaalit sekä
ohjatun kalastuksen. *Ilmoittautuminen* 15.6. mennessä fisuun.fi-sivujen
kautta. Leirille mahtuu mukaan 24 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
*Lisätietoja* leiristä voi kysellä Janne Tarkiaiselta, puh. 044 547 9116
tai janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi.

*Hossan Vitonen, viisipäiväinen kalastusvaellus*
Kalastuspainotteinen vaellusleiri *25.-29.7.* on suunnattu 13-17-vuotiaille nuorille.
Viiden päivän vaelluksella kävellään noin 30 kilometriä, päiväetappien
ollessa 6-9 km. Yöpymistä varten leiriydytään Metsähallituksen
ylläpitämille leiripaikoille. Kalastus tapahtuu kansallispuiston järvissä
ja joissa, joissa siiman päähän voi saada haukia, ahvenia, siikoja ja
miksei taimeniakin. Leirin vetäjinä toimivat SVK:n toimihenkilöt.
Leirille järjestetään tarvittaessa *yhteiskyyti*, joka saapuu Hossaan
sunnuntaina 24.7. Leiriltä paluupäivä on perjantai 29.7.
*Leirin hinta* on SVK:n jäsenille 100 €, ei jäsenille 120 €. Kyydin
tarvitseville 20 € lisämaksu. Tarkempia tietoja ja ilmoittautuminen
fisuun.fi/tulevia-kalastustapahtumia.

*Fisuun vaellukset*

Suomen Vapaa-ajankalastajat järjestää yhdessä paikallisten toimijoiden
kanssa viikonlopun kestäviä vaellusretkiä *6.-7.8. *Tapahtumia
järjestetään samaan aikaan useilla paikkakunnilla ympäri Suomea.
Retkien tarkoitus on tutustuttaa osallistujat vaelluksiin, joihin yhdistyy
vahvasti myös kalastus. Aiempaa kokemusta kummastakaan ei välttämättä
tarvita. Tarkoituksena on luoda osallistujille hyvä pohja tulevaisuuden
omatoimisiin reissuihin. Vaelluksien paikkakunnat ja ilmoittautuminen
löytyvät osoitteesta fisuun.fi/tulevia-kalastustapahtumia. Siellä on myös
tarkemmat tapahtumakohtaiset tiedot.

*Perheleiri*

Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri järjestää yhdessä SVK:n kanssa
valtakunnallisen kalastuksellisen perheleirin *12.-14.8. Vääksyssä*
Heinäsaaren leirikeskuksessa. Leirin ohjelmassa on mm. monipuolista
kalastusta Päijänteellä, kalastusvälineiden askartelua ja leikkimielistä
kisailua ja visailua.
*Leirin hinta* on SVK:n jäsenille 40 € ja ei jäsenille 60 €. Hinta
sisältää majoituksen omilla liinavaatteilla, ruokailut, saunan, askartelumateriaalit sekä ohjatun kalastuksen.
*Ilmoittautuminen* 24.7. mennessä fisuun.fi-sivujen kautta. Leirille mahtuu
25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
*Lisätietoja* leiristä voi kysellä Veikko Karinkannalta puh. 040 132 5774
tai veikko.karinkanta@vapaa-ajankalastaja.fi.

1.*Lajikalastuskilpailu lapsille ja nuorille: FISUUN FONGAUS *
Kilpailussa on tarkoitus kalastaa mahdollisimman monta eri kalalajia 1.6.-31.8. välisenä aikana ja raportoida ne kilpailun Whatsapp-ryhmään. Viime kesän tapaan kilpailussa on kaksi ikäsarjaa isommille ja pienemmille kalastajille: 0-12 ja 13-18 -vuotiaat. Molempien sarjojen voittajat palkitaan Kurren 50 €:n
arvoisilla lahjakorteilla, 2. ja 3. sijoille on luvassa kalastusaiheisia
tuotepalkintoja, lisäksi arvomme kaikkien osallistuneiden kesken muutamia
viehepalkintoja.
*Kilpailukonsepti* on yksinkertainen: Tarkoituksena on kalastaa kesän
aikana mahdollisimman monta eri kalalajia. Saadut kalat kuvataan annettujen
ohjeiden mukaisesti ja kuvat lähetetään älypuhelimella kilpailun omaan
Whatsapp-ryhmään. Ryhmästä saat myös vinkkejä eri kalalajien
tunnistamiseen ja narraamiseen. Kisaan osallistuessa tiedot ja taidot karttuvat ja jo pelkällä mato-ongella pääsee erinomaisesti alkuun.

Tänä vuonna kilpailuun on valittu 69 Suomessa tavattavaa kalalajia.

*Kilpailun sääntöihin ja ohjeisiin* voit tutustua Fisuun Fongauksen omilla
sivuilla fisuun.fi/fisuunfongaus www.fisuun.fi > fisuunfongaus>.
Samalta sivustolta pääset myös täyttämään sähköisen
ilmoittautumislomakkeen sekä seuraamaan kisan viikoittain päivittyvää tulosseurantaa. Kilpailuun voit liittyä mukaan koko kilpailun keston ajan, haasta kaverisikin mukaan!

1. *Vapapäivä-kalastustapahtuma *

Perinteinen Suomen Vapaa-ajankalastajien ja Metsähallituksen
yhteisponnistus Vapapäivä järjestään lauantaina 11.6. Vapapäivänä
alle 18-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi monissa Metsähallituksen
kalapaikoissa.
*Opastetuilla kohteilla* kalastetaan klo 10-15 kaikkiaan kolmellatoista
Metsähallituksen virkistyskalastuskohteella. Paikalla ovat SVK:n ohjaajat
opastamassa nuorille kalastusta. *Omatoimikohteilla* nuorilla sekä heitä
kyyditsevillä aikuisilla on mahdollisuus kalastaa muuallakin
Metsähallituksen kalastuskohteissa ilmaiseksi 11.6. vuorokauden ajan,
kunhan hoitaa ilmoittautumisen kuntoon.
HUOM! Tutustuthan Vapapäivän lisätietoihin ja kohteisiin, jotka
löytyvät fisuun.fi, eraluvat.fi www.eraluvat.fi ja Vapapäivä
Facebook-sivuilta.

*Vapapäivän opastetut kohteet ovat*:
Salo, Teijo: Matildanjärvi
Ikaalinen: Teerilampi
Lammi (Evo): Niemisjärvet
Kysy lisää Salon, Ikaalisen ja Evon Vapapäivästä: janne.rautanen(at)
vapaa-ajankalastaja.fi, p. 0400 946 968

Kivijärvi: Heikinlampi
Kysy lisää Heikinlammen Vapapäivästä: juha.ojaharju(at)
vapaa-ajankalastaja.fi, p. 045 113 3050

Mikkeli: Valkeajärvi
Lieksa: Änäkäinen
Nurmes: Peurajärvi
Kysy lisää Mikkelin, Lieksan ja Nurmeksen Vapapäivästä:
janne.tarkiainen(at)
vapaa-ajankalastaja.fi, p. 044 547 9116

Kuhmo: Syväjärvi
Rovaniemi: Vikaköngäs
Rovaniemi: Vikajoki
Sievi: Maasydänjärvi
Sodankylä: Ahvenlampi
Vaala: Manamansalo, Särkinen
Kysy lisää näistä Vapapäivän kohteista: petter.nissen(at)
vapaa-ajankalastaja.fi, p. 0500 440 923

1. *Street fishing -kiertue lähenee*

Jatkuvasti suosiotaan kasvattava Street fishing -kisaformaatti valtaa
rantoja tänä kesänä peräti 15 eri kaupungissa. Lappeenranta on mukana
uutena kohteena. Nyt on oikea aika käydä ilmoittautumassa mukaan näihin
rentoihin kalastuskisoihin. Osaa otetaan kahden hengen tiimeissä, joten
kootkaa vaikka useampi pari seuranne jäsenistä ja lähtekää kokeilemaan!
SVK:n jäsenseuran aikuisjäsenet osallistuvat puoleen hintaan (5 euroa) ja
nuoret osallistuvat kokonaan maksutta.
Kaikki kilpailut ja niihin liittyvät tiedot löydät sivuilta:
vapaa-ajankalastaja.fi/streetfishing
www.vapaa-ajankalastaja.fi > streetfishing>.

1.*Onki24 - Suomen laajin onkikilpailu järjestetään taas *

Onki24 on ongintaan ja erityisesti särkikaloihin tähtäävä koko kansan kalastuskilpailu.
Kilpailu järjestetään pe 1.7. klo 21:00 – la 2.7. klo 21:00.
Kilpailuvesistönä toimii kaikki Suomen onkimiseen ja kelaonkimiseen
sallitut vesistöt.
• Kilpailussa on kaksi sarjaa; Fiilistely-sarja sekä Pro-sarja.
• Kilpailu käydään vain joukkuetasolla. Molempien sarjojen joukkueet
koostuvat kahdesta (2) henkilöstä. Kilpailussa voidaan kalastaa sekä
rannalta että veneestä.
• Kilpailukalat ovat särki youtube.be, seipi
youtube.be, säyne youtube.be,
suutari youtube.be, sorva
youtube.be, ruutana youtube.be
ja lahna youtube.be.
• Kilpailijat ottavat kilpailukaloista kuvan mittalaudan päällä ja
lähettävät sen älypuhelimella kisajärjestäjälle.
• Joukkueen tulokseksi lasketaan kolmen (3) eri lajia olevan pisimmän
kalan yhteispituus. Suurimman yhteispituuden kalastanut joukkue on
voittaja.
Vuoden 2022 Onki24:n yhteistyökumppanina ja palkintojen lahjoittajana
toimii Onkitukku.fi www.jig.fi. Palkinnot ovat
kalastusvälineitä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 17.6. mennessä:
www.vapaa-ajankalastaja.fi onki24/

1.*Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä *
Kilpailuista oheisessa liitteessä.

Lataa Kilpailuliite tästä.

Kilpailukutsut, ilmoittautumisohjeet yms. löytyvät SVK:n kotisivuilta
vapaa-ajankalastaja.fi www.vapaa-ajankalastaja.fi.
Lisätietoja SVK:n kilpailutoiminnasta saatte myös kalatalousasiantuntija
Marcus Wikströmiltä p. 045 110 2126, s-posti:
marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi.

1. *Pohjoismaiden pilkkimestaruus 2023*

Vuoden 2023 Pohjoismaiden pilkkimestaruus kisataan 18.2.2023 Suomessa.
Kilpailujärjestelyt ovat nyt haettavissa ja pilkkijaosto tekee
päätöksensä viimeistään syksyn aikana. Hakemukset kilpailun järjestämiseksi
osoitetaan pikaisesti Marcus Wikströmille, marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi.

2. *Matkailun jäseneduista hyötyä kesään *

Lomat lähestyvät ja monen kohdalla myös kalastuspainotteiset
kesäreissut. Muista hyödyntää SVK:n jäsenille neuvotellut matkailun
jäsenedut, jotka löytyvät kootusti
vapaa-ajankalastaja.fi/matkailun-jasenetuja/
www.vapaa-ajankalastaja.fi > matkailun-jasenetuja/>


*Kalaisaa kesää ja kireitä siimoja! *

Terveisin Jaana Vetikko, Olli Saari, Pekka Lehdes, Petter Nissén, Janne
Rautanen, Marcus Wikström, Juha Ojaharju, Janne Tarkiainen, Tarja
Lehtimäki, Jaana Piskonen, Ismo Malin, Tintti Drake, Johanna Antila ja
Janne Antila.

*Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä 2022*

Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä,
jotka löytyvät mm. netistä os. www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut
on julkaistu tai julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 3/2022 ja
4/2022 sekä *kokonaan* kotisivuillamme; www.vapaa-ajankalastaja.fi ->
Kilpailutoiminta -> SM-kutsut.

*SVK:n onkimaajoukkueiden loppukarsinnat vuoden 2023 joukkueisiin*
Kilpailut pidetään kaksiosaisena. *1. osa* (kaksi osakilpailua) 14.-15.5.
Kyrönjoki, Ilmajoki: Auneksen silta, Siltatie (Ongitaan Ilmajoen
puoleisella penkalla, ruudun taakse pääsee autolla). Tero Kankaanpää:
kankaanpaa.tero@gmail.com tai 044 547 7096. * 2. osa* 24.-25.9. Lempäälän
kanava, Seppo Pönni 040 580 6647. Ilmoittautumiset 1.5.2022 mennessä
oheisen lomakkeen kautta. Linkki lomakkeeseen:
forms.gle*. *Osallistumismaksut: aikuiset 60 €
(nuoret alle 18 v, ei maksua), sisältäen molemmat kilpailut. Maksu 1.5.
mennessä Seinäjoen seudun onkijat ry:n tilille FI79 5419 0140 0679 05.
Maksukuitissa on luettava "kilpaonkimaajoukkuekarsinta" ja kilpailijan
nimi. Osallistumisen varmistus 1. kilpailupäivän aamuna klo 9.00-9.45 ja
ruutuarvonta klo 10.00. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan kisa-aamuina.

*Kutsu SM-heittouisteluun*SM-heittouistelu Keiteleellä la 2.7. Kilpailuaika
klo 12-18 + 30 min siirtymät mennen tullen. Kilpailukeskus sijaitsee
Keiteleen satamassa, osoitteessa Laituritie 3. Osanottomaksu 40 €/venekunta
ja 20 €/joukkue. Jos osallistut myös SVK:n vetouisteluun osanottomaksu on
70 €/venekunta. Veneessä saa olla kaksi henkilöä ja kolme venekuntaa
muodostaa joukkueen. Kilpailukalat: hauki alamitta 50 cm ja ahven alamitta
25 cm. Ei muita kilpailukaloja. *Ilmoittautuminen 24.6. mennessä:
tii.kukko(at)gmail.com . Tilinumero Nilakan kalakerho ry:
FI92 5128 0620 0250 29. *Ilmoittautuminen myös kisakeskuksessa
kilpailupäivänä tuntia ennen siirtymäajan alkua. Lisätietoja: Tiina
Kukkonen, p. 040 829 5310.

*Kutsu SVK:n mestaruusvetouisteluun*SVK:n mestaruusvetouistelu Keiteleellä
su 3.7. Kilpailuaika klo 10-16 + 30 min siirtymät mennen tullen. Kisakeskus
sijaitsee Keiteleen satamassa, os. Laituritie 3. Osanottomaksu 40
€/venekunta ja 20 €/joukkue. Jos osallistut myös SM heittouisteluun, on
osanottomaksu yhteensä 70 €/venekunta. Veneessä saa olla kaksi henkilöä ja
kolme venekuntaa muodostaa joukkueen. Veneessä saa käyttää 6 vapaa.
Alamitat hauki 50 cm, ahven 25 cm ja kuha 42 cm. Ei muita kilpailukaloja.
Ahvenella on kerroin 2 ja kuhalla 3. *Ilmoittautuminen 24.6. mennessä:
tii.kukko(at)gmail.com. Tilinumero Nilakan kalakerho ry:
FI92 5128 0620 0250 29. *Ilmoittautuminen myös kisakeskuksessa
kilpailupäivänä tuntia ennen siirtymäajan alkua. Lisätietoja: Tiina
Kukkonen, p. 040 829 5310.

*Kutsu SM-soutu-uistelun *

Soutu-uistelun SM Kolovedellä (kilpailukeskus Koloveden Kirkkoranta, osoite
Kirkkorannantie 200, 58180) la 9.7. klo 18.00 – su 10.7. klo 8.00 + 30min
siirtymät alussa ja lopussa. Opastus Heinäveden ja Enonkosken väliseltä
kantatieltä no 471. Kaikilla 18-64 v. on oltava kalastonhoitomaksu v. 2022
maksettuna. Ilmoittautuminen *to 30.6. mennessä* joko s-postitse
eoluostarinen@gmail.com tai osoitteella SM-Soutu/Eero Luostarinen,
Vallantie 1, 79700 Heinävesi. Osallistumismaksu 40 €/venekunta, maksetaan
tilille OP FI62 5048 0220 0144 87. Kuittiin merkintä ”SM-soutu” sekä
osanottajien nimet. Jälki-ilmoittautuminen 45 € lähtöpaikalla klo 16-17.
Hauki (55 cm, kerroin 1), ahven (25 cm, kerroin 3), kuha (42 cm, kerroin
5), muut kalat; siika ja säyne (41 cm, kerroin 1). Pyynnissä enintään 4
vapaa kerrallaan. Lisätietoja: Eero Luostarinen p. 040 860 5952.

*Kutsu SM-kilpaonkeen*

SM-kilpaonki pidetään *9.-10.7. Seinäjoen Kyrönjoella.* Kilpailupaikan
risteyksen osoite: Orpanantie 1, Seinäjoki jonka kohdasta käännytään
vastakkaiseen suuntaan (ei Orpanantielle). Kilpailu on kaksipäiväinen, yksi
4h erä/päivä. Kilpailuun ilmoittaudutaan etukäteen, *30.6. mennessä
oheisella lomakkeella: **forms.gle*
<. *Lisätietoja: Tero Kankaanpää p.
044 547 7096 tai *kankaanpaa.tero@gmail.com *.
Ilmoittautumisessa mainittava seuran nimi ja joukkueiden jäsenet (5) sekä
henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvien nimet ja sarjat, nimetkää myös
joukkueen mahdollinen varaonkija. Lisäksi on ilmoitettava yhteyshenkilö ja
puhelinnumero. Osallistumismaksut SeSOngin tilille (FI79 5419 0140 0679
05), aikuiset 20 €, nuoret ei maksua. Joukkuekilpailu 50 €/joukkue.
Viestiin: smkilpaonki ja seuran tai osallistujan nimi. Ennakkoharjoittelu:
Merkitty/rajattu kilpailualue on rauhoitettu kalastukselta 4.7. alkaen.

*Kutsu SM-onkeen*

SM-onki la 30.7. Peräseinäjoen Kalajärvellä. Kilpailukeskus sijaitsee
Kalajärven matkailukeskuksessa (Kalajärventie 6, 61100 Seinäjoki). Opastus
Alavus-Peräseinäjoki tieltä (tie 672). Kilpailuaika on klo 10-14, paitsi
nuoret alle 12 -vuotiaiden sarjassa klo 10-13. *Huom! Osanottajamäärää
joudutaan rajoittamaan kilpailupaikkojen rajallisuuden vuoksi.
Piirikohtaiset kiintiöt löytyvät liitteestä.* Vuoden 2021
SM-kultamitalistit (henkilö, joukkue ja perhe) ovat oikeutettuja
osallistumaan piirikohtaisten kiintiöiden ulkopuolelta. Ilmoittautuminen
seuroittain kilpailun nettisivuilta saatavilla lomakkeilla, osoitteessa:
www.smonki2022.com. Ilmoittautumiset 10.7. mennessä, jonka jälkeen avataan ilmoittautuminen mahdollisesti täyttämättä jääneille
paikoille. Ilmoittautumiset: Antti Tuomainen Ainonkuja 4, 78400 Varkaus tai
ajtuomainen@gmail.com. Osallistumismaksut 24.7. mennessä.
Aikuiset 20 €, nuorten sarjat Ei maksua. Miesten ja miesvet. joukkueet 30
€, naisten ja naisvet. joukkueet 20 €, nuorten joukkue Ei maksua,
perhesarja 20 €.
Kanslia avoinna kisakeskuksessa pe 29.7. klo 16-19.. Kilpailuaamuna kanslia
avautuu klo 6.00. Kilpailukortit ja muu materiaali noudettava
kisakansliasta seuroittain tai piireittäin kanslian aukioloaikoina, ja
viimeistään klo 8.00 kisa-aamuna. Kilpailukortit luovutetaan vain piirin
tai seuran edustajan kuittausta vastaan. Mahdolliset muutokset joukkueisiin
tehtävä ennakkoon Antti Tuomaiselle p. 040 835 2928 tai viimeistään
kisakansliaan kilpailuaamuna 30.7. klo 8 mennessä. Lisätietoja: Tero
Kankaanpää p. 044 547 7096 tai kankaanpaa.tero@gmail.com.

Lataa tästä piirikohtaiset rajoitukset.

*Kutsu SM-Veneonkeen*

Kilpailu järjestetään la 13.8. Oulaisissa Piipsjärvellä. Kilpailuaika 11.00
– 15.00 + 30min siirtymä alussa ja 60min lopussa. Kilpailukeskus järven
länsirannalla, Ouluntie 586. Opastus tieltä 86.
Ilmoittautumiset paikan päällä klo 8.00 – 10.30. Siirtymät on tapahduttava
soutaen.
Osanottomaksu 40 € per venekunta. Lisätietoja: Juha Syvärinen p. 050 404
2840 tai jp.syvarinen@gmail.com.

*Kutsu nuorten SM-toimintakisaan*

SM-toimintakilpailu Tampereella 3.-4.9.
Kilpailukeskuksena on Kesäkoti Aitoranta Näsijärven rannalla
(Hirviniementie 375, Tampere www.tsiry.net . Osa
kilpailusta järjestetään Tampereen keskustassa Tammerkosken
kansallismaisemassa ja Pyhäjärven rannalla. Paikalle voi sa
apua jo
pe-iltana. Joukkueilla on mahdollisuus sisämajoitukseen tai omatoimiseen
telttamajoitukseen pihapiirissä.
Kisaan kuuluu monipuolisia kalastukseen ja luontoon liittyviä tehtäviä
kolmihenkisille nuorisojoukkueille. Lisäksi joukkue tarvitsee yhden
täysi-ikäisen huoltajan. Jokainen Vapaa-ajankalastajapiiri voi lähettää
kaksi (2) joukkuetta ja hallitseva mestaripiiri kolme (3) joukkuetta.

Ilmoittautumiset viimeistään 1.8. Janne Rautaselle,
janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi tai p. 0400 946 968.

*Kutsu SM-laituripilkkiin*Aika ja paikka selviävät myöhemmin tänä vuonna.

*Epävirallinen MM-tuulastus ja SM-tuulastus*

Aika ja paikka selviävät myöhemmin tänä vuonna.

Kutsut ovat kokonaan luettavissa osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi ->
Kilpailut -> SM-kutsut.Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja
Pm-ongen aiheuttamien kyselyjen takia Kilpailutoimikunta haluaa tiedottaa kokouspöytäkirjallaan seuraavaaLataa tästä Kilpailutoimikunnan pöytäkirja.
Etu SVKn jäsenille


Verkkokaupasta www.Lapinkoski.fi koodilla VIP22LAPINKOSKI saat -20%
alennuksen esim. majoituksesta ensi kesän lohireissulle. Koodi on voimassa
1.6.2022 asti ja varauksen voi tehdä mille ajankohdalle tahansa.


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja
*Pohjoismaiden pilkkimestaruus 2023*


Vuoden 2023 Pohjoismaiden pilkkimestaruus kilpaillaan 18.2.23 Suomessa.
Kilpailujärjestelyt ovat nyt haettavissa ja pilkkijaosto tekee päätöksensä
viimeistään syksyn aikana. Hakemukset kilpailun järjestämiseksi osoitetaan
Marcus Wikströmille, marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi ja mielellään
jo 14.5.22 mennessä.


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja
Mimmit kalastaa!


Tässä kampanjakirjeessä kerromme ajankohtaisia asioita Suomen
Vapaa-ajankalastajien Mimmit kalastaa -teemavuodesta 2022.

Mimmit kalastaa -teemavuosi on hyvässä nosteessa!
*Seurat ja muut toimijat ovat vieneet jo lähes 300 mimmiä kalaan, ja mimmit
ovat olleet näkyvästi esillä myös mm. messuilla! Mediassa on note**e**rattu
vahvasti kalastavat naiset, ja innostuneita mimmejä tulee joukkoomme koko
ajan lisää! Kiitos teille yhteistyökumppanimme!*

Mimmit kalastaa! oli näkyvillä sekä Mökki & Meri -messuilla Turussa, P
erhomessuilla Tampereella että Lapsimessuilla Helsingissä. Sekä Turussa
että Tampereella kuultiin Mimmit kalastaa! -ilosanomaa kahtena päivänä myös
lavalla. Lisäksi Perhomessuilla lavalla mukanamme olivat lauantaina Suomen
naisten perhokalastusmaajoukkueen Maria Tuominen ja Maija Koistinen, ja
sunnuntaina puolestaan lavan ottivat mimmien kanssa haltuun kalastavat
supermimmit Saimi Hoyer ja Johanna Oras! Lapsimessuilla mimmien sanomaa
välitettiin hieman nuoremmille kalastuksesta kiinnostuneille tytöille ja
heidän vanhemmilleen.

Seuraavaksi mimmit ovat mukana Erämessuilla 9.-12.6.2022 Riihimäellä, osana
Suomen Vapaa-ajankalastajien osastoa.

Tulevia Mimmit kalastaa -tapahtumia:

Järjestä tapahtuma, me autamme!
Järjestättekö tapahtuman, tempauksen, kurssin tai kilpailun, joka on
suunnattu erityisesti mimmeille? Tai haluatteko kannustaa johonkin kaikille
avoimeen tapahtumaanne tyttöjä ja naisia erityisesti mukaan? Ilmoita
tapahtumastanne meille. Laita sähköpostilla:

· tapahtuman nimi
· tapahtuman järjestäjä
· tapahtuman lyhyt kuvaus (eli mitä odotettavissa)
· tapahtuman päivämäärä ja kellonaika
· tapahtumapaikkakunta ja tapahtumapaikka (sekä mahdollinen
kokoontumispaikka)
· ilmoittautumistiedot sekä mahdollinen kustannus

· linkki järjestäjän nettisivuille, facebook-tilille tai instagram-tilille,
missä tapahtumasta kerrotaan tarkemmin
· järjestävän tahon logo, jos löytyy

Ilmoita tapahtumasi tintti.drake@vapaa-ajankalastaja.fi. Autamme täydellä
viestintätarjonnallamme SVK:n jäsenseuroja ja -piirejä Mimmit kalastaa!
-tapahtumien markkinoinnissa. Käytössä ovat julisteet, tarrat ja flyerit
tapahtumiin, näkyvyys kampanjasivulla ja somekanavissamme sekä
konkreettinen asiantuntija-apu viestinnän ja markkinoinnin toteuttamisessa
(muun muassa tapahtumailmoituskuvien tekeminen). Lisäämme
tapahtumatietonne myös Mimmitkalastaa.fi mimmitkalastaa.fi -sivuille
ja tiedotamme siitä @mimmitkalastaa -Instagramtilillä.

Street Fishing -kisat alkavat jälleen - mimmiextralla!
Street Fishing on täällä taas, ja nämä kilpailut ovat mainio paikka myös
mimmien lähteä viettämään rento ja hauska katukalastusilta kaupunkien
keskustoihin! Mimmit-vuoden kunniaksi arvotaan yhteistyössä Ruodon kanssa
kaikkien vuonna 2022 Street fishing -kilpailuihin osallistuvien mimmien
kesken kaksi virvelisettiä mallia: Daiwa Ninja LT rod & reel combo 702
www.ruoto.fi!
Lisätiedot www.vapaa-ajankalastaja.i

*Aurinko häikäisee - Mimmit-lippis jeesaa!*
Kevätaurinko alkaa mukavasti häikäisemään kalastajia, mutta eipä hätää,
Mimmit-lippis jeesaa! Trucker-malli sopii sekä naisille että miehille ja
takaosan verkko tekee lippiksestä ihanan viileän.

Osta omasi täältä
www.vapaa-ajankalastaja.fi hintaan
15 €!

*Tärkeitä linkkejä:*
Kuvamateriaalit: mimmitkalastaa.fi

Täältä löytyvät somekuvat, tapahtumajulisteet, flyerit kuin logotkin. Voit
ladata haluamasi tiedostot omalle koneellesi. Jos et pääse kansion
materiaaleihin tai sinulla on vaikeuksia vaikkapa ladata niitä käyttöösi,
ota yhteyttä niin autamme!

*Kotisivut: **www.mimmitkalastaa.fi

Tietoa hankkeesta, matalan kynnyksen opastusta kalastusharrastuksen pariin,
ohjeita hankkeeseen osallistumiseen, tapahtumat sekä paljon muuta.

*Instagram: **www.instagram.com*

Hankkeen viestintä- ja dialogikanava, jossa sisältö on vapaamuotoisempaa,
mutta silti informatiivista mm. tapahtumien suhteen.

*Ruorissa ja palveluksessasi!*

Olen Tintti Drake, ja vastaan Mimmit kalastaa! -hankkeen navigoinnista.
Olen myös kalastava mimmi, ja innostun helposti kohtuuttoman paljon
kaikesta kalastukseen liittyvästä, joten kuulen erittäin mielelläni ideoita
koskien mahdollisia yhteisiä toimenpiteitä hankkeen puitteissa! Ja mikäli
kysyttävää hankkeesta ilmenee, vastaan mielelläni. Kuulumisiin!

Yhdessä mimmien kalastusharrastuksen puolesta,
*Tintti Drake, yhdessä koko Suomen Vapaa-ajankalastajien henkilökunnan
kanssa*
Mimmit kalastaa! on on Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) koordinoima
hanke, jonka tavoitteena on madaltaa tyttöjen ja naisten
kalastusharrastuksen aloittamisen kynnystä. Hanke saa rahoitusta MMM:ltä
kalastonhoitomaksuvaroista.

Terveisin,

Tintti Drake
Viestintäkoordinaattori
Mimmit kalastaa! -hanke
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
+358 40 840 0681
tintti.drake@vapaa-ajankalastaja.fi

vapaa-ajankalastaja.fi
fisuun.fi
mimmitkalastaa.fi
@mimmitkalastaa
#mimmitkalastaa


Jaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja
*Kutsu SM-onkeen 2022*


Kesäonginnan SM-kilpailut järjestetään lauantaina 30.7.2022 Peräseinäjoen
Kalajärvellä. Kilpailun järjestää Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri.

*Kilpailupaikka ja aika*
Kilpailukeskus sijaitsee Kalajärven matkailukeskuksessa (Kalajärventie 6,
61100 Seinäjoki). Kilpailuaika on 4 tuntia: klo 10-14, paitsi nuoret alle
12 -vuotiaiden sarjassa 3 tuntia: klo 10-13. Arvotun kilpailupaikan
syvyyttä saa alkaa luodata klo 9.50 annettavan äänimerkin jälkeen.
Kilpailun avajaistilaisuus pidetään kilpailukeskuksessa klo 8.00, jonka
jälkeen (n. klo 8.15) alkaa kilpailupaikkojen arvonta kilpailukeskuksessa.
Kilpailupaikan arvonnan jälkeen saa siirtyä omalle kilpailupaikalleen.
Siirtyminen kilpailupaikoille sarjoissa: miehet, miesveteraanit ja
perhesarja tapahtuu kävelle. Naiset, naisveteraanit ja nuoret siirtyvät
omille kilpailualueilleen bussikuljetuksella. Liikuntarajoitteiset voivat
anoa kuljetusta ilmoittautumisen yhteydessä.

*Kilpailusarjat*
Huom. Osanottajamäärää joudutaan rajoittamaan kilpailupaikkojen
rajallisuuden vuoksi. Piirikohtaiset kiintiöt löytyvät liitteestä. Vuoden 20
21 SM- kultamitalistit (henkilö, joukkue ja perhe) ovat oikeutettuja
osallistumaan piirikohtaisten kiintiöiden ulkopuolelta.

Kilpailussa ratkaistaan seuraavat Suomenmestaruudet

Henkilökohtaisissa sarjoissa:
- Miesten sarjassa (20-59 -vuotiaat)
- Miesveteraanien sarjassa (kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä
vanhemmat)
- Naisten sarjassa (20-59 -vuotiaat)
- Naisveteraanien sarjassa (kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä
vanhemmat)
- Alle 19 -vuotiaiden sarjassa (kilpailuvuonna 19, 18, 17 ja 16 vuotta
täyttävät)
- Alle 15 -vuotiaiden sarjassa (kilpailuvuonna 15, 14 ja 13 vuotta
täyttävät)
- Alle 12 -vuotiaiden sarjassa (kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä
nuoremmat)
Joukkuemestaruudet:
- Miesten joukkue (3 kilpailijaa/ joukkue)
- Miesveteraanien joukkue (3 kilpailijaa/ joukkue)
- Naisten joukkue (2 kilpailijaa/ joukkue)
- Naisveteraanien joukkue (2 kilpailijaa/ joukkue)
- Nuorten joukkue (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden
sarjoissa kilpailevista,
- Nuorten alle 12-vuotiaiden piirikohtainen joukkue (2 kilpailijaa /
joukkue)

Perhesarja:
Perheen tulee koostua yhdestä tai kahdesta SVK:n jäsenyhdistykseen
kuuluvasta huoltajasta sekä 1-3 kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävästä tai
nuoremmasta lapsesta. Joukkueeseen saa kuulua enintään neljä henkilöä, eli
joko yksi huoltaja plus kolme nuorta, tai kaksi huoltajaa plus kaksi
nuorta. Huoltajaksi hyväksytään myös isovanhemmat ja sisarukset.
Sukulaisuussuhdetta katsotaan vastaavan myös avo- tai avioliiton myötä
syntynyt sukulaisuus.

*Ilmoittautuminen*
Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu seuroittain kilpailun nettisivuilta
saatavilla lomakkeilla. Kilpailun nettisivut avautuvat toukokuussa
osoitteeseen: www.smonki2022.com
Ilmoittautumiset oltava järjestäjällä 10.7.2022 mennessä, jonka jälkeen
avataan ilmoittautuminen mahdollisesti täyttämättä jääneille paikoille.
Ilmoittautumiset: Antti Tuomainen Ainonkuja 4, 78400 Varkaus tai
ajtuomainen@gmail.com.
Lisätietoja antaa kilpailunjohtaja Tero Kankaanpää 044 5477096 tai
kankaanpaa.tero@gmail.com.

*Osallistumismaksut*
Kilpailun järjestäjä lähettää ilmoittautumisiin perustuvan seurakohtaisen
osallistumismaksun ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Osallistumismaksut tulee
olla maksettuna 24.7.2022 mennessä.
Aikuisten sarjat 20e
Nuorten sarjat Ei maksua
Miesten joukkue 30e
Miesvet. joukkue 30e
Naisten ja naisvet. joukkueet 20e
Nuorten joukkue Ei maksua
Perhesarja 20e

*Liikenne ja pysäköinti*

Opastus Alavus-Peräseinäjoki tieltä (tie 672). Henkilö-, paketti- ja
linja-autoille varattu pysäköintialue sijaitsee kilpailukeskuksen vieressä.
Pysäköintimaksu henkilö- ja pakettiautoille 2€ ja linja-autoille 10€.

*Kisakanslia*
Kanslia avoinna kisakeskuksessa perjantaina 29.7.2022 klo 16-19.00.
Kilpailuaamuna 30.7.2022 kanslia avautuu klo 06.00. Kilpailukortit ja muu
materiaali on noudettava kisakansliasta seuroittain tai piireittäin
kisakanslian aukioloaikoina, kuitenkin viimeistään klo 8.00 kisa-aamuna.
Kilpailukortit luovutetaan vain piirin tai seuran edustajan kuittausta
vastaan.

*Ruokailu*
Kilpailukeskuksessa sijaitsee ruokaravintola, ulkona myös buffetti.

*Punnitus ja palkintojen jako*
Punnitus tapahtuu kunkin sarjan kilpailupaikan läheisyydessä, punnituksen
jälkeen kilpailijat palaavat kisakeskukseen. Palkinnot jaetaan
kisakeskuksessa välittömästi tulosten selvittyä.

*Muutokset joukkueisiin*
Mahdolliset muutokset joukkueisiin on tehtävä ennakkoon Antti Tuomaiselle
040 8352928 tai viimeistään kisakansliaan kilpailuaamuna 30.7.2022 klo 8
mennessä.

*Tuomarineuvosto*
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön onkijaosto nimeää kilpailun
tuomarineuvoston.

*Vastalauseet*
Mahdolliset vastalauseet on jätettävä tuomarineuvostolle kirjallisena 15
minuutin kuluessa ilmoitetun protestiajan alkamisesta. Tuomarineuvoston
asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

*Järjestäjän vastuu*
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

*Tervetuloa!*
Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ja Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö

Lataa tästä SM-ongen kilpailukutsu
Lataa tästä SM-ongen piirikohtaiset rajoituksetJaana Vetikko
tiedottaja
päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja

*Vielä kerran muistutus piireille*


*Vuoden kilpakalastaja*

SVK:n kilpailutoimikunnan hallinnoima Vuoden Vapaa-ajankalastaja on
vaihtanut nimeä Vuoden kilpakalastajaksi. Menettelytapa ja kriteerit
pysyvät miltei ennallaan, eli jokaisen vapaa-ajankalastajapiirin toivotaan
esittävän joulukuun loppuun mennessä yhden ansiokkaan henkilön
perusteluineen. Kilpailutoimikunta tekee päätöksensä seuraavan vuoden
tammikuun aikana. Kilpailutoimikunnan valintaan vaikuttavat seuraavat
kriteerit: aktiivinen osallistuminen järjestön eri SM-kisoihin, aktiivinen
osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys (esim. jonkun lajin uusi
SE). Titteli myönnetään kerran vuodessa yhdelle SVK:n jäsenelle. Vuoden
kilpakalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon,
joka jää voittajalle muistoksi.

Nimen lisäksi muutetaan myös vuosiluku tittelissä. Tämä tarkoittaa sitä,
että ehdokkaiden kriteerit kerätään edelleen kuluvalta vuodelta ja valinta
tehdään edelleen seuraavan vuoden tammikuussa. Viestinnällisistä syistä
palkintolaattaan tulee kuitenkin tästedes valintavuoden vuosiluku (eli
piirit keräävät kriteerit vuodelta 2021 mutta valitun henkilön titteliksi
tulee ”Vuoden kilpakalastaja 2022”).

*Ehdotukset* perusteluineen kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille (
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi) *hetimiten!*


Jaana Vetikko
tiedottaja
*Ennätyskalalautakunta hyväksyi kuluneen vuoden aikana neljä uutta Suomen
ennätystä.

Uusia ennätyskaloja ovat nieriä 7,04 kg, seipi 0,21 kg, sorva
1,244 kg ja piikkisimppu 16,0 cm.*
Suomen ennätyskalarekisteriin hyväksyttiin ennätyskalalautakunnan syyskuun
ja helmikuun kokouksissa neljä uutta Suomen ennätystä.

Nieriä eli rautu on etelän kalastajille vieras, mutta varsin tavallinen
kala Lapin tunturijärvissä ja puroissa. Enontekiön Kilpisjärvellä
syyskuussa verkkoon tarttui kuitenkin kertaluokkaa suurempi nieriä. Kalalla
oli painoa ennätykselliset 7,04 kg ja pituutta 89 cm. Nieriä on maailman
pohjoisin sisävesikala.

Kymijoelta Kotkasta kalastajan kastemadolla syötitettyyn pohjaonkeen
nappasi puolestaan 0,21 kg painoinen ja 30 cm mittainen seipi. Seipi on
erityisesti virtavesissä viihtyvä hoikkarakenteinen särkikala.

Ahvenanmaalta saatiin ongella viime vuoden elokuussa 1,244 kg painoinen
sorva. Pituutta ennätyssorvalla oli 42 cm. Myös sorva kuuluu särkikaloihin.

Kala- ja vesitutkimus Oy:n tutkijat Jouni Kervinen ja Lauri Happo saivat
Helsingin edustalla suorittamassa tutkimuspyynnissä suurikokoisen
piikkisimpun. Tarkemmassa tutkimuksessa kalan pituudeksi paljastui 16,0 cm,
mikä oli uusi Suomen ennätys.

*Punnituksessa oltava tarkka*


Ennätyskalalautakunta on pitänyt uutta 2000-luvun ennätyskalojen listaa yli
20 vuotta. SE-listalla on 80 kalalajia ja kuusi rapulajia. Ennätyskokoisen
kalan pyytäminen on haastavaa, koska listalla on jo monta kovaa tulosta.
Hyväksyttyjen ennätysten lisäksi lautakunnan käsiteltäväksi saapuu joka
vuosi paljon isoja kaloja, jotka eivät kokonsa puolesta yllä
suomenennätyksiksi tai eivät muista syistä tule hyväksytyiksi.

Ennätyskalan saatuaan on pidettävä pää kylmänä. Moni mahdollinen ennätys
on kaatunut lautakunnassa puutteelliseen tai epämääräiseen ilmoitukseen.
Tavallisin hylkäyksen syy on se, että punnituksessa ei ole toimittu
ohjeiden mukaan. Paras tapa on viedä kala lähimpään ruokakauppaan ja
käyttää punnitukseen kaupan palvelutiskin vaakaa. Punnituksen todistajiksi
kannattaa pyytää kaupan henkilökuntaa. Kotoa mahdollisesti löytyvä vanha
talousvaaka tai kalastajan kädessä heiluva digivaaka eivät kuulu
hyväksyttyihin Suomen ennätyskalan punnitusvälineisiin.

Kaikki ennätyslautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan
ennätyskalarekisteriin, joka on netissä osoitteessa
www.vapaa-ajankalastaja.fi
kalatalouden-keskusliitto-mail-epr.net.

Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy samasta osoitteesta ja
lisäksi osoitteestaa ahven.net
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net

*Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:*

Tiedottaja Jaana Vetikko
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
puh. 050 525 7806

Tiedottaja Tapio Gustafsson
Kalatalouden Keskusliitto
puh. 044 2866 701

*Suomen ennätyskalarekisteri on laajan joukon yhteistyötä.
Ennätyskalalautakunnassa ovat mukana Kalatalouden Keskusliitto, Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Ammattikalastajaliitto,
Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Luonnonvarakeskus, Suomen Ympäristökeskus,
Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat.
Ennätyskalalautakunnan puheenjohtaja toimii kalabiologi Kari Nyberg.*Jaana Vetikko
tiedottaja
ps. Ilmoittautuminen Viehekalastuksen SM -kilpailuun aukeaa tänään klo
18.00. www.vapaa-ajankalastaja.fi


Jaana Vetikko
tiedottajaMimmit kalastaa! -vuosi on hyvässä vauhdissa


Tässä kampanjakirjeessä kerromme ajankohtaisia asioita Suomen
Vapaa-ajankalastajien Mimmit kalastaa -teemavuodesta 2022.

Mimmit kalastaa -tapahtumilla on hyvä imu päällä
*Tytöille ja naisille suunnattuja tapahtumia on järjestetty tähän mennessä
kuusi, ja osallistujia on ollut yli 20 tapahtumaa kohden, ja lisää
mimmeille suunnattuja tapahtumia on toivottu.*

Mimmit kalastaa! -teemalla järjestetyissä tapahtumissa on ollut hyvää
vetovoimaa alkuvuoden aikana. Erilaisiin pilkkitapahtumiin osallistunut jo
yhteensä yli 130 mimmiä ja lähes joka tapahtumassa on toivottu
järjestettävän lisää vastaavia.
Tapahtumat ovat olleet sisällöltään lähes poikkeuksetta tutustumispäiviä,
joissa keskiössä on, että kävijät pääsevät kokeilemaan kalastusta ilman
varustevaatimuksia tai osaamista (ainoat tarvittavat asiat ovat lämmin
vaatetus ja iloinen mieli!), eli paikalla pääsee esimerkiksi seuran
pilkkivarusteilla kokeilemaan opastetusti mitä pilkkiminen on.

*Näiden tapahtumien kautta on saatu seuroihin uusia innokkaita naisjäseniä!*
Osana tapahtumia ja mimmien kannustusta alamme keräämään nettisivuillemme
ja someen kokemuksia Mimmit kalastaa! -tapahtumiin osallistuneilta tytöiltä
ja naisilta. Ensimmäisenä kokemuksensa jakoi Jonna, joka osallistui
Hämeenlinnan Urheilukalastajien *Mimmien Madepilkki* -tapahtumaan, ja
liittyi saman tien seuran jäseneksi. Voit lukea jutun täältä:
mimmitkalastaa.fi

Mimmitkalastaa.fi - kalastustietoa naisille
Mimmitkalastaa.fi -sivusto aukesi 26.1. osana lanseerausviikkoa ja noste on
ollut kovaa: tämän jälkeen sivustolla on käynyt yli 600 eri henkilöä ja
sivunäyttöjä on tullut yli 3000. Sivuille on koottu ajankohtaista tietoa
tytöille ja naisille suunnatuista tapahtumista, tietoa kalastusharrastuksen
aloittamisesta kiinnostuneille, sekä viihteellisempää sisältöä mm. blogi-kirjoitusten muodossa

Tapahtumajärjestäjän vinkit.
Mitä pitää huomioida tapahtumaa järjestettäessä? Miten tavoittaa halutut
ihmiset, mitä tapahtumasta pitäisi kertoa ja miten, ja missä tapahtumasta
kannattaisi ilmoitella? Tapahtumajärjestämisen vinkkejä kalastusseurojen
näkökulmasta on nyt kasattu yhteen, katso liite!

Tulevia Mimmit kalastaa -tapahtumia
Järjestä tapahtuma, me autamme!
Järjestättekö tapahtuman, tempauksen, kurssin tai kilpailun, joka on
suunnattu erityisesti mimmeille? Tai haluatteko kannustaa johonkin kaikille
avoimeen tapahtumaanne tyttöjä ja naisia erityisesti mukaan? Ilmoita
tapahtumastanne meille. Laita sähköpostilla

· tapahtuman nimi
· tapahtuman järjestäjä
· tapahtuman lyhyt kuvaus (eli mitä odotettavissa)
· tapahtuman päivämäärä ja kellonaika
· tapahtumapaikkakunta ja tapahtumapaikka (sekä mahdollinen
kokoontumispaikka)
. ilmoittautumistiedot sekä mahdollinen kustannus
· linkki järjestäjän nettisivuille, facebook-tilille tai instagram-tilille,
missä tapahtumasta kerrotaan tarkemmin
· järjestävän tahon logo, jos löytyy

Ilmoita tapahtumasi tintti.drake@vapaa-ajankalastaja.fi. Autamme täydellä
viestintätarjonnallamme SVK:n jäsenseuroja ja -piirejä Mimmit kalastaa!
-tapahtumien markkinoinnissa. Käytössä ovat julisteet, tarrat ja flyerit
tapahtumiin, näkyvyys kampanjasivulla ja somekanavissamme sekä
konkreettinen asiantuntija-apu viestinnän ja markkinoinnin toteuttamisessa
(muun muassa tapahtumailmoituskuvien tekeminen). Lisäämme
tapahtumatietonne myös Mimmitkalastaa.fi mimmitkalastaa.fi -sivuille ja tiedotamme siitä @mimmitkalastaa -Instagramtilillä.

Haluatko sponsoriksi mimmien tapahtumaan?
Haluatko sponsoroida tuottein mimmit-tapahtumaa näkyvyyttä vastaan?
Sponsorointi voi olla vaikkapa tuotepalkintojen antamista arvontoihin tai
pieni osallistumislahja osallistujille. Sponsorointi on hyvä tapa saada
tuotteita esille sekä konkreettisesti, että myös digitaalisesti näkyvyytenä
tapahtumamarkkinoinnissa. Lisäksi myös järjestäjät ja osallistujat ovat
jakaneet kuvia omissa medioissaan saamistaan tuotteista. Jos haluat mukaan
sponsoroimaan mimmejä, ilmoittaudu minulle, etsitään tapahtuma, johon
voisit saada tuotteesi näkyville.

*Tärkeitä linkkejä:*
Kuvamateriaalit: mimmitkalastaa.fi
Täältä löytyvät somekuvat, tapahtumajulisteet, flyerit kuin logotkin. Voit
ladata haluamasi tiedostot omalle koneellesi. Jos et pääse kansion
materiaaleihin tai sinulla on vaikeuksia vaikkapa ladata niitä käyttöösi,
ota yhteyttä niin autamme!

*Kotisivut: **mimmitkalastaa.fi

Tietoa hankkeesta, matalan kynnyksen opastusta kalastusharrastuksen pariin,
ohjeita hankkeeseen osallistumiseen, tapahtumat sekä paljon muuta.
www.instagram.com
Hankkeen viestintä- ja dialogikanava, jossa sisältö on vapaamuotoisempaa,
mutta silti informatiivista mm. tapahtumien suhteen.

*Ruorissa ja palveluksessasi!*
Olen Tintti Drake, ja vastaan Mimmit kalastaa! -hankkeen navigoinnista.
Olen myös kalastava mimmi, ja innostun helposti kohtuuttoman paljon
kaikesta kalastukseen liittyvästä, joten kuulen erittäin mielelläni ideoita
koskien mahdollisia yhteisiä toimenpiteitä hankkeen puitteissa! Ja mikäli
kysyttävää hankkeesta ilmenee, vastaan mielelläni. Kuulumisiin!

Yhdessä mimmien kalastusharrastuksen puolesta,
*Tintti Drake, yhdessä koko Suomen Vapaa-ajankalastajien henkilökunnan
kanssa*

Mimmit kalastaa! on on Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) koordinoima
hanke, jonka tavoitteena on madaltaa tyttöjen ja naisten
kalastusharrastuksen aloittamisen kynnystä. Hanke saa rahoitusta MMM:ltä
kalastonhoitomaksuvaroista.

Lataa tästä mimmit kalastaa tapahtumajärjestäjän ohjeet pdf-tiedostonaJaana Vetikko
tiedottaja
*Kalastonhoitomaksuja maksettiin viime vuonna 9,7 miljoonan euron edestä.
Maakuntakohtainen vertailu paljastaa, missä asuvat Suomen innokkaimmat
kalastajat.*


*Katso maakuntien erot tiedotteen lopusta!*

Kalastonhoitomaksu on pakollinen kaikille 18‒64-vuotiaille kalastajille,
jotka kalastavat muuten kuin pilkillä, ongella tai silakkalitkalla.
Metsähallitus vertaili vuonna 2021 kalastonhoitomaksun suorittaneita
maakunnittain ja suhteutti maksajien määrän maakunnan väkilukuun.
Tulos oli selkeä: ahkerimmat maksajat löytyvät Pohjois-Karjalasta (7,28 %),
Kainuusta (7,17 %) ja Lapista (7,10 % väestöstä). Myös pohjoispohjalaiset,
keskisuomalaiset ja savolaiset paljastuivat suhteellisen innokkaiksi
kalastajiksi. Heistä yli viisi prosenttia maksoi kalastonhoitomaksun.
Vähiten maksua maksettiin länsirannikolla eli Pohjanmaalla (2,97 %),
Etelä-Pohjanmaalla (3,21 %), Satakunnassa (3,66 %).

”Luvut kertovat sekä kalastusinnostuksesta maakunnittain että
tunnollisuudesta maksaa lakisääteinen kalastonhoitomaksu. Ihan kaikki eivät
vielä maksa, vaikka heidän kuuluisi. Tämä tulee ilmi esimerkiksi
Metsähallituksen erävalvontaraportista viime vuodelta. Tarkastetuista
kalastajista 5,7 prosentilla oli puutteita kalastusluvissa tai -maksuissa”,
erätalousjohtaja *Jyrki Tolonen* sanoo. Ilman kalastonhoitomaksua
kalastavalle henkilölle määrätään rikesakko.
Maakunnallisessa vertailussa ei ole huomioitu ikärakennetta. Jos alueella
asuu suhteellisen paljon yli 65-vuotiaita tai alle 18-vuotiaita, kalastajia
voi olla enemmän, sillä näiden ikäryhmien ei tarvitse maksaa
lakisääteistä kalastonhoitomaksua.

*Hieman laskua edellisvuodesta*
Vuoden 2021 kalastonhoitomaksuja lunastettiin 270 000 kappaletta, mikä oli
20 000 vähemmän kuin huippuvuonna 2020.
Vuonna 2021 kalastonhoitomaksuja lunastettiin vilkkaasti alkuvuoden aikana
aina toukokuuhun asti. Seuraavaan kalastusvuoteen valmistauduttiin myös
hyvissä ajoin. Marraskuun alussa myyntiin tullutta vuoden 2022
kalastonhoitomaksua myytiin viime vuoden lopulla yli 10 000 kpl.

Kalastonhoitomaksun voi lunastaa koko kalenterivuodeksi (45 €), viikoksi
(15 €) tai vuorokaudeksi (6 €). Kalastonhoitomaksun voi ostaa
Metsähallituksen verkkokaupasta osoitteesta www.eraluvat.fi
tiedotteet.metsa.fi,
Eräluvat-sovelluksella, R-kioskeista, palvelunumerosta 020 69 2424 sekä
Metsähallituksen luontokeskuksista.

Kalastonhoitomaksut kerää Metsähallitus, joka tilittää varat maa- ja
metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset
myöntävät varoja kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja
toimeenpanoon, kalastuksenvalvontaan, kalastusharrastuksen edistämiseen,
kalatalousalan neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden toimintaan sekä
omistajakorvauksiin.

*Kalastonhoitomaksun maksaneiden osuus (%) väestöstä maakunnittain *

Pohjois-Karjala 7,28 %
Kainuu 7,17 %
Lappi 7,10 %
Pohjois-Savo 5,73 %
Pohjois-Pohjanmaa 5,50 %
Keski-Suomi 5,33 %
Etelä-Savo 5,10 %
Etelä-Karjala 4,70 %
Pirkanmaa 4,50 %
Kanta-Häme 4,15 %
Päijät-Häme 4,13 %
Varsinais-Suomi 3,97 %
Kymenlaakso 3,94 %
Helsinki-Uusimaa 3,90 %
Keski-Pohjanmaa 3,85 %
Satakunta 3,66 %
Etelä-Pohjanmaa 3,21 %
Pohjanmaa 2,97 %

Lue lisää: eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu
tiedotteet.metsa.fi

*Lisätietoja:*

Olli Urpanen, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, 020 639 5056,
etunimi.sukunimi@metsa.fi
Aku Ahlholm, viestintäpäällikkö, Metsähallitus, 020 639 4660,
etunimi.sukunimi@metsa.fi

Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus, Eräpalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ryJaana Vetikko
tiedottaja

*Vuoden kalatalousalue jätetään valitsematta –* *Vapaa-ajankalastajat ovat pettyneitä käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmisteluun*


*Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) piti jakaa Vuoden kalatalousalue 2021-tunnustus kalatalousalueelle, joka on toiminut ansiokkaasti kalakantojen kehittämiseksi ja vapaa-ajankalastuksen toimintaedellytysten parantamiseksi. Valinta päätettiin kuitenkin jättää tekemättä, koska kalatalousalueiden toiminnan yleinen taso erityisesti käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa on ollut muutamia valonpilkahduksia lukuun ottamatta pettymys.*

Uudet kalatalousalueet perustettiin vuonna 2019, ja niiden keskeisimpänä tehtävänä on kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu. Toimintaa ohjaamaan alueiden tulee laatia käyttö- ja hoitosuunnitelma, johon kirjataan muun muassa kalavarojen hoitoa, kalastuksen järjestämistä, edistämistä ja valvontaa koskevat toimenpiteet ja tavoitetilat. Ensimmäiset uuden lain mukaiset suunnitelmat tuli olla jätettyinä ELY-keskuksille
vuoden 2021 loppuun mennessä.

*Suurille uudistuksille on tarvetta*

Vuonna 2016 voimaan tulleessa kalastuslaissa piti ottaa reilu askel kohti kalavesien ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää käyttöä ja hoitoa. Erityistä huomiota lain hengen mukaan tulee kiinnittää siihen, että parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon pohjautuen turvataan
kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus sekä suojelu.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelua on leimannut vanhoissa totutuissa tavoissa pysyminen, vaikka mm. kalastuslupien saatavuudessa, uhanalaisten kalakantojen tilassa, istutustoiminnassa ja kalastuksensäätelyssä olisi
tarvetta suurille uudistuksille.
”Kalavarojen rajallisuutta ei ole suunnitelmissa tunnistettu, mikä uhkaa niin vielä elinvoimaisten kuin uhanalaistenkin kalakantojen tuottokykyä. Kalastuksen kehittämisen toimenpiteet ovat suunnitelmissa painottuneet kaupallisen kalastuksen tarpeiden huomioon ottamiseen. Sitä vastoin kalavesien suurimman käyttäjäryhmän ja toiminnan rahoittajien eli
vapaa-ajankalastajien tarpeet on valitettavasti käsitelty vain
pintapuolisesti”, toteaa Suomen Vapaa-ajankalastajien
kalatalousasiantuntija *Janne Rautanen.*
”Vapaa-ajankalastajien pitkäaikaisena toiveena on ollut vetovoimaisten järvikohteiden kehittäminen, mutta merkittäviä vapakalastuksen ehdoin
kehitettäviä kohteita ei edelleenkään ole saatu luotua. Lisäksi
toimenpiteet vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämisessä ovat erityisesti rannikolla jäämässä puutteellisiksi”, hän jatkaa.

*Positiivisiakin esimerkkejä löytyy*

Yksittäisiä positiivisia kehitysaskelia on vaatimattomasta yleistilanteesta huolimatta otettu.
”Esimerkiksi Kanta-Hämeen maakunnan vahvojen kuhavesien alueella on tehty runsaasti kuhan kasvuselvityksiä, ja niiden mukaan on ohjattu pyyntimittaa sekä solmuvälisäätelyä. Nopeasti kasvavissa kuhakannoissa lakisääteistä 42 sentin alamittaa on korotettu 45 senttiin tai jopa 50 senttiin yhdessä asianmukaisen verkon solmuvälin kanssa. Lisäksi suosituksena on asetettu
ylämittoja kuhalle (70 cm) ja hauelle (100 cm)”, *Janne Rautanen*
mainitsee. Myös Pohjanmaan rannikolla on tunnistettu suurten petokalayksilöiden arvo suvun jatkajina. Esimerkiksi Merenkurkun kalatalousalueella suositellaan vapautettavaksi yli yhden kilon painoiset ahvenet ja yli 80 senttiä pitkät hauet. Myös Kuortaneenjärvelle on petokaloille tulossa ylämittoja.

Taimenen alamitan korottaminen 60 senttiin esimerkiksi Heinolan
kalatalousalueella palauttaa mielekkyyttä istutettujen lohikalojen
kalastukseen ja luo pienen mahdollisuuden luonnonkantojen elpymiselle. Vantaanjoen kalatalousalueella toimenpiteet vaelluskalojen ja muiden petokalojen luontaisen lisääntymisen kehittämiseksi ansaitsevat kiitoksen. Puruvedellä huomiota on kiinnitetty veden laatuun, vesiensuojelutoimiin sekä harjuksen heikkoon tilanteeseen. Myös yhtenäislupajärjestelmän kehittäminen ottamalla sukelluskalastajat huomioon Puruveden lupajärjestelmässä on hieno uudistus.

Lisätietoja:

kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, Suomen Vapaa-ajankalastajat, puh. 0400 946 968, s-posti: janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

toiminnanjohtaja Olli Saari, Suomen Vapaa-ajankalastajat, puh. 050 339 4660, s-posti: olli.saari(at)vapaa-ajankalastaja.fiJaana Vetikko
tiedottaja
Mimmit kalastaa 2022 -vuosi on täällä!


Tässä kampanjakirjeessä kerromme ajankohtaisia asioita Suomen
Vapaa-ajankalastajien Mimmit kalastaa -teemavuodesta 2022.

Mimmit kalastaa -vuoden yhteinen lähtölaukaus tiistaina 25.1.2022 jatkuen koko viikon ajan.
*Suomen Vapaa-ajankalastajat kutsuu kaikki mukaan viestimään Mimmit kalastaa! -vuoden käynnistymisestä tiistaina 25.1. kello 10 alkaen.*

Toivomme sinun jakavan kampanjan kannatusviestin omissa sosiaalisen median kanavissasi ja haastavan tägäämällä mukaan vähintään viisi kaveriasi tai yhteistyötahoasi!

Voit käyttää jotain alla olevista kannatusviesteistä joko sellaisenaan tai muokattuna Instagramissa, Facebookissa tai Twitterissä. Voit myös hyödyntää tekemiämme valmiita somekuvia tai käyttää omiasi. Omiin kuviisi voit halutessasi liittää Mimmit kalastaa -logon tai somekulman. Löydät kaikki
materiaalit täältä:bit.ly/mimmitmateriaalit ja valmiita somekuvia
on myös liitteenä.

*Kannatusviesti 1:*

Olemme mukana Suomen Vapaa-ajankalastajien Mimmit kalastaa -teemavuodessa koska tyttöjen ja naisten kalastusharrastuksen edistäminen on meille tärkeää. Lähde sinäkin mukaan! Seuraa @mimmitkalastaa Instagramissa ja pian avautuvaa mimmitkalastaa.fi -sivustoa. #mimmitkalastaa #vapaa_ajankalastajat

*Kannatusviesti 2:*

Mimmit kalastaa vuonna 2022! Tiesitkö, että suomalaisista miehistä kalastaa n. 40 %, kun taas naisista n. 20 %. Kalastus on harrastuksista mitä tasa-arvoisin ja antaa iloa, kavereita, terveyttä ja elämyksiä sukupuoleen katsomatta. Tänä vuonna olemme mukana Suomen Vapaa-ajankalastajien kanssa kannustamassa tyttöjä ja naisia kalastusharrastuksen pariin. Lähde sinäkin mukaan ja tutustu pian avautuvaan mimmitkalastaa.fi sivustoon ja seuraa
Instassa @mimmitkalastaa! #mimmitkalastaa #vapaa_ajankalastajat

*Kannatusviesti 3:*

Tänä vuonna Mimmit kalastaa! Olemme Suomen Vapaa-ajankalastajien
jäsenseurana mukana innostamassa tyttöjä ja naisia kalastusharrastuksen pariin osana yhteistä Mimmit kalastaa! -teemavuotta. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme kaikki kalastuksesta kiinnostuneet tytöt ja naiset.
Teemavuotta voit seurata Instagramissa tilillä @mimmitkalastaa ja pian avautuvalla mimmitkalastaa.fi -sivustolla. #mimmitkalastaa
#vapaa_ajankalastajat*Kannatusviesti 4:*

Mimmit kasvavaksi osaksi kalastusharrastuskuvastoa! Olemme mukana Suomen Vapaa-ajankalastajien käynnistämässä Mimmit kalastaa -teemavuodessa, jonka aikana haluamme edistää tyttöjen ja naisten kalastusharrastusta. Kannustamme kaikkia mm. kiinnittämään entistä suurempaa huomiota kalastusaiheisten kuvien sukupuolijakaumaan. Samaistuttavuudella ja esikuvilla on merkitystä. Osallistu sinäkin ja lähde kanssamme tekemään naisten kalastusta näkyväksi! #mimmitkalastaa #vapaa_ajankalastajat

Mimmit kalastaa -kuvamateriaalit löytyvät täältä:

bit.ly/mimmitmateriaalit
drive.google.com

Linkin takana olevasta kaikille avoimesta Drive-kansiosta löytyvät niin somekuvat, tapahtumajulisteet, flyerit kuin logotkin. Voit ladata haluamasi tiedostot omalle koneellesi. Jos et pääse kansion materiaaleihin tai sinulla on vaikeuksia vaikkapa ladata niitä käyttöösi, ota yhteyttä niin autamme!

Mimmitkalastaa.fi -sivusto aukeaa

mimmitkalastaa.fi -sivusto avataan 26.1. ja tästä tiedotetaan laajasti myös Suomen Vapaa-ajankalastajien eri kanavissa. Sivustolla julkaistaan mm. ajankohtaista tietoa erilaisista Mimmit kalastaa -tapahtumista, kalastukseen ja kalastusharrastuksen aloittamiseen liittyvää tietoa ja blogikirjoituksia. Sivusto rakentuu hiljalleen tämän vuoden aikana ja mikäli sinulla on ehdotus sisällöstä, tempauksesta tai muusta sivustolle
hyvin sopivasta sisällöstä, kerrothan siitä meille, toteutetaan se yhdessä!

*Tulevia Mimmit kalastaa -tapahtumia*

Muista ilmoittaa myös tapahtumatietosi

Järjestättekö tapahtuman, tempauksen, kurssin tai kilpailun, joka on suunnattu erityisesti mimmeille? Tai haluatteko kannustaa johonkin kaikille avoimeen tapahtumaanne tyttöjä ja naisia erityisesti mukaan?Ilmoita tapahtumastanne meille. Laita sähköpostilla:

· tapahtuman nimi
· tapahtuman järjestäjä
· tapahtuman lyhyt kuvaus (eli mitä odotettavissa)

· tapahtuman päivämäärä (kellonaika on plussaa, mutta ei pakollinen)
· tapahtumapaikkakunta ja tapahtumapaikka
· linkki järjestäjän nettisivuille, facebooktilille tai instagramtilille, missä tapahtumasta kerrotaan tarkemmin
· järjestävän tahon logo jos löytyy

Ilmoita tapahtumasi viestintäkoordinaattorille
tintti.drake(a)vapaa-ajankalastaja.fi niin lisäämme tapahtumatietonne
Mimmitkalastaa.fi mimmitkalastaa.fi -sivuille.

Autamme täydellä viestintätarjonnallamme SVK:n jäsenseuroja ja -piirejä Mimmit kalastaa -tapahtumien markkinoinnissa. Käytössä ovat julisteet, tarrat ja flyerit tapahtumiin, näkyvyys kampanjasivulla ja somekanavissamme
sekä konkreettinen asiantuntija-apu viestinnän ja markkinoinnin
toteuttamisessa.

Tulossa pian…
- 25-30.1.2022 Mimmit kalastaa -lanseerausviikko seuraa etenkin
@mimmitkalastaa Instagramissa ja mimmitkalastaa.fi
- 29.1.-28.2. Pilkkikuu.www.vapaa-ajankalastaja.fi/pilkki 12


*Ruorissa ja palveluksessasi!*

Olen Tintti Drake, ja vastaan Mimmit kalastaa! -hankkeen navigoinnista. Olen myös kalastava mimmi, ja innostun helposti kohtuuttoman paljon kaikesta kalastukseen liittyvästä, joten kuulen erittäin mielelläni ideoita koskien mahdollisia yhteisiä toimenpiteitä hankkeen puitteissa! Ja mikäli
kysyttävää hankkeesta ilmenee, vastaan mielelläni. Kuulumisiin!

Yhdessä mimmien kalastusharrastuksen puolesta,
*Tintti Drake, yhdessä koko Suomen Vapaa-ajankalastajien henkilökunnan kanssa*
Mimmit kalastaa! -hanke saa rahoitusta MMM:n kalastonhoitomaksuvaroista.

Jaana Vetikko
tiedottaja*Hyvää alkanutta vuotta kaikki SVK:n jäsenseurat! *


Järjestömme uuden toimintastrategian mukaisesti kehitämme myös yhteistä
tunnusmerkistöä, jonka avulla viestimme ja vahvistamme asemaamme Suomen vaikuttavimpana kalastusperheenä.

Liitteenä jäsenseurojemme käyttöön tarkoitettu uusi JÄSENSEURA-logo. Logoa
käyttämällä viestitätte olevanne Suomen Vapaa-ajankalastajien jäsenseura
ja kuuluvanne yhteiseen jäsenperheeseemme.

Voitte käyttää uutta JÄSENSEURA-logoa esim.
- nettisivuillanne
- osana Facebook-profiilinne kansikuvaa (ei kuitenkaan profiilikuvana)
- seuranne erilaisissa niin sähköisissä kuin printtimateriaaleissa esim.
jäsenhankinnan materiaaleissa,
-kilpailukutsuissa, tapahtumailmoituksissa, kokouskutsuissa jne.

Parhaimmillaan JÄSENSEURA-logo tukee visuaalista viestiänne oman
seuralogonne rinnalla.

Lataa tästä iso jäsenseuralogo.
Lataa tästä pieni jäsenseuralogo.

terveisin
Jaana Vetikko ja Johanna Antila


Jaana Vetikko
tiedottaja
Mimmit kalastaa 2022 -vuosi on pian täällä!


Tässä kampanjakirjeessä kerromme ajankohtaisia asioita Suomen
Vapaa-ajankalastajien lähestyvästä Mimmit kalastaa -teemavuodesta. Luethan huolella jo tänään ja välitättehän vapaa ajankalastajapiirit ystävällisesti tämän infokirjeen myös kaikille alueenne jäsenseuroille ja kannustatte seuroja jakamaan kirjettä myös kaikille seuran jäsenille! Käynnistetään
yhdessä Mimmit kalastaa! -vuosi 2022.

Mimmit kalastaa -vuoden yhteinen lähtölaukaus tiistaina 25.1.2022 jatkuen koko viikon ajan
Käynnistämme Mimmit kalastaa -vuoden tammikuun viimeisellä viikolla, tiistaina 25.1.2022 jatkaen Mimmit kalastaa -vuoden lanseerauspöhinää aina kyseisen viikon sunnuntaille asti! Tämän viikon aikana voimme tehdä yhdessä nostatusta hankkeelle. Merkitse jo nyt ajankohta kalenteriisi. Osallistu ja jaa tietoa omissa verkostoissasi!
Tiistaina 25.1. laitamme yhdessä somen laulamaan MIMMIT KALASTAA -sinfonian sulosointuja. Toimitamme valmiita kampanjavuoden lanseerauskuvia ja tekstiehdotelmia heti tammikuun alun kampanjakirjeessämme. Voitte totta kai käyttää myös omia mimmikuvianne ja tekstejänne – miten itse koettekin
parhaaksi kannustaa mimmejä kalaan ja levittää mimmit kalastaa -sanomaa. Muistattehan merkitä postauksiinne #mimmitkalastaa ja tägätä Instagramin puolella myös @mimmitkalastaa tilimme, niin saamme jaettua teidän viestejänne.

Keskiviikkona 26.1. on juhlan paikka: mimmitkalastaa.fi -sivusto avautuu!
Torstaina 27.1. puolestaan mimmit ovat esillä vuoden ensimmäisessä
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä, missä käynnistämme kalastavien naisten esiinmarssin Vavan varressa -palstalla.
Viikonlopulla on luvassa mm. vuoden ensimmäistä somekisaa sekä
mimmitunnelmia #pilkki12 kisassa ja paljon paljon muuta!
Tulemme muistuttamaan teitä vielä kaikesta tammikuun aikana. Ja
muistattehan, jos teillä on tapahtumia ennen helmikuuta, jaamme niistä mieluusti tietoa sosiaalisessa mediassa ennen mimmitkalastaa.fi avautumista.


Mimmit-materiaaleja tulossa

Mimmit-materiaalit valmistuvat hyvää vauhtia! Tarroja on painettu ja ensimmäiset vaate-erät ovat saapuneet. Lisäksi olemme työstämässä erilaisia tapahtuma-julisteita ja digitaalista materiaalia, joita tulemme jakamaan kaikkien teidän käyttöönne. Näistä ensimmäisenä on ohessa liitteenä oleva mimmit-somekulma, josta löydät lisätietoa tämän kirjeen lopusta. Infoamme
muista materiaaleista lisää seuraavassa kampanjakirjeessämme.

@mimmitkalastaa Instagramissa on jo auki
Instagramissa @mimmitkalastaa on jo auki keräten lujaa vauhtia yhteen mimmien kalastussanomasta kiinnostuneita ja meitä onkin jo yli 500! Ota tili seurantaan ja jaa siitä tietoa myös eteenpäin. Kerätään yhdessä tiliä seuraamaan kalastuksesta ja luontoharrastuksista ylipäätään kiinnostuneita
mimmejä sekä asiamme kannattajia yhteen.

Muista ilmoittaa tapahtumatietosi meille

Järjestättekö tapahtuman, tempauksen, kurssin tai kilpailun, joka on suunnattu erityisesti mimmeille? Tai haluatteko kannustaa johonkin kaikille avoimeen tapahtumaanne tyttöjä ja naisia erityisesti mukaan? Ilmoita tapahtumastanne meille. Laita sähköpostilla
· tapahtuman nimi
· tapahtuman järjestäjä
· tapahtuman lyhyt kuvaus (eli mitä odotettavissa)
· tapahtuman päivämäärä (kellonaika on plussaa, mutta ei pakollinen)
· tapahtumapaikkakunta ja tapahtumapaikka
· linkki järjestäjän nettisivuille, facebooktilille tai instagramtilille, missä tapahtumasta kerrotaan tarkemmin
· halutessanne liittäkää mukaan järjestävän tahon logo

Ilmoita tapahtumasi viestintäkoordinaattorille
tintti.drake@vapaa-ajankalastaja.fi niin lisäämme tapahtumatietonne Mimmitkalastaa.fi mimmitkalastaa.fi -sivuille. Mikäli tapahtumanne on jo ennen kuin sivusto aukeaa tammikuun lopulla, viestimme siitä somessa.

Mimmit kalastaa! -hankkeen tavoitteet

Tulossa pian…
- 25.-30.1.2022 Mimmit kalastaa -lanseerausviikko!
- 7.-16.2.2022 Vene Båt -messut, Mimmit mukana jälkimmäisenä
viikonloppuna
- 29.1.2022 Pilkki12 ja helmikuu on Pilkkikuu
Materiaalit
*Mimmit-somekulma*

Nimensä mukaisesti tätä kulmaa voi käyttää sosiaalisen median
julkaisuissa, kuten tapahtumailmoituksissa tai ihan vain kuvissa, joissa on kalastavia mimmejä, sekä Facebookin tapahtumailmoituksissa (alla esimerkkejä). Mikäli
julkaiset Instagramissa, muista tägätä meidät @mimmitkalastaa sekä
hästägillä #mimmitkalastaa, niin nostamme kuvasi mimmien kanavassa. Jos tarvitset apua kulman liittämiseksi kuvaasi tai tapahtumailmoitukseesi, lähetä kuva, logo ja tapahtumatiedot minulle tintti.drake(a)vapaa-ajankalastaja.fi.

*Ruorissa ja palveluksessasi!*

Olen Tintti Drake, ja vastaan Mimmit kalastaa! -hankkeen navigoinnista. Olen myös kalastava mimmi, ja innostun helposti kohtuuttoman paljon kaikesta kalastukseen liittyvästä, joten kuulen erittäin mielelläni ideoita koskien mahdollisia yhteisiä toimenpiteitä hankkeen puitteissa! Ja mikäli
kysyttävää hankkeesta ilmenee, vastaan mielelläni. Kuulumisiin!

Hyvää joulua ja erinomaista alkavaa vuotta kaikille!


*Tintti Drake, yhdessä koko Suomen Vapaa-ajankalastajien henkilökunnan kanssa*


Jaana Vetikko
tiedottaja

Hei!SVK:n syysneuvottelupäivässä viime lauantaina useamman piirin edustajat toivoivat meiltä piirien käyttöön lyhyehköä infotekstiä Mimmit kalastaa! -hankkeestamme logoineen sekä infoa järjestömme koulutuksista erityisesti piirien toimintakalentereihin julkaistavaksi. Toiveenne on kuultu ja ohessa
on toivottu materiaali. Tiedämme, että monen piirin kalenteri on jo painettu tai se julkaistaan vain piirin nettisivuilla, joten muokkasimme tekstit sellaisiksi, että ne sopivat yhtä lailla piirien nettisivuilla julkaistavaksi niin halutessanne.

Mukavaa viikkoa!


Lataa tästä Mimmit kalastaa infoteksti.

Lataa tästä Mimmit kalastaa Power Point esitys.

Lataa tästä koulutusinfo.Jaana Vetikko
tiedottajaJulkilausuma 27.11.2021


*Vapaa-ajankalastajat: Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa on tunnistettava vapaa-ajankalastuksen tarpeet ja mahdollisuudet *

*Kalatalousalueiden laatimien ensimmäisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Ne antavat läpileikkaavan katsauksen, miten vapaa-ajankalastuksen tarpeet ja mahdollisuudet on eri puolella Suomea tunnistettu. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
(SVK) syyskokous **muistuttaa kalatalousalueita varmistamaan, että
suunnitelmissa näkyy tahto ja toimenpiteitä vapaa-ajankalastuksen
kehittämiseksi, jotta ne voivat saada lainvoiman.*

Käyttö- ja hoitosuunnitelmilla turvataan kalavarojen kestävä ja
monipuolinen tuotto ja käyttö, biologinen monimuotoisuus sekä edistetään vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Kalastuslain mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelmiin tulee sisällyttää suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä
koskeva tavoitetila. SVK katsoo, että suunnitelmat ja tavoitetilat tulee määrittää erikseen sekä vapaa-ajankalastukselle että kaupalliselle kalastukselle. Edellisen tulee olla saman suuntainen maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän Vapaa-ajan kalatalouden
kehittämisstrategian tahtotilan kanssa, sillä strategia ohjaa
kalatalousalueiden toimintaa.

Vapaa-ajankalastuksen tulevien vuosien alueelliset kehittämismahdollisuudet ovat kalatalousalueiden käsissä, jotka parhaillaan laativat ensimmäisiä käyttö- ja hoitosuunnitelmiaan. Suunnitelmaluonnoksissa on nähtävillä suuria eroja vapaa-ajankalastuksen arvostuksen ja kehittämistavoitteiden
suhteen. Pahimmillaan vapaa-ajankalastus nähdään kaupallista kalastusta haittaavana tekijänä, eikä suunnitelmista löydy toimenpiteitä sen kehittämiseen.
Kalastuksen säätelystä puuttuu monin paikoin riittävät suunnitelmat sekä tavoitelluimpien lajien kestävän kalastuksen järjestämiseksi että vaelluskalakantojen vahvistamiseksi, joita laki jo lähtökohtaisesti velvoittaa kirjattavaksi. Sitäkin on nähty, että säätelytoimenpiteitä esitetään vain vapakalastuksen rajoittamiseksi ja pyydyskalastusta jatkettaisiin entiseen tapaan.
Suunnitelmista tulee löytyä myös ehdotus vapaa-ajankalastuksen
yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi. Tätä varten SVK on laatinut kalatalousalueiden käyttöön oppaan
issuu.com
yhtenäislupajärjestelmien kehittämiseksi.

Lauantaina 27.11. pidetty SVK:n syyskokous muistuttaa kalatalousalueita huolehtimaan, että vähintään kalastuslain edellyttämät kirjaukset vapaa-ajankalastuksen kehittämiseksi päätyvät suunnitelmiin. Ne ovat lain edellyttämiä vaatimuksia, joiden puuttuessa ei ELY-keskus voi hyväksyä käyttö- ja hoitosuunnitelmia.
Kokous kannustaa näkemään vapaa-ajankalastuksen edistämisen mahdollisuutena tukea suomalaisten virkistäytymismahdollisuuksia kalavesillä sekä vahvistaa aluetaloudellisia vaikutuksia. Kalastajien lunastamilla paikallisten ja valtakunnallisten kalastuslupien tuloilla rahoitetaan myös kalatalousalueiden toiminta.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Olli Saari p. 050 339 4660,
olli.saari(a)vapaa-ajankalastaja.fi

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13 vapaa-ajankalastajapiirin 480 seurassa toimii yhteensä noin 34 000 kalastuksen harrastajaa.*


Jaana Vetikko
tiedottaja

Tiedoksi: SM-onki 2022


SM-onki 2022 on aikaisemmasta tiedosta poiketen aikaistettu viikolla, eli uusi päivämäärä on 30.7.2022. Syynä ajankohdan vaihtumiseen on, että tulosjärjestelmä on alkuperäisenä päivänä varattu muualle.


Jaana Vetikko
tiedottaja*Kilpailusaaliiden myyntiraportit*


ELY-keskukset myönsivät SVK:lle poikkeusluvan kilpailujen kalasaaliiden
myymiseen vuosille 2021-2025.
Lupa kattaa piirien toimintakalentereihin kirjatut piirien ja seurojen
kilpailut sekä piirien alueella järjestettävät SVK:n kilpailut.
*Lupa ei kuitenkaan koske merialueella järjestettäviä kilpailuja.* EU:n
säädökset kieltävät vapaa-ajankalastajien mereltä pyytämän saaliin
myynnin, eikä siihen ole kilpailuja koskevaa poikkeuslupamahdollisuutta.

*Lapin ELY:n poikkeuslupa*

on saatu seuraaville kalastuskilpailumuodoille;
vetouistelu-, pilkintä-, onginta-, heittokalastus- ja katiskakilpailut.
Pääosa myytävästä saaliista tulisi vetouistelukilpailuista, saalislajeina
pääosin hauki ja satunnaisesti kuhaa.

*Pohjois-Savon ELY:n poikkeuslupa*

on saatu seuraaville
kalastuskilpailumuodoille; vetouistelu-, pilkintä-, onginta-,
heittokalastus-, katiska- ja tuulastuskilpailut. Myytävät saaliskalat ovat
ahven, särki, muut särkikalat, hauki, kuha ja made.

*Varsinais-Suomen ELY:n poikkeuslupa*

on saatu seuraaville
kalastuskilpailumuodoille; vetouistelu-, pilkintä-, onginta-,
heittokalastus-, katiskakalastus- ja tuulastuskilpailut. Myytävät
saaliskalat ovat ahven, särki ja muut särkikalat, hauki, kuha ja made.

Muistutamme että myönnettyihin poikkeuslupiin sisältyy
*raportointivelvollisuus*. Kilpailujen kalasaaliita myyvät seurat ja piirit
pitävät näistä kirjaa. Piirit keräävät loppuvuodesta oman alueensa myydyt
kalasaaliit yhteen ja raportoivat niistä SVK:n kilpailuvastaavalle,
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi. Toivomme että saisimme piirien
tiedot *marraskuun loppuun mennessä*, mutta viimeistään ennen
*vuodenvaihdetta*. Ilmoittakaa myös, vaikka myyntimäärät olisivat pyöreä
nolla.

Kilpailuvastaava koostaa piirien raportit yhteen ja raportoi myyntien
kokonaismäärät ELY-keskuksille. Liitteenä on ELY:n virallinen
raportointikaavake malliksi, jotta seurat ja piirit muistaisivat, mitkä
tiedot on kirjattava myynneistä muistiin.

Lataa tästä kalanmyyntiä koskeva ELY-keskuksen lomake.Jaana Vetikko
tiedottaja


Vuoden kilpakalastaja


SVK:n kilpailutoimikunnan hallinnoima Vuoden Vapaa-ajankalastaja on vaihtanut nimeä Vuoden kilpakalastajaksi. Menettelytapa ja kriteerit pysyvät miltei ennallaan, eli jokaisen vapaa-ajankalastajapiirin toivotaan esittävän joulukuun loppuun mennessä yhtä ansiokasta henkilöä perusteluineen. Kilpailutoimikunta tekee päätöksensä seuraavan vuoden tammikuun aikana. Kilpailutoimikunnan valintaan vaikuttavat seuraavat kriteerit: aktiivinen osallistuminen järjestön eri SM-kisoihin, aktiivinen
osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys (esim. jonkun lajin uusi SE). Titteli myönnetään kerran vuodessa yhdelle SVK:n jäsenelle. Vuoden kilpakalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon, joka jää voittajalle muistoksi.

Nimen lisäksi muutetaan myös vuosiluku tittelissä. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdokkaiden kriteerit kerätään edelleen kuluvalta vuodelta ja valinta tehdään edelleen seuraavan vuoden tammikuussa. Viestinnällisistä syistä palkintolaattaan tulee kuitenkin tästedes valintavuoden vuosiluku (eli piirit keräävät kriteerit vuodelta 2021 mutta valitun henkilön titteliksi ”Vuoden kilpakalastaja 2022”).

*Ehdotukset* perusteluineen kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi, *kuluvan vuoden loppuun mennessä!*Jaana Vetikko
tiedottaja
*SVK:n vapaa-ajankalastajapiireille,

Kilpailutoimikunta jaostoineen haluaa
muistuttaa piirejä kesällä lähetetystä viestistä, jonka liitteenä oli
kilpailujaostojen työstämät sääntöehdotukset seuraavalle neljän vuoden
kaudelle. Tähän mennessä kommentteja ja kannanottoja on tullut ainoastaan
Pohjois-Pohjanmaan ja Lounais-Suomen piireiltä. Kilpailutoimikunta
jaostoineen toivovat aktiivisia kannanottoja kyseisiin sääntöehdotuksiin.
Palautteen alustava takarajahan oli syyskuun 30. päivä. Jotta piirit
ennättäisivät kokoustaa asiaan liittyen, pidennetään takarajaa 15.10.
saakka. Palautteet lähetetään SVK:n kilpailuvastaavalle,
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Mukavaa syksyä!
Kilpailutoimikunnan puolesta, Marcus Wikström*


Jaana Vetikko
tiedottaja

*Lähde mukaan kannustamaan tyttöjä ja naisia kalastusharrastuksen pariin 2022*#mimmitkalastaa

Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) käynnistää vuoden 2022 alussa Mimmit kalastaa -teemavuoden ja kampanjoinnin tyttöjen ja naisten
kalastusharrastuksen edistämiseksi. Kutsumme nyt teidät mukaan toteuttamaan vuotta kanssamme!
Tutustu ensin liitteenä olevaan kampanjamateriaaliin. Valitse sen jälkeen oma tapasi olla mukana viimeistään 30.10.2021 (tai 30.11.2021) mennessä.
Linkin sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen löydät esityksen viimeisestä diasta. Linkki lomakkeelle löytyy myös tämän viestin lopusta.

*”Kannustan kaikkia lähtemään mukaan teemavuoteen! Kalastus on harrastus, joka sopii kaikille, sukupuolesta tai muista taustatekijöistä riippumatta. Kalastamisessa yhdistyy luonnossa liikkuminen ja vastuullinen lähiruoka. Eikä haittaa, vaikkei saalista aina saisikaan, sillä kalastusreissut ovat
itsessään pieniä elämyksiä”, kannustaa Suomen Vapaa-ajankalastajien puheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.*

*Toivottavasti saamme teidät mukaan edistämään tyttöjen ja naisten
kalastusharrastusta!*

Jos teillä on kysyttävää, olettehan yhteydessä: Johanna Antila, p. 050 573 9332, johanna.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fi.


Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
Seurat, piirit ja yhteistyökumppanit forms.gle/FJC2Lo7zrZq33v2t5

Parhain terveisin,

Olli Saari, toiminnanjohtaja, SVK
Jaana Vetikko, tiedottaja, SVK
Johanna Antila, koordinaattori, Mimmit kalastaa -hanke, SVK

Lataa tästä liitteenä oleva kampanjamateriaali.Jaana Vetikko
tiedottaja
*Suomelle historiallinen jättimenestys perhokalastuksen MM-kilpailuissa –joukkuekulta ja kaksoisvoitto henkilökohtaisessa sarjassa*


*Suomen perhokalastusmaajoukkue onnistui kotikisoissaan Kuusamossa ja Taivalkoskella täydellisesti. Sunnuntain aamupäivän kalastusjakso varmisti Suomelle kautta aikain ensimmäiset kultamitalit sekä joukkuekilpailussa
että henkilökohtaisessa sarjassa.*

Suomen joukkue eteni maailmanmestaruuteen vakuuttavasti johtaen kilpailua jo ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen. Yhteensä viidestä kilpailujaksosta Suomi voitti neljä ja sijoittui kerran toiseksi. Joukkuekilpailussa Suomen loppupisteet olivat 80. Toiseksi sijoittui Ranska 127 pisteellä, joten Suomen voitto oli ylivoimainen. Pronssiset mitalit menivät Espanjalle (141
pistettä).
Perhokalastuksen MM-kilpailussa oli mukana 13 joukkuetta, joissa kussakin kalasti viisi kilpailijaa.

*Henkilökohtaisessa kilpailussa Suomelle kaksoisvoitto*
Henkilökohtainen maailmanmestaruus Suomeen varmistui, kun kilpailun kärkipaikalta viimeiselle jaksolle lähtenyt *Heikki Kurtti *(8 pistettä) onnistui voittamaan järvikalastusjakson Taivalkosken Kylmäluomajärvellä. Hopealle sijoittui Suomen *Jari Heikkinen *(13 pistettä), joka starttasi sunnuntain kilpailuun toiselta sijalta. Pronssia voitti Espanjan *David
Arcay* (15 pistettä). *Santeri Kinnunen* oli myös lähellä mitalia (15 pistettä), mutta jäi täpärästi neljänneksi, kun Arcayn kalapisteet olivat paremmat. *Mikko Räsänen* täydensi suomalaismenestystä ollen viides (18 pistettä). *Jyrki Hiltusen* sijoitus oli viidestoista (26 pistettä).
Joukkueen kapteenina toimi *Jarkko Suominen*.

Mestarilla hämmentyneet fiilikset


Tuore kaksinkertainen maailmanmestari Heikki Kurtti kertoo fiiliksien olevan suorastaan hämmentyneet mestaruuksien varmistuttua. ”Hankalaa kommentoida mitään järkevää, kun monen vuoden työn jälkeen saa tuollaisen palkinnon. Joukkueemme runko on ollut sama jo useamman vuoden.
Sijoituimme neljänsiksi jo Tasmaniassa vuonna 2019 sekä viidenneksi Italiassa vuonna 2018. Joukkueemme kaikki jäsenet kykenevät laadukkaaseen tasaiseen kilpailusuoritukseen. Sunnuntain kalastusjaksolle lähdettäessä paineita oli lähinnä joukkueen puolesta, ja henkilökohtainen menestys tuli vasta sen jälkeen. Sunnuntaina aamun pooliarvonta suosi Suomea Ranskaa
enemmän, joten viimeisen jakson saimme kalastaa jo aika vapautuneesti, vaikka mestaruus olikin vielä avoinna”.

Perhokalastuksen maailmanmestaruuksista on kilpailtu 40 kertaa, ja aiemmin Suomeen on tullut hopeisia ja pronssisia mitaleja.
Suomen maajoukkueen aiemmat mitalit: 1989 pronssi (Kuusamo, Suomi), 2001 hopea (Lycksele, Ruotsi), 2005 hopea (Lycksele, Ruotsi), 2007 pronssi (Kemi - Simo, Suomi).
Suomen maajoukkueen henkilökohtaiset mitalit: 1989 pronssi Jyrki Lämsä (Kuusamo, Suomi), 2018 hopea Jyrki Hiltunen (Trentino, Italia)
Kilpailutapahtumien videoita ja kuvia voi katsoa Suomen
Vapaa-ajankalastajien Instagramissa (@vapaa_ajankalastajat) ja Facebookissa (vapaa.ajankalastajat). Sivuilla on myös videolähetyksiä kilpailusta. Kilpailun tulokset löytyvät MM-kilpailujen omilta nettisivuilta (wffc2021.com).

Lisätietoja:

Perhokalastuksen MM-kilpailun pääsihteeri, Suomen Vapaa-ajankalastajat, kalatalousasiantuntija Petter Nissèn, puh.
0500 440 923,petter.nissen(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajat, kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, puh 0400 946 968, janne.rautanen(a)vapaa-ajankalastaja.fi

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 480 seurassa toimii yhteensä noin 34 000 kalastuksen harrastajaa.*Jaana Vetikko
tiedottaja

*Fiksu kalastaminen kannattaa – Nämä helpot keinot hyödyttävät sekä
kalastajia että kaloja*


*Vastuullisuus- ja ympäristönäkökulmat ovat olleet jo pitkään esillä
kalastuskeskustelussa. Monelle harrastajalle kuitenkin tulee yhä
yllätyksenä se, että ympäristöystävällisistä valinnoista ja välineistä
on usein käytännön hyötyä myös itse kalastajalle.*

Kalastusharrastajille ovat tulleet tutuiksi mitä moninaisimmat ohjeistukset
siitä, kuinka pyyntipuuhissa tulisi ottaa huomioon vastuullisuus ja
ympäristönäkökulmat. Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) toiminnanjohtaja
*Olli Saari* näkee, että vastuullisuusnäkökulman rinnalla on hyvä muistuttaa
siitä, että fiksu kalastaminen on usein valttikortti myös kalastajalle.
– Kalastuksen vastuulliset käytänteet myös omaksutaan sitä helpommin,
mitä
enemmän niistä ymmärretään olevan suoraa hyötyä myös itselle. On
tarjolla
esimerkiksi paljon sellaisia välineitä, jotka helpottavat kalastusta ja
ovat samalla hyväksi kaloille, hän sanoo.

*Välineillä on väliä*

Fiksusti kalastamisen voi aloittaa jo kaikille tutuista välineistä.
Esimerkiksi perinteisen kalahaavin heikkous on se, että uistimen koukut
tarttuvat havakseen helposti, ja toisinaan sotkun selvittämiseen tarvitaan
puukkoa. Kauppojen haavitarjonnasta löytyy nykyään useita kumihavaksellisia
vaihtoehtoja, joihin koukut eivät yhtä helposti kietoudu.
– Kumihavas on samalla kalaystävällinen valinta, sillä sileänä
materiaalina se ei vahingoita kalojen herkkää limapintaa. Tällä voi olla ratkaiseva
vaikutus esimerkiksi uhanalaista taimenta takaisin vapautettaessa, Saari
kertoo.

Toinen esimerkki löytyy koukuista. Kokenutkin kalastaja saattaa joskus
joutua tilanteeseen, jossa koukku on tarttunut omaan tai kaverin nahkaan.
Mikäli koukussa ei ole väkästä tai sellainen on huolellisesti painettu
lyttyyn, on koukun poistaminen helppo homma.
– Yhtä helppoa on väkäsettömän koukun irroitus myös sellaisen kalan
suupielestä, jota ei halua tai jota ei ole luvallista saaliiksi ottaa. Näin
kala on tarvittaessa helppo päästää vahingoittumattomana takaisin veteen,
Saari sanoo.

*Mitä tehdä isolle saaliille?*

Moni kalastaja haaveilee suuren petokalayksilön nappaamisesta, mutta yhtä
lailla sellainen voi päätyä myös sitä odottamattoman pyytämäksi.
Tällöin tilanteeseen valmistautumaton yleensä tappaa kalan, jotta uskaltaisi
käsitellä petoa ja koska sopivat vaa'at eivät ole käden ulottuvilla. Siksi
osa suurkaloista päätyy suoraan tunkiolle. Suomen Vapaa-ajankalastajien
kalatalousasiantuntija* Janne Antila* kannustaa aina varautumaan myös
siihen mahdollisuuteen, että vedestä nousee iso yksilö, jotta sen pystyy
tilanteen tullen vapauttamaan onnistuneesti.
– Tänä päivänä puhutaan paljon suurten petokalayksilöiden tärkeydestä
kalaston tasapainon kannalta. Tietoisuus isoista kaloista vaikuttaa myös
kalastajien liikkeisiin ja sitä kautta alueellisen kalastusmatkailun
arvoon. Kokonaisuuden kannalta ison petokalan vapauttaminen on usein hyvä
ratkaisu, Antila sanoo.
– Suuria petokaloja voi kuitenkin satunnaisesti myös syödä, kunhan
tiedostaa raskasmetallipitoisuuksien kasvavan kalan koon myötä.

Joskus kalaa tulee saaliiksi ylenpalttisesti, ja tilanteeseen varautumaton
joutuu pohtimaan, missä ja miten säilyttää kalat. Antilan vinkkinä onkin
miettiä jo etukäteen, kuinka paljon saalista omaan säilytykseen mahtuu.
– Fakta on se, että kuollut kala säilyy vain kylmässä, mutta elävä kala
säilyy luontaisessa ympäristössään eli vapaana vesistössä. Myöhemmin
sama kala isompana tai sen jälkeläiset voivat päätyä kalastajan pyytämäksi.
Tätä kestävä kalastus parhaimmillaan on, Antila kiteyttää.


Lisätietoja:
Janne Antila
Kalatalousasiantuntija
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
+358 45 630 4280
janne.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Jaana Vetikko
Tiedottaja

Vapaa-ajankalastajapiireille


SVK:n kilpailujaostojen työskentely alustavien kilpailusääntöehdotusten
saralla on saatu päätökseen. Ohessa on liite, josta löytyy säännöstöt
uudistusehdotuksineen. Uudet ehdotukset on havainnollistamisen vuoksi
kirjoitettu punaisella tekstillä. Huomatkaa kuitenkin, että tämän syyskauden
perhokarsinnat käydään jo uusituin säännöin.

Kilpailutoimikunta jaostoineen toivovat piirien ottavan aktiivisesti kantaa
kyseisiin sääntöehdotuksiin ja antavan palautteensa syyskuun 30. päivään
mennessä. Palautteet lähetetään SVK:n kilpailuvastaavalle,
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi.

Lataa tästä sääntöehdotukset.

Hyvää kesää!
Marcus Wikström


*Päivitetty ohjeistus koskien kalastuskilpailujen järjestämistä, 24.05.2021*

(soveltuvin osin myös muiden ulkona järjestettävien kalastustapahtumien)

Tärkeät linkit ajantasaisiin ohjeisiin, jotka tulee ottaa huomioon
tilaisuutta suunniteltaessa:
– THL:n viralliset korona-ohjeet thl.fi/fi
– THL:n suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille
thl.fi/fi/

Koronaepidemia vaikuttaa maassamme edelleen eri alueisiin eri tavoin ja viranomaisohjeistukset voivat muuttua nopeasti. Muistutamme, että tarkistatte oman alueenne voimassa olevat koronatilanteeseen liittyvät viranomaisohjeet ja -suositukset, seuraatte tilanteen kehittymistä sekä noudatatte annettuja ohjeita ja suosituksia.
Nykytilanteessa (24.5. tietojen mukaan) on joillakin alueilla kilpailujen järjestäminen mahdollista, erityisesti pandemian ”perustasolla” olevilla alueilla. Näilläkin alueilla on edelleen kokoontumisrajoituksia, esim. Itä-Suomessa se on 50 hlöä. Tietyissä tapauksissa tämäkin määrä voidaan ylittää, kunhan turvallisuus varmistetaan viranomaisohjeiden mukaisesti.
Itä-Suomen Avi:n 17.5. antamassa tiedotteessa lukee näin:
”Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli viisikymmentä (50) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ja viimeksi 22.2.2021 päivitettyä ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia
velvoitteita.” Ohje löytyy tästä:
minedu.fi/

Tuoreimmat tiedot alueiden osalta voi tarkistaa mm. osoitteesta www.avi.fi. ja ajankohtaisimmat päivitykset suoraan esim. osoitteesta Usein kysyttyä
koronaviruksesta – Aluehallintovirasto
avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

*Ohjeita ja käytäntöjä kalastuskilpailujen järjestämiseen*

– normaalioloista poiketen, kimppakyytejä *ei edelleenkään suositella*.
Paikalle tulee saapua yksin tai korkeintaan omien perheenjäsenten kanssa. Lähistöllä asuvat voivat saapua paikalle myös kävellen tai pyöräillen, jos kilpailun luonne (tavaran määrä) sen sallii.
– turvavälit pidetään kaikissa tilaisuuden tilanteissa, niin järjestäjien kuin osallistujien välillä.
– järjestäjät suojautuvat *kasvomaskein* ja *suojakäsinein*.
– huolehditaan käsihygieniasta, eli tarjotaan käsidesiä vähintään
parissa eri kohdassa kilpailualuetta (käsidesipisteiden määrää voidaan nostaa isommissa tapahtumissa).
– kilpailukortit; järjestäjä käsittelee kilpailukortteja suojahanskoin ja jokainen kortti suljetaan minigrip-pussiin, ennen kuin se annetaan kilpailijalle. Kilpailija ei poista korttia pussista, vaan ojentaa sen avaamattomana kilpailun päätteeksi takaisin järjestäjälle. Järjestäjä käsittelee korttia taas suojahanskoin.
– tapahtuma-alueen järjestelyt tehdään niin, ettei ihmistungoksia tai lähikontakteja synny.
- *jonoja* voi välttää esimerkiksi suosimalla pelkkää
*ennakkoilmoittautumista*. Myös *osanottomaksu* tapahtuu etukäteen
verkossa.
- mahdollisille *varapaikoille* saa siirtyä turvavälit huomioon ottaen.
- *punnitukset* voidaan hoitaa yksi kerrallaan huutamalla kilpailijan numeron, jolloin ainoastaan ko. kilpailija liikkuu kohti vaakaa, muut pysyvät paikallaan (turvavälit huomioon ottaen). *Kilpailija asettaa* itse saaliin vaa´alle, odottaa että lukema saadaan kirjattua ja nostaa sitten kalat niille tarkoitettuun saaviin tms.
- *palkinnot *voidaan jakaa vasta jälkikäteen (esim. lahjakortteja voi postittaa voittajille jne.). Jos palkintojenjako kuitenkin halutaan järjestää perinteisellä tavalla, tulee toimia näin:
- palkinnot *asetetaan valmiiksi* järjestykseen esimerkiksi pöydälle, jonka jälkeen ilmoitetaan tulosjärjestyksessä palkintoihin oikeutetut kilpailijat. *Pidetään riittävä tauko* jokaisen kilpailijan jälkeen, jotta palkittava saa rauhassa noutaa oman palkintonsa. Vasta kun tämä on siirtynyt takaisin sivummalle, luetaan tuloslistalta seuraavan kilpailijan nimi.
- palkittavia *ei kätellä, halailla tms*., mutta raikuvat aplodit
ovat sallittuja.
- palkintojaon yhteydessä pidetään *riittävä turvaetäisyys sekä
kanssakilpailijoihin että järjestäjiin*, mukaan lukien *mahdollisten valokuvausten aikana*. Mitalistit eivät siis tunkeudu toistensa iholle valokuvaustenkaan aikana, vaan turvavälit otetaan huomioon kaikessa tekemisessä.

– buffetteja voidaan monessa paikassa taas järjestää, kun muistetaan noudattaa annettuja viranomaisrajoituksia ja -suosituksia.
– huonovointisena tai sairaana ei kilpailuihin saa lähteä. Sama koskee tilannetta, jossa joku muu perheenjäsen on sairastunut. Jos sairastunut henkilö kuitenkin kilpailupaikalla havaitaan, hänet diskataan ja lähetetään oitis pois/kotiin kisasta.
- Kilpailut ovat ulkoilmatapahtumia, mutta järjestäjä voi alueen
epidemiatilanteen mukaan suositella käytettävän kasvomaskia kilpailun ajan. Maskia voi muutenkin halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvätohjeet:

thl.fi

*SVK huomauttaa, että pandemiatilanne elää päivästä toiseen ja uusia rajoituksia saattaa tulla lyhyellä varoitusajalla. Näin ollen myös ”varmalta” näyttävä kilpailutapahtuma saattaa peruuntua aivan loppumetreillä.*

Ohjeet koronaturvalliseen omatoimiseen kalastamiseen tästä.
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullisen-kalastajan-ohjeet

Lisätietoja:
kalatalousasiantuntija Marcus Wikström,
marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 045 110 2126Jaana Vetikko
tiedottajaTiedote 7.5.2021 Modernin hauenkalastajan välineet ja toimintatavat

Suomen Vapaa-ajankalastajien vinkit haltuun uusien videoiden avulla

*Hauenkalastus on maassamme suositumpaa kuin koskaan aikaisemmin. Pääosa lajin aktiiviharrastajista noudattaa kalastaessaan vastuullisia toimintatapoja. Suomen Vapaa-ajankalastajat on julkaissut osana Koolla on väliä -hankettaan sarjan videoita, joista myös uusien harrastajien on helppo ammentaa opit vastuulliseen hauenkalastukseen.*

Hauenkalastuksen valtava suosio on helppo havaita sekä vesillä, että haukeen keskittyvien kalastuskilpailujen osallistujamäärissä. Hyvällä syyllä ja varsin perustellusti voidaan sanoa, että hauenkalastus on tällä hetkellä todella trendikästä ja laji kerää jatkuvasti uusia harrastajia. Uusien hauenkalastajien tiedonjanoa tyydyttämään on julkaistu neljä videota, joissa esitellään modernin hauenkalastajan toimintatapoja sekä lajissa tarvittavia välineitä ja niiden käyttöä.
Hauenkalastajien parissa on jo vuosien ajan ollut yleisenä käytäntönä, että lajia harrastetaan vastuullisten toimintatapojen mukaisesti. Jotta kalastus voi jatkua laadukkaana myös tulevaisuudessa, tulee kalakantojen säilyvä hyvinä. Tämä on sekä kalojen, että kalastajien etu. Etenkin suurienhaukiyksilöiden arvostus on hauenkalastajien keskuudessa korkealla sekä
siiman päässä saaliina, että myös arvokkaina emokaloina ja
särkikalakantojen verottajina.

Videot on tehty osana Suomen Vapaa-ajankalastajien Koolla on Väliä
-hanketta ja ne on tuotettu yhteistyössä Pike Mastersin ja
Kalastuskanavan kanssa. Videoita voi katsoa Vapaa-ajankalastajien Youtube-kanavalta, sekä järjestön muilta some-kanavilta.
SVK:n Youtube-kanava:www.youtube.com/Kalastusvideot

Lisätietoja:
Suomen Vapaa-ajankalastajat, kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju, puh. 045 113 3050, juha.ojaharju(a)vapaa-ajankalastaja.fi

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13 vapaa-ajankalastajapiirin 480 seurassa toimii yhteensä noin 34 000 kalastuksen harrastajaa.*Jaana Vetikko
tiedottaja


Julkilausuma 24.4.2021


*Suomen Vapaa-ajankalastajista maamme vaikuttavin kalastusperhe. Kevätkokous vaatii hallitukselta toimenpiteitä*

*Suomen Vapaa-ajankalastajat on hyväksynyt uuden toimintastrategian ”Yhdessä paremman kalastuksen puolesta” vuosille 2022–2026.
Valtakunnallisen yli 34 000 kalastuksenharrastajan yhteisön ja
neuvontajärjestön visiona on olla Suomen vaikuttavin kalastusperhe. Järjestön kevätkokouksessa kutsuttiin myös sen ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi diplomi-insinööri Markku Markkula.*

Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) kevätkokous hyväksyi lauantaina 24. huhtikuuta järjestön uuden toimintastrategian vuosille 2022–2026.
”Yhdessä paremman kalastuksen puolesta” -nimeä kantavassa strategiassa on kirkastettu juuri 20 vuotta täyttäneen SVK:n perustehtävät ja tavoitteet, sekä toimintaa ohjaavat arvot.
”Järjestö tulee panostamaan asiantuntevaan ja tavoittavaan kalastajien neuvontaan, vahvistamaan kokonaisvaltaista jäsenkokemusta sekä korostamaan yhteistyön voimaa vapaa-ajankalastuksen edistämisessä”, toteaa SVK:n
toiminnanjohtaja *Olli Saari.*

SVK:n uusi strategia linkittyy tiiviisti *Marinin* hallitusohjelmaan kirjattuun Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaan, joissa molemmissa tavoitellaan vapaa-ajankalastuksen aseman vankistamista yhtenä suomalaisten
suosituimmista luontoharrastuksista myös muuttuvassa yhteiskunnassa. SVK:n kevätkokous vaatii Suomen hallitukselta konkreettisia toimenpiteitä vapaa-ajankalastuksen edistämiseksi. Ajankohtaisena toimenpiteenä tulee tunnistaa kalastuskilpailujen luonne. Niiden kaltaisten yleisötilaisuuksien
turvallinen järjestäminen tulee mahdollistaa suuremmille
osallistujamäärille rajoitusten purun alkuvaiheessa. Lisäksi suunniteltu
Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian toimeenpanoryhmä on syytä perustaa pikimmiten.
Kevätkokous haastaa kaikki vapaa-ajankalastuksen harrastajat sekä sen arvon tunnistavat henkilöt ja yhteisöt toimimaan yhdessä paremman kalastuksen puolesta.

*Suomen Vapaa-ajankalastajille ensimmäinen kunniapuheenjohtaja*


Kevätkokouksessa kutsuttiin myös SVK:n kautta aikain ensimmäiseksi
kunniapuheenjohtajaksi Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiva diplomi-insinööri* Markku Markkula*. Hän toimi SVK:n puheenjohtajana vuosina 2007-2015. Sitä ennen hän oli Suomen Kalamiesten Keskusliiton varapuheenjohtaja 1999-2001 ja puheenjohtaja 2002-2010. Markun ylivertaiset
taidot yhdistystoiminnassa sekä erilaisten näkemysten yhteensovittamisessa
olivat äärimmäisen tärkeitä kolmen valtakunnallisen
vapaa-ajankalastajajärjestön rakentaessa nykyistä keskusjärjestöä.

Vuosien kuluessa vapaa-ajankalastajilla on ollut ilo ja etuoikeus käyttää Markkulan erinomaisia suhteita asioidensa edistämiseen niin vaikuttamisessa eduskunnassa ja ministeriöissä kuin toimittaessa yhteistyöjärjestöjen kanssa. Markkula vaikutti voimakkaasti mm. läänikohtaisen viehekortin syntyyn.
SVK on myös kiitollinen Markkulalle hänen taidoistaan kansainvälisissä suhteissa. Suomalaisenkin vapaa-ajankalastuksen edistäminen vaatii yhä enemmän työtä Euroopan tasolla, erityisesti EU:ssa.
Markkula painottaa SVK:n uuden strategian muuttamista käytännön toimiksi. Hän tuli vastikään nimetyksi luottamustoimeen EU-tasolle suomalaisia kaupunkeja ja alueita edustavaksi ilmastolähettilääksi. ”Suomalaisten pitää päästä ja mennä aktiivisesti mukaan EU:n uusiin miljardiluokan Missio-tason tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin, joista yksi käsittelee vettä, meriä ja sisämaan vesistöjä. Suomalaisen luonnon puhtaus
ja sen tarjoamat elämykset ovat ainutlaatuinen voimavara ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja muutosta hillitsevissä toimissa”, hän kiteyttää.

Lisätiedot:
SVK, toiminnanjohtaja Olli Saari, p. 050 339 4660,
olli.saari(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien toimintastrategia ”Yhdessä paremman
kalastuksen puolesta” on luettavissa osoitteessa
issuu.com/vapaa-ajankalastajat/docs/strategia_2022_2026

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13 vapaa-ajankalastajapiirin 480 seurassa toimii yhteensä noin 34 000 kalastuksen harrastajaa.*Jaana Vetikko
tiedottaja

*Vapaa-ajankalastajat ja kalatalousviranomainen määrittävät Kaakkois-Suomen vaelluskalavesistöjen koskia*


*Itäiseen Suomenlahteen laskevien vaelluskalajokien koskikartoitus on hyvällä mallilla. Suomen Vapaa-ajankalastajien ja ELY-keskuksen
kalatalousviranomaisen yhteishankkeessa on alueen kalastuksellisesti merkittävät koski- ja virta-alueet kartoitettu maastokäynnein. Lopullisten paikkatietojen Kalastusrajoitus.fi -palveluun siirtämisen jälkeen on kalastajien helppo todeta, millä alueilla koskialueisiin liittyvät määräykset ovat voimassa. Myös jokiin nousevat kalat kiittävät saadessaan kotikoskissaan kuturauhan*.

Pääosin Kymenlaaksossa sijaitsevat Summanjoen, Vehkajoen, Mäntyharjun reitin alaosan ja Valkealan reitit ovat kalastuslain mukaisia vaelluskalavesistöjä. Niiden koski- ja virta-alueiden määritykset ovat valmisteilla ELY-keskuksessa. Työ on osa isompaa kokonaisuutta, jossa ELY-keskuksen kalatalousviranomainen määrittää vastaavat alueet tärkeimpiin vaelluskalavesistöihin toimialueellaan yhteistyössä Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) Virtamittarit-hankkeen kanssa. Koski- ja virta-alueiden määrittäminen on tarpeellista, jotta voidaan rajata vaelluskalojen kulun ja luontaisen elinkierron kannalta keskeiset
vesialueet. Näin koski- ja virta-alueiden rajat selkiytyvät kalastajille ja kalastuksen valvojille.

SVK:n kouluttamat virtamittarit ovat tehneet koski- ja virta-alueiden määrityksiin liittyvät kenttätyöt. Ne tehdään maastokäynneillä jokaiseen ennalta arvioituun kohteeseen, joissa määritetään koski- tai virta-alueen alku- ja loppupäät.
Määrityksessä pyritään ottamaan huomioon veden korkeuden ja virtaaman muutokset siten, että lopputulos vastaisi mahdollisimman hyvin kaikkia virtaamaolosuhteita tulvavesistä matalan veden aikaan. ELY-keskus on valmistellut määrityksistä päätösluonnokset. Luonnokset ovat nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse Varsinais-Suomen ELY) ja niihin voi esittää mielipiteitä 17. toukokuuta asti.

Vaelluskalavesistö ja vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet ovat kalastuslain mukaisia määritelmiä, joilla pyritään suojelemaan vaelluskaloja virtavesissä. Vaelluskalavesistöt ovat vesialueita, joita vaelluskalat käyttävät keskeisenä vaellustienään tailisääntymisalueenaan. Vaelluskalavesistömääritelmästä seuraa erilaisia kalastusta koskevia rajoituksia ko. vesistössä. Tällaisia ovat mm. syksyiset
verkkokalastuskiellot jokisuussa ja joessa sekä yleiskalastusoikeuksien rajoitukset koski- ja virta-alueilla, jotka ovat erityisesti lohikalojen lisääntymisalueita.
Vahvistetut rajoitukset merkitään www.kalastusrajoitus.fi -palveluun, joka on kaikkien kansalaisten tavoitettavissa esimerkiksi kännykän kautta.
Lisätietoja:
SVK, hanketyöntekijä Mauri Suojanen p. 040 589 6692,
mauri.suojanen(a)vapaa-ajankalastaja.fi
ELY-keskus, kalastusmestari Vesa Vanninen p. 02 9502 9095,
vesa.vanninen(a)ely-keskus.fiJaana Vetikko
tiedottaja

Hei!,Tästä linkit verkkosivujemme kyselyihin käyttö- ja hoitosuunnitteluun liittyen. Täytä ja palauta. Saa (ja pitääkin) jakaa!
Laitan linkit tänään laajaan sähköpostijakeluun ja Facebookiin.

VESIALUEEN OMISTAJAT:
www.airistovelkua.fi/wp/kysely-airisto-velkuan-kalatalousalueen
-vesialueiden-omistajille/

VAPAA-AJAN KALASTAJAT, KALASTUSOPPAAT, AMMATTIKALASTAJAT:
www.airistovelkua.fi/wp/kysely-airisto-velkuan-kalatalousalueel

la-toimiville-vapaa-ajan-kalastajille-kalastusoppaille-ja-ammattikalastajille/

Moni vastaaja on varmasti sekä että. Mikään ei estä vastaamasta
molempiin kyselyihin.Terv. Timo Saarinen

Poikkeusluvat kilpailujen kalasaaliiden myyntiin


ELY-keskukset ovat myöntäneet SVK:lle poikkeusluvan kilpailujen kalasaaliidenmyymiseen vuosina 2021-2025.
Lupa kattaa piirien toimintakalentereihin kirjatut piirien ja seurojen kilpailutsekä piirien alueella järjestettävät SVK:n kilpailut.Lupa ei kuitenkaan koske merialueella järjestettäviä kilpailuja.
EU:nsäädökset kieltävät vapaa-ajankalastajien mereltä pyytämän saaliin myynnin, eikä siihen ole kilpailuja koskevaa poikkeuslupamahdollisuutta.
Varsinais-Suomen ELY:n poikkeuslupa on haettu seuraaville
kalastuskilpailumuodoille vetouistelu-, pilkintä-, onginta-, heittokalastus-, katiskakalastus- ja tuulastuskilpailut. Myytävät saaliskalat ovat ahven, särki ja muut särkikalat, hauki, kuha ja made.

Myönnettyihin poikkeuslupiin sisältyy raportointivelvollisuus. Kilpailujen kalasaaliita myyvät seurat ja piirit pitävät näistä kirjaa. Piirit keräävät vuoden lopussa oman alueensa myydyt kalasaaliit yhteen ja raportoivat niistä SVK:n kilpailuvastaavalle, marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi.
Kilpailuvastaava koostaa piirien raportit yhteen ja raportoi myyntien kokonaismäärät ELY-keskuksille. Liitteenä on ELY:n virallinen raportointikaavake malliksi, jotta seurat ja piirit tietäisivät, mitkä tiedot on kirjattava myynneistä muistiin. Liitteenä on myös ELY:ltä saatu lupa, joka kannattaa tallentaa ja jakaa piirien alueen sitä tarvitseville seuroille.

Varsinais-Suomen ELYn poikkeusluvan piirissä vapaa-ajankalastajapiireistä
ovat: Etelä-Karjala, Kaakkois-Suomi, Etelä-Suomi, Lounais-Suomi ja Pohjanmaa.

Lataa tästä kilpailukalojen myyntilomake.Jaana Vetikko
tiedottaja
*Muikun uusi Suomen ennätys on 0,634 kiloa*


*Ennätyskalalautakunta hyväksyi kuluneen vuoden aikana kolme uutta Suomen ennätystä. Uusia ennätyskaloja ovat makrilli 0,610 kg, muikku 0,634 kg ja vaskikala 14,5 cm.*

Suomen ennätyskalarekisteriin hyväksyttiin ennätyskalalautakunnan syyskuun ja helmikuun kokouksissa kolme uutta Suomen ennätystä.
Makrilli on Suomen vesillä satunnainen harhailija. Valtameren lämpimässä ja suolaisemmassa vedessä elävää kalalajia tavataan Suomessa tavanomaisesti syksyllä. Suomenlahdella Kotkassa lokakuussa verkkoon uinut makrilli painoi 0,610 kg.

Inarijärvessä verkkoon uinut muikku painoi 0,634 kg ja oli 39,9 cm pitkä. Luonnonvarakeskuksen Inarin toimipisteen tutkija *Erno Salonen* määritti muikun iäksi yhdeksän vuotta. Muikku oli harvinaisen nopeakasvuinen. Vanhimmat Inarijärvestä saadut muikut ovat olleet 13-vuotiaita, mutta pienikokoisempia kuin uusi ennätys. Näin suurikokoinen muikku on mahdollista sekoittaa lähisukuiseen siikaan. Muikun alaleuka on kuitenkin
yläleukaa pidempi. Siialla tilanne on päinvastoin.

Suomenlahdella Hangon vesillä onkeen napannut vaskikala oli pituudeltaan 14,5 cm. Se sivuaa voimassa ollutta Suomen ennätystä Porvoon vesiltä vuodelta 2008.

*Punnituksessa oltava tarkka*
Ennätyskalalautakunta on pitänyt uutta 2000-luvun ennätyskalojen listaa yli 20 vuotta. SE-listalla on 80 kalalajia ja kuusi rapulajia. Ennätyskokoisen kalan pyytäminen on haastavaa, koska listalla on jo monta kovaa tulosta. Hyväksyttyjen ennätysten lisäksi lautakunnan käsiteltäväksi saapuu joka
vuosi paljon isoja kaloja, jotka eivät kokonsa puolesta yllä
suomenennätyksiksi tai eivät muista syistä tule hyväksytyiksi.
Ennätyskalan saatuaan on pidettävä pää kylmänä. Moni mahdollinen ennätys on kaatunut lautakunnassa puutteelliseen tai epämääräiseen ilmoitukseen. Tavallisin hylkäyksen syy on se, että punnituksessa ei ole toimittu ohjeiden mukaan. Paras tapa on viedä kala lähimpään ruokakauppaan ja käyttää punnitukseen kaupan palvelutiskin vaakaa. Punnituksen todistajiksi
kannattaa pyytää kaupan henkilökuntaa. Kotoa mahdollisesti löytyvä vanha talousvaaka tai kalastajan kädessä heiluva digivaaka eivät kuulu hyväksyttyihin Suomen ennätyskalan punnitusvälineisiin.

*Viime vuoden ennätyssärki oli 17-vuotias*
Viime vuonna uusien ennätyskalojen joukkoon nousi 1,42 kg painoinen särki. Ennätyskalalautakunnan jäsen Luonnonvarakeskuksen asiantuntija *Sami Vesala* on selvittänyt särjen iäksi 17 vuotta. Naarassärki oli kasvanut hyvin vielä varttuneemmallakin iällä ja oli pulskassa kunnossa ja täynnä mätiä.

Kaikki ennätyslautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan
ennätyskalarekisteriin, joka on netissä osoitteessa
a href=https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/suurkalat/2000-luvun-ennatyskalat/ target=_blank>www.vapaa-ajankalastaja.fi/suurkalat/2000-luvun-ennatyskalat
Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy samasta osoitteesta ja
lisäksi osoitteesta ahven.net/kalastus/ennatyskalat

*Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:*
Tiedottaja Jaana Vetikko
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
puh. 050 525 7806

Tiedottaja Tapio Gustafsson
Kalatalouden Keskusliitto
puh. (09) 6844 5914

Suomen ennätyskalarekisteri on laajan joukon yhteistyötä.
Ennätyskalalautakunnassa ovat mukana Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Ammattikalastajaliitto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Luonnonvarakeskus, Suomen Ympäristökeskus, Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat. Ennätyskalalautakunnan
puheenjohtaja toimii kalabiologi Kari Nyberg.Jaana Vetikko
tiedottaja


Tiedoksi 11.12.2020


SVK:n kilpailutoimikunta on sähköpostikeskustelussaan (20.5.2020) päättänyt
ja SVK:n hallitus hyväksynyt linjauksen muovikassien käytön vähentämisestä
SVK:n kilpailuissa seuraavasti:

*Kilpailun järjestäjä ei tästedes jaa kalojen säilytyspusseja tai -astioita
kilpailijoille, vaan jokainen kilpailija vastaa itse omasta kalojen
säilytysastiastaan. Näin ollen kalat punnitaan korissa ilman muovipussia.
Kyseinen muutos on päätetty ottaa käyttöön vuoden 2021 alusta.*
*Omia muovikasseja saa siis edelleen käyttää, jos kilpailija niin haluaa.
Kilpailukutsuihin tulee ainakin alkuun lisätä maininta muuttuneesta
käytännöstä, jotta kilpailijat osaisivat tähän varautua. *

*Jossain kilpailuissa on myös käytössä pieniä muovipusseja (esim. minigrip)
kilpailukorttien säilytystä varten, jotta kortit eivät kastuisi ja ne
voidaan helposti lukea punnituksessa lukijalla. Näiden kyseisten
pikkupussien käyttöä voidaan jatkaa edelleen, kunnes sopiva säänkestävä
vaihtoehto löTällä muutoksella pyritään kalastusharrastuksemme puitteissa osaltamme
vähentämään muovin käyttöä.

SVK:n kilpailutoimikunnan ja hallituksen puolesta,
Marcus Wikström


Jaana Vetikko
tiedottaja
*Valkeakosken Kalaveikot valittiin vuoden kalastusseuraksi. Kunniamerkkejä ja
kunniaviirejä myönnettiin ansioituneille vapaa-ajankalastuksen edistäjille*


*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) julkisti tänään
Helsingissä syyskokouksessaan perinteiseen tapaan vuoden kalastusseuran.
Valinta kohdistui tällä kertaa Valkeakosken Kalaveikkoihin, joka on yksi
maamme suurimmista kalastusseuroista lähes 800 jäsenellään.
20-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi SVK palkitsi myös ansioituneita
vapaa-ajankalastuksen edistäjiä kunniamerkein ja -viirein.*

Vuoden kalastusseuran valinnan tehneen SVK:n viestintätoimikunnan mukaan
Valkeakosken Kalaveikot on osoittanut, että runsaalla ja monipuolisella
toiminnalla voidaan välttää suuren kalastusseuran näivettyminen.
Perinteisen kilpailutoiminnan ohella Kalaveikot on tunnettu esimerkiksi
Apianvirran heittokalastusalueen hoitamisesta ja kalaveneiden
vuokraustoiminnastaan.
”Pitkän perinteen omaavalla Tappajahauki-uistelukilpailulla on myös laaja
sponsori-, talkoo- ja kilpailijajoukko, joka pitää seuran tuntosarvet
herkkinä myös oman seuran toiminnan ulkopuolelle”, viestintätoimikunta
toteaa valintaperusteluissaan.
Valkeakosken Kalaveikkojen sihteeri *Simo Suihko* kertoo ottaneensa tiedon
valinnasta vuoden kalastusseuraksi tyytyväisenä vastaan.
”Tuntuuhan se totta kai hyvältä saada tunnustusta toiminnasta, kun olemme
pitkään tehneet työtä myös nuorten kalastusharrastuksen edistämiseksi”,
hän sanoo.
Monipuolisen toiminnan lisäksi Suihko nostaa Valkeakosken Kalaveikkojen
vahvuudeksi sen, että seurassa on kaikenikäisiä jäseniä.
”Löytyy isovanhempia ja heidän lapsiaan sekä lapsenlapsiaan. Näin
kokeneita konkareita riittää opastamaan kalastusharrastuksensa alussa olevia nuoria”,
Suihko kertoo.

*SVK palkitsi myös ansioituneita toimijoita ja yhteistyökumppaneita*

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö viettää tänä vuonna
20-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi järjestö palkitsi syyskokouksessaan
kunniamerkein ja kultaisin ansiomerkein henkilöitä ja
vapaa-ajankalastajapiirien toimijoita, jotka ovat poikkeuksellisen
ansiokkaasti toimineet vapaa-ajankalastuksen hyväksi.
Yhteistyökumppaneita kiitettiin kunniaviirein menestyksellisestä
toiminnastaan. Lisäksi SVK palkitsi kunniaviireillä
vapaa-ajankalastajapiireittäin ansioituneita kalastusseuroja osoituksena
aktiivisesta, monipuolisesta ja esimerkillisestä seuratoiminnasta.

Palkitut


*Kunniamerkki:* Ilkka Mäkelä (ent. SVKn toiminnanjohtaja), Ilkka Sailo
(ent. Suomen Kalamiesten Keskusliiton tiedottaja), Markku Marttinen (ent.
Elyn kalatalouspäällikkö), Hannu Routio (Etelä-Suomen
Vapaa-ajankalastajapiiri), Jarmo Niitynperä ja Kaija Tanhuanpää
(Lounais-Suomi), Pekka Kaskela (Häme), Jaakko Knaapila (Pohjanmaa), Juha
Syvärinen ja Anita Törmänen (Pohjois-Pohjanmaa), Merja Kekki (Lappi), Juha
Väisänen (Kainuu), Timo Hartikainen (Pohjois-Karjala), Eero Kokkarinen ja
edesmennyt Kyösti Kauppinen (Pohjois-Savo), Tapani Kurki (Etelä-Savo),
Pekka Turunen (Etelä-Karjala), Veikko Karinkanta (Kaakkois-Suomi) ja Hemmo
Hirvonen (Keski-Suomi).
*Kultainen ansiomerkki: *Mikko Peltola (toimittaja).
*Kunniaviirit yhteistyökumppaneille:* Metsähallitus, Kuusamon Uistin,
Finlandia Uistin ja Eduskunnan kalakerho.
*Kunniaviirit kalastusseuroille (jaettu/jaetaan piirien syyskokouksissa):*
Tuusulanjärven Urheilukalastajat (Etelä-Suomi), Naantalin seudun
Urheilukalastajat ja Huittisten Kalakerho (Lounais-Suomi),
Hervannan-Kaukajärven Kalakerho (Häme), Seinäjoen seudun Onkijat
(Pohjanmaa), Iin Kalamiehet (Pohjois-Pohjanmaa), Veitsiluodon Kalamiehet ja
Sodankylän Perhokalastajat (Lappi), Kajaanin Perhokerho (Kainuu), Lesnan
Naputtajat (Pohjois-Karjala), Puijon Pilkki (Pohjois-Savo), Puruveden
Kala-Harrit (Etelä-Savo), Lappeenrannan Urheilukalastajat (Etelä-Karjala),
Loviisan seudun Eränkävijät ja Lahden Kalaveikot (Kaakkois-Suomi) ja
Viitasaaren Kalakaverit (Keski-Suomi).

Lisätietoja:
tiedottaja Jaana Vetikko p. 050 525 7806,
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi
toiminnanjohtaja Olli Saari p. 050 339 4660,
olli.saari(a)vapaa-ajankalastaja.fi

*Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13
vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000
kalastuksen harrastajaa.*Jaana Vetikko
tiedottaja
Uusi Kalastajan kuuma linja ratkoo kansalaisten kalastuspulmia – Tutkimus:
Harrastuksen esteenä myös tiedon puute


Mitä olet aina halunnut tietää kalastuksesta, mutta et ole kehdannut
kysyä? Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
kalatalousasiantuntijoiden uusi puhelinpalvelu vastaa kesällä
kalastusharrastajien kysymyksiin. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan moni
haluaisi kalastaa enemmän, mutta harrastusta voi estää esimerkiksi tiedon
puute.

Miten mato laitetaan koukkuun? Onko vavalla väliä, entä mitä siiman
päähän?
Kelpaisivatko vinkit vetouisteluun tai vertikaalijigaukseen? Etsitkö
tienoon parasta kalapaikkaa – aprikoitko, kuinka lähellä toisen mökkirantaa
saa kalastaa?

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö avaa torstaina 11.6.
maksuttoman ”Kalastajan kuuma linja” -palvelun, jossa järjestön
kalatalousasiantuntijat vastaavat kaikkiin kalastuksen harrastajien ja
sellaiseksi haluavien kysymyksiin. Asiantuntijat tavoittaa 6. elokuuta asti
tiistaisin ja/tai torstaisin klo 15–17 puhelimitse soittamalla,
tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä.

Tiedottaja Jaana Vetikko kertoo, että järjestön asiantuntijoilta ympäri
Suomea voi kysyä mitä vain kalastuksen eri muodoista kalankäsittelyyn. He
opastavat myös esimerkiksi ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä.
– Haluamme auttaa niin aloittelijoita kuin pro-kalastajiakin Uudeltamaalta
Lappiin. Toivomme, että meihin otetaan yhteyttä matalalla kynnyksellä.
Monelle tulee esimerkiksi yllätyksenä, miten mato kannattaa laittaa
koukkuun. Toisin kuin usein ajatellaan, koukku pitää jättää näkyviin,
jotta
kala jää helpommin kiinni siihen. Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, ja meiltä
saa luotettavan vastauksen, Vetikko kannustaa.
Suomessa on hieman alle 1,6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa – lähes joka
kolmas suomalainen harrastaa jo kalastusta. Kalastonhoitomaksuja
lunastettiin keväällä aiempaa reippaammin, ja myös järjestön teettämän
tuoreen kyselytutkimuksen mukaan korona-aika on lisännyt suomalaisten
kalastusintoa.
Vetikko iloitsee siitä, että tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia
suomalaisista haluaisi kalastaa nykyistä enemmän. Harrastusta voi kuitenkin
estää esimerkiksi tiedon puute.
– Noin joka viides kyselyyn vastanneista kertoi kalastamisen esteeksi sen,
että ei tiedä, missä hyviä kalapaikkoja olisi. Tietoa kaivataan myös
siitä,
miten, milloin ja missä ylipäänsä voi kalastaa sekä siitä, miten kala
käsitellään ja valmistetaan ruuaksi. Tähän huutoon haluamme vastata.
Kalastajan kuuma linja palvelee 11.6.–6.8. tiistaisin ja/tai torstaisin
klo 15–17 seuraavissa numeroissa:

11.6.
Häme
Janne Rautanen
0400 946 968

18.6.
Lappi
Petter Nissén
0500 440 923 (myös ruotsiksi)

25.6.
Kaakkois-Suomi
Marcus Wikström
045 110 2126 (myös ruotsiksi)

30.6.
Pohjanmaa
Juha Ojaharju
045 113 3050

2.7.
Lounais-Suomi
Janne Antila
045 630 4280

9.7.
Etelä-Suomi
Marcus Wikström
045 110 2126 (myös ruotsiksi)

21.7.
Keski-Suomi
Juha Ojaharju
045 113 3050

23.7.
Etelä-Karjala
Janne Tarkiainen
044 547 9116

23.7.
Pohjois-Karjala
Janne Tarkiainen
044 547 9116

30.7.
Pohjois-Savo
Janne Tarkiainen
044 547 9116

30.7.
Etelä-Savo
Janne Tarkiainen
044 547 9116

6.8.
Kainuu
Petter Nissén
0500 440 923 (myös ruotsiksi)

6.8.
Pohjois-Pohjanmaa
Petter Nissén
0500 440 923 (myös ruotsiksi)
Jaana Vetikko
tiedottaja

Hei
Oheisena tiedoksenne SVK:n hallituksen päätös koskien jigin ja keinotekoisen
syötin käyttöä sm-pilkeissä.

1. Selvennys SM-Pilkin sääntöihin
Edellisessä kokouksessa päätettiin SM-Pilkin sääntömuutoksien
hyväksymisen yhteydessä pyytää pilkkijaostolta selvitys jigi-termistä ja
niiden rinnastamisesta keinotekoisiin syötteihin.
Pilkkijaosto toimitti pyynnöstä 26.2. selvityksen asiaan ja tarkensi jigin
määritelmää seuraavasti: "Liimalla rakennettu värikoukku ja eri
materiaaleista valmistettu jigi ja keinotoukka ovat sallittuja syöttejä".
Pilkkijasto esittää, että tarkennus koskee seuraavia pilkkikilpailuja:
SM-pilkki, SM-kiiskipilkki, SM-särkipilkki ja SM-laituripilkki.

Todettiin saatu määritelmän tarkennus. Päätettiin hyväksyä sääntöihin
sekä esitetty tarkempi määritelmä että sen soveltaminen kaikissa pilkkijaoston esittämissä kilpailuissa.


Jarmo Niitynperä

Kysely vapaa-ajankalastajapiireille ja niiden nuoriso- ja
perhetoimikunnille


SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnalle on annettu tehtäväksi kehittää
kalastusta koko perheen yhteisenä harrastuksena. Yhtenä toimintatapana
esiin on noussut kesäaikaisen valtakunnallisen perheleiritoiminnan
käynnistäminen koko maassa. Toimintatavan toteuttamiseksi nuoriso- ja
perhetoimikunta esittää piireille, että jo kuluvana syksynä 2019 piirit
ja/tai edelleen niiden nuoriso- ja perhetoimikunnat valitsisivat vuoden,
jolloin perheleiri järjestettäisiin oman piirin alueella.

Valittavana ovat vuodet 2020, 2021 ja 2022. Tavoitteena on, että vuosittain
saataisiin järjestettyä kaksi leiriä eripuolilla Suomea. Jos kiinnostusta
valtakunnallista leiritoimintaa kohtaan on enemmän kuin em. vuosina
toteutetaan (6 kpl), SVK pyrkii tukemaan toimintaa alueellisesti
työntekijän avulla. Rahallinen tuki on ensisijaisesti valtakunnallisille
leireille ja se myönnetään siinä järjestyksessä, kun piirien kiinnostus
leirin järjestämiseen ilmoitetaan.

SVK.n tuki toiminnalle

SVK tukee valtakunnallisten perheleirien järjestämistä rahallisesti 1000/1500 €/ leiri riippuen osallistujamäärästä. Lisäksi järjestäjää
autetaan lisärahoituksen hankkimisessa, työntekijätuella itse leirillä sekä leirin
markkinoinnissa.

Toiminnan hyödyt

Etukäteen suunnitellulla toiminnalla helpotetaan tapahtumien järjestämistä sekä markkinointia. Lisäksi rahoituksen hakeminen, leiriohjaajien ja
sopivan leiripaikan varaaminen onnistuu paremmin, kun tieto tapahtumasta on
tiedossa hyvissä ajoin. Perheet suunnittelevat yhteisen loma-ajan
toimintansa vuoden jopa kaksikin eteenpäin, tieto tulevasta lisää
osallistujia leirillä.
Aktivoimalla perheitä on myös mahdollisuus saada uusia jäseniä sekä
kalastusseuraan toimijoita.

Tiedot halukkuudesta järjestää perheleiri piirin alueella pyydetään
lähettämään syyskuun loppuun mennessä sähköpostiin
janne.tarkiainen(a)vapaa-ajankalastaja.fi. Laitattehan tiedon ensisijaisen
järjestämisvuoden lisäksi varavuodesta. Lisätietoja asiasta saa numerosta
044 547 9116.

Mukavaa ja kalarikasta syksyä kaikille toivottaen
SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta/ Janne Tarkiainen


Jaana Vetikko
tiedottajaLappiin ja Kainuuseen saatiin toimintakykyisimmät kalatalousalueet, rannikolla eniten ongelmia


Suomeen perustettiin alkuvuoden aikana 116 uutta kalatalousaluetta. Ne ovat kalavesien omistajien ja käyttäjien yhteisorganisaatioita, jotka huolehtivat alueen kalavesien hoidosta ja kalastuksen järjestämisestä. Vesien suurimman käyttäjäryhmän eli vapaa-ajankalastajien edustaja tuli
valituksi vain 69 alueen hallitukseen.

Kalatalousalueiden perustamisen myötä vanhat kalastusalueet lakkautettiin. Nyt uudet aiempaa vähälukuisemmat kalatalousalueet alkavat järjestää kalavesien hoitoa ja kalastusta maamme vesillä. Muutos on osa vuoden 2016 kalastuslain uudistusta.
Kalatalousalueet perustettiin kalavesien omistajien ja käyttäjien
yhteisorganisaatioiksi, jotka vastaavat muun muassa alueen kalavesien hoidosta sekä kalastuksen säätelystä ja järjestämisestä. Kalatalousalueen jäseniä ovat kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.
Kalatalousalueen toimintaa tulevat ohjaamaan vuoden 2020 aikana valmistuvat käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa määritetään raamit alueen kalavesien hoidolle ja kalastuksen järjestämiselle. Keskeisenä osana käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on ”suunnitelma kalastuksen kehittämis- sekä edistämistoimenpiteiksi ja niitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi”.

Kalastuslain kokonaisuudistuksessa vapaa-ajankalastajien järjestöjen osallistumismahdollisuuksia kalastusta koskevaan päätöksentekoon pyrittiin parantamaan. Lain säätämisen yhteydessä ei kuitenkaan tehty muutoksia järjestöjen valitusoikeutta koskeviin säännöksiin, vaan lainsäätäjä valitsi
ratkaisun, jossa järjestöjen osallistumismahdollisuudet turvataan
ensisijaisesti kalatalousaluetta ja alueellista kalatalouden
yhteistyöryhmää koskevan sääntelyn avulla. Vapaa-ajankalastajien edustus kalatalousalueiden hallituksissa on siten ensiarvoisen tärkeää, jotta vesien suurimman käyttäjäryhmän toiveet sekä asiantuntemus tulevat kuulluiksi.

Vapaa-ajankalastajien nimeämä edustaja tuli valituksi 69 kalatalousalueen hallitukseen 116:sta eli noin 60 prosenttiin kalatalousalueista. Tulosta voidaan pitää välttävänä ja alueellisia eroja on paljon. Toimintakykyisimpiä alueet ovat Lapissa sekä Kainuussa, joissa lähes jokaiseen alueeseen valittiin vapaa-ajankalastaja hallitukseen. Myös Savon ja Karjalan alueella yhteistyö toteutui hyvin ja hallituksista muodostettiin jäsenistöltään monipuolisia. Heikoiten vapaa-ajankalastajat menestyivät rannikon kalatalousalueilla sekä Hämeessä, joissa edustus jäi selvästi muun maan keskiarvosta. Positiivisena
poikkeuksena merialueella voidaan pitää läntistä Suomenlahtea, jonka alueella yhteistoiminta toteutui erittäin hyvin.

Kalatalousalueiden tulevissa yleiskokouksissa tulee ottaa huomioon, että hallituksista muodostetaan jäsenistöltään monipuolisia. Tämä helpottaa alueen toimintaa sekä luo hyvän pohjan kalavesien eri käyttäjäryhmien toiveiden huomioon ottamiselle ja tarpeiden yhteensovittamiselle.

Lisätietoja:
kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, puh. 0400 946 968, s-posti:
janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa. www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi
*www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen*
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen
www.fisuun.fi www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi www.ottiopas.fi
www.facebook.com/vapaa-ajankalastajat

Jaana Vetikko
tiedottajaTeisti

nousi vihdoin ennätyskalojen listalle Ennätyskalalautakunta hyväksyi
viimeisen vuoden aikana viisi uutta ennätystä. Ilahduttavaa oli teistin
saaminen listalle kokonaan uutena lajina. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun
SE-listalla on nyt 80 kalalajia ja kuusi rapulajia.

Uusia ennätyskaloja ovat sinisampi 7,55 kg, seipi 0,193 kg, sulkava 1,130
kg ja voimassa olevaan ennätystä sivuava mustatäplätokko 0,242 kg sekä
pienistä, alle sata grammaa painavista lajeista kokonaan uutena lajina
teisti 18,6 cm.
Teistiä oli odotettu pitkään

Teisti on puuttunut ennätyskalojen listalta koko listan olemassa olon. Nyt
listalle saatu yksilö löytyi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen
suorittaman vesistötarkkailun yhteydessä. Teisti ui 12 mm coastal
rannikkoverkkoon Porin Tahkoluodon edustalla. Kalan pyytäneen Pekka
Westerlingin mukaan kyse oli heillekin ainutlaatuisesta tapauksesta. He
päättivät ilmoittaa kalasta, kun huomasivat ettei teistiä ollut lainkaan
ennätyskalojen listalla.

Kaikki ennätyslautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan
ennätyskalarekisteriin, joka on netissä osoitteessa
www.vapaa-ajankalastaja.fi > ennatyskala
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/579393-726700-67067350
Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy lisäksi osoitteesta:
www.ahven.net > ennatyskalat
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/579395-424280-67067350
Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:

Tiedottaja Jaana Vetikko, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, puh.
050 525 7806
Tiedottaja Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto, puh. (09) 6844 5914

Kuva: Teisti on uusin kalalaji Suomen ennätyskalojen listalla. Kuva: KVVY,
Pekka Westerling.
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/579390-184167-67067350


Jaana Vetikko
tiedottaja
SVK:n tiedote koskien jokamiesoikeuksista maksettavaa vesienomistajakorvausta

Lataa tästä SVK:n tiedote koskien jokamiesoikeuskorvauksia.

SVK:n tiedote koskien Hannukaisen kaivoshanketta

Lataa tästä SVK:n tiedote koskien Hannukaisen kaivoshanketta.
Tapaturmavakuutus piirin yleisissä kilpailuissa.
Piirihallitus on ottanut tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikissa piirin yleisissä, tapahtuma- ja toimintakalenterissa ilmoitetuissa kilpailuissa. Vakuutettujen määrä yhtä kilpailua kohden on 250 osallistujaa.
Vakuutus ei koske seurojen omia, jäsentenvälisiä kilpailuja, vaan niihin järjestävän seuran on kulloinkin tehtävä oma vakuutus niin halutessaan.

Vakuutus on tapaturmavakuutus ja koskee kilpailujen lisäksi niihin liittyviä välittömiä matkoja. Kyseessä tulee olla tapaturmasta johtuva loukkaantuminen, eikä vakuutus koske sairaudesta, tai kilpailun aikana tapahtuneesta sairastumisesta aiheutuvia kuluja.

Vakuutus kattaa hoitokorvauksia enintään 8500 € asti, haittakorvaus pysyvästä fyysisestä vammasta 5000 € asti, sekä kuolemantapauksissa, korvaus omaisille 1700 €.

Vakuutusehtojen mukaan hoitoon liittyvät kustannukset tulee loukkaantuneen suorittaa itse ja hakea niihin sairausvakuutuskorvaukset. Loppu voidaan suorittaa nyt otetun vakuutuksen perusteella.
Vahinkotapauksessa tilaisuuden järjestäjän tai valvojan, tulee varmentaa vahinkoilmoitukseen tapaturma sattuneeksi vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa olosuhteissa.

Vakuutuskirja on piirin taloudenhoitajan hallussa, jolta saa hakemukseen tarvittavat muut tiedot.

Yhteystiedot:
Jarmo Niitynperä
Henkilöstöpäällikkö, Raision kaupunki
puh. (02) 434215, 040-5427057
© 2007 Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry